Beroepsaansprakelijkheid advocaten scherpe pakketpremie 2022

Beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken is cruciaal om te zorgen dat er een NOvA en Voda geaccepteerde verzekering is. Financiële schade is verzekerd op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Professionele beroepsaansprakelijkheid advocaten

Die schade kan verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheid advocaten van HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden vaak gebruikt voor het herverzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sind dat Nationale-Nederlanden stopt met de beroepsaansprakelijkheid advocaten HDI Global veel van de risico’s overneemt.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Volledige claims made voor fouten
✅ Cyberincidenten aansprakelijkheid verzekerd
✅ + Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ + Uitloop verzekeringsdekking
✅ Vaste premie gedurende 3 jaar*
✅ Dekking waarnemende advocaten en Stichting Derdengelden

Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier Of bereken online de premie hier.

Beroepsaansprakelijkheid advocaten 17 controles

Het afsluiten van beroepsaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk. De belangrijkste controlepunten zijn;

 1. Is de verzekerde som correct?
 2. Wat is de verzekerde beroep/rechtsgebied?
 3. Welke uitsluitingen zijn er?
 4. Dekkingsgebied goed vastgesteld?
 5. Wie zijn er wel/niet verzekerd?
 6. Is het eigen risico te hoog?
 7. Zijn er beperkende clausules bij schade?
 8. Hoe wordt omgegaan met eigen algemene voorwaarden?
 9. Is het inloop- en uitlooprisico verzekerd?
 10. Naverrekening op welke basis? Kantoor bezetting of omzet?
 11. Wijziging of uitbreiding van werkzaamheden verzekerd?
 12. Acceptatie wijziging leveringsvoorwaarden?
 13. Wijziging rechtsvorm gevolgen?
 14. Uitbreiding buitenlandse opdrachtgevers acceptatie?
 15. Tussentijdse omzetstijging, omzetdaling verwerken?
 16. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden goed aangetekend?
 17. Wetgeving, richtlijnen beroepsorganisatie etc. juridisch akkoord?

Omschrijving beroepsaansprakelijkheid advocaten

De beroepsaansprakelijkheid advocaten waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheid advocaten (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van

 1. bedrijfsaansprakelijkheid en soms
 2. bestuurdersaansprakelijkheid.

Audio

Verzekeraars en premies

Wanneer is een beroepsaansprakelijkheids­verzekering verplicht?

Voor beroepen, zoals advocaten, is deze verzekering verplicht. Dus niet voor alle beroepen. Die verplichtingseisen zijn te vinden op de Orde-regelgeving. Bij beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken is dit een conditio sine qua non.

Artikel 6.24 Beroepsaansprakelijkheidsverzekering NOvA
1. De advocaat is adequaat verzekerd ter zake van het risico van zijn beroepsaansprakelijkheid.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan zijn werkgever, voor zover de werkgever hem voor deze schade op voorhand schriftelijk vrijwaart. In dat geval blijft voor de advocaat die de praktijk in dienst uitoefent de verplichting bestaan een aansprakelijkheidsverzekering te sluiten voor schade, als advocaat toegebracht aan derden.
3. Het eerste lid is niet van toepassing op het risico dat een advocaat die de praktijk in dienst uitoefent schade toebrengt aan derden, indien de werkgever de Staat is en deze de advocaat hiervoor op voorhand schriftelijk vrijwaart conform het model, bedoeld in het vijfde lid.
4. De advocaat gaat de verzekering aan met een verzekeraar van wie aannemelijk is dat deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van solvabiliteit.
5. De algemene raad stelt een model van de vrijwaring vast en kan bij wijzigingen van dat model bepalen wanneer bestaande vrijwaringen moeten worden aangepast.

Verzekerde hoedanigheid

Van belang bij de beroepsaansprakelijkheid advocaten is de beschrijving van de verzekerde hoedanigheid waarbij het totaal van werkzaamheden men verricht onder de dekking moet komen te vallen. Een incomplete opgave of onjuiste weergave van de werkelijke activiteiten kan een dekking hiaat tot gevolg hebben. Natuurlijk  zal een verzekeringsmaatschappij binnen de reikwijdte van polisvoorwaarden ook vaak dekking bieden voor bereddingskosten, wettelijke rente en juridische bijstand.

Vermogensschade beroepsaansprakelijkheid advocaten

Een beroepsaansprakelijkheid advocaten biedt u dekking voor zuivere vermogenschade, juridisch verweer bij aansprakelijkstelling en in sommige gevallen ook verzekeringsdekking voor verlies van documenten en/of reconstructie. Letselschade en zaakschade worden verzekerd op het bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van een advocaat.

Wat is er verzekerd?

De verzekeringsmaatschappij vergoedt schade die is ontstaan bij anderen door beroepsfouten. Het maakt daarbij niet uit of u zelf een fout maakt of dat iemand onder uw verantwoordelijkheid dat doet. Dus een eigen stommiteit is gewoon verzekerd. Vergoed wordt o.a. de kosten van verweer en de toegewezen schadeclaim.

Zowel de adviseur als de advocaat zullen beiden alert moeten zijn op belangrijke veranderingen door de tijd heen. Beroepsaansprakelijkheid advocaten ergelijken bewijst zich met dit lijst haar nut. Ons artikel Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten 15 kritische vragen is ook verstandig om door te nemen zodat er een goede keuze wordt gemaakt.

Voorbeelden beroepsaansprakelijkheid advocaten

De advocaat die een termijn laat verlopen, is slechts één van de vele voorbeelden waar advocaten mee geconfronteerd kunnen worden. Advocaten krijgen jaarlijks tientallen rechterlijke uitspraken rondom beroepsaansprakelijkheid voor hun kiezen. Bij die uitspraken zien we een scala aan mogelijke verwijten zien, uiteenlopend van het niet aanvoeren van een essentiële stelling in een procedure tot het niet waarschuwen voor aanzienlijke procesrisico’s en van het niet tijdig instellen van hoger beroep tot het intrekken van een bezwaarschrift zonder opdracht van de cliënt. Boeiend over alle details rondom de beroepsaansprakelijkheid is het lezen van Wanneer is fout ook goed fout? Beroepsaansprakelijkheid van advocaten onder de loep (pdf). Een doorwrocht artikel over veel zaken rondom de beroepsaansprakelijkheidsproblematiek van advocaten.

Wat wordt niet vergoed?

De beroepsaansprakelijkheid advocaten is een aanvulling op de Aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven. Het is geen vervanging. Schade aan personen of zaken is dan ook niet gedekt op de beroepsaansprakelijkheid advocaten. Het kan dus verstandig dit risico mee te verzekeren. Een belangrijke andere schade die niet verzekerd is, is schade door boetes. U kunt in uw leveringsvoorwaarden bijvoorbeeld opnemen dat u een boete betaalt als u uw advies te laat oplevert. Maar u kunt ook een garantie afspreken. Deze kosten worden door de verzekeringsmaatschappijen niet vergoed.

Verschil Bedrijfsaansprakelijkheid en de beroepsaansprakelijkheid advocaten?

De Aansprakelijkheids­verzekering voor Bedrijven verzekerd alleen schade aan personen of zaken verzekerd, maar geen zuivere vermogensschade. Ook is letselschade meeverzekerd dus. Vermogensschade is een financiële schade, ontstaan door beroepsfouten van een advocaat. Met de beroepsaansprakelijkheid advocaten is de advocaat hiervoor wel verzekerd. Door deze verzekeringsdekkingen te combineren bij één verzekeringsmaatschappij en de juiste beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken, blokkeert u het mogelijk afschuiven van de ene verzekeringsmaatschappij naar de andere verzekeringsmaatschappij. Als naast beroepsaansprakelijkheid ook zaak- of personenschade denkbaar is als gevolg van een beroepsfout, is het zeker verstandig om voor één verzekeringsmaatschappij te kiezen.

Audio bedrijfsaansprakelijkheid

USA risico beroepsaansprakelijkheid advocaten

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben acceptatie mogelijkheden als er noodzaak bestaat om het USA risico af te dekken. Dat is uiteraard afhankelijk van de contractvoorwaarden. Even overleg en dan gaan we graag aan het werk om het te regelen. Beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken kan zorgen dat direct de juiste verzekering wordt gekozen en niet onderweg veranderd moet worden van verzekeringsmaatschappij.

Wat is uitgesloten aansprakelijkheid?

De beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken zal niet gaan met de volgende aansprakelijkheden. De volgende aansprakelijkheden bieden géén verzekeringsdekking voor:

 • Algemene aansprakelijkheid
 • Werkgeversaansprakelijkheid
 • Productenaansprakelijkheid
 • Milieuaansprakelijkheid
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

Het nut van combineren beroepsaansprakelijkheid advocaten

In veel gevallen is het nuttig om de beroepsaansprakelijkheidsverzekering te combineren met uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. De hoofddekking is meestal de beroepsaansprakelijkheidsverzekering waar direct of later de bedrijfsaansprakelijkheid aan kan worden toegevoegd. Beroepsaansprakelijkheid advocaten vergelijken bewijst hier zijn nut.

Wat te doen als u aansprakelijk wordt gesteld?

De eerste stap is dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden. Het is menselijk om direct een reactie te geven aan degene die u aansprakelijk stelt. Toch is het verstandig even te wachten op de reactie van de verzekeringsmaatschappij. Zodra het woord “aansprakelijk” valt, doet u er verstandig aan een stapje terug te doen. Erken dus zeker géén aansprakelijkheid maar geef aan dat u uw verzekeraar op de hoogte zult brengen. Laat de beoordeling van aansprakelijkheid over aan de verzekeraar. Door het erkennen van aansprakelijk geeft u de verzekeraar een goede reden tot uitsluiting van verzekeringsdekking. Zij staan immers direct in de bespreking en onderhandeling achter. U zal dat vakmatig herkennen. Bespreek met uw adviseur gerust ook de onderliggende commerciële belangen tussen u en de relatie die u aansprakelijk stelt. Het hele verhaal en de mate van aansprakelijkheid kan er bij gebaat zijn voldoende informatie te hebben.

It feels personal but it is just business. Verzekeringsmaatschappijen en verzekeringsadviseurs zijn minder persoonlijk bij uw klant betrokken en daar kunt u uw voordeel mee doen.

Schakel niet zelf een (collega) advocaat in. Juridisch verweer bij aansprakelijkstelling valt in principe onder de verzekeringsdekking maar eerst moeten ze toestemming geven.

De advocaat aansprakelijk stellen gaat heel gemakkelijk.

Deze uitgekochte Groninger moet advocaat aansprakelijk stellen! https://t.co/QooflMqsiY https://t.co/HAaxhyccgZ # via @telegraaf

— Floor Drost (@FloorDrost) 31 mei 2016

De vergelijking

Wij beoordelen beroepsaansprakelijkheid advocaten en de verzekeraars op de volgende punten:

 1. Premie Premieberekening
 2. Eigen risico bedrag
 3. Poliskosten
 4. Schadeafhandeling
 5. Branche kennis en voorwaarden
 6. Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van beroepsaansprakelijkheid advocaten resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15% van de premie beroepsaansprakelijkheid advocaten zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Offertes & Premies

Beroepsaansprakelijkheid advocaat formulier Beroepsaansprakelijkheid - alle premies Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Cyber en DataRisk - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video