VVE appartementen verzekering pakketpremies 2021

Zo’n 30 procent van alle eigen woningen in Nederland bestaat uit appartementen. Wanneer een gebouw is gesplitst in appartementen, is er automatisch sprake van een Vereniging van Eigenaren (VvE). De VvE wordt geacht zorg te dragen voor het verzekeren van het gebouw. Maar soms is dit niet goed geregeld. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een inactieve ofwel een ‘slapende’ VvE. Dan is een Individuele VVE appartementen verzekering een oplossing.

VVE appartementen verzekering

VVE pakket verzekering premie berekenen

De individuele appartementseigenaar heeft dan geen andere keuze dan om zelf een Individuele VVE appartementen verzekering voor zijn ‘losse’ appartement af te sluiten. Veel verzekeraars bieden deze mogelijkheid ook aan. Er wordt dan een Individuele VVE appartementen verzekering (opstalverzekering) opgemaakt waarop de clausule individueel appartementsrecht van toepassing is. De gebruikelijke premietoeslag op zo’n individuele VVE verzekering is in deze situatie 25 procent.

VVE appartementen verzekering – appartementsrecht

Bij deze Individuele VVE appartementen verzekering oplossing denkt de appartementseigenaar wellicht dat hij goed verzekerd is en zich geen zorgen hoeft te maken. Niets is echter minder waar. De betreffende clausule op de Individuele VVE appartementen verzekering regelt een aantal zaken, te weten:

 1. Er wordt dekking geboden voor schade aan het gebouw. De verzekeraar zal het deel van de schade uitkeren waar de individuele appartementseigenaar voor aangesproken kan worden op basis van de akte van splitsing. Wanneer de appartementseigenaar voor 1/3 mede-eigenaar is van het gebouw, zal de verzekeraar dus 1/3 van de schade uitkeren. Er wordt meebetaald aan de vergoeding voor de schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw. Wanneer de uitkering een bepaald bedrag te boven gaat, vindt er overleg plaats met alle eigenaren over de wijze waarop dit moet worden uitgekeerd.
 2. Dekking voor schade aan het eigen appartement. Ook wanneer de andere appartementseigenaren niet (goed) verzekerd zijn wordt de schade aan het eigen appartement vergoed.

Al met al lijkt het alsof het op deze manier allemaal goed geregeld is maar het gaat mis bij de vergoeding van de schade aan het gebouw wanneer een of meer andere appartementseigenaren zich niet goed hebben verzekerd.

Voorbeeld individuele VVE appartementen verzekering

Een gebouw is gesplitst in vier appartementen. Er is sprake van een slapende VvE en er is geen opstalverzekering voor het hele gebouw. De individuele eigenaren hebben allemaal een eigen individuele VVE appartementen verzekering gesloten. Eén van de appartementseigenaren is zijn baan kwijt geraakt en verkeert al enige tijd in geldzorgen. Hij heeft betalingsachterstand opgelopen op zijn verzekeringspremie en de verzekeraar heeft de dekking opgezegd. In het bovenste appartement ontstaat brand door een vlam in de pan waarbij de gehele keuken schade oploopt, maar waarbij ook het dak van het gebouw ernstig beschadigd raakt. De eigenaar van het topappartement hoeft zich geen zorgen te maken over de schade aan het eigen appartement, daar is hij goed voor verzekerd. Maar het dak valt onder de gemeenschappelijke delen van het gebouw. De schade aan het dak wordt daarom door de betreffende verzekeraar slechts voor ¼ vergoed. De overige ¾ moet bij de (verzekeraars van) de overige appartementseigenaren vandaan komen. Nu één van de verzekeraars de dekking heeft opgezegd, zal er niet genoeg uitgekeerd worden om het dak te repareren. De onverzekerde appartementseigenaar zou moeten opdraaien voor de rest van de reparatiekosten maar gezien zijn situatie zal dat waarschijnlijk niet lukken.

Let op correct risicoadres

Uit het voorbeeld van deze individuele VVE appartementen verzekering blijkt dat het zelf verzekeren van losse appartementen kan leiden tot vervelende situaties. Het heeft verreweg de voorkeur om het gebouw als één geheel te verzekeren. Maar ook dan zijn er aandachtspunten. Zo is het belangrijk dat het volledige risicoadres op de verzekering vermeld wordt, zodat duidelijk is welke appartementen er allemaal tot de VvE behoren.

