Advocatenkantoor verzekeren – direct polis – 3 jaar vaste premie.

Een advocatenkantoor verzekeren kan eenvoudig en snel. Een verzekering zorgt dat imagoschade, verweerkosten, tijd en mogelijk een claim goed verzekerd is. De premieverschillen tussen de verzekeraars zijn klein maar let vooral op de deskundigheid van de verzekeraars die een advocatenkantoor verzekeren.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat premies

Omschrijving advocatenkantoor verzekeren

Advocatenkantoor verzekeren

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering advocaat waarmee men het bedrijfsmatige risico van een advocatenkantoor verzekeren gaat, zorgt voor een verzekering van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken Premieberekening met een extra module voor het advocatenkantoor verzekeren van

 1. bedrijfsaansprakelijkheid
 2. bestuurdersaansprakelijkheid.

Voorbeelden advocatenkantoor verzekeren

 1. Het laten verjaren van een vordering;
 2. Het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel of het intrekken van een bezwaarschrift zonder opdracht van de cliënt;
 3. Onjuist voorlichten over de consequenties van een concurrentiebeding;
 4. Een foutief internationaal contract opstellen; een advocatenkantoor verzekeren voor dit risico is cruciaal.
 5. Productaansprakelijkheid rondom Brexit onvoldoende meenemen in een UK-contract;
 6. Vergeten een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom;
 7. Verjaring van niet incasseren verbeurde dwangsommen;
 8. Foute instructie aan deurwaarder waardoor er dwangsommen worden misgelopen;

Verdeling beroepsfouten bij beroepsaansprakelijkheid advocaat

 1. Inhoudelijke fouten. Onjuiste en/of onvolledige adviezen en fouten bij optreden in en buiten rechte. Het advocatenkantoor verzekeren voor deze risico is een onderdeel van elke goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering.
 2. Organisatorische fouten zoals communicatieve gebreken. En een hele lastige fout: Beroepsfout wegens overschrijding/wijzigen van de opdracht.
  • Hier hoort ook onder een beroepsfout wegens overdracht van de zaak aan een ander. (Inloop en uitlooprisico)
 3. Termijn fouten oftewel het verliezen van een kans

Audio beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Verschil Bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering – Beroepsaansprakelijkheids­verzekering

Berekenen premie advocaat aansprakelijkheid

De bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering bij een advocatenkantoor verzekeren, verzekert alleen schade aan personen of zaken, maar geen vermogensschade. Verschil Beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het grote risico van letselschade is dan meeverzekerd. Een voetganger fietsend aanrijden is dus een voorbeeld van een verzekerde gebeurtenis. Een koffiezetapparaat die brand veroorzaakt en tot een regres leidt door de verzekeraar bij een veroorzaakte brand. Lees ons artikel over een erg duur koffiezetapparaat.

Zorgvuldigheidsnorm

De zorgvuldigheidsnorm van een ‘redelijk bekwaam en redelijk handelend advocaat’ houdt in dat de advocaat over de vereiste vaardigheden en kennis van zaken moet beschikken, en dat hij een hem opgedragen zaak met zorg voor de belangen van zijn cliënt dient te behandelen.  Die zorgplicht wordt steeds breder blijkt ook uit dit verhaal over de beroepsaansprakelijkheid advocaat rondom pensioen (uitspraak). Waar gehakt wordt, vallen spaanders, dus het kan/zal ons allemaal een keer overkomen. Correct een advocatenkantoor verzekeren is een eerste stap. Boeiend over alle details rondom de beroepsaansprakelijkheid is het lezen van Beroepsaansprakelijkheid advocaten onder de loep (pdf).

Wat is uitgesloten bij een advocatenkantoor verzekeren?

Voor de dekking regelen bij een advocatenkantoor verzekeren zijn de volgende aansprakelijkheden niet meeverzekerd:

 1. Bestuurdersaansprakelijkheid
 2. Algemene aansprakelijkheid
 3. Werkgeversaansprakelijkheid
 4. Productaansprakelijkheid
 5. Milieuaansprakelijkheid

Kritische vragen

Zowel de adviseur als de advocaat zullen beiden alert moeten zijn op belangrijke veranderingen die gedurende de looptijd kunnen gebeuren. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering vergelijken bewijst zich met dit lijst haar nut. Ons artikel Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten 15 kritische vragen is ook verstandig om door te nemen zodat er een goede keuze wordt gemaakt.

Heeft u een bijzonder kantoor en wilt u dit advocatenkantoor verzekeren, hieronder een mogelijkheid een maatwerk aan te vragen.

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering is sine qua non

Voor beroepen, zoals advocaten, is deze verzekering verplicht. Een advocatenkantoor verzekeren is dus nodig omdat dit geëist wordt voor de Orde. Zonder de juiste verzekering is het niet toegestaan dit beroep uit te oefenen. Ook de eisen rondom de verzekering zijn van belang. Niet elke verzekering is acceptabel. Er zal rekening moeten worden gehouden met bijzondere clausules en voorwaarden. Die verplichting eisen advocaten zijn te vinden op de Orde-regelgeving (Voda)

Belangrijke zaken bij advocatenkantoor verzekeren

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Volledige claims made voor fouten
✅ Cyberincidenten aansprakelijkheid verzekerd
✅ + Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ + Uitloop verzekeringsdekking
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar*
✅ Dekking waarnemende advocaten en Stichting Derdengelden

Premie online berekenen

Beroepsaansprakelijkheid advocaat premies Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Beroepsaansprakelijkheid offerte maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video