Mobiele hijskraan verzekering 2019

Mobiele hijskraan verzekering

De mobiele hijskraan verzekering is een verzekering die de belangrijkste risico’s in het verkeer en tijdens het werk verzekerd. Naast de basis Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en (beperkt) cascodekking zijn er ook diverse uitbreidingsmodules toe te voegen. Deze professionele mobiele hijskraan verzekering bij een gerenommeerde werkmaterieel verzekeringsmaatschappij is inclusief beheer en service; ook ‘s avonds en in het weekend. Zie hier de hoogwerkers verzekeringspagina.

Audio

U kunt direct het formulier invullen of eerst luisteren naar podcast werkmaterieel en Mobiele hijskraan verzekeringen.

Kies verzekering voor premieberekening

i

Geef de waarde hijskraan


i

Bedrijfsinformatie

Gegevens hijskraan

Eigenaar, machinist en hijsbegeleider

Gebruik hijskraan

Verzekeringsvragen

Financieel en incasso

Schadeverleden

Slotvragen

Wij verzoeken u de vragen niet alleen voor u zelf in te vullen maar ook voor de andere belanghebbenden bij deze verzekering. Met belanghebbenden bedoelen wij de:
– meeverzekerden
– leden van de maatschap;
– medevennoten;
– statutair directeur(en)/bestuurders;
– aandeelhouders met een belang van 25% of meer en hun statutair directeur(en)/ bestuurder(s).

mobiele hijskraan verzekering invoervelden

De dekkingen op de
mobiele hijskraan verzekering kunnen per verzekeraar verschillen.

Wat kan verzekerd worden?

  1. Schade met of door de mobiele hijskraan veroorzaakt. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden (meestal de eigenaar van de kraan) voor schade aan
    • Aansprakelijkheid WA hijskraan richting personen (letselschade). Vooral hierdoor zijn de bedragen op de wettelijke aansprakelijkheid zo hoog. Een levenslang letsel veroorzaken bij een hijskraan ongeval en er ook wettelijk aansprakelijk voor zijn, betekent een enorme schadeclaim.
    • Aansprakelijkheid WA hijskraan en zaakschade – met inbegrip van gevolgschade – die met of door de hijskraan is veroorzaakt.
  1. Beperkt Casco mobiele hijskraan verzekering. Naast de wettelijke aansprakelijkheid is de hijskraan verzekerd bij brand, diefstal, verduistering en stormschade.
  2. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde wettelijke aansprakelijkheid  u ook extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Ook als het door uw eigen schuld gebeurt. De schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming is dan ook verzekerd.
  1. Schade veroorzaakt door de lading. De verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op of (ge)vallen (zijn) van de hijskraan.
  2. Aansprakelijkheid hijsbegeleiders. De mobiele hijskraanverzekering dekt de aansprakelijkheid van de door de hijskraan (hijsbegeleider) veroorzaakte schade.
Hoogwerker premieberekening

Verzekeringen

Laat uw reactie achter