Oudedagsverplichting en DGA pensioenverzekering 2018

Er zijn stevige fiscale eisen rondom omzetting van een DGA pensioenverzekering naar een interne oudedagsverplichting. Op 1 april 2017 zijn de maatregelen van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen in werking getreden.

Oudedagsverplichting versus pensioenverzekering

Omzetten DGA pensioenverzekering naar oudedagsverplichtingHet is vanaf 1 april 2017 tot en met 31 december 2019 mogelijk om het in eigen beheer verzekerde deel van de opgebouwde pensioenaanspraak volledig af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting aanspraak. Bij volledige afkoop of omzetting in een ODV kan de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak worden prijsgegeven als de waarde in het economische verkeer van die aanspraak hoger is dan de fiscale balanswaarde van de bij het eigenbeheerlichaam tegenover die aanspraak staande pensioenverplichting. Dat prijsgeven is alleen toegestaan na schriftelijke instemming van de (ex) partner van de dga.

DGA pensioen premie online

Prijsgeven pensioenaanspraken

Dit prijsgeven kan alleen met een informatieformulier. Dit formulier moet worden ingevuld, ondertekend en ingezonden na het prijsgeven, afkopen dan wel omzetten in een oudedagsverplichting van de in eigen beheer verzekerde pensioenaanspraak.  Mijn collega David Bakker adviseert “de DGA met een pensioenpolis moet wel vóór 1 juli de keuze maken om de polis wel of niet naar de eigen BV over te dragen. Want na 1 juli is overdracht niet meer mogelijk.“.  In een artikel op het assurantie magazine staat de verdere uitleg waarom een keuze nog belangrijk is. Acties richting verzekeraar zijn dus nodig voor 30 juni 2017. de opbouw van Pensioen in Eigen beheer heeft plaatsgevonden onder verantwoordelijkheid van de belastingadviseur of accountant. Overleg met deze accountant of belastingadviseur over deze keuze rondom het Pensioen in Eigen Beheer (PEB) is dan ook van belang voor een goede keuze.

Download informatieformulier prijsgeven pensioenaanspraken 2017_2018

Onzuiver pensioen

Als het informatieformulier niet wordt ingeleverd, niet wordt ondertekend door de dga en (indien nodig) door de (gewezen) partner, niet volledig wordt ingevuld, wordt ingevuld met onjuiste gegevens of niet op tijd wordt ingediend bij de Belastingdienst, wordt de waarde in het economische verkeer van de gehele pensioenaanspraak in een keer tot het loon uit vroegere dienstbetrekking wordt gerekend en is er revisierente verschuldigd. Onzuiver pensioen

Financiële motieven

DGA’s kunnen natuurlijk belangrijke financiële motieven zijn om verzekerde pensioenen toch af te kopen. Zie ook Belastingdienst pensioensite.

  1. DGA pensioeninleg bancair of pensioen
  2. Nadelen afkoop verzekerde pensioenen

Verzekeraars hebben gelukkig goede nieuwe pensioenverzekeringen geïntroduceerd om het wegvallen van de pensioenopbouw in eigen beheer op te vangen.Benieuwd naar een uitwerking, beheer of bemiddeling? Bel/email mij even dan stuur ik u onze vaste DGA pensioenadvies tarieven.

Audio

De pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten. Link en download


Alle bedrijven offertes
dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Laat uw reactie achter