Installatiebedrijf verzekeringen

  1. Lees het verzekeringsrisico.
  2. Wijzig de meest gebruikte invoer, indien nodig.
  3. Klik onderaan voor de laatste vragen van deze vrijblijvende offerteaanvraag.

pijlneer

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering  
De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) verzekert u tegen aansprakelijkheid voor schade die u of uw medewerkers per ongeluk toebrengen aan anderen. De AVB dekt ook schade die uw medewerkers lijden waar u als werkgever aansprakelijk voor bent.
niet verzekeren€ 1.250.000,-€ 2.500.000,-

Aansprakelijkheid kent ook een voorrisico (de periode vóór de ingangsdatum van de verzekering). Dit kan optioneel worden meeverzekerd. JaNee 

Werknemersschade
Met de dekking Werknemersschade verzekert u uw werknemers voor schade die zij in het werk oplopen en waarvoor u als werkgever niet aansprakelijk bent. In rechterlijke uitspraken is bepaald, dat een werkgever in zo’n geval toch een zekere verantwoordelijkheid draagt, die hij met een verzekering moet afdekken.
Werknemersschade verzekerenJaNee 

Constructieverzekering voor bouwwerken CAR
Deze verzekering dekt schade die ontstaat tijdens bouwwerkzaamheden door een uitvoeringsfout, diefstal of bijvoorbeeld storm. Het werk € 1.250.000,- en bestaande eigendommen opdrachtgever € 125.000,- en eigendommen directie/ personeel € 5.000,-.

Constructieverzekering voor bouwwerken JaNee
Gereedschappen en andere zaken op de bouwplaats, zoals steigers en bouwketen. JaNee
Materialen van of naar de bouwplaats. JaNeeInventaris 
Deze verzekering dekt schade aan uw inventaris en goederen door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. Ook dekking voor schade aan aanpassingen die u gedaan heeft in een gehuurd gebouw.

Goederen 
Deze verzekering dekt schade aan uw goederen door bijvoorbeeld brand, water of diefstal. Hiermee verzekert u onder andere uw (handels)goederen. Gebaseerd op marktwaarde van al uw goederen. Voor deze verzekering geldt garantie tegen onderverzekering.
 

Huurdersbelang 
Als u huurder van het bedrijfsgebouw bent, verzekert u hiermee de aanpassingen die u zelf aan het gebouw heeft gedaan. Gebaseerd op herbouwwaarde. Voor deze verzekering geldt garantie tegen onderverzekering.
 

Rechtsbijstand bedrijven 
Deze verzekering biedt u rechtshulp bij de meeste juridische conflicten en ondersteuning bij incassoproblemen met klanten.
Rechtsbijstand verzekeren JaNee 

Eigen vervoer.
Deze verzekering verzekert u tegen schade aan of diefstal van goederen die u zelf vervoert. niet verzekeren€ 5.000,-€ 10.000,-€ 20.000,-€ 30.000,-€ 40.000,-
Met hoeveel vervoermiddelen.

Bedrijfsschadeverzekering 
Deze verzekering dekt de financiële risico's van het plotseling stilvallen van uw bedrijf.
BedrijfsschadeJaNee 

Mogelijke uitbreidingen:

Autoverzekering bedrijven JaNee
Elektronica/computer verzekering JaNee
Montageverzekering voor installatiewerken JaNee
Gebouwverzekering JaNee
Milieuschadeverzekering JaNee
Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering JaNee

Bedrijfsnaam*
Adres*
Postcode
Plaats*
Indicatie aantal medewerkers*
Indicatie jaaromzet*
Gewenste eigen risico € 125,-€ 250,-€ 1.000,-
BTW meeverzekeren NeeJa
Bedrijf is HuurderEigenaar
Betaaltermijn MaandKwartaalHalfjaarJaar
Contactpersoon *
Emailadres contactpersoon*
Telefoon contactpersoon*
Opmerkingen