Verkiezing 2023 AOW programma politieke partijen

Verkiezing 2023 AOW
Verkiezing 2023 AOW

Verkiezing 2023 AOW zal ook in het teken moeten staan van de financiële plannen met de AOW van alle politieke partijen. De AOW wordt door de leeftijdsopbouw tussen grijs en groen een kritisch omslagsysteem waar politieke partijen een doordachte mening over zouden moeten hebben. We hopen dat ze ons in 2023 gaan verrassen.

Verkiezing 2023 AOW standpunten

Met de nieuwe Wet Toekomst Pensioenen is de 2e pijler pensioenvoorziening uitgebreid onder handen genomen. De AOW als grootste oudedagsvoorziening” zou voldoende aandacht moeten krijgen bij de politieke partijen. Denk daarbij aan de financiële positie van de AOW-ers, de toekomstige rechten van jongeren, het financieringssysteem, de uitvoeringskosten, de koppelingen aan andere voorzieningen, de invloed van kortingen en toeslagen, de hoogte van het bestaansminimum, flexibilisering, de AOW als basisinkomen, de AOW als oplossing voor zware beroepen, etc. Hieronder de Verkiezing 2023 AOW standpunten.


VVD – AOW standpunten 2023

 • Het mogelijk te maken de AOW later in te laten gaan voor een hogere uitkering.

Verkiezingsprogramma-VVD-2023-2027.pdf


Volt – AOW standpunten 2023

AOW standpunten 2023
 • We verhogen het minimumloon naar 14 euro per uur. De gekoppelde AOW-uitkeringen volgen deze stijging niet, aangezien deze het sociaal minimum nu garanderen.

Verkiezingsprogramma Tweede Kamer 2023 • Volt Nederland


SP – AOW standpunten

 • De AOW stijgt een-op-een mee met het minimumloon.
 • We verlagen de AOW-leeftijd naar 65 jaar.

Verkiezingsprogramma_sp.pdf


SGP- AOW standpunten

 • De AOW-leeftijd moet flexibeler worden door de AOW-leeftijd drie jaar later in te laten gaan.

Verkiezingsprogramma SGP.pdf


PVV – AOW standpunten

 • Verlagen de AOW-leeftijd naar 65 jaar en verhogen de ouderenkorting.

PVV-Verkiezingsprogramma-2023.pdf


PvdD – AOW standpunten

 • De AOW-uitkering gaat omhoog en stijgt mee met het minimumloon.
 • Wie heeft gewerkt in een zwaar beroep, krijgt vanaf 65 jaar AOW.
 • We maken het mogelijk om te kiezen voor een lagere AOW-leeftijd in ruil voor een evenredig aangepaste AOW-uitkering.

Verkiezingsprogramma-Partij-voor-de-Dieren–2023.pdf


 • Uitkeringen als de AOW stijgen mee met het minimumloon.
 • Onnodig complexe regels in de AOW willen we wegnemen.
 • Gepensioneerden met enkel AOW krijgen levenslange kwijtschelding lokale belastingen.

GL-PvdA_verkiezingprogramma_2023.pdf


Verkiezing 2023 AOW

D66 – AOW standpunten

 • We verhogen de AOW.
 • De AOW tot maximaal drie jaar later – actuarieel neutraal- ingaan.

Verkiezingsprogramma D66 – 2023


DENK- AOW standpunten

 • AOW stijgt mee met het minimumloon
 • AOW-gat Surinaams-Nederlandse ouderen herstellen.

DENK verkiezingsprogramma 2023


CDA – AOW standpunten

Verkiezing 2023 AOW
 • Ouderen die langer willen doorwerken, maken we het mogelijk om later AOW op te nemen.
 • Verkiezing 2023 AOW CDA programma staat ook dat de AOW een ongetoetst basispensioen is en dat dit moet zo blijven.

CDA_ontwerpverkiezingsprogramma 23-27


Verkiezing 2023 AOW

NSC – AOW standpunten.

