VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor- en nadelen

Een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is cruciaal voor de bestuurder omdat deze privé aangesproken worden voor financiële risico’s verbonden aan de VVE. Gezien de toenemende juridisering van de samenleving en de complexiteit van zaken rondom de VVE zijn deskundige verzekeringsmaatschappijen een belangrijk element. Wij hebben hieronder een paar zaken op een rij gezet om even langs te lopen en te kijken welke elementen voor uw VVE het meest van toepassing zijn. Met speciale aandacht voor de VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Een VVE standaard pakket kent de volgende onderdelen

  1. VVE BestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringEen VVE Gebouwenverzekering (inclusief glas)
  2. Een VVE Aansprakelijkheidsverzekering
  3. De VVE Rechtsbijstandsverzekering
  4. De VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De VVE bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering gaan we hieronder bespreken maar ook verderop op onze website hebben we uitgebreide artikelen over de

Wanneer is er aansprakelijkheid?

In principe is de VVE zelf aansprakelijk voor eventuele schulden die worden gemaakt. Toch kan het gebeuren dat u als bestuurder of toezichthouder persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de schulden van de rechtspersoon. Naast de aansprakelijkheid ten opzichte van derden (schuldeisers, leveranciers, curator etc.), de zogenaamde ‘externe aansprakelijkheid’, kan ook de rechtspersoon, bijvoorbeeld na een wisseling van het bestuur, van mening zijn dat u niet naar behoren hebt gehandeld en u aansprakelijk stellen, de zogenaamde ‘interne aansprakelijkheid’. Hierbij is het niet relevant of u voor uw diensten wordt betaald. Vrijwilligers lopen dezelfde risico’s als betaalde bestuurders. Een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is dus ene aanrader.

Behoorlijk en onbehoorlijk bestuur

Bestuurdersaansprakelijkheid is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat bestuurders verplicht zijn tot het voeren van ‘behoorlijk bestuur’ over de rechtspersoon. Dit begrip is echter niet in de wet gedefinieerd, maar wordt ingevuld door jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen.

Blunders zijn ook verzekerd.

Bij onbehoorlijk bestuur kan gedacht worden aan de VVE of een derde die financieel nadeel lijdt, omdat een bestuurder een besluit dat in de vergadering van de VVE is genomen, niet goed uitvoert. Bijvoorbeeld het niet voldoende vergewissen van de kredietwaardigheid van een contractpartner. Of het aangaan van verplichtingen waarvan bekend is of bekend had kunnen zijn dat de VVE ze niet kan nakomen. Fouten of blunders zijn dus ook gewoon verzekerd op de VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.

Voorbeelden van aanspraken bij een VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering:

Uitsluitingen VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Met de VVE Bestuurdersaansprakelijkheids­verzekering bent u verzekerd tegen schade waarvoor u als bestuurder persoonlijk aansprakelijk bent. Maar er zijn situaties waarin wij geen vergoeding geven. De belangrijkste vindt u hieronder:

Audio

Een column van Joan Wurfbain over de VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering  formuleert de elementen nog eens duidelijk in zijn column;

Premies VVE Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Verzekeringen

Laat uw reactie achter