Aanvullingen Wettelijke Aansprakelijkheid Hijskraanverzekering

Aanvullingen op Wettelijke Aansprakelijkheid Hijskraanverzekering Wettelijke aansprakelijkheid Hijskraanverzekering is de basisdekking die bij elke hijskraan hoort te zijn verzekerd. Aanvullingen op de Wettelijke Aansprakelijkheid bij een Hijskraanverzekering zijn echter de moeite waard te overwegen.

 

 

Welke soorten dekking op een hijskraanverzekeringen zijn er?

  1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) hijskraanverzekering. Dat is een verzekering die schade verzekert die wordt aangebracht aan anderen. Ook belangrijk is de dekking voor toegebrachte letselschade.
  2. Beperkt Casco hijskraanverzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid  is de hijskraan verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid  u ook extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  4. Casco met meeverzekeren van eigen gebrek. In dat geval bent u met de hijskraanverzekering ook verzekerd bij bij schade vanwege kapot materieel, constructiefouten, materiaalmoeheid. Werkt de hijskraan plotseling niet meer ook dan is deze schade gedekt. De hijskranen mogen meestal niet ouder zijn dan zes jaar. De voorwaarden verschillen sterk per verzekeraar.
  5. Ook letsel van de bestuurder letsel kan meeverzekerd worden op een hijskraanverzekering. weliswaar is dat geen wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de hijskraanbestuurder financieel te compenseren.

Wij hebben een korte audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij hijskraanverzekeringen. Dus ook van toepassing op andere werkmaterieelverzekeringen.

Er zijn natuurlijk altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een hijskraan. Die zijn duidelijk te zien hijskraanongevallen. Niet de schade aan de hijskraan is het belangrijkste probleem. Alhoewel de geldelijke schade stevig kan zijn bij een volledig verwoeste hijskraan. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid hijskraanverzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een hijskraan goed en deskundig wordt gebruikt. Wij hebben hier al uitgebreid over geschreven in ons artikel Gevoelige aansprakelijkheid bij hijskraan verzekeringen.

 

Kijk ook eens naar onderstaan video rondom schades en ongevallen rondom hijskranen. Je mag hopen dat er een goede hijskraanverzekering aanwezig was.

 

hijskraan, Verzekeringen

Laat uw reactie achter