Graafmachine ondergrondse schade verzekering 2021

Bij grondwerk wordt er dagelijks zo’n 120 keer een kabel of buis geraakt en dus is een graafmachine ondergrondse schade verzekering onmisbaar. Bedenk dan de directe jaarlijkse schade zo’n 35 miljoen euro is volgens het Gemeentelijk Platform Kabels en Leidingen. Ondergrondse schade wordt verzekerd als onderdeel van een werkmaterieelverzekering. Daarop is bijna altijd de wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

Graafmachine premie berekenen

Gevolgschade bij Graafmachine ondergrondse schade verzekering

De directe schade is al fors maar de gevolgschades zijn nog veel hoger. Men schat die op 730 miljoen euro. U kunt bij gevolgschade bijvoorbeeld denken aan bedrijven die afgesloten zijn van het internet waardoor ze niet meer kunnen werken of hele woonwijken die zonder gas, licht of water zitten.

Schadeclaim Graafmachine ondergrondse schade verzekering

Graafmachine ondergrondse schade verzekering

U kunt schadeclaims krijgen omdat de eigenaar van de graafmachine de schuld – aansprakelijkheid krijgt. Niet alleen de directe schade en indirecte schade van de getroffenen. Ook de eigenaar van de graafmachine lijdt een enorm verlies aan niet gedraaide productie-uren en de claims die binnen kunnen stromen. Een graafmachine ondergrondse schade verzekering is dus altijd nodig vanwege de hoge schade bedragen.

Grondroerders

Het gegeven dat de overheid wil dat we van het gas afgaan en andere energiebronnen zullen kiezen zal de komende jaren extra veel grondwerk betekenen voor de zogenaamde grondroerders.

Verplicht bij Graafmachine ondergrondse schade verzekering

 1. Voor de start zullen ze een Klick-melding moeten doen.
 2. Met de tekeningen zullen ze nauwkeurig de plaats van de kabels moeten bepalen.
 3. Veel grondroerders zullen een paar proefgleuven graven om te controleren of de tekeningen kloppen. Immers pas in 2006 werd vastgelegd dat alle kabels en leidingen geregistreerd moeten worden.
 4. Wordt het juiste protocol gevolgd dan zal de rechter de grondroerder gelijk geven als er een claim komt. Zie cobouw oktober 2016. En dat betekent ook lage eigen risico kosten bij een graafmachine ondergrondse schade verzekering.

Natuurlijk gaat dat ook geregeld mis omdat er druk wordt gelegd op de aannemer of graafmachinist om op te schieten. En zeker als er weinig financiële ruimte in het project zit, worden sommige stappen snel overgeslagen.

Welke wet ondergrondse schade?

Het lijkt er op dat grondroerders als volgt aan het werk moeten gaan. Ze zullen zich moeten houden aan de WION (Wet Informatiewisseling ondergrondse netten) en het BION (Besluit Informatie-uitwisseling ondergrondse netten). Voor de meeste verzekeraars is deze wet dus ook het uitgangspunt bij de graafmachine ondergrondse schade verzekering.

Proefsleuven graven

Graafmachine ondergrondse schade verzekering

Geen proefsleuven mogelijk?

Situaties waar geen proefsleuven gegraven kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

 1. het net ligt onder water
 2. het net ligt meer dan 1,50 m onder maaiveld

In deze situaties handelen volgens instructies van de verantwoordelijke (uitvoerder) of van de netbeheerder. Leg dat ook altijd goed vast zodat er achteraf geen onduidelijkheid over kan zijn. Het kan ook een belangrijk punt zijn als er een schadeclaim komt op de graafmachine ondergrondse schade verzekering.

Audio graafmachine ondergrondse schade verzekering

Gevaarlijke stoffen

Bij netten met gevaarlijke inhoud moet de netbeheerder in ieder geval de ligging van het net in het terrein hebben aangegeven. Graaf niet zolang deze maatregel bij netten met gevaarlijke
inhoud niet is aangetroffen. Een regel waar de verzekeraar bij de graafmachine ondergrondse schade verzekering ook mee zal laten wegen als er een schadeclaim komt.

Graafschade of bedrijfsschade?

Graafschade. Een graafmachine trekt een kabel kapot. U wordt aansprakelijk gesteld. Elke graafmachine is verplicht verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid. Meestal is daar ondergrondse schade op de graafmachine ondergrondse schade verzekering meeverzekerd (controleer!).

Eigen risico graafschade. Verzekeraars zullen die soms standaard verzekerd hebben op een verzekering. De premie voor ondergrondse schade is dan een onderdeel van de termijnpremie. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 250,- maar € 500,- is ook heel gebruikelijk. Dat eigen risico kan veel hoger zijn als er geen aandacht is gegeven aan zorgvuldig werken. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som is een verzekeringsafspraak.

Bedrijfsaansprakelijkheid

U pakt een schop en steekt door een kabel heen. Dan is die schade meestal verzekerd op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze schade is dus niet verzekerd op de graafmachine ondergrondse schade verzekering. Vandaar dat ook een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een no-brainer is voor elk bedrijf.

Eigen risico bedrijfsaansprakelijkheid. Verzekeraars kunnen soms standaard clausules hebben voor kabel en leiding schade. Bij schade zal er een eigen risico zijn. Dat begint bij € 0,- maar € 15.000,- is ook heel gebruikelijk als er bijvoorbeeld geen klick-melding geweest en er geen rekening mee is gehouden. Ook eigen risico’s uitgedrukt in een percentage van de schade som zijn soms verzekeringsclausules.

Audio bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Eisen Graafmachine ondergrondse schade verzekering

Er zijn weinig verzekeringsmaatschappijen die nog soepeltjes werkmaterieel zoals graafmachines willen verzekeren. Zeker als graafmachines zonder machinist verhuurd worden, blijkt het verzekeren een lastige zaak. De belangrijkste kosten zijn vaak niet de veroorzaakte “zaakschade” zoals graafschade maar vooral “letselschade”. Wettelijke aansprakelijkheid is natuurlijk wettelijk verplicht maar veel verzekeraars verzekeren ook de schade bij brand en diefstal (beperkte dekking) en een volledige graafmachine casco verzekering.

Letselschade. Als een auto die over een been heen rijdt dan is dat vervelden maar het been kan vaak nog wel hersteld worden. Dat gaat meestal niet lukken als een dikke graver datzelfde doet. Vanaf dat moment komen er grote bedragen aan aansprakelijkheidsclaims op de verzekeringsmaatschappij af: directe ziektekosten, verzuimkosten door het bedrijf en alle overige aansprakelijkheidsclaims etc.

Voorbeeld preventiemaatregelen verzekeraar

 1. U meldt de graafwerkzaamheden bij het Kadaster, minimaal 3 en maximaal 20 dagen voordat u begint. Gaat u werken op niet-openbare wegen of waterwegen, op niet openbare terreinen of bedrijfsterreinen of bij kabel- of leidingbeheerders die niet bij het Kadaster zijn aangesloten? Dan vraagt u gegevens over de ligging van kabels, leidingen en buizen op bij de eigenaar of beheerder.
 2. Zijn er onduidelijkheden? Dan raadpleegt u de beheerder van de kabel of leiding voordat u begint met graven. U doet dat ook als u een kabel, leiding of buis niet vindt, terwijl die wel op tekening staat. U voert de aanwijzingen en instructies op die op de tekening of bijlage staan of die u van de beheerder krijgt.
 3. Bent u aan het werk in een tracé naast bestaande kabels, leidingen of buizen? Dan stelt u de exacte ligging van de kabels, leidingen of buizen vast. Bijvoorbeeld door handmatig controleren en vrijmaken, of met elektronische of radiografische opsporingsapparatuur. Ook markeert u de ligging. Het aantal te maken proefsleuven en markeringen hangt af van de situatie.
 4. Blootgelegde kabels, leidingen en buizen beschermt u tegen beschadigingen.
 5. Moet u graven in een tracé boven bestaande kabels, leidingen en buizen uitgevoerd, of vlakbij bomen en struiken? Dan graaft u niet machinaal.

Zijn alle preventiemaatregelen goed uitgevoerd dan zal een verzekeraar zelden lastig zijn met het betalen van de schadeuitkering op een graafmachine ondergrondse schade verzekering.

Instructiekaart

Er is een fraaie instructiekaart beschikbaar met een helder stroomschema voor zorgvuldig graven. Bij een juist protocol zal bij de meeste verzekeringsmaatschappij geen of een laag eigen risico toepassen op een graafmachine ondergrondse schade verzekering.

Klik op de afbeelding op de PDF te downloaden.

Een specialist is waardevol

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Specialistische kennis en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele werkmaterieelverzekeringen


Graafmachine ondergrondse schade verzekering premies

Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering

RTV Drenthe over kabelschade in de provincie.