Aansprakelijkheid advocaat pensioen zorgplicht 2022

Beroepsfouten en aansprakelijkheid advocaat
Pensioen aansprakelijkheid advocaat

Pensioen aansprakelijkheid advocaat is een zware zorgplicht voor elke advocaat hetgeen blijkt uit een uitspraak van 15 november 2017 over een beroepsfout van een advocaat. Beroepsfout advocaat – schending zorgplicht – uitspraak rechtbank Leeuwarden 2017 (pdf). In het kort; De advocaat maakte even snel een vaststellingsovereenkomst maar controleerde de pensioengevolgen niet en kreeg daarna een langdurige procedure vanwege onvoldoende zorgplicht.

Man (die inmiddels ziek was en arbeidsongeschikt werd) kreeg in 2004 een vaststellingsovereenkomst voorgeschoteld van de advocaat van de werkgever. Hij tekende die. De arbeidsovereenkomst werd met wederzijds goedvinden ontbonden en hij kreeg een paar duiten mee voor de moeite.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier Of bereken online de premie hier.

De casus

Er zijn duizenden verschillende pensioenregelingen en talloze bijzonderheden en uitzonderingen. Niet echt een mijnenveld waar advocaten zich graag in begeven. Het risico dat er een fout wordt gemaakt is al snel gemaakt. Dus kiezen sommige advocaten er (ten onrechte) voor het onderwerp links te laten liggen. Zeker bij pensioen aansprakelijkheid advocaat. Met grote aansprakelijkheidsrisico’s tot gevolg.

Hier valt direct het probleem op bij de aansprakelijkheid advocaat. Er wordt niets gedaan met het gegeven dat de man ziek was en dus dat de werkgever premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in de pensioenregeling had kunnen aanvragen voordat hij uit dienst werd gemeld. Ook kwam daardoor de additionele collectieve nabestaande pensioenregeling te vervallen.

Vervolg en claim bij aansprakelijkheid advocaat

Hij overlijdt in 2013. Zijn vrouw is niet blij omdat zij recht had kunnen hebben op een nabestaandenpensioenregeling. Zij stelt de advocaat aansprakelijk vanwege het schenden van art. 7:401 BW. De Pensioen aansprakelijkheid advocaat was een feit. De rechter is het daarmee eens. De advocaat heeft namelijk ook een zorgplicht om andere gevolgen te onderzoeken.

“Een advocaat wordt geraadpleegd om zijn juridische deskundigheid op een bepaald terrein. Uit dien hoofde is het de taak van de advocaat om na te gaan of de opdracht/wens van de cliënt ook in het belang van de cliënt is. ” De aansprakelijkheid advocaat is concreet aanwezig bij veel rechtszaken.

De correcte volgorde bij een pensioenverzekeraar of fonds hoort te zijn;

 1. Ziek melden,
 2. arbeidsongeschikt melden en
 3. daarna pas uit dienst.

Moraal van de casus

Pensioen (2e pijler) is een razend ingewikkelde materie met veel gevolgen op korte en lange termijn. Een pensioen aansprakelijkheid advocaat ligt in elk dossier op de loer. Een advocaat zal de pensioengevolgen van contracten moeten na te gaan en vastleggen. Is de kennis niet zelf in huis dan zal er extern een deskundige moeten worden gezocht.

Uitbesteden

Door de controle uit te besteden aan een pensioenadviseur wordt daarmee de kans verkleind op fouten, verschuift de aansprakelijkheid gedeeltelijk en stijgt de advieswaarde van de advocaat. Het nadeel is dat er een vertragende factor is. De professionele pensioenadviseur zal ook tijd nodig hebben om zich in een zaak te verdiepen om de pensioen aansprakelijkheid advocaat te vermijden. Ook zal het de directe kosten verhogen door de vergoeding die de pensioenadviseur zal willen ontvangen. Op lange termijn zullen die kosten zich echter terugverdienen.

Audio

Pensioen aansprakelijkheid advocaat

Deze casus laat twee zaken zien.

 1. Schakel op tijd ons als pensioenadviseur in. Even vooraf klankborden als er twijfel is, kost niets en behoedt u voor een lang traject van ellende door een schade claims. Even bellen kost niets.
 2. Zorg voor een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Veel verzekeraars kennen de sterk stijgende kosten van de schadeclaims die op het bordje van de advocaat worden geschoven.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat polis

Met HDI Global als verzekeraar is een prima alternatief gevonden voor het verzekeren van de aansprakelijkheid advocaat. Deze (één van de grootste Duitse) verzekeraar heeft een belangrijke positie in Nederland als het gaat om specialistische en technische verzekeringen. (feiten en cijfers) Veel verzekeraars gebruiken HDI als herverzekering van hun risico gezien de grote deskundigheid van deze verzekeringsmaatschappij.

Algemeen uitleg aansprakelijkheid advocaat polis

Een Beroepsaansprakelijkheids­verzekering waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade als gevolg van onrechtmatige daad of wanprestatie. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering kon als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van bedrijfsaansprakelijkheid en soms het bestuurdersaansprakelijkheid. Van belang bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden dit men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekkingshiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk zal een verzekeringsmaatschappij vaak binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden rondom de aansprakelijkheid advocaat ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand. Premieberekening

Controle vragen ter vergelijken

Het verzekeren van de aansprakelijkheid advocaat is werk voor specialisten.

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Verzekert de polis tegen nalatigheid?
 3. Is dekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden
 4. Is er dekking voor schadeclaims wegens schending van privacy of inbreuk op geheimhoudingsplicht
 5. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op de
 6. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 7. Is er dekking voor inbreuk op de rechten van derden, zoals auteurs- en merkenrechten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de polis?
 9. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 10. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 11. Kijk of er voldoende expertise is bij de beroepsverzekeraar.
 12. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die gespecialiseerd zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 13. Is de verzekerde som conform de eisen die de Orde van Advocaten stelt?
 14. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 15. Welke uitsluitingen zijn er?
 16. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 17. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 18. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 19. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 20. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 21. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 22. Op welke manier is de naverrekening georganiseerd?
 23. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 24. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Kritische vragen

Zowel de adviseur als de advocaat zullen beiden alert moeten zijn op belangrijke veranderingen die gedurende de looptijd kunnen gebeuren. De aansprakelijkheid advocaat  erzekeringen vergelijken bewijst zich met dit lijst haar nut. Ons artikel Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten 15 kritische vragen is ook verstandig om door te nemen zodat er een goede keuze wordt gemaakt.

Heeft u een bijzonder kantoor, hieronder een mogelijkheid een maatwerk aan te vragen voor de aansprakelijkheid advocaat.

Premie online berekenen

Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video