Archief van "Verzekeringsfilmpjes"

Mercator pensioen voor vrouwen

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Pensioen Lijfrente AOW, Verzekeringsfilmpjes

Pensioen per 1 januari 2015

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes

Konijnenpootjes

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes

Te weinig pensioen?

Werknemers die denken te weinig inkomen te hebben bij pensionering zijn nog minder geneigd langer door te werken (9%) dan werknemers die denken dat zij tegen die tijd (ruim) voldoende inkomen hebben (14%).

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes

Autoverzekeraars en hun Dummies

In Amerika hebben de autoverzekeraars de handen ineen geslagen om de schade door auto ongelukken tot een minimum te beperken. In Nederland is dat nog niet het geval. Het initiatief om de veiligheid te verbeteren is ook niet zo’n hoge prioriteit bij Nederlandse verzekeraars omdat de schadebedragen relatief gering zijn vergeleken met de Amerikaanse schades. Deze schade zijn vooral veel hoger vanwege het aansprakelijkheidsrisico. Slechts zelden worden in Nederland hoge bedragen betaald om persoonlijke schade te vergoeden.

In Amerika verzorgt het The Insurance Institute for Highway Safety de onderzoeken.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid, Verzekeringsfilmpjes

Suicide Bridge

Samsung Life Insurance zorgt voor een Feel-good moment bij de Mapo Bridge over de Han River. Lees meer.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes

Bennetss motorverzekeringen

Zijn er grenzen aan het verkopen van polissen?

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes

Dan verkoop je toch gewoon je boot

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes

Speedboot

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes

Bliksems nog aan toe.

Bliksem kan veel schade aanrichten aan gebouwen, computers en andere elektronica. De klap van de bliksem zorgt ook vaak voor veel schade aan gevels en het dak. Maar ook servers die uitvallen, machines die stoppen en de telefooncentrale die niet meer functioneert. De jaarlijkse schade in Nederland bedraagt naar schatting 35 miljoen euro.

En dan het voor velen onbekende begrip van “inductiespanning“. Dat is een hoog spanningsveld rondom de bliksem. Het wordt ook wel “overspanning” genoemd.

Vooral voor bedrijven kan de schade flink oplopen. Het loskoppelen van apparaten zoals particulieren vaak doen, is natuurlijk geen optie. Veelal zijn het complexe voorzieningen die aangebracht moeten worden om de bedrijfscontinuïteit te garanderen. Heeft u goede bliksemafleiders nodig, bel ons maar even.

Gelukkig loopt het soms ook wel eens goed af. Een schone onderbroek lijkt me na deze incidenten wel nodig.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes

Een kleine kans

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Verzekeringsfilmpjes