AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering. Is controle nuttig?

Moet een AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering worden afgesloten door een functionaris gegevensbescherming zodra hij of zij werkzaam is bij uw bedrijf? En waar moet u als bedrijf op letten bij het bekijken van die AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering?

U wilt als organisatie of bedrijf immers dat uw schadeclaim ook daadwerkelijk betaald wordt als u uw functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid verwijt als deze een fout heeft gemaakt.

AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering

Een functionaris gegevensbescherming die niet bij u in loondienst is, hoort een aansprakelijkheidsverzekering ter kunnen overleggen. De polis verzekert schade die ontstaat en waarbij de claim en het juridische verweer betaald wordt als er een fout gemaakt wordt. Er zal dan sprake zijn van vermogensschade en die schade is verzekerd op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Niet te verwarren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt die kan worden meeverzekerd. Hieronder de toelichting.

Functionaris Gegevensbescherming premies

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

AVG functionaris aansprakelijkheid verzekeringEen beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert vermogensschade die u als bedrijf lijdt. Financiële schade voor kan op vele wijze ontstaan. Dit kunnen interne bedrijfskosten zijn voor het corrigeren van fouten of claims van externe belanghebbenden. De AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering zal een toegewezen claim aan uw bedrijf betalen.

Uitsluitingen

Veel verzekeraar sluiten activiteiten als functionaris gegevensbescherming op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit. Laat dus als bedrijf de polisclausule goed controleren en eis een verklaring dat deze werkzaamheden zijn meeverzekerd op de polis van uw AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering.

Audio

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de functionaris gegevensbescherming verzekert “alleen” zaak en letselschade. Deze verzekering zal dus geen toegevoegde waarde hebben voor uw aansprakelijkheid richting deze functionaris. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is dus geen afdoende aansprakelijkheidsverzekering die de AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering vervangt. Controle op de juiste aansprakelijkheidsverzekering doen graag in opdracht van een bedrijf of overheid.

Audio

Welke bedrijven moeten AVG functionaris hebben?

Voor bedrijven en overheden is op grond van artikel 37 van de AVG, een Functionaris Gegevensbescherming in drie situaties verplicht. Deze functionaris is verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de wet

  1. Overheden en publieke organisaties
  2. organisaties die op grote schaal individuen volgen.
  3. organisaties als ze op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken

Organisaties moeten dus de functionaris gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

Premies online

Video

Aansprakelijkheid

Comments are closed.