 • De AOW blijft gekoppeld aan het minimumloon.

NSC_verkiezingsprogramma_2023


FvD – AOW standpunten

 • De AOW-leeftijd gaat terug naar 65 jaar.
 • AOW-uitkering belastingvrij.
 • Keuzevrijheid en stimuleren ouderen die aan het werk willen blijven.
 • Mensen met fysiek zware beroepen recht op AOW na een arbeidsverleden van 40 jaar.
 • Korten van pensioenen (deels) compenseren door verhoging van de AOW.

FVD_verkiezingsprogramma_2023


JA21 – AOW standpunten

 • JA21 heeft geen standpunten over de AOW (en pensioen) opgeschreven in hun 2023 VK-programma.

Verkiezingsprogramma


BVNL – AOW standpunten

 • bvnl: De kostendelersnorm moet worden afgeschaft zodat alleenstaanden die gaan samenwonen niet worden gekort op hun AOW.
 • bvnl: Uitkeringen loskoppelen van het minimumloon, met uitzondering van de AOW.

BVNL verkiezingsprogramma 2023


50Plus – AOW standpunten

 • Hoogte AOW-uitkering, met koppeling aan minimumloon en fiscale behandeling mogen niet aangetast worden.
 • Daarnaast een dertiende maand voor AOW-ers of verhoging van 6-7%.

50Plus_partij verkiezingsprogramma 2023


BIJ1 – AOW standpunten

 • Het minimumloon wordt verhoogd naar 16 euro per uur met een gelijke verhoging van de AOW.
 • We verlagen de AOW-leeftijd naar 65.

BIJ1-Concept-Partijprogramma-Tweede-Kamer-2023


BBB – AOW standpunten

 • Mensen die een lichamelijk zwaar beroep uitoefenen na 40 jaar werken krijgen recht op AOW.

BBB_Verkiezingsprogramma_2023


Christen Unie – AOW standpunten

 • De AOW wordt met ten minste 10% verhoogd.
 • De AOW wordt tegelijkertijd geleidelijk verder gefiscaliseerd.
 • De AOW stijgt doordat we het wettelijk minimumloon verhogen.

ChristenUnie verkiezingsprogramma 2023


De feiten rondom verkiezing 2023 AOW

 • Aantal AOW-ers 3.600.000.
 • AOW uitgaven € 44,5 miljard in 2022 (€ 41 miljard in 2019).
 • in 2040 is 25% van de bevolking AOW-er en zijn er twee werkende op één gepensioneerde.
 • In 2040 zijn er 30% meer AOW-ers dan in 2023.
 • Totalen AOW inkomsten via premieheffing 52% en 48% via financiering door belastingheffing.
 • Netto uitkering voor alleenstaanden € 1367,98 per maand. (€ 1101,56 zonder loonheffingskorting).
 • Netto uitkering voor gehuwden € 939,24 per maand. (€ 750,91 zonder loonheffingskorting)
 • Pensioenuitkeringen 2023 (excl AOW) naar verwachting € 36 miljard.
 • Alleen de Zorgverzekeringwet keert meer uit t.w. 49 miljard.
 • Er zijn 872.000 mensen ouder dan 80 jaar.
 • Er is geen inkomenstoets of vermogenstoets om AOW te ontvangen.
 • De kostendelersnorm kan wel invloed hebben AIO-aanvulling.
 • De opbouw van de AOW rechten is 2% per jaar (50 jaar = 100%).
 • Heeft u in Nederland gewoond of gewerkt dan is een AOW recht.
 • AOW wordt gekoppeld aan netto minimumloon bij 36 uur per werkweek (2024).
Verkiezing 2023 AOW leeftijden

Verantwoording

Er is voor gekozen zoveel mogelijk de letterlijke citaten uit het verkiezingsprogramma weer te geven die gaan over de AOW of AOW gerelateerde teksten. Zijn er nuances of correcties nodig dan zal ik die op verzoek graag doorvoeren. Gerrit-Jan Doorneweerd