VVE polis voor gebouw. Scherpe 2020 prijs online.

VVE polis zit in een VVE polis voordeelpakket. Een helder, goed geprijsd pakket voor elke VVE. De pandaansprakelijkheid en rechtsbijstand kunnen eenvoudig worden meeverzekerd. Maar ook het individuele eigenarenbelang. De Opstalverzekering VVE is vaak de basis voor zo’n pakket.

Soorten VVE verzekeringen

VVE pakket verzekering (incl gebouw)

Waaruit hoort een standaard pakket VVE verzekeringen te bestaan?

 1. VVE Gebouwen verzekering (incl. glas)
 2. Aansprakelijkheidsverzekering (AVB)
 3. Rechtsbijstandverzekering
 4. Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

De vergelijking Opstalverzekering VVE

VVE pakket verzekering (incl gebouw)

Wij beoordelen polissen en de verzekeraars op de volgende punten:

 • Premie Opstalverzekering VVE
 • Eigen risico bedrag
 • Poliskosten
 • Schadeafhandeling
 • VVE-branche kennis en voorwaarden
 • Avond en weekend hulp

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van een Opstalverzekering VVE zorgt voor een voorstel. Dat is een samenstelling van een VVE polispakket. inclusief een Opstalverzekering VVE. Onze kennis en ervaring geeft u de beste prijs. Heeft u tips of andere inzichten, graag. Wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken. Dan maken wij een nieuwe vergelijkende opgave.

Brandschade opstalverzekering VVE

Premie Opstalverzekering VVE

Wat kost een VVE polis? Dat verschilt. Het rekenvoorbeeld geeft een beeld van de kosten. De premies hangen af van de verzekeringen die u kiest. Bijvoorbeeld verschil in de voorwaarden of het eigen risico. Ook spelen locatie, het aantal appartementen en de leeftijd van het pand mee. 

Bespaartip. kies voor eigenarenbelang VVE polis

Er kan nog aan toegevoegd een belangrijke detail t.w. het meeverzekeren van eigenaarsbelang. In de loop van enige tijd brengen veel appartementseigenaren nagelvaste verbeteringen aan in hun appartement. Hierbij kan gedacht worden aan een keuken, badkamer, parketvloeren, plavuizen, inbouwkasten, sierpleisterwerk, etc.

Het standaard verzekerde bedrag voor het appartementencomplex voorziet hier niet in. Vaak sluiten de individuele eigenaren voor deze verbeteringen zelf – naast of in combinatie met hun inboedelverzekering – een aparte eigenaarsbelangverzekering af.

Erg eenvoudig: de individuele belangen en de wijzigingen hierin hoeven niet geregistreerd te worden en bij schade heeft u met één complete verzekering te maken en niet met splitsing in een opstalverzekering VVE en de diverse Eigenaarsbelangpolissen.

Belangrijke vraag hierbij is altijd welke schade bij de VVE polis hoort of juist bij de individuele eigenaren belang?

(Met de eigenarenbelang module is dat probleem opgelost.)

Brandpreventietips

De premie van VVE polis is mede gebaseerd op (vaak verplichte) preventie eisen van verzekeringsmaatschappijen.  Veel brandschade kan worden voorkomen door scherp te letten op het verlagen van het brand risico.

 1. Zorg voor een goede brandmeldinstallatie en ontruimingsalarminstallatie;
 2. Sprinklers;
 3. Brandwerende scheidingen;
 4. Nood- en vluchtweginstallaties;
 5. De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift en/of verbindingsweg;
 6. Het vluchten bij brand met een ontruimingsplan en vluchtroutes;
 7. Het beperken van uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
 8. Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels, blustoestellen en automatische brandblusinstallaties;
 9. Het voorkomen van brand door middel van brandpreventie.

VVE polis pakket

 1. VVE polis exclusief voor het gebouw
 2. Aansprakelijkheidsverzekering pandeigenaren:
 3. Eigenarenbelang in gehuurd pand
 4. Rechtsbijstand
 5. Glasverzekering
 6. Fundamentenverzekering

Deze polissen kunnen wij in één verzekeringspakket plaatsen. Let op dit zijn dus geen arbeidsvoorwaarden verzekeringen. Bij de opsomming hieronder kijken we alleen naar de financiële risico’s die een VVE kan ervaren als er schade is “door een van buitenkomend onheil“. Dat lijkt een heldere uitleg maar samen met de uitsluitingen is het verstandig vooraf goed te kijken welke risico’s wel/niet verzekerd zijn.

Schade bij VVE polis

Is er een schade, en is die schade verzekerd op de gebouwenverzekering VVE, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Soms betekent schade zelfs dat er niet mee gewoond kan worden. Snelle bouw of gedeeltelijke reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

VVE polis en het pand

opstalverzekering winkel

Juist met deze deze VVE polis van ASR kunt u de schade door onder andere brand, ontploffing, blikseminslag en diefstal aan het gebouw verzekeren. Juist als eigenaar van het gebouw, dan regelt deze polis dan en is ook de schade aan de eigen verbouwingen verzekerd.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie van een VVE polis kunnen flink verschillen. Ze hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de claims en kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen solide Nederlandse verzekeraars. En natuurlijk kijken we ook of de premie laag is en voorwaarden van een goed niveau.

Het gebouw in de VVE polis

VVE verzekering
 1. Is er een All-Risk VVE polis in de VVE pakketverzekering? Soms zijn er heel beperkte verzekeringsdekkingen opgenomen in een polis om de premie laag te houden.
 2. Is het glas meeverzekerd? De kans is niet altijd zo groot, maar de schade daarentegen kan hoog zijn. Denk ook aan glas bij terreinafscheidingen, in windschermen, tussendeuren en op de balkons.
 3. Gemeenschappelijke eigendommen ook verzekeren? Vaak zijn dat er meer dan op het oog lijkt.
 4. Inductie? Denk dan aan bijvoorbeeld blikseminslag. Zo’n schade oorzaak hoort verzekerd te zijn op elke VVE polis.
 5. Dekking tijdens aan- en verbouw van het gebouw? Soms is de schade te verhalen op een ander maar dit risico zelf verzekeren is wel zo zeker.
 6. Schadeservice moet dag en nacht beschikbaar zijn.
 7. Vervangende woonruimte na schade meeverzekeren kan plezierig zijn. Zeker bij langere periodes dat het pand niet gebruikt kan worden.
 8. Een laag eigen risico bij een VVE polis van het gebouw in de VVE polis pakketverzekeringen is plezierig en kan het totaal van de de kosten verlagen bij schade.
 9. Kosten zoals voor opruiming, sanering en herstel aan de tuin hoort niet terecht te komen bij de eigenaren maar bij de verzekeraar.
 10. Zijn de sloten ook verzekerd?
 11. Meerwerk (door interne verbouwingen) kan soms worden meeverzekerd.
 12. Kies ook altijd voor een het gebouw in de VVE verzekering in een pakket; het levert soms een mooie extra korting op van minimaal 8% pakketkorting.
 13. Wie helpt er als er discussie is met de verzekeringsmaatschappij?
 14. Worden de verzekering in een pakket overzichtelijk geadministreerd?
 15. Zijn er overlappingen bij de verschillende polisonderdelen?
 16. Is er een premieopslag bij betaling per maand, kwartaal of half jaar?
 17. Mogelijkheid tot schadeherstel in natura?
 18. Is er premiekorting voor privé verzekeringen van individuele eigenaren mogelijk?
 19. Is het gebouw met eigenaren voor alleen particuliere bewoning? Vraag details als er ook bedrijfsmatige activiteiten zijn.
 20. Zorg voor geregeld waardebepalingen of officiële taxaties. Onderverzekering wil geen bestuurder verantwoordelijk voor zijn.
 21. Is er een appartementsclausule op de verzekering worden geplaatst? (Voorbeeld. Opzettelijke brandstichting door bewoner)
 22. Kan het individuele eigenarenbelang worden meeverzekerd op de VVE polis? (Voorbeeld een eigen dure keuken of luxe badkamer)

Onze inkomsten VVE polis

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is standaard en is bestemd voor alle werkzaamheden. Bijvoorbeeld de aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling van de polis. In de premie zit ook de provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars. Er zijn geen omzetverplichtingen of provisieafspraken. Daardoor is er een onafhankelijk advies mogelijk.

Audio over afsluiten en verzekeringsdekking

VVE verzekeringen
Online VVE premies

VVE besturen moeten goed zorgen voor hun VVE polis. Voor het regelen van goede VVE verzekeringen is een taak van de Vereniging waar vaak veel tijd en moeite in moet gaan zitten. is een belangrijke taak van (het bestuur van) een Vereniging van Eigenaren (VVE). De risico’s goed verzekeren tegen een aantrekkelijke premie is eigenlijk best goed mogelijk.

Denk ook aan

 • Besparing. Wij bieden meestal de scherpste premies. Is toch elders de premie interessanter, controleer dan ook de voorwaarden. De kleine lettertjes bij verzekeraars zijn meestal de reden waarom er lage premies bi j een VVE polis worden aangeboden.
 • Opzeggen. VVE polis is snel op te zeggen. De concurrentie is groot dus vergelijk en stop er snel mee als de premie te hoog is of de voorwaarden niet interessant genoeg.
 • VVE Beheer. Sommige VVE beheer kantoren willen ook de verzekeringen beheren. Dat kan tot belangenverstrengeling leiden. Controleer de AFM vergunning en vergelijk de dienstverlening met de kosten. VVE beheer is een ander vak als verzekeringen beheer.
 • Bespreken en notuleren. Vergeet niet de verzekeringsvoorwaarden van een VVE verzekeringen goed met de mede-eigenaren te bespreken want achteraf een schade niet uitgekeerd krijgen, is een onplezierige mededeling die een VVE Bestuurder moet geven aan de eigenaren van het pand.

Specialist VVE polis

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele VVE polis

Premie online berekenen

VVE pakket verzekering (incl gebouw) Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Cyber en DataRisk - Direct premie online Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen