Archief van "Aansprakelijkheid"

Premie berekenen heftruck – Ik ben Pieremotje

Premie berekenen heftruck verzekering voelt als een overbodige luxe. Maar u doet er goed aan het zeker te regelen. De premie berekenen heftruck polis kan niet alleen voor uzelf een flinke kostenpost schelen; ook een slachtoffer kan erg geholpen zijn met het correct verzekeren. Hieronder een voorbeeld van een schade door een eenvoudige lichte palletheftruck.

Premie berekenen heftruck

Premie berekenen heftruck

“Ik ben Pieremotje”

Premie berekenen heftruckOp een verdiepingswerkvloer stond een palletheftruck, zoals u hiernaast ziet. Twee metselaars waren daar in opdracht aan het werk. De vloer was oneffen en dus had hun baas gezegd dat ze die heftruck niet konden gebruiken. “Ja doei” zei die metselaar “Ik ben Pieremotje (Gronings) dus ga die heftruck wel gebruiken” Die Big-Bag met puin moest toch worden verplaatst. De heftruck pakt de Big-Bag op en valt tijdens het rijden om op de voet van één van de twee metselaars. Voet verbrijzeld en vermoedelijk een lang revalidatietraject en dus enorme letselschade kosten. De rechter gaf de directe baas en de hoofdaannemer de schuld. Ze hadden beter moeten opletten. Uit het vonnis blijkt dat een gewone heftruck verzekering niet gesloten was.

(meer…)

Aansprakelijkheid

Premie berekenen petrochemie aansprakelijkheid

Premie berekenen petrochemie is specialistisch werk. De branche maakt veel gebruik van ZZP-ers en kleinere bedrijven en toeleveranciers. Vaak worden ook deze bedrijven geconfronteerd met het verplicht verzekeren van hun activiteiten via een petrochemie bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het begint daarbij om goed inzicht te krijgen in de gebruikte leveringsvoorwaarden en de feitelijke activiteiten.

Premie berekenen petrochemie

Daarbij blijkt vaak een sterke verwevenheid van innovatie en chemie.  De premie berekenen petrochemie verzekering geeft daarna goed inzicht in de extra premiekosten die het verzekeren met zich meebrengt.

Premie berekenen petrochemie

Snel een premie berekenen petrochemie voor een aansprakelijkheidsrisico is goed mogelijk als de risico inschatting en de onderliggende informatie voor een verzekeraar helder wordt aangeleverd. Wij werken daarom graag een formulier waar veel vragen al direct een duidelijke risicobepaling kan opleveren; en dus een scherpe premie en goede voorwaarden.

Maatwerkofferte

Hieronder hebben we een uitsplitsing gemaakt van één van de belangrijkste risico’s het aansprakelijkheidsrisico.

Zaakschade

Denk daarbij aan alle schade die kunnen voortvloeien uit uw werkzaamheden. (meer…)

Aansprakelijkheid

HDI advocaten verzekeringen – veel voordelen en paar nadelen

Al jaren is HDI specialist op het gebied van beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Door hun vakkennis kunnen ze de HDI advocaten verzekeringen afstemmen op de specifieke beroepsrisico’s bij advocaten. De HDI advocaten verzekeringen zijn marktleidende polissen met een prima prijs-kwaliteit.

 

HDI advocaten verzekeringen

Profielschets verzekeraar HDI

HDI advocaten verzekeringenHDI is één van de leidende schadeverzekeringsmaatschappijen voor het bedrijfsleven in Nederland. De kernactiviteit is het verzorgen van specialistische schadeverzekeringen voor organisaties en hun bestuurders, zowel nationaal als grensoverschrijdend en van MKB tot multinational. HDI is toonaangevend onder andere op het gebied van Brand, Bedrijfs-, Beroeps- en Bestuurdersaansprakelijkheid, Transport, Motorrijtuigen, Technische verzekeringen, Specie, Glas, Product Recall en Kidnap&Ransom.

HDI is onderdeel van de Talanx Group, de op twee na grootste verzekeringsgroep binnen Duitsland. HDI is wereldwijd actief in meer dan 130 landen.

Voordelen HDI advocaten verzekeringen

(meer…)

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat 17 cruciale controles

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat vergelijken is cruciaal omdat u als advocaat  te maken krijgt met eigen beroepsfouten. Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Denk aan een verkeerd advies of per abuis een termijn missen of als u niet de juiste informatie verstrekt. Schade die hierdoor ontstaat, is overigens vaak alleen een financiële schade. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Professionele beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaatDie schade kan verzekerd worden met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat van HDI Global is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening. Met ruim 85 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 147.000 medewerkers. Deze, specialistische verzekeraar wordt door grote verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden vaak gebruikt voor het herverzekeren van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat sind dat Nationale-Nederlanden stopt met de beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat HDI Global veel van de risico’s overneemt.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat 17 controles

Het afsluiten van beroepsaansprakelijkheidsverzekering is specialistenwerk. De belangrijkste controlepunten zijn;

 1. Is de verzekerde som correct?
 2. Wat is de verzekerde beroep/rechtsgebied?
 3. Welke uitsluitingen zijn er?
 4. Dekkingsgebied goed vastgesteld?
 5. Wie zijn er wel/niet verzekerd?
 6. Is het eigen risico te hoog?
 7. Zijn er beperkende clausules bij schade?
 8. Hoe wordt omgegaan met eigen algemene voorwaarden?
 9. Is het inloop- en uitlooprisico verzekerd?
 10. Naverrekening op welke basis? Kantoor bezetting of omzet?
 11. Wijziging of uitbreiding van werkzaamheden verzekerd?
 12. Acceptatie wijziging leveringsvoorwaarden?
 13. Wijziging rechtsvorm gevolgen?
 14. Uitbreiding buitenlandse opdrachtgevers acceptatie?
 15. Tussentijdse omzetstijging, omzetdaling verwerken?
 16. Fusie / overname / Samenwerkingsverbanden goed aangetekend?
 17. Wetgeving, richtlijnen beroepsorganisatie etc. juridisch akkoord?

Omschrijving beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat

Een beroepsaansprakelijkheids­verzekering advocaat waarmee men het bedrijfsmatige risico afdekt van vergoeding tot vermogensschade (financieel nadeel) als gevolg van wanprestatie (handelen / zorgvuldigheid van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot) of onrechtmatige daad. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering (vaak afgekort met BAV) kan als hoofdverzekering deel uitmaken met een extra module voor het risico van

 1. bedrijfsaansprakelijkheid en soms
 2. bestuurdersaansprakelijkheid.

Verzekeraars en premies

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering advocaat (meer…)

Aansprakelijkheid

Brexit productaansprakelijkheidsverzekering & the art of bicycle maintenance

Brexit productaansprakelijkheidsverzekering zal veel hoofdbrekens op (moeten) leveren bij Nederlandse bedrijven. De theorie is boeiend maar de praktische kant geeft door Brexit een gevaarlijke kant aan zaken doen met het Verenigd Koninkrijk. Veel importeurs zullen zich wel drie keer bedenken voordat ze nog in het Verenigd Koninkrijk goederen bestellen.

Een voorbeeld (post-Brexit)

Brexit productaansprakelijkheidsverzekeringEngeland maakt prachtige racefietsen en u koopt dus als winkelier een 50 tal fietsen in Londen. Mooie inkoopprijs en gunstige marge bij verkoop. De douane duurt iets langer dan vroeger maar dat maakt u niet uit; de fietsen bederven niet. Ze worden perfect afgeleverd en nog diezelfde dag geeft u ze een mooie plek in de etalage. De eerste fietsen worden snel verkocht. Maar dan slaat het noodlot toe; bij een afdaling slaat, door een constructiefout, de voorrem vast en de fietser komt ernstig ten val; Ziekenhuis en lange revalidatie is het gevolg. Oftewel letselschade aansprakelijkheid. U verwijst direct naar de fietsenfabriek in “Londen”. Maar de letselschade advocaat van de fietser blijft u stellig aanspreken op uw aansprakelijkheid. En terecht.

Pré Brexit Productaansprakelijkheid

Op dit moment heeft u nog geluk bij een ongeluk….. De Engelse fabrikant van de racefiets is aan te spreken. In juridische taal: u bent EU binnenimporteur en dan is door de Europese wetgeving de fabriek aansprakelijk voor het geleverde product.

Post Brexit productaansprakelijk

Volledig aansprakelijk. Zodra het Verenigd Koninkrijk buiten de Europese Economische Ruimte komt te staan, zal de risico-aansprakelijkheid terecht komen bij de leverancier (in dit geval de  winkelier) van het product.

Claim. Praktisch betekent dit dat de eigenaar van de fietsenwinkel dus een forse rekening tegemoet kan zien. De schadeclaim uit een aansprakelijkheid kan het voortbestaan van de winkel in gevaar brengen. Er zal immers niet vaak een verzekerde dekking zijn voor deze aansprakelijkheid op de bedrijfsaansprakelijkheidverzekering waar productaansprakelijkheid vaak op meeverzekerd is.

Andere leverancier. De winkelier zal, om dit te vermijden dus op zoek moeten gaan naar een nieuwe leverancier binnen de europese grenzen. Maar hij zal ook de adviseur van de verzekeringsmaatschappij moeten vertellen wat er aan de hand is zodat er overleg komt over de oplossingen. (meer…)

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie een no-brainer

Aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie is voor elke ondernemer belangrijk maar zeker voor elke zorgpraktijk een no-brainer. Er zijn echter wel belangrijke verschillen binnen de verschillende soorten aansprakelijkheidsverzekeringen.

Deze verzekering voor aansprakelijkheid fysiotherapeuten en fysiotherapie dekt schade aan mensen en zaken. Oftewel zaakschade en letselschade.

Premie direct online

1. Letselschade (personenschade)

Letsel of benadeling van de gezondheid van een persoon, beide al dan niet de dood tot gevolg hebbend, en schade die voortvloeit uit de juridische aansprakelijkheid voor fysiotherapeuten en fysiotherapie. (meer…)

Aansprakelijkheid

Kenteken tractