DGA bancair of pensioeninleg. Premie inleg 50% hoger bij ……


(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

DGA Pensioen

Bij de tweede optie wordt gekomen voor een DGA pensioen belegging. Hierbij wordt er een pensioeninvestering gedaan in een DGA pensioenvoorziening die extern wordt opgebouwd. Het is onder de huidige wetgeving alleen toegestaan dit extern op te bouwen. Hieronder ene link waarbij de uitkomsten van een dergelijke belegging zelf kan worden berekend.

DGA pensioen premie online

DGA Bancair

In de eerste optie; bancair beleggen, wordt er geld uit de BV gebruikt voor een lijfrente belegging op een DGA bancair spaar- of beleggingsrekening. We gaan hierbij voorbij aan het rendement van deze DGA bancaire lijfrente spaarvorm.

Keuze DGA bancair of pensioen sparen.

De DGA staat voor de keuze DGA bancair lijfrente of DGA pensioen. Uiteraard is er ook een optie om het geld niet naar privé te halen maar “achter te laten” in de BV. De vennootschapsheffing en aanmerkelijke belangheffing is daarop van toepassing.

Belegging of spaar

In de vergelijking is geen verschil gemaakt in de vorm van investering. Dat kan via een (relatie) risico-arme spaarvorm of via een risicovoller belegging in een gespreid fonds of specifieke aandelen, etc.

Conclusie

Cijfermatig is een DGA pensioen investering aantrekkelijker dan DGA bancair sparen. Bij DGA pensioen beleggen kunnen tevens een aantal andere zaken worden toegevoegd zoals partnerpensioen en premievrijstelling zodra er een DGA die geconfronteerd wordt met arbeidsongeschiktheid. In beide gevallen kan er flexibel met de pensioenrichtleeftijd 68 jaar worden omgegaan.

DGA pensioen premie online
dga-pensioen-in-eigen-beheer-2017

Laat uw reactie achter