Verbeteringen eigen woning via inboedelverzekering

Daarnaast moet er aandacht besteed worden aan de eventuele aangebrachte verbeteringen aan het gebouw. Sommige appartementseigenaren zullen een dure keuken en/ of badkamer hebben, terwijl anderen  het heel eenvoudig hebben gehouden. Als de verbeteringen (het zogenaamde ‘eigenarenbelang’) meeverzekerd moeten worden, is dit een aandachtspunt bij de bepaling van de verzekerde som, en ook voor de verdeelsleutel van de premie onder de gezamenlijke eigenaren. Als het eigenarenbelang op een VVE appartementen verzekering niet meeverzekerd wordt dan zullen de individuele eigenaren hier zelf iets voor moeten regelen. Veel verzekeraars bieden de mogelijkheid om eigenarenbelang mee te verzekeren op een inboedelverzekering of op een aparte polis.

Appartementenclausule

Als laatste is het belangrijk dat op de gebouwenverzekering polis de “Appartementenclausule” wordt geplaatst. Hier meer informatie. Bij een individuele VVE appartementen verzekering kan een schade afgewezen worden wanneer deze bijvoorbeeld opzettelijk is veroorzaakt door de verzekeringnemer. Bij een gebouwenverzekering met de appartementenclausule zal een schade die is veroorzaakt door één van de eigenaren, altijd eerst vergoed worden. Eventueel wordt de uitgekeerde schade later –naar rato- verhaald op de betreffende eigenaar. Op deze manier zijn de andere appartementseigenaren in ieder geval schadeloos gesteld, en is ook de schade aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw volledig vergoed. Het verzekeren van het gebouw als één geheel heeft daarom altijd de voorkeur.

Het gebouw VVE appartementen verzekering

 1. Is er een All-Risk verzekerd gebouw in de VVE verzekering? Soms zijn er heel beperkte verzekeringsdekkingen opgenomen in een polis om de premie laag te houden.
 2. Is het glas meeverzekerd? De kans is niet altijd zo groot, maar de schade daarentegen kan hoog zijn. Denk ook aan glas bij terreinafscheidingen, in windschermen, tussendeuren en op de balkons.
 3. Gemeenschappelijke eigendommen ook verzekeren? Vaak zijn dat er meer dan op het oog lijkt.
 4. Inductie? Denk dan aan bijvoorbeeld blikseminslag. Zo’n schade oorzaak hoort verzekerd te zijn op elke VVE verzekering.
 5. Dekking tijdens aan- en verbouw van het gebouw? Soms is de schade te verhalen op een ander maar dit risico zelf verzekeren is wel zo zeker.
 6. Schadeservice moet dag en nacht beschikbaar zijn.
 7. Vervangende woonruimte na schade meeverzekeren kan plezierig zijn. Zeker bij langere periodes dat het pand niet gebruikt kan worden.
 8. Een laag eigen risico bij het verzekeren van het het gebouw in de VVE verzekeringen is plezierig en kan het totaal van de de kosten verlagen bij schade.
 9. Kosten zoals voor opruiming, sanering en herstel aan de tuin hoort niet terecht te komen bij de eigenaren maar bij de verzekeraar.
 10. Zijn de sloten ook verzekerd?
 11. Meerwerk (door interne verbouwingen) kan soms worden meeverzekerd.
 12. Kies ook altijd voor een het gebouw in de VVE verzekering in een pakket; het levert soms een mooie extra korting op van minimaal 8% pakketkorting.
 13. Wie helpt er als er discussie is met de verzekeringsmaatschappij?
 14. Wordt VVE appartementen verzekering in een pakket overzichtelijk geadministreerd?
 15. Zijn er overlappingen bij de verschillende polisonderdelen?
 16. Is er een premieopslag bij betaling per maand, kwartaal of half jaar?
 17. Mogelijkheid tot schadeherstel in natura?
 18. Is er premiekorting voor privé verzekeringen van individuele eigenaren mogelijk?
 19. Is het gebouw met eigenaren voor alleen particuliere bewoning? Vraag details als er ook bedrijfsmatige activiteiten zijn.
 20. Zorg voor geregeld waardebepalingen of officiële taxaties. Onderverzekering wil geen bestuurder verantwoordelijk voor zijn.
 21. Is er een appartementsclausule op de verzekering worden geplaatst? (Voorbeeld. Opzettelijke brandstichting door bewoner)
 22. Kan het individuele eigenarenbelang worden meeverzekerd op de VVE verzekering? (Voorbeeld een eigen dure keuken of luxe badkamer)

Brandschade VVE appartementen

Schade melden op een aansprakelijkheidsverzekering eigenaar onroerend goed kan heel eenvoudig via ons digitale online schadeformulier.

Audio Afsluiten en verzekeringsdekking

VVE appartementen verzekering specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE appartementen verzekering

Premie online berekenen

VVE pakket verzekering premie berekenen Vrijwilligers en werknemers ongevallen Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Gebouwen – online premie Inventaris en goederen – premie op maat Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking