Verzekeringspakket winkel direct premies 2020 met pakketkorting

Verzekeringspakket winkel
Verzekeringspakket winkel
direct online premies.

Winkel verzekeringen zitten meestal in een verzekeringspakket winkel (premie). Zakelijke winkelverzekeringen voor professionals. Ook avond en weekend hulp. Geen polis en afsluitkosten. Uitstekende prijs/kwaliteit. Inventaris, handelsgoederen, eigen verbouwingen, bedrijfsstilstand, bedrijfsaansprakelijkheid. Alles wat nodig is voor een goed verzekeringspakket winkel

Premie verzekeringspakket winkel

Winkel verzekeringen premie-online

Wat kost een verzekeringspakket winkel? Dat verschilt maar vaak van een maandpremie van 8 euro kunt u een start maken. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest. Bijvoorbeeld verschil in de voorwaarden of het eigen risico. Ook spelen locatie, bedrijfsgrootte en het soort bedrijf mee.  

Denk bij de start ook altijd aan de vergunningen die nodig zijn voor een goede start. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt.

Brand….”Ach, een paar stellingen en de etalage”…..

Niet elke winkel heeft een 1e klas inventaris. Maar denk zelfs eens na over een winkel met een 2e hands inventaris. Als het afbrandt dan moet er

 • een complete inrichting komen,
 • een plafond;
 • wanden;
 • vloerbedekking;
 • alle kasten en
 • de kassa moet worden vervangen.

Denk ook aan extra meubilair of beeld- en geluidsapparatuur. En er komt lange tijd geen klant meer binnen. De 5 bedrijfsverzekeringen winkel zijn dan een no-brainer.

De vergelijking verzekeringspakket winkel

Wij beoordelen polissen en de verzekeraars op de volgende punten:

 • Premie verzekeringspakket winkel
 • Eigen risico bedrag
 • Poliskosten
 • Schadeafhandeling
 • Winkel-branche kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend hulp

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van een verzekeringspakket winkel zorgt voor een premie en voorwaarden vergelijkend voorstel. Onze kennis en ervaring geeft u de beste prijs. Heeft u tips of andere inzichten, graag. Wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken. Dan maken wij een nieuwe vergelijkende opgave.

Brandschade verzekeringspakket winkel

Onderdelen Verzekeringspakket winkel

We praten dan over verzekeren via Verzekeringspakket winkel van de risico’s van

 1. het huurdersbelang van eigen verbouwingen,
 2. inventaris en
 3. handelsgoederen
 4. Geen inkomsten meer
 5. Wel doorlopende vaste kosten

Oftewel, hoe ziet uw wereld er uit als winkel ondernemer als morgen de tent op “zwart” gaat door brand. Verzekeringspakket winkel kosten natuurlijk geld en hopelijk hoeft u ze nooit te gebruiken.

Bedrijfsschade naast een brandverzekering winkel

Wat betekent bedrijfsschade?

Brand en dus geen winst maar wel kosten. Een bedrijfsschadeverzekering lost dat op.

Wij noemen dat een ook wel een omzetdervingsverzekering of (zuiver) een brutowinst verzekering

Uw bedrijf brandt uit of heeft grote waterschade. Dan kijkt u de volgende ochtend in een zwart smeulend gat. Vervelend maar de schade zal worden vergoed. Maar wanneer gaat uw bedrijf weer open? Tot wanneer kunt u uw werknemers blijven betalen? Hoe ingewikkeld is het opnieuw opbouwen van het pand en interieur? En wanneer krijgt u uw winst weer op uw bankrekening? Dit is het terrein van alles rondom bedrijfsschade. Oftewel het risico van omzetderving. 50% van de bedrijven die met brand worden geconfronteerd gaan failliet. Dat is niet nodig en goed op te lossen.

Bij een (tijdelijke) sluiting van uw bedrijf na een schade krijgt u bij heropening of verplaatsing ook de kosten vergoed om uw klanten hiervan op de hoogte te brengen. Denk aan advertenties of reclameborden.

Een bioscoop of ander bedrijf in uw directe omgeving kan zorgen voor een regelmatige bezoekersstroom. Als zo’n bedrijf tijdelijk moet sluiten door bijvoorbeeld brand, kunt u inkomsten mislopen omdat er minder gasten zijn.

Als een belangrijke leverancier niet kan leveren (na bijvoorbeeld een grote waterschade) zijn de extra kosten die u moet maken voor een groot deel verzekerd.

Aansprakelijkheid naast verzekeringspakket winkel

Elke particulier heeft een aansprakelijkheidsverzekering particulieren. Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis is de zakelijke variant erop. Een bedrijfsaansprakelijkheidspolis verzekert zaakschade en letselschade. Beide schades kunnen grote financiële gevolgen hebben voor de ondernemer en kunnen tot persoonlijk faillissement leiden als deze niet correct zijn verzekerd. Wij vinden aansprakelijkheid het eerste risico om over te praten. Letselschade en schade aan spullen van een ander, zijn de eerste risico’s om over na te denken. Zorg dat u de juiste beslissingen neemt en de juiste afspraken maakt. Maar ook stommiteiten zijn natuurlijk gewoon verzekerd.

Audio Bedrijfsaansprakelijkheid in verzekeringspakket winkel

Schade voorbeelden aansprakelijkheid

 • U verkoopt een klant goederen waar een ongeluk mee gebeurt.
 • Iemand krijgt letsel in uw winkel.
 • Een werknemer krijgt in het magazijn een stang op zijn hoofd.
 • Uw winkel brandt af maar ook de buurman heeft schade. Die gaat u stellen voor uw schade.
 • Sommige winkels hebben cateringactiviteiten. Dat betekent niet alleen op de winkelvloer risico’s maar ook in de horeca.
 • Een klant die uitglijdt over een vloer, of een inrichtingsfout van een medewerker.

Starten en verzekeringspakket winkel

Winkel verzekeringen premie-online

Direct, al voor de start zal een winkelonderneming gaan nadenken over alle vergunningen (pdf) en het verzekeringspakket winkel die nodig is bij de start en gedurende het ondernemen.

Die polissen hebben wij bij voor u op een rij gezet. De verzekeringen vallen uiteen in verschillende soorten. Winkel verzekeringen die bedrijfsrisico’s verzekeringen en Inventarisverzekering winkel die zorgen dat de inventaris, handelsgoederen en de eigen verbouwingen goed verzekert worden

Belangrijke vraag hierbij is altijd welke schade bij de opstalverzekering hoort of juist bij de inventaris?

Winkel polispakket en de inventarisverzekering winkel

De volgende polissen kunnen wij in één verzekeringspakket winkel plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een winkelbedrijf kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

 1. Aansprakelijkheidsverzekering winkel
 2. Werknemersschade verzekeringen
 3. Bedrijfsschade winkel
 4. Geldverzekering winkel
 5. Winkel inventaris
 6. Handelsgoederen
 7. Huurdersbelang in gehuurd pand
 8. winkelrechtsbijstand
 9. Rechtsbijstand personeel
 10. Auto’s en vrachtwagens winkel
 11. Aanhangwagens winkel
 12. Werkmaterieel
 13. Winkelelektronica polis (inclusief computers)
 14. Gebouw polis (opstal)
 15. Milieuschade verzekering winkel
 16. Eigen vervoer en transport verzekering

Schade bij verzekeringspakket winkel

verzekeringspakket winkel

Is er een schade, en is die schade verzekerd op de Inventarisverzekering winkel, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade zelfs dat er niet mee gewerkt kan worden. Snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Blijf vragen stellen

 1. Bedrijfsaansprakelijkheid. Is dit onderdeel meeverzekerd?
 2. Is polisdekking tegen het geven van verkeerde adviezen of het maken van fouten tijdens uw werkzaamheden?
 3. Wordt het herstel van verloren of beschadigde documenten of data verzekerd op deze verzekeringspakket winkel?
 4. Is er een vergoeding voor verdediging en de eventuele schadevergoeding als u ervan wordt beschuldigd iemands eer of goede naam te hebben aangetast?
 5. Is er dekking voor inbreuk op bijvoorbeeld auteurs- en merkenrechten?
 6. Hoe hoog is het eigen risico bij de polis?
 7. Geldt er voor verdedigingskosten een eigen risico?
 8. Vergoedt de verzekeraar eventuele proceskosten, kosten van juridische bijstand, andere kosten in verband met een schadeclaim en wettelijke rente?
 9. Kijk of er voldoende expertise is bij de beroepsverzekeraar.
 10. Kunnen de beste interne en externe deskundigen die deskundig zijn in uw vakgebied worden ingezet?
 11. Is de verzekerde som conform de wettelijke en poliseisen vastgesteld? Via een taxatierapport of technische controle.
 12. Is de verzekerde hoedanigheid goed omschreven?
 13. Welke uitsluitingen zijn er?
 14. Dekkingsgebied goed vastgesteld? Europa, Nederland of wereld dekking?
 15. Wat gebeurt er als er uitbreiding is met buitenlandse opdrachtgevers?
 16. Wie zijn er wel/niet verzekerd? Uzelf, partners/maten?
 17. Is er een pensioenverplichting als u personeel heeft? Informatie
 18. Zijn er beperkende maatregelen bij schade?
 19. Hoe wordt omgegaan met afwijkende algemene voorwaarden?
 20. Denk even na over het inloop- en uitlooprisico en de voorwaarden waaronder.
 21. Op welke manier is de controle bij verzekeringspakket winkel georganiseerd?
 22. Hoe gaat de verzekeraar om met wijziging of uitbreiding van werkzaamheden?
 23. En wijziging leveringsvoorwaarden, omzetstijging, omzetdaling en wijziging rechtsvorm?

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie vaneen verzekeringspakket winkel kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze provisie-inkomsten

Onze inkomsten op een verzekeringspakket winkel bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Premies

Winkel verzekeringen premie-online Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Inventaris en goederen - premie op maat Gebouwen en opstallen - premie op maat Bedrijfsschadeverzekering premie aanvraag Bedrijfsrechtsbijstand premieberekening Vrijwilligers en werknemers ongevallen Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video