DGA pensioenpolis. De voor- en nadelen op een rij

DGA pensioenpolis

Waarom zou u starten met een pensioenregeling.? Ik spaar wel gewoon in de BV of ik spaar wel gewoon bij de bank. Natuurlijk zijn daar iets voor de zeggen. Maar de aantrekkelijke voordelen van een DGA pensioenpolis laat u liggen. Hieronder verschillende aspecten om eens nauwkeurig te kijken naar de voor- en nadelen van een DGA pensioenpolis.

DGA pensioen premieberekening

Wie betaalt de DGA pensioenpolis premie?

De kosten van de pensioenregeling worden betaald door “uw werkgever”. Dat zal in veel gevallen uw eigen BV zijn. De premies en kosten kunnen aftrekbaar zijn van het bedrijfsresultaat. De DGA pensioenpolis premies worden dus betaald door de BV van de DGA vanwaaruit hij of zij het salaris ontvangt. Dit kan u direct een besparing opleveren voor de te betalen vennootschapsbelasting. De premies worden niet aangemerkt als loon. Natuurlijk gaat u er uiteindelijk wel belasting over betalen. Dat zal gebeuren zodra u in de toekomst de DGA pensioen uitkeringen ontvangt. Er is dus vaak een zeer lange tijd van belastinguitstel met een DGA pensioen.

Audio DGA pensioenpolis

Kan ik direct stoppen met betalen pensioenpremies?

Jazeker, u wel. Bij toezegging aan gewone werknemers ligt dat veel complexer. Maar een DGA heeft ook de pet op van werkgever en kan zonder gevolgen stoppen met betalen. Op elk moment. Bij beëindiging van de verzekering wordt de DGA pensioenpolis premievrij gemaakt. Bij beëindiging van de verzekering heeft u ook het recht om (een gedeelte van) het kapitaal bij leven om te zetten naar een levenslang partnerpensioen bij overlijden vóór de pensioendatum. Dit wil zeggen dat er ingeval van uw overlijden vóór de pensioendatum is er toch een uitkering van een levenslang partnerpensioen.

Niet hoger dan de 100%-norm

Net als voor iedere andere werknemer geldt ook voor de DGA dat het ouderdomspensioen niet hoger mag worden dan 100% van het pensioengevend loon. Als de DGA vóór zijn AOW leeftijd de 100%-norm bereikt, moet het pensioen direct ingaan. Het is niet toegestaan het pensioen te bevriezen tot de AOW leeftijd. De accountant kan dan uitstekend adviseren welke stappen het beste fiscaal/financieel te nemen zijn. De opgepotte gelden zullen, als ze niet in ene DGA pensioenpolis zijn ondergebracht worden belast met o.a. AB-belasting. Maar slechts weinig DGA’s zullen in de buurt komen van deze 100% grens.

Wat zijn de alternatieve keuzes naast DGA pensioenpolis

Eén van de meest gebruikte is lijfrente banksparen. U stort een bedrag op een (geblokkeerde) bankrekening. Die storting mag u fiscaal aftrekken als persoonlijke verplichting/ Het geld staat op die geblokkeerde bankrekening. Dat geld gebruikt u als u met pensioen gaat om een lijfrente mee te kopen.

Premies voor lijfrenteproducten mogen alleen in aftrek worden gebracht als sprake is van een pensioentekort (jaarruimte). Voor zover die ruimte in een bepaald jaar niet volledig wordt gebruikt, ontstaat er een extra aftrekruimte, de reserveringsruimte, die in een van de zeven daaropvolgende jaren alsnog kan worden gebruikt.

Er is echter een beperking; bij de opbouw van een DGA pensioenpolis is sprake van aan de DGA toekomende aanspraken volgens een DGA pensioenregeling. Een dergelijke opbouw telt dan ook mee voor de beantwoording van de vraag of en in hoeverre sprake is van een pensioentekort. En daarmee wordt dus de fiscaal aftrekbare premie verlaagd.

Het financiële verschil tussen een bancaire lijfrente en een DGA pensioen regeling ziet u hieronder.

DGA pensioenpolis versus Bancair sparen

DGA pensioenpolis
Bancair sparen beperkt de DGA in de pensioenopbouw. Ook kunnen nabestaanden- en wezen niet geregeld worden met bancair sparen. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is alleen mogelijk met DGA pensioen premie sparen.

DGA pensioen veilig stellen

Een eigen pensioenopbouw zal voor elke DGA een persoonlijke afweging zijn. Het uitgangspunt kan daarbij zijn de verzorgingsgedachte of uit beleggingsoverwegingen om een goed rendement te realiseren. Met een DGA pensioen (berekening) kan een goede solide basis worden verzekerd zodat financiële tegenvallers bij de verkoop van de eigen onderneming geen effect hebben op voldoende oudedagsvoorzieningen. Maar ook kunnen de partner en kinderen worden verzekerd, net als het risico van arbeidsongeschiktheid. Daarnaast wordt er een solide rendement geleverd met een uitgekiende “life-cycle” belegging.

Premie online berekenen

DGA pensioen premieberekening Pensioen collectief premieberekening Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Bestuurdersaansprakelijk premieberekening BV Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Overzicht alle bedrijven verzekeringen