antiselectie

Benaming van antiselectie is voor het verschijnsel dat personen de neiging hebben om risico’s waaruit zij geen of nauwelijks schade verwachten niet te verzekeren. Terwijl zij voor risico’s waarbij ze de schadekans groot vinden een verzekering willen afsluiten.

Evenwichtige verzekeringsportefeuille

Een verzekeringsmaatschappij is echter niet bereid om alleen risico’s met een grote kans op schade te verzekeren. Zij willen een verzekeringsportefeuille opbouwen op basis van het gemiddelde risico. Met andere woorden een evenwichtige verhouding tussen risico’s met een grotere schadekans en risico’s met een kleine schadekans.

Antiselectie

Een verzekeraar wapent zich dan ook tegen anti-selectie door aspirant-verzekeringnemers, die een risico met een meer dan gemiddelde schadekans willen verzekeren, een hogere premie of een beperking van voorwaarden, dan wel in het geheel geen verzekering aan te bieden.

Voorbeelden antiselectie

U heeft veel familieleden die vroegtijdig overlijden. Het kan dan financieel aantrekkelijk zijn voor uw nabestaanden een extra overlijdensverzekering op uw leven af te sluiten

u verwacht als werkgever problemen te gaan krijgen met een werknemer en sluit snel een bedrijfsrechtsbijstandsverzekering af.

Door uw persoonlijkheid en gedrag is een arbeidsongeschiktheid vanwege psychische klachten te verwachten. Een goed arbeidsongeschiktheidsverzekering is dan wel aantrekkelijk voor het geval dat uw vermoeden klopt.

Antiselectie oplossingen verzekeraar

  • Controleren met een gezondheidsverklaring of keuring of iemand medisch een gemiddelde gezondheid heeft.
  • Slotvragen over de verzekeringsgeschiedenis.
  • Een eigen uitgebreide database met marktinformatie en het CIS-register.

Uitzondering pensioen (PW)

Bij pensioen (PensioenWet met een werkgever-werknemer) zal er niet om medische waarborgen worden gevraagd. Het principe van antiselectie speelt hier dus nauwelijks vanuit de positie van de pensioendeelnemer. Het van Leeuwen convenant regelt dat. Dit geldt overigens niet voor DGA pensioenen.

Premies en offerte

Pensioen collectief premie berekenen DGA pensioen premie berekenen online Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen