WA hijskraan en verzekeringsplicht. Scherpe 2022 pakketpremie

Er is terecht een gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan. Goed verzekerd zijn is natuurlijk belangrijk en wij proberen dat ook goed te regelen voor onze klanten. Maar de premie is niet het grootste probleem bij aansprakelijkheid WA hijskraan en de verzekering. Die vallen best mee.

Premie opvragen wa hijskraan

Hijskraan verzekering - premie aanvraag

(On)verplichte certificering

Iedereen kent dat vage gevoel dat, bij het kijken naar een bouwplaats of een andere werkplek, de begeleiding van de kraanmachinist flink te wensen overlaat. De Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport TCVT probeert daarom al jaren een verplichte certificering te krijgen van de hijsbegeleiders (aanpikkelateurs). Een droevig schadegeval hebben we in 2016 gezien in Den Haag. De Cobouw heeft er een duidelijk artikel over geschreven. de aansprakelijkheid WA hijskraan en de verzekering krijgt mede door hun aandacht extra gewicht.

Waar ligt de verantwoordelijkheid aansprakelijkheid WA hijskraan?

Hijskraan verzekeringen nemen, denken wij,  wellicht ook gedeeltelijk de verantwoordelijkheid weg die als basis aanwezig zou moeten zijn bij het risicobewust gebruik van een hijskraan. “We zijn toch goed verzekerd….”. Wij zouden daarom ook een voorstander zijn veel meer verantwoordelijkheid voor een goed risicomanagement te leggen bij de verzekeraar van het risico. Zoals het artikel zegt, er is een gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan, De hijskraanverzekering, de verzekeringsadviseur en de verzekeringsmaatschappij  spelen daarbij een belangrijke rol. Het start echter met de eigenaar die zich dagelijks bewust is van de financiële gevolgen van schade door de aansprakelijkheid rondom hijskranen. Goede opleidingen, duidelijke afspraken en een doordacht plan verzekeringen en risicomanagement.

Aansprakelijkheid wa hijskraan

Laten we eens kijken hoe die gevoelige aansprakelijkheid WA hijskraan en de bijbehorende verzekering is geregeld. Weliswaar is er een wettelijke plicht om een mobiele hijskraan te verzekeren, toch is er nog veel onduidelijk. Allereerst is het goed de aansprakelijkheid bij het gebruik van hijskranen te analyseren. Er is een werkrisico en een verkeersrisico. Het verkeersrisico zal minder vaak tot schade leiden dan het werkrisico. Bij een schade is het vooral verstandig de verschillen te zien in de verzekeringsdekking.

Wat is verzekerd bij wa hijskraan?

  1. Schade met of door de hijskraan veroorzaakt. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de verzekerden (meestal de eigenaar van de kraan) voor schade aan
    1. Aansprakelijkheid WA hijskraan richting personen (letselschade). Vooral hierdoor zijn de bedragen op de wettelijke aansprakelijheidsverzekering zo hoog. Een levenslang letsel veroorzaken bij een hijskraan ongeval en er ook wettelijk aansprakelijk voor zijn, betekent een enorme schadeclaim.
    2. Aansprakelijkheid WA hijskraan en zaakschade – met inbegrip van gevolgschade – die met of door de hijskraan is veroorzaakt.
  2. Schade veroorzaakt door de lading De verzekering dekt tevens de aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op of (ge)vallen (zijn) van de hijskraan.
  3. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De dekking (mobiele) WA hijskraan verzekering is dus voornamelijk bestemd voor het verkeersrisico.
  4. Aansprakelijkheid hijsbegeleiders. De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de door de hijskraan (begeleider) veroorzaakte schade.

Natuurlijk is er ook nog de (beperkt) casco schadeverzekering bij een wa hijskraan om uitgebreid te bespreken maar daar gaan we in een latere fase naar kijken. De gevoelige aansprakelijkheid bij hijskraan verzekeringen is zo belangrijk dat een duidelijke uitleg belangrijk is. Eerst zal in een werksituatie de kans op schade zo klein moeten worden gemaakt. Het verzekeren van het risico dat kunnen wij verzorgen.

Direct bij RDW rechtstreeks registreren

Audio

In 11 minuten wordt hieronder nog een uitgebreide mondelinge toelichting gegeven over veel aspecten van het gebruik en verzekeren van werkmaterieel zoals de hijskraan. Het zijn, denken wij, 11 belangrijke minuten die de moeite van het beluisteren waard zijn.

De werkmaterieelverzekering. 11 minuten. Link en download

Video wa hijskraan

Premie online overig werkmaterieel

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsstilstand verzekering – premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - formulier Laadschop - shovel verzekering - formulier Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie

Beslisboom Landbouwvoertuigen