Fixed Fee

Een Fixed Fee is een vooraf afgesproken vast bedrag voor specifiek aangegeven werkzaamheden. Als werkzaamheden langer duren dan vooraf ingeschat dan wordt deze extra tijd niet in rekening gebracht. Worden de werkzaamheden afgerond binnen de tijd die daarvoor was vastgesteld dan wordt het vaste afgesproken bedrag in rekening gebracht. Een Fixed Fee afspraak is bij ons een inspanningsverplichting en kent niet een resultaatsverplichting.

Fixed fee en twee alternatieven

Bij verschillende werkzaamheden is het niet mogelijk om op Fixed Fee tarief of provisiebasis te werken. In dat geval zal op uurtarief worden gedeclareerd. De werkzaamheden worden dan gespecificeerd en op basis van een adviestarief en/of administratie tarief worden uitgewerkt.

Provisietarieven en fixed fee

Werken op provisiebasis of via vaste prijsafspraken, is een keuze die door u als relatie wordt genomen. Soms kan het aantrekkelijk zijn juist te kiezen voor provisie omdat de kostprijs lager is. Zie ook provisietarieven.

AFM en redelijke Fixed Fee beloningen

De AFM ziet er op toe dat klanten open en duidelijk geïnformeerd worden over onze beloning. Dat kan als Fixed Fee of als provisie. Daarnaast kijkt de AFM of de beloning in verhouding staat tot het werk dat wij hiervoor levert. Voor rechtstreekse vergoedingen die klanten betalen, geldt de kennelijke onredelijkheidsnorm. Dit betekent dat de vergoeding die wordt gevraagd niet buitensporig mag zijn in relatie tot de verrichte werkzaamheden voor de klant. Er wordt door de AFM geen maximumgrens gesteld aan de hoogte van de beloning. Meer informatie over directe beloning in de vorm van een vastvergoeding is terug te vinden op de AFM pagina over directe beloningen.

Een zakelijke polisspecialist

Razendsnel en grondig zorgen dat u tevreden bent, dat is ons doel. Dat kan via Fixed Fee maar ook op provisiebasis. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Maar direct contact regelen we ook graag. Ook ’s avonds of in het weekend is overleg prima te regelen. Zo kan zorgvuldig worden nagedacht over de beslissing. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

  • ✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
  • ✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
  • ✅ Betaalbaar via provisie of Fixed Fee
  • ✅ Avond en weekend service op dagverwerking
  • ✅ Professionele zakelijke verzekeringen

Podcast over afsluiten van verzekeringen

Premies divers

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werknemersschade verzekering Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Zakenreis premie berekenen Handige professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Pensioen collectief premie berekenen DGA pensioen premie berekenen online Eigen pensioen bijdrage 2021 berekenen Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Overzicht alle bedrijven verzekeringen