Archief van "Aansprakelijkheid"

Recall verzekeringen bij productaansprakelijkheid

Recall verzekeringen verzekeren de kosten van een Product recall. Product recall is het uit de markt (schappen) halen van producten die zodanig zijn aangetast dat zij ongeschikt of zelfs gevaarlijk zijn voor gebruik. De gevolgen van een product recall kunnen enorm zijn. De vroegst mij bekende product recall was de nasi van Iglo. Schade in 1980 2,5 miljoen euro. In Amerika is er zelfs een website US Recallnews met alle soorten recalls. Recall verzekeringen zijn voor verschillende productgroepen een interessante wijze om de kosten te kunnen afwentelen op een verzekeringsmaatschappij bij schade.

Recall verzekeringen verschillen

Recall verzekeringenEr zijn speciale verzekeringen tegen de financiële gevolgen van (opzettelijke) productaantasting.

 1. Basis Recall verzekeringen. De Basis Recall verzekering is bestemd voor producenten/handelaren van eindproducten, met een omzet tot € 75.000.000.
 2. De MMR-verzekering is bestemd voor De MMR-verzekering is bedoeld voor middelgrote ondernemingen met een omzet tot € 75.000.000.
 3. De CPI-verzekeringen zijn de meest uitgebreide Recall verzekeringen. Deze verzekering is – naast de bovengenoemde doelgroep – tevens geschikt voor bedrijven met ‘private labelling’.
 4. Product contaminatie verzekeringen. De Product Contaminatie-verzekering houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall. Brochure Recall en product contaminatie

Preventie ideeën

 1. Produceert u de producten die u zelf verkoopt? Kijk dan eens nauwkeurig naar uw productieproces. Controleer de grondstoffen of halffabricaten die u gebruikt goed en eindig met regelmatige steekproeven waarbij u de kwaliteit van uw product beoordeelt. Zorg voor controlemomenten die u vastlegt en uitvoert.  De verzekeraar van de Recall verzekeringen zal dit proces zeker beoordelen.
 2. De fabrikant van uw producten is belangrijk. Maak goede afspraken en leg die vast in een contract en voer een kwaliteitscontrole uit voordat de producten naar u worden verzonden. Kunt u de kwaliteitscontrole niet zelf uitvoeren, bijvoorbeeld omdat uw producten helemaal uit China komen? Schakel dan ter plaatse een bedrijf in dat hierin is gespecialiseerd.
 3. Denk aan goede eigen leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden. Leg afspraken die u met uw leveranciers maakt vast in heldere contracten waaraan u goede inkoopvoorwaarden verbindt. Leg de zaken rondom de aansprakelijkstelling nadrukkelijk in deze voorwaarden vast. Maakt u eigen inkoopvoorwaarden? Laat die dan juridisch toetsen door een rechtsbijstandverzekeraar.
 4. Kijk niet vreemd op als uw kopers uit verre landen komen. Wees attent bij aanvragen uit de Verenigde Staten en Canada. De schadeclaims zijn daar vaak erg hoog, bedenk daarom goed of u het risico van een aansprakelijkstelling kunt en wilt nemen. Gaat het dan toch mis dan kan met Recall verzekeringen de schade worden beperkt.

Wilt u een indicatie van een premie, dan kunt u ons hier bereiken. Meer informatie over productaansprakelijkheidsverzekering vindt u hier.

Aansprakelijkheid

VVE bestuurdersleden gezellig of paard van Troje?

In de vrije tijd lekker als VVE bestuurdersleden in een Bestuur van Vereniging Van Eigenaren rondhangen kan gezellig zijn. Het is vaak ook nog nuttig. Het wordt minder leuk als je als argeloze vrijwillige bestuurder plots aansprakelijk wordt gesteld met je privé vermogen door een curator. Ook vrijwilligers dus.

VVE bestuurdersledenPersoonlijke aansprakelijkheid van VVE bestuurdersleden  en toezichthouders staat de laatste jaren in de schijnwerpers. Door de toegenomen claimbewustheid en veranderende wet- en regelgeving, lopen ook VVE bestuurdersleden een steeds groter risico om aansprakelijk gesteld te worden.

Is het wel nuttig en wat kost het (meer…)

Aansprakelijkheid

Datariskverzekering online premie berekenen in 2018

Deze datariskverzekering dekt eigen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data:

1datariskverzekering . Systeeminbraak

Cyber en DataRisk verzekering premie 2018

2. Privacy

Deze dekking dekt gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

3. Digitale aansprakelijkheid

(meer…)

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheid advocaat 9 aansprekende voorbeelden

Beroepsaansprakelijkheid advocaat zorgt voor imagoschade, verweerkosten, tijd en mogelijk een claim. Beroepsaansprakelijkheid advocaatDe slapeloze nachten krijgt u er gratis bij. Wij zien sommige advocaten soms zichtbaar lijden onder een aansprakelijkheidsstelling. Terecht of onterecht; klachten van cliënten zorgen “op zijn minst” voor hinder maar ook soms tot agressieve dreigende cliënten. De ellende die de beroepsaansprakelijkheid advocaat geeft, wordt met geen polis weggehaald. Wel zijn er dan een rechtsbijstandsverzekeraar en een aansprakelijkheid verzekeringsspecialist als brother in arms aanwezig, die de ervaringen kennen en dus goed zullen luisteren en waar mogelijk helpen.

Audio

Beroepsfout of bedrijfsschade

Voor de zekerheid nog even het verschil tussen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Voor een beroepsaansprakelijkheid advocaat is dit verschil goed duidelijk te maken.

 1. Beroepsaansprakelijkheid = Beroepsfout
 2. Letselschade (bedrijfsaansprakelijkheid) = Bedrijfsschade. U fietst op weg naar de rechtbank in de stad iemand van zijn sokken. (Dit gebeurt tijdens uw werk en dus uw particuliere aansprakelijkheidsverzekering zal niet uitkeren.)
 3. Zaakschade (bedrijfsaansprakelijkheid) = Bedrijfsschade. U laat uw koffiezetapparaat ‘s nachts aanstaan en u veroorzaakt brand. De verzekeraar van het onderpand zal de schadeclaim bij u neerleggen (regres).

Beroepsaansprakelijkheid advocaat voorbeelden

 1. Het laten verjaren van een vordering;
 2. Het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel of het intrekken van een bezwaarschrift zonder opdracht van de cliënt;
 3. Onjuist voorlichten over de consequenties van een concurrentiebeding;
 4. Een foutief internationaal contract opstellen;
 5. Productaansprakelijkheid rondom Brexit onvoldoende meenemen in een VK-contract;
 6. Vergeten een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom;
 7. Verjaring van niet incasseren verbeurde dwangsommen;
 8. Foute instructie aan deurwaarder waardoor er dwangsommen worden misgelopen;
 9. U voelde geen zorgplicht bij een pensioenprobleem van een klant.

(meer…)

Aansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid Brexit – verzekeringen en contracten

Productaansprakelijkheid Brexit blijft de gemoederen bezig houden. Als er iets mis is met uw product dat u heeft verkocht en een koper ondervindt daardoor schade, dan kan het zijn dat u aansprakelijk bent. Door het naderende vertrek van Verenigd Koninkrijk uit de EU wijzigt ook de productaansprakelijkheid. Hieronder praktische tips om productaansprakelijkheid Brexit risico’s te beperken.

Productaansprakelijkheid Brexit

Productaansprakelijkheid BrexitProduceert u zelf uw producten, dan bent u aansprakelijk voor schade door deze zaken. Logisch. En dat is ook het geval  als u goederen koop van buiten de EU of een eigen bedrijfslabel hangt aan producten die u inkoopt binnen de EU. Ook dan wordt u gezien als producent van dat product en kunt u al snel productaansprakelijk worden.

Wat te doen?

 1. Verzekeringen. Bent u importeur van producten uit het Verenigd Koninkrijk, controleer uw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en uw productaansprakelijkheidspolis. Zorg ervoor dat uw nieuwe “eigen” aansprakelijkheid voor die producten ook verzekerd worden op die verzekeringen. Het Verenigd Koninkrijk is na Brexit ‘buitenimporteur’ geworden en u wordt eindverantwoordelijk in de zin van de productaansprakelijkheid Brexit regelgeving.
 2. Contracten. Beoordeel de contractuele verhoudingen met handelspartners in het Verenigd Koninkrijk. Bekijk welke aansprakelijkheidsrisico worden door uw bedrijf gelopen als er een zaakschade of letselschade wordt veroorzaakt door een product uit het Verenigd Koninkrijk. Contractueel moet dat helder en juridisch afdwingbaar worden vastgelegd. Vermoedelijk kunt u immers niet meer de hulp van het Europees Hof van Justitie inroepen bij geschillen. Via onze rechtsbijstandsverzekeraars kunnen wij helpen met het opstellen van de juiste contracten en leveringsvoorwaarden bij het Verenigd Koninkrijk als nieuwe buitenimporteur.

Productaansprakelijkheid Brexit

 

Toelichting productaansprakelijkheid Brexit

Uw bedrijf kan aansprakelijk gesteld worden als: (meer…)

Aansprakelijkheid

Premie berekenen heftruck – Ik ben Pieremotje

Premie berekenen heftruck verzekering voelt als een overbodige luxe. Maar u doet er goed aan een heftruck zeker te verzekeren. De premie berekenen heftruck polis kan niet alleen voor uzelf een flinke kostenpost door een aansprakelijkheidsclaim schelen; ook een slachtoffer kan erg geholpen zijn met het correct verzekeren. Hieronder een voorbeeld van een schade door een eenvoudige lichte palletheftruck.

“Ik ben Pieremotje”

Premie berekenen heftruckOp een werkvloer stond een palletheftruck, zoals u hiernaast ziet. Twee metselaars waren daar in opdracht aan het werk. De vloer was oneffen en dus had hun baas gezegd dat ze die heftruck niet konden gebruiken. “Ja doei” zei die metselaar “Ik ben Pieremotje (Gronings) dus ga die heftruck wel gebruiken” Die Big-Bag met puin moest toch worden verplaatst. De heftruck pakt de Big-Bag op en valt tijdens het rijden om op de voet van één van de twee metselaars. Zijn voet werd verbrijzeld en hij krijgt een lang revalidatietraject en dus enorme letselschade kosten. De rechter gaf de directe baas en de hoofdaannemer de schuld. Ze hadden beter moeten opletten. Uit het vonnis blijkt dat een gewone heftruck verzekering niet gesloten was.

Premie berekenen heftruck

Premie berekenen heftruck

(meer…)

Aansprakelijkheid

Kenteken tractor 2018. Kosten & tips verlaging kosten

In 2018 zal de discussie over kenteken tractor verplichting worden opgelost. Dat zal voor de sector zeer ingrijpend zijn. Hieronder een uitgebreid artikel over alle aspecten die dit met zich mee zal brengen. Dit jaar zullen we dit artikel steeds blijven aanvullen met nieuwe informatie over het registreren van tractoren. Het voeren van een kenteken zal tevens een paar neven effecten geven zoals betere controle door de politie en het aanscherpen van de verzekeringsplicht.

Aantal tractoren en andere werkvoertuigen

De kenteken tractor verplichting geldt alleen voor (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. De verwachting is dat ongeveer 270.000 trekkers, 130.000 MMBS motorrijtuigen, 10.000 voertuigen in de bedrijfsvoorraad, 20.000 voertuigen met een GV-kenteken (Grensverkeer) en 150.000 aanhangwagens, een kenteken moeten voeren. Niet alleen landbouwvoertuigen krijgen een kenteken, ook alle grondverzetmachines die op de openbare weg rijden.

De Europese regelgeving, die de apk verplicht stelt voor landbouwvoertuigen die harder kunnen dan 40 kilometer per uur, is sinds 1 mei 2017 van kracht.

Snelheid

De tractoren – trekkers snelheid is nu maximaal 25 km/u. Dat zal door deze nieuwe wet omhoog gaan naar 40 km/u. Met de registratie van het kenteken en een goed registratiesysteem is het de politie immers dan ook duidelijk of een Landbouw- of bosbouwtrekker aan de regels voldoet. Het verhoogt de verkeersveiligheid en de controlemogelijkheden voor de politie. Kenteken tractor plicht is een waardevol instrument om het aantal ongelukken te beperken.

APK-plicht tractoren

APK-plicht tractoren volgt uit de brief van Schultz van Haegen van 1 juni 2017. Er zal vanaf 2018 een periodieke technische controle komen van de LBT’s. (Landbouw- of bosbouwtrekker). Alle LBT’s met een maximum-constructiesnelheid van meer dan 40 km/u vanaf 2018 zullen dus een APK-plicht krijgen. Door de verwerping van het oorspronkelijke wetsvoorstel voor een kentekenplicht voor snelle LBT’s was er geen wettelijke basis voor de APK-plicht tractoren voor deze voertuigen. En dat schept nu flinke problemen omdat “Europa” die APK-plicht wel eist. En dus moest het Ministerie ingrijpen. Snelle trekkers krijgen dus een APK-plicht en een kenteken tractor plicht. (meer…)

Aansprakelijkheid

Premie berekenen petrochemie aansprakelijkheid

Premie berekenen petrochemie is specialistisch werk. De branche maakt veel gebruik van ZZP-ers en kleinere bedrijven en toeleveranciers. Vaak worden ook deze bedrijven geconfronteerd met het verplicht verzekeren van hun activiteiten via een petrochemie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het begint daarbij om goed inzicht te krijgen in de gebruikte leveringsvoorwaarden en de feitelijke activiteiten.

Premie berekenen petrochemie

Daarbij blijkt vaak een sterke verwevenheid van innovatie en chemie.  De premie berekenen petrochemie verzekering geeft daarna goed inzicht in de extra premiekosten die het verzekeren met zich meebrengt.

Premie berekenen petrochemie

Snel een premie berekenen petrochemie voor een aansprakelijkheidsrisico is goed mogelijk als de risico inschatting en de onderliggende informatie voor een verzekeraar helder wordt aangeleverd. Wij werken daarom graag een formulier waar veel vragen al direct een duidelijke risicobepaling kan opleveren; en dus een scherpe premie en goede voorwaarden.

Maatwerkofferte

Hieronder hebben we een uitsplitsing gemaakt van één van de belangrijkste risico’s het aansprakelijkheidsrisico.

Zaakschade

Denk daarbij aan alle schade die kunnen voortvloeien uit uw werkzaamheden. (meer…)

Aansprakelijkheid

HDI advocaten verzekeringen – veel voordelen en paar nadelen

Al jaren is HDI specialist op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Door hun vakkennis kunnen ze de HDI advocaten verzekeringen afstemmen op de specifieke beroepsrisico’s bij advocaten. De HDI advocaten verzekeringen zijn marktleidende polissen met een prima prijs-kwaliteit.

 

HDI advocaten verzekeringen

Profielschets verzekeraar HDI

HDI advocaten verzekeringenHDI is één van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen voor het bedrijfsleven in Nederland. De kernactiviteit is het verzorgen van specialistische schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders, zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot multinational. HDI is toonaangevend onder andere op het gebied van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid, Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie, Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom.

HDI is onderdeel van de Talanx Group, de op twee na grootste verzekeringsgroep binnen Duitsland. HDI is wereldwijd actief in meer dan 130 landen.

Voordelen HDI advocaten verzekeringen

(meer…)

Aansprakelijkheid
Reacties uitgeschakeld voor Aansprakelijkheidsverzekering stichting 2018 – zinvol?

Aansprakelijkheidsverzekering stichting 2018 – zinvol?

U bent gevraagd als lid van het bestuur van een vereniging of stichting, is een aansprakelijkheidsverzekering stichting dan een belangrijk onderwerp? Aansprakelijkheidsverzekering stichting valt uiteen in twee verschillende erzekeringen: Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeringen en Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen. Hieronder gaan wij kort in op de aansprakelijkheid die ontstaat, indien u inderdaad tot het bestuur van een vereniging of stichting toetreedt.

Aansprakelijkheidsverzekering stichting zinnig?

Aansprakelijkheidsverzekering stichtingIn Nederland zijn er ruim 250.000 verenigingen en stichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de vele sportverenigingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur. Maar ook aan de verenigingen van eigenaren die samen in een pand een appartementengebouw bezitten. De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Veel van deze verenigingen en stichtingen voegen iets positiefs toe aan de samenleving. Het lidmaatschap van een vereniging of stichting brengt echter wel bepaalde verplichtingen met zich mee.

Er zijn twee aansprakelijkheidsverzekeringen waar elke Stichting of Vereniging aan moet denken:

1. Bedrijfsaansprakelijkheid, een no-brainer

Als de stichting of vereniging of haar medewerkers een schade veroorzaken aan zaken van een ander of, erger letselschade, dan wordt de stichting of vereniging aansprakelijk gesteld. Deze Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert dus zaakschade en letselschade. Een filmhuis waar een geluidsbox naar beneden valt en iemand verwond of als er een brand uitbreekt en het pand er naast ook afbrandt. Ook dan zal er aansprakelijkheid zijn als dat komt door onachtzaamheid van een medewerker van de stichting.

Soms kunt u die bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering eenvoudig direct berekenen en afsluiten.

Bedrijfsaansprakelijkheid premie

Maar soms is de stichting of vereniging te “ingewikkeld” en is maatwerk nodig.

Aansprakelijkheid maatwerk

2. Bestuurdersaansprakelijkheid

De persoonlijke aansprakelijkheid houdt in dat, indien anderen schade leiden als gevolg van het feit dat u als bestuurder niet goed heeft gehandeld, u verplicht kunt worden deze schade te vergoeden. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ertoe leiden dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld. Deze zult u dan zelf moeten betalen vanuit uw eigen spaargeld of vermogen.  Wanneer sprake is van strafbare feiten van de stichting of vereniging zal de bestuurder soms ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en tot een boete of gevangenisstraf worden veroordeeld. De Aansprakelijkheidsverzekering stichting zal hiervoor meestal geen dekking bieden. Deze bestuurlijke aansprakelijkheid is direct te berekenen en af te sluiten.

Bestuurdersaansprakelijkheid premies stichting/verenigingen

Hieronder een paar voorbeelden van bestuurlijke aansprakelijkheid om het risico te illustreren.

Voorbeelden onbehoorlijk bestuur

(meer…)

Aansprakelijkheid