Archief van "Aansprakelijkheid"

Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en AdvocatenKritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten. Er zijn weinig juristen en advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidspolis. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een jurist of advocaat simpel weg te groot. Natuurlijk zijn de gevaren bij alle handelingen die een vermogensrisico kunnen opleveren voor de jurist of advocaat. Maar ook oude dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) kunnen een ernstig bron zijn van veel ellende. Dit zogenaamde voorrisico is een aspect om direct bij het aangaan van een verzekering rekening mee te houden.

Hieronder een stevige reeks van vragen om over na te denken:

 1. Welk werk wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van het bedrijf?
 3. Leveringsvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een verplichting in de polis tot gebruik eigen leveringsvoorwaarden.
 4. Hoe gaan we om met toetredende partners en werknemers?
 5. Wat kost het inlooprisico en uitlooprisico voor beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 6. Kunnen curatoren zich met een aparte polis verzekeren?
 7. Blijft de verzekering intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 8. Is er werelddekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 9. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 10. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 11. Kan de verzekeraar ook bijzondere afwijkingen verzekeren op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 12. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten?
 13. Zijn andere standaard werkzaamheden (Mediator, curator, arbiter) ook verzekerd?
 14. Hoe zit het met bestuurdersaansprakelijkheid?
 15. Is er een USA/Canada verzekeringsdekking op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten?
 16. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering?
 17. Looptijd contracten, kort of langer?
 18. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Juristen en Advocaten te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan zaken en letselschade.

Gelukkig is een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor Juristen en Advocaten niet verplicht. (meer…)

Aansprakelijkheid

Bouwverzekering en ongelukken op de bouwplaats

bouwverzekeringBouwverzekering

Een goede bouwverzekering is belangrijk voor alle bouwbedrijven. Ernstige ongelukken zijn op de bouwplaats geen uitzondering. In Groningen was het jaar weer helaas ernstig mis met de dood van een 21-jarige bouwvakker. Vallen en verwondingen door machines en materieel komen veel voor. Gezondheidsrisico’s spelen een rol, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zware fysieke belasting. Uiteraard wilt u deze risico’s als werkgever zoveel mogelijk beperken.  Dat kan met een bouwverzekeringen (premies opvragen) maar voorkomen is beter.

Tips

Overige voorbeelden

Bouwverzekering voor professionals

Aansprakelijkheid, bouw

3 ongemakkelijke datalekken aansprakelijkheid bestuurders

notebookDatalekken en  de aansprakelijkheid van bestuurders zijn grote financiële en imago risico’s voor die bestuurders. Bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken zijn sinds 1 januari 2016 verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens. We spreken van datalekken als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. In de beleidsregels worden aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk gemaakt wanneer een organisatie verplicht is datalekken te melden. Samen met een verzekering kunnen de problemen gelukkig goed opgelost worden. Premie REKENBOX

Voorbeelden meldplicht datalekken

 1. Vier laptops zijn gestolen bij een gezondheidscentrum voor kinderen. De laptops bevatten gevoelige gegevens over gezondheid en welzijn en andere persoonsgegevens van meer dan 2000 kinderen. Gelet op de mogelijke gevolgen van datalekken is kennisgeving aan de betrokkenen geboden. Daarbij is het wel belangrijk om rekening te houden met de leeftijd en de rijpheid van de betrokkenen. Naast de kennisgeving aan het kind zelf, voor zover deze passend is, kan het in dit geval juister zijn om een ouder of voogd, die al actief betrokken is bij de medische verzorging van het kind, op de hoogte te brengen. Door de kwijtgeraakte gegevens kan de integriteit van de medische dossiers worden aangetast, wat de behandeling van de kinderen kan verstoren. Als de ouders of verzorgers op de hoogte zijn van datalekken dan kunnen ze hier alert op zijn, en kunnen ze bij eventuele afwijkingen in de medische zorg voor hun kinderen contact opnemen met de betreffende zorgverlener.
 2. Een envelop met creditcardbetalingsgegevens van 800 personen is per ongeluk niet versnipperd, maar in een vuilnisbak gegooid. Een derde persoon haalde de gegevens uit de vuilniscontainer op straat en verstrekte ze aan andere personen. Datalekken kan financiële consequenties hebben voor de betrokkenen, als hun kaartgegevens nog geldig zijn en worden misbruikt. De betrokkenen moeten daarom van datalekken in kennis worden gesteld.
 3. De versleutelde laptop van een financieel adviseur is uit de auto gestolen. Financiële gegevens (hypotheken, salarissen, leningen) van 1000 personen zijn betrokken. Hoewel het wachtwoord van de laptop niet gecompromitteerd is, is er geen back-up voorhanden. Aangezien de verantwoordelijke niet meer beschikt over de persoonsgegevens die op de laptop stonden, zullen deze opnieuw door de betrokkenen moeten worden verstrekt. Op zich heeft dit slechts beperkte negatieve gevolgen voor de betrokkenen: er is hooguit sprake van frustratie en tijdverspilling omdat ze alle informatie nogmaals moeten verzamelen. In sommige gevallen kunnen ook deadlines voor de indiening van documenten of aanvragen worden overschreden, wat kan leiden tot financiële schade voor de betrokkenen. De betrokkenen moeten van datalekken in kennis worden gesteld. In de kennisgeving moet worden aangegeven dat de gegevens opnieuw aan de financieel adviseur moeten worden verstrekt, en moet uitleg worden gegeven

Meer voorbeelden: (meer…)

Aansprakelijkheid, cybercriminaliteit en datarisks

Uitloop bij een faillissement bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering


(Een gesproken uitleg over de aansprakelijkheid van bestuurders bij een faillissement.)

Een bestuurder die het meegemaakt heeft kent de zorgen rondom een faillissement. Zelfs als er een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering is. Een klein maar essentieel detail is de moeite waard even te noemen. Als er een schade is, dan is het belangrijk dat de verzekeraar van de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering zo snel mogelijk wordt ingelicht. Technisch hebben we dan te maken met een “uitloop” risico.
De noodzaak alert te reageren heeft alles te maken met het risico dat de curator vaak snel de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering beëindigt. En dan is er het risico dat er geen claims meer kunnen worden ingediend. Afhankelijk van de verzekeraar moet, na het uitspreken van een faillissement, de claim direct worden ingediend. Vaak al binnen 3 maanden.

Om elk risico te vermijden rondom de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, is het verstandig zijn dus uw polis te controleren op dit uitlooprisico. Wilt u dat we meekijken, stuur gerust de polis even digitaal naar ons toe. Het controleren is kosteloos.

Wilt u een vrijblijvende offerte ontvangen?
Deze offerte aanvraag pagina bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering maakt het aanvragen gemakkelijk.

Aansprakelijkheid

Arbeidsovereenkomsten opstellen kost € 599,-

BO5URB867FArbeidsovereenkomsten zijn vaak een ondergeschoven kindje. Wie wil er immers aan denken dat het ooit nog mis kan gaan met die ideale nieuwe werknemer? Helaas komen dan echter alle juridische zaken te voorschijn zoals arbeidsovereenkomsten. Diezelfde werknemer blijkt plots een goede jurist in de hand te hebben genomen. Een niet-actuele arbeidsovereenkomst kan dan weleens duur uitpakken.

Kies dus om alle aspecten goed te vermelden voor een professionele opgestelde arbeidsovereenkomst. Niet zo eentje vanaf het internet maar een grondig exemplaar opgesteld door degene die er dagelijks mee te maken hebben: namelijk rechtsbijstandverzekeraar.

U kunt ze heel eenvoudig krijgen. Het kost € 599,-. (2016) Alleen controleren kost € 399,-. De arbeidsovereenkomst klopt dan juridisch en alle afspraken worden correct vastgelegd. Wij kunnen daarnaast zorgen dat alle informatie over verzuim, pensioen en andere employee benefits goed worden verwoord.
Hieronder een uitleg van de route. Heeft u geen rechtsbijstandpolis? Geen zorgen, ook zonder zo’n verzekering doen ze deze klus graag.

Wilt u hulp bij de bestelling, even een emailtje en we zorgen voor het vervolg.
(meer…)

Aansprakelijkheid

Algemene voorwaarden opstellen 499 euro

Wanneer je zaken doet met leveranciers of klanten is het belangrijk om je betalings- leverings- en andere voorwaarden vast te leggen in de algemene voorwaarden. Zo bescherm je, samen met de juiste aansprakelijkheidsverzekering, het bedrijf optimaal.

Het is echter vaak niet eenvoudig een set algemene voorwaarden op te stellen. Veel details en actuele juridische informatie ontbreekt. de juiste jurist vinden die ook de vaardigheid heeft is al de eerste hindernis. Daarna komt er vaak veel extra tijdsinvestering bij kijken. De totale kosten zijn vaak niet te overzien en de bijkomende ergernis. Toch kan het heel eenvoudig en SMART georganiseerd.

Laat het voor een vast bedrag van € 499,- (2016) door een rechtsbijstandverzekeraar doen. (Alleen controleren kost € 299,-) Hieronder de route die ze aanhouden. Uit persoonlijke ervaring kan ik vertellen dat het aangegeven tempo redelijk wordt nagekomen en de kwaliteit uitstekend is.

Nog een paar argumenten:

Hieronder de uitleg van een rechtsbijstandverzekeraar DAS over de route rondom algemene voorwaarden. Interesse? Stuur ons even een emailtje dan helpen we verder met de route en de bestelling.

(meer…)

Aansprakelijkheid

Het koffiezetapparaat kost 2,5 miljoen

BedrijfsaansprakelijkheidEen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt schade aan personen of zaken. Veel bedrijven hebben € 1.250.000,- verzekerd bedrag op hun polis verzekerd. Maar hogere schadevergoedingen komen steeds vaker voor. Als de schade boven het verzekerd bedrag uitkomt, moet u zelf betalen. Het is dus verstandig om het verzekerd bedrag te verhogen naar minimaal € 2.500.000,-.

Om enig gevoel te krijgen met de soort schades hieronder een rijtje met voorbeelden.

Nog meer voorbeelden….. (meer…)

Aansprakelijkheid

Bouw verzekeringen preventie brandgevaarlijke werkzaamheden

brandgevaarLassen, snijden, slijpen, vlamsolderen, afbranden, dakdekken.
Tal van werkzaamheden op de bouwplaats nemen brandgevaar met zich mee. Veel hierdoor veroorzaakte branden ontstaan tijdens werkonderbrekingen en na werktijd.
Preventietips

Bouwverzekeringen voor professionals

Aansprakelijkheid

Bouw verzekeringen preventie diefstal en vandalisme

Bouwpreventie 4eDiefstal en vandalisme op de bouwplaats zijn een serieus probleem. Van materiële schade door diefstal of vernielingen tot gevolgschade door stagnatiekosten. En ook boetes door vertraging in de oplevering kunnen flink oplopen. U ziet preventie is zeker zo nuttig als bouwverzekeringen.

Preventietips

Bouwverzekeringen voor professionals

Aansprakelijkheid

Bouw verzekeringen preventie funderingswerkzaamheden

bouwpreventie gebouwFunderingswerkzaamheden veroorzaken nog wel eens schade. Aan omliggende bebouwing bijvoorbeeld. Of aan ondergrondse kabels en leidingen. Dit kost niet alleen geld, maar vertraagt het bouwproces ook enorm. Verschillende maatregelen kunnen dit voorkomen. Met trillingsmetingen bijvoorbeeld controleert u of u binnen de vooraf gestelde grenswaarden blijft. Bijkomend voordeel van het registreren van trillingen is dat u later altijd kunt aantonen dat u zich aan de norm heeft gehouden. Want bouwverzekering kunnen nuttig zijn maar goed preventie is de eerste stap.

Preventietips

Bouwverzekeringen voor professionals

Aansprakelijkheid