Archief van "Aansprakelijkheid"

Bouwverzekering en ongelukken op de bouwplaats

bouwverzekeringBouwverzekering

Een goede bouwverzekering is belangrijk voor alle bouwbedrijven. Ernstige ongelukken zijn op de bouwplaats geen uitzondering. In Groningen was het jaar weer helaas ernstig mis met de dood van een 21-jarige bouwvakker. Vallen en verwondingen door machines en materieel komen veel voor. Gezondheidsrisico’s spelen een rol, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zware fysieke belasting. Uiteraard wilt u deze risico’s als werkgever zoveel mogelijk beperken.  Dat kan met een bouwverzekeringen (premies opvragen) maar voorkomen is beter.

Tips

Overige voorbeelden

Bouwverzekering voor professionals

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid, bouw

3 ongemakkelijke datalekken aansprakelijkheid bestuurders

notebookDatalekken en  de aansprakelijkheid van bestuurders zijn grote financiële en imago risico’s voor die bestuurders. Bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken zijn sinds 1 januari 2016 verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. We spreken van datalekken als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. In de beleidsregels worden aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk gemaakt wanneer een organisatie verplicht is datalekken te melden. Samen met een verzekering kunnen de problemen gelukkig goed opgelost worden. Premie REKENBOX

Voorbeelden meldplicht datalekken

  1. Vier laptops zijn gestolen bij een gezondheidscentrum voor kinderen. De laptops bevatten gevoelige gegevens over gezondheid en welzijn en andere persoonsgegevens van meer dan 2000 kinderen. Gelet op de mogelijke gevolgen van datalekken is kennisgeving aan de betrokkenen geboden. Daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en de rijpheid van de betrokkenen. Naast de kennisgeving aan het kind zelf, voor zover deze passend is, kan het in dit geval juister zijn om een ouder of voogd, die al actief betrokken is bij de medische verzorging van het kind, op de hoogte te brengen. Door de kwijtgeraakte gegevens kan de integriteit van de medische dossiers worden aangetast, wat de behandeling van de kinderen kan verstoren. Als de ouders of verzorgers op de hoogte zijn van datalekken dan kunnen ze hier alert op zijn, en kunnen ze bij eventuele afwijkingen in de medische zorg voor hun kinderen contact opnemen met de betreffende zorgverlener.
  2. Een envelop met creditcardbetalingsgegevens van 800 personen is per ongeluk niet versnipperd, maar in een vuilnisbak gegooid. Een derde persoon haalde de gegevens uit de vuilniscontainer op straat en verstrekte ze aan andere personen. Datalekken kan financiële consequenties hebben voor de betrokkenen, als hun kaartgegevens nog geldig zijn en worden misbruikt. De betrokkenen moeten daarom van datalekken in kennis worden gesteld.
  3. De versleutelde laptop van een financieel adviseur is uit de auto gestolen. Financiële gegevens (hypotheken, salarissen, leningen) van 1000 personen zijn betrokken. Hoewel het wachtwoord van de laptop niet gecompromitteerd is, is er geen back-up voorhanden. Aangezien de verantwoordelijke niet meer beschikt over de persoonsgegevens die op de laptop stonden, zullen deze opnieuw door de betrokkenen moeten worden verstrekt. Op zich heeft dit slechts beperkte negatieve gevolgen voor de betrokkenen: er is hooguit sprake van frustratie en tijdverspilling omdat ze alle informatie nogmaals moeten verzamelen. In sommige gevallen kunnen ook deadlines voor de indiening van documenten of aanvragen worden overschreden, wat kan leiden tot financiële schade voor de betrokkenen. De betrokkenen moeten van datalekken in kennis worden gesteld. In de kennisgeving moet worden aangegeven dat de gegevens opnieuw aan de financieel adviseur moeten worden verstrekt, en moet uitleg worden gegeven

Meer voorbeelden: (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid, cybercriminaliteit en datarisks

Uitloop bij een faillissement bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering


(Een gesproken uitleg over de aansprakelijkheid van bestuurders bij een faillissement.)

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “uitloop” risico.
De noodzaak alert te reageren heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitlooprisico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren is kosteloos.

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen?
Deze offerte aanvraag pagina bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering maakt het aanvragen gemakkelijk.

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid

Arbeidsovereenkomsten opstellen kost € 599,-

BO5URB867FArbeidsovereenkomsten zijn vaak een ondergeschoven kindje. Wie wil er immers aan denken dat het ooit nog mis kan gaan met die ideale nieuwe werknemer? Helaas komen dan echter alle juridische zaken te voorschijn zoals arbeidsovereenkomsten. Diezelfde werknemer blijkt plots een goede jurist in de hand te hebben genomen. Een niet-actuele arbeidsovereenkomst kan dan weleens duur uitpakken.

Kies dus om alle aspecten goed te vermelden voor een professionele opgestelde arbeidsovereenkomst. Niet zo eentje vanaf het internet maar een grondig exemplaar opgesteld door degene die er dagelijks mee te maken hebben: namelijk rechtsbijstandverzekeraar.

U kunt ze heel eenvoudig krijgen. Het kost € 599,-. (2016) Alleen controleren kost € 399,-. De arbeidsovereenkomst klopt dan juridisch en alle afspraken worden correct vastgelegd. Wij kunnen daarnaast zorgen dat alle informatie over verzuim, pensioen en andere employee benefits goed worden verwoord.
Hieronder een uitleg van de route. Heeft u geen rechtsbijstandpolis? Geen zorgen, ook zonder zo’n verzekering doen ze deze klus graag.

Wilt u hulp bij de bestelling, even een emailtje en we zorgen voor het vervolg.
(meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden opstellen 499 euro

Wanneer je zaken doet met leveranciers of klanten is het belangrijk om je betalings- leverings- en andere voorwaarden vast te leggen in de algemene voorwaarden. Zo bescherm je, samen met de juiste aansprakelijkheidsverzekering, het bedrijf optimaal.

Het is echter vaak niet eenvoudig een set algemene voorwaarden op te stellen. Veel details en actuele juridische informatie ontbreekt. de juiste jurist vinden die ook de vaardigheid heeft is al de eerste hindernis. Daarna komt er vaak veel extra tijdsinvestering bij kijken. De totale kosten zijn vaak niet te overzien en de bijkomende ergernis. Toch kan het heel eenvoudig en SMART georganiseerd.

Laat het voor een vast bedrag van € 499,- (2016) door een rechtsbijstandverzekeraar doen. (Alleen controleren kost € 299,-) Hieronder de route die ze aanhouden. Uit persoonlijke ervaring kan ik vertellen dat het aangegeven tempo redelijk wordt nagekomen en de kwaliteit uitstekend is.

Nog een paar argumenten:

Hieronder de uitleg van een rechtsbijstandverzekeraar DAS over de route rondom algemene voorwaarden. Interesse? Stuur ons even een emailtje dan helpen we verder met de route en de bestelling.

(meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid

Het koffiezetapparaat kost 2,5 miljoen

BedrijfsaansprakelijkheidEen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade aan personen of zaken. Veel bedrijven hebben € 1.250.000,- verzekerd bedrag op hun polis verzekerd. Maar hogere schadevergoedingen komen steeds vaker voor. Als de schade boven het verzekerd bedrag uitkomt, moet u zelf betalen. Het is dus verstandig om het verzekerd bedrag te verhogen naar minimaal € 2.500.000,-.

Om enig gevoel te krijgen met de soort schades hieronder een rijtje met voorbeelden.

Nog meer voorbeelden….. (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid

Bouw verzekeringen preventie brandgevaarlijke werkzaamheden

brandgevaarLassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, afbranden, dakdekken.
Tal van werkzaamheden op de bouwplaats nemen brandgevaar met zich mee. Veel hierdoor veroorzaakte branden ontstaan tijdens werkonderbrekingen en na werktijd.
Preventietips

Bouwverzekeringen voor professionals

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid

Bouw verzekeringen preventie diefstal en vandalisme

Bouwpreventie 4eDiefstal en vandalisme op de bouwplaats zijn een serieus probleem. Van materiële schade door diefstal of vernielingen tot gevolgschade door stagnatiekosten. En ook boetes door vertraging in de oplevering kunnen flink oplopen. U ziet preventie is zeker zo nuttig als bouwverzekeringen.

Preventietips

Bouwverzekeringen voor professionals

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid

Bouw verzekeringen preventie funderingswerkzaamheden

bouwpreventie gebouwFunderingswerkzaamheden veroorzaken nog wel eens schade. Aan omliggende bebouwing bijvoorbeeld. Of aan ondergrondse kabels en leidingen. Dit kost niet alleen geld, maar vertraagt het bouwproces ook enorm. Verschillende maatregelen kunnen dit voorkomen. Met trillingsmetingen bijvoorbeeld controleert u of u binnen de vooraf gestelde grenswaarden blijft. Bijkomend voordeel van het registreren van trillingen is dat u later altijd kunt aantonen dat u zich aan de norm heeft gehouden. Want bouwverzekering kunnen nuttig zijn maar goed preventie is de eerste stap.

Preventietips

Bouwverzekeringen voor professionals

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid

Veilig werken op een dak

hamer en spijkersBedrijven die op een dak werken zijn voor elke verzekeraar een nachtmerrie. Er is vaak veel letselschade en materiële schade door onzorgvuldig werken.  Een dakdekkersrelatie vertrouwde mij ooit toe: “Ze (de werknemers) vallen er allemaal eens in hun leven van af.” Een beangstigend vooruitzicht.

Maar ook brandgevaar is een grote zorg. Daarom hebben verzekeraars en andere belanghebbende strenge richtlijnen rondom de brandveiligheid bij het werken op een dak. Er is door de “dakenbranche” afgesproken om de brandveiligheid op het dak serieus te nemen. Door een optimalisatie van het ontwerp en de detaillering van platte daken is de kans op het ontstaan van brand beperkt.

Het resultaat is de norm NEN 6050 met als titel: ‘Ontwerpvoorwaarden voor brandveilig werken aan daken – Gesloten dakbedekkingssystemen’.

Hieronder een in het korte uitleg over de NEN 6050. De kans op het ontstaan van brand is over het algemeen het grootst op plaatsen waar het dak aansluit tegen andere bouwdelen en op plaatsen waar het dak is doorbroken. In de norm zijn betreffende aansluitingen benoemd en de eisen geformuleerd waaraan moet worden voldaan om tot een brandveilig ontwerp en dito uitvoering te komen. Deze aansluitingen kunnen op eenvoudige wijze, met gangbare systemen en materialen, nagenoeg zonder risico worden gerealiseerd. Met een beperkt risico op het ontstaan van brand tijdens werkzaamheden op en aan het dak, maar uiteraard met behoud van de zekerheid dat de aansluitingen duurzaam waterdicht zijn.

Premie offerte bouw- en dakdekkersverzekering aanvragen

Eisen voor brandveilig werken:

(meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid

Bedrijfsuitjes ellende

kop koffieElk jaar organiseert Dircksen BV voor zijn tien medewerkers een bedrijfsuitje. Dat is ook deze keer gelukt: op vrijdagmiddag worden alle collega’s verwacht voor een kookworkshop verzorgd door een professioneel bedrijf in het bedrijfsrestaurant. De keuken van het restaurant is groot, dus die leent zich daar goed voor. Henk, werkzaam bij de facilitaire dienst, heeft er veel zin in.

De collega’s gaan enthousiast aan de slag, maar bij het voorgerecht gaat het al mis: bij het verplaatsen van de soeppan glijdt Henk uit over een nat deel van de vloer. Hij komt ongelukkig ten val en breekt hierdoor zijn enkel. En dat niet alleen: Henk krijgt ook de pan met hete soep over zich heen en loopt daardoor derdegraads brandwonden op. Hoewel de breuk hersteld lijkt te zijn, blijft Henk toch met klachten zitten. Langer dan een halfuur achter elkaar lopen zit er voor hem niet meer in.

Henk stelt Dircksen BV aansprakelijk voor de schade die hij lijdt. Hij vindt dat Dircksen BV aansprakelijk is en daarom de volledige schade moet vergoeden. Krijgt Henk zijn schade vergoed?

In de wet staat dat de werkgever een zorgverplichting heeft voor zijn werknemers. Hij moet ervoor zorgen dat werknemers hun werk op een veilige manier kunnen uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de ruimtes op het werk en het materiaal waar werknemers mee werken. Een kookworkshop valt niet onder de normale werkzaamheden van iemand die werkt bij de facilitaire dienst, dus de werkgever zal waarschijnlijk niet op deze grond verantwoordelijk zijn voor de schade van Henk.

Betekent dit dat de werkgever vrijuit gaat? (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid voor de juristerij

juristenBeroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn voor advocaten of juristen niet verplicht maar geen enkele advocaat of jurist zal zonder een dergelijke polis zijn/haar werk durven te doen. De nadelen zijn te verstrekkend om zonder te kunnen werken. Zeker het voorrisico is een item om langer bij stil te staan.

Er is dus voor advocaten of juristen geen verplichting. Die verplichting kan natuurlijk wel aanwezig zijn vanuit de eisen die beroepsvereniging zoals de Nederlandse Orde van Advocaten stellen aan de leden.

Hieronder een overzicht van de elementen van bijvoorbeeld een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die specifiek gemaakt is voor advocaten. Daar hebben een aantal verzekeringsmaatschappijen zich ingespannen, tegen heel redelijke premies, een verzekering te maken voor advocaten die precies aansluit bij de wensen (en risico’s) die aanwezig zijn bij hun beroepsuitoefening.

Specialistenwerk dus zo’n beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor advocaten, curatoren en juristen. Een ruime dekking en toch een lage premie is nog niet zo makkelijk te vinden. we helpen er graag bij. Bij lees meer veel details rondom zo’n verzekering. (meer…)

Email this to someoneShare on FacebookShare on LinkedInTweet about this on TwitterPrint this pageShare on Google+
Aansprakelijkheid