Mobiele kraanverzekering – 7 prima 2020 tips

Mobiele kraanverzekering

Een goede mobiele kraanverzekering is onmisbaar. Maar ook de 7 nuttige toevoegingen bij een mobiele kraanverzekering zijn zeker de moeite waard te overwegen.

Mobiele kraanverzekering

U bent wettelijk verplicht voor de gemotoriseerde transportmiddel zoals een mobiele kraan aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekeringsplicht geldt ook voor het gebruik van mobiele kraan op uw eigen terrein. Dus ook als de mobiele kraan niet op de openbare weg wordt gebruikt. Zowel het werkrisico als het verkeersrisico is immers aanwezig. Een mobiele kraan die een magazijnstelling raakt; Of een mobiele kraan die tegen een auto aanrijdt. Bij schade aan uw werkmaterieel of aansprakelijkheid voor schade aan anderen is een goede verzekering onmisbaar.

Premie opvragen

Hijskraan premie opvragen online

3 basis verzekeringen voor een mobiele kraanverzekering

  1. Wettelijke aansprakelijkheid (WA) verzekering. Schade die u aanricht aan anderen is gedekt. U kunt een aanvullende dekking afsluiten voor aansprakelijkheid voor ondergrondse zaken. De verzekering dekt ook schade aan uw eigen bezittingen.
  2. Beperkt Casco Mobiele kraanverzekering. Uw mobiele kraan is verzekerd bij brand, diefstal, verduistering, ruitbreuk en stormschade.
  3. Cascoverzekering. U bent ook naast de bovengenoemde dekking ook verzekerd bij aanrijdingen, botsen, slippen, en omslaan. Ook als er geen schuld aan heeft. Bovendien is schade door vandalisme, onjuiste bediening en bijvoorbeeld grondverzakking of overstroming gedekt.

7 nuttige toevoegingen

Hieronder de 7 nuttige toevoegingen bij een mobiele kraanverzekering. De aanvullingen op de mobiele kraanverzekering zijn een manier om zonder risico goed verzekert uw werk te (laten) doen.

1. Schadeverzekering bestuurder op een mobiele kraanverzekering

Deze aanvullende verzekering geeft recht op vergoeding (€ 1.000.000,00) van de schade veroorzaakt door een mobiele kraan die de verzekerde lijdt als gevolge van een gedekte gebeurtenis. Onder schade wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
Als gedekte gebeurtenis gelden:

  1. Verkeersongevallen mobiele kraanverzekering. Een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of overrijding waarbij het verzekerde werkmaterieel is betrokken.
  2. Andere ongevallen. Enig ander ongeval dat de verzekerde als bestuurder (ook: bij het in-/uitstappen) van het verzekerde werkmaterieel treft, voor zover dat ongeval is te beschouwen als een plotseling onverwacht van buiten komend, op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel doet ontstaan.

2. Rechtsbijstand mobiele kraanverzekering

De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand in een geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:
– deelname aan het wegverkeer met het werkmaterieel;
– het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het werkmaterieel.
Bovendien moet de gevraagde rechtsbijstand betrekking hebben op:
– het verhalen van schade aan personen en/of schade aan zaken;
– strafzaken;
– geschillen uit sleep- of reparatie-overeenkomst.
Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding en de exact uit te keren vergoedingen de mobiele kraan voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

3. Dekkingsgebied

Vaak is dekkingsgebied Nederland voldoende maar steeds vaker werken ook bedrijven buiten de natuurlijke landsgrenzen. België en Duitsland of verder weg. Controleer de dekking van de verzekeringsvoorwaarden en breidt het dekkingsgebied van de mobiele kraan uit als andere werkgebieden voor kunnen komen. Liever vooraf het dekkingsgebied correct vermelden dan achteraf te ervaren dat de mobiele kraanverzekering nog te beperkt was.

4. BTW meeverzekeren

Het kan zijn dat uw bedrijf de BTW niet kan verrekenen. In dat geval is het zinvol de BTW wel mee te verzekeren. Kunt u de BTW wel volledig verrekenen; dan wordt de BTW niet meegenomen in de bepaling van de dagwaarde of de nieuwwaarde.

5. Verhuur

Incidentele verhuur zonder machinist wordt door de meeste verzekeringsmaatschappij wel geaccepteerd en geven ze “gewone” verzekeringsdekking. Wel kan er een verhoogd eigen risico aanwezig zijn.  Is er geen incidentele verhuur maar structurele verhuur zonder machinist dan is er geen dekking bij de meeste verzekeringsmaatschappijen. Wordt u ingehuurd als machinist dan is er geen sprake van verhuur maar “gewone” bedrijfsuitoefening met het werkmaterieel. Kijk goed de verzekeringsvoorwaarden na zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan. Of vraag het ons.

6. Diefstal tracing

Rust uw tractor uit met het tracking- en tracingsysteem bij diefstal. De mobiele kraanverzekering kan dan een extra premiekorting te krijgen (bij een aantal verzekeringsmaatschappijen). 

7. Eigen gebrek

Deze toevoeging dekt schade en kosten aan uw werkmaterieel door materiaal-, constructie- of bedieningsfouten. Meestal zal op de mobiele kraanverzekering een maximale termijn staan tot maximaal 5-6 jaar vanaf de aankoop.

Letselschade

De risico’s bij het ondeskundig gebruik van een mobiele kraan zijn goed te ervaren op onderstaande mobiele kraan ongevallen. Niet de schade aan de mobiele kraan zelf is altijd het grootste probleem. Alhoewel de schade financieel best groot is bij een mobiele kraan total-loss. Vooral de letselschade kan een enorme schadeclaim geven. De wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van de mobiele kraan verzekert dit risico. Plezierig voor de werkgever maar vooral vaak ook voor het slachtoffer. Wees daarbij vooral attent op de aansprakelijk die elke werkgever heeft bij het juist en deskundig gebruik van de mobiele kraan.

Audio

In 11 minuten wordt hieronder nog een uitgebreide mondelinge toelichting gegeven over veel aspecten van het gebruik en verzekeren van werkmaterieel zoals de mobiele kraan. Het zijn, denken wij, 11 belangrijke minuten die de moeite van het beluisteren waard zijn.

De werkmaterieelverzekering. 11 minuten. Link en download

Instructie en opleiding

Mobiele kraan zijn in veel situaties de veiligste manier om hooggelegen plaatsen te bereiken. Maar het werken met mobiele kranen kan ook gevaarlijk zijn als je de regels niet naleeft. Ieder jaar doen zich dan ook ernstige ongevallen met mobiele kraan voor. Mobiele kranen kunnen omvallen…. In elkaar zakken…. of botsen met andere voertuigen. Werknemers kunnen uit de mobiele kraan vallen, of voorwerpen naar beneden laten vallen. Je kan ook gekneld raken of geëlektrocuteerd worden wanneer je mobiele kraan in contact komt met elektriciteitsleidingen. Wanneer je een mobiele kraan bedient, is het dus belangrijk dat je je bewust bent van deze risico’s, zodat je de nodige maatregelen kan nemen om de risico’s te beperken. Een goede opleiding maakt een WA mobiele kraanverzekering niet overbodig maar het is altijd beter (letsel)schade te vermijden.

Opleidingsinstituten

Een aantal opleidingsinstituten verzorgen opleidingen voor mobiele kraan gebruik.

  1. Mobiele kraan opleidingen
  2. Soma
  3. Blom opleidingen

Premie online berekenen

Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie

Mobiele kraanongevallen

Een bijzondere selectie van ongevallen met mobiele kranen geeft nog even het belang aan goed verzekerd te zijn.