DGA pensioen uitstel bij doorwerken – Hier de regels…..

DGA pensioen uitstel is inmiddels goed mogelijk. Bij DGA pensioen bedoelen we natuurlijk ook de ondernemer (niet DGA) pensioen uitstel. Als u de pensioendatum van uw huidige pensioenregeling of van uw premievrije pensioenrechten wilt uitstellen, dan gold de eis dat dit alleen mogelijk was indien en voor zover u in een dienstbetrekking doorwerkte.

Nieuw begrip “doorwerken

DGA pensioen uitstelDaarin is inmiddels verandering gekomen, want onder het begrip ‘doorwerken’ valt in dit verband nu ook het doorwerken als ondernemer na beëindiging van de dienstbetrekking. Vroeger was dit niet mogelijk maar nu is DGA pensioen uitstellen  daarmee sinds kort wel mogelijk. Er zijn wel voorwaarden aan verbonden.

DGA pensioen uitstel voorwaarden

  1. Zo moet onder meer uw pensioenregeling de mogelijkheid van uitstel bieden en
  2. moet de pensioenuitvoerder bereid zijn mee te werken aan het uitstel en de daaraan gekoppelde voorwaarden.
  3. Verder moet het aantal werkzame uren als ondernemer tenminste gelijk zijn aan het aantal uren dat u werkzaam was in loondienst. Bij minder werkzame uren moet het pensioen direct ingaan naar de mate van de vermindering van de omvang. DGA pensioen uitstel is dan geaccepteerd.

Voor voormalige DGA’s die op latere leeftijd zelfstandig ondernemer zijn geworden, kan dit een welkome verruiming zijn in de uitstelmogelijkheden van hun eerder opgebouwde pensioen. Direct berekenen

Audio

(Tips en informatie rondom de pensioenverzekering voor de DGA. 13 minuten.)

Wie bepaalt wanneer DGA met pensioen gaat?

De pensioenleeftijd (dus niet de pensioenrichtleeftijd) bepaalt u zelf. Bij DGA pensioen uitstel wordt dat dus later. Dus u bouwt kapitaal op in uw DGA pensioen regeling. Die pensioenregeling zal een eindrichtleeftijd vermelden. In de meeste gevallen zal die pensioenregeling een pensioenrichtleeftijd aangeven van 68 jaar. Maar als u besluit om op 64 jaar met pensioen te gaan dan kan niemand u tegenhouden. Het tot dan opgebouwde pensioenkapitaal gebruikt u op dat moment voor de aankoop van uw pensioenuitkeringen.

Collectief pensioen

Veel DGA’s hebben als ze wat ouder worden altijd wel ergens een collectief pensioen opgebouwd. Vaak premievrij uit een eerder dienstverband. Het is onplezierig als een pensioenfonds of een verzekeraar deze op de afgesproken datum wil laten uitkeren. Er komt dan een uitkering op het moment dat de DGA er niet op zit te wachten. DGA pensioen uitstel lost dit probleem op.

Welk effect heeft DGA pensioen bij verhoging AOW leeftijd?

De AOW leeftijd werd per 1 januari 2015 voor het eerst verhoogd naar 65 jaar en 3 maanden. De AOW leeftijd wordt de komende jaren verder verhoogd naar zeker 67 jaar of later. Het kan zijn dat de pensioenrichtleeftijd en de AOW leeftijd niet samenvallen of dat u wilt doorwerken. Met een goede DGA pensioen regeling hoeft dat geen probleem te zijn. En nu is DGA pensioen uitstel dus veel eenvoudiger geworden.

Premies

Miscellaneous, Pensioen DGA

Laat uw reactie achter