DGA Pensioenopbouw 2019 oplossingen

Er waren in het kort 3 mogelijkheden voor een DGA om een DGA Pensioenopbouw te verzorgen:

DGA Pensioenopbouw door verzekeringsconstructies

DGA Pensioenopbouw

U koopt als DGA een levensverzekering aan met een pensioenclausule. Op de datum van pensionering kunt hiervoor een pensioenuitkering aankopen. De kapitaalverzekering is in te richten zoals u wilt. Er zijn een aantal aanbieders van verzekerde DGA pensioenen. Meestal op beleggingsbasis waarbij het risico door het lifecycle karakter relatief beperkt is. Soms zijn er ook DGA pensioen op rentebasis.

Overlijden & DGA pensioenopbouw

DGA pensioenopbouw koppelen met een nabestaandenpensioen kan binnen de mogelijkheden van de meeste DGA pensioenen. Vaak wordt echter gekozen voor voldoende privé voorzieningen (overlijdensrisicoverzekeringen) zodat er precies passend voor de partner een regeling tot stand komt.

Bij de juiste vorm kan er ook gezorgd worden dat er geen kapitaalverlies zal zijn bij overlijden.

Audio

Luister ook even naar onze DGA pensioen podcast waar we verder ingaan op het verzekeren.

Tips en informatie rondom de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 11 minuten.

Leeftijden op een rij

Welk salaris

Als uitgangspunt voor de hoogte van de premie investering wordt altijd genomen de pensioengrondslag.Die pensioengrondslag wordt bepaald door het salaris van een DGA. Als het salaris wordt genomen dan heet dit dus het pensioengevend loon. Er mag geen pensioenopbouw zijn over de toekomstige AOW. Die AOW-inbouw resulteert in een zogenaamde franchise. Die moet dus in mindering worden gebracht op dat pensioengevend loon,

Pensioengevend loon

Pensioengrondslag = Pensioengevend loon -/- AOW-franchise.

AOW-franchise

De AOW-franchise bedraagt meestal 100/75 van de enkelvoudige AOW (inclusief vakantietoeslag) voor een gehuwde. Soms zijn er andere berekeningen om de inbouw van de AOW. De exacte bedragen van de AOW via het SVB. De AOW franchise via onze pensioenpagina.

Bij een franchise kan er ook een bedrag worden gekozen om zodoende een excedent pensioenregeling correct op te zetten. Voorbeeld is het maximum Bedrijfspensioenfonds horeca pensioensalaris te nemen. In praktijk betekent dit dan dat er een franchise wordt gebruikt van € 37.605,- (2019)

Actuarieel

De 100% beschikbare staffelpremies zijn gebaseerd op de 3% Ministeriële staffel tabel 1 kolom 2 bij een ML 1,875% OP en uitgesteld PP en richtleeftijd 68 jaar. Gebruikt wordt vaak de overlevingstafels GBM/GBV 2011/2016. Staffelbesluit

Bij de opgave van het voorbeeld pensioenkapitaal wordt rekening gehouden met een verwachte rendement. Er wordt daarna een indicatie gegeven van de pensioenuitkeringen; en ook die zijn afhankelijk van de rentestand. Beide bedragen zijn altijd terug te vinden in de berekeningen. De werkelijke rentestand en het verwachte rendement zal (altijd) afwijken van de werkelijkheid.

De hoogte van de pensioenuitkeringen zijn ook afhankelijk van de verwachte levensverwachting. Start u namelijk snel met pensioenuitkeringen zullen er meer uitkeringen moeten worden aangekocht uit het pensioenkapitaal. Verder zal van invloed zijn wel/niet ene partner, rentestand, tarief en keuze van de soort uitkering.

DGA Pensioenopbouw in eigen beheer (tot 2017)

Als u minstens 10% van het geplaatste aandelenkapitaal van een onderneming bezit waarbij u tevens in dienst bent, kon er DGA Pensioenopbouw zijn door jaarlijks te reserveren op de balans van de onderneming. Deze regeling is sind 2017 beëindigd.

DGA Pensioenopbouw door oprichting van een eigen pensioenlichaam (tot 2017)

Met de oprichting van een eigen pensioenlichaam bedoelen wij de oprichting van een pensioen BV. Op deze manier maakt de DGA als het ware zijn eigen verzekeringsmaatschappij. Sinds 1992 werd bepaald dat zowel de jaarwinst als de sterftewinst in geval van overlijden belast is voor de vennootschap. Dat maakte de DGA Pensioenopbouw in een eigen pensioenlichaam zeer onaantrekkelijk.

DGA Pensioenopbouw op pensioendatum

Met de beschikbare premie wordt een kapitaal bij leven op de pensioenrichtdatum opgebouwd. Het tarief voor het kapitaal bij leven wijzigt gedurende de garantieperiode niet. Het tarief wordt vastgesteld op basis van de leeftijd van de DGA en de marktrente. Op de pensioendatum wordt met het op dat moment beschikbare kapitaal een ouderdomspensioen eventueel in combinatie met een partnerpensioen aangekocht. Het DGA pensioen verzekeren zorgt daarmee voor een (vaak) noodzakelijke aanvulling op de AOW.

Keuze soort pensioenregeling.

Hier spelen de volgende aspecten een rol

Maar ook moet nagedacht worden over:

Premieberekeningen DGA Pensioenopbouw

Pensioen DGA

Laat uw reactie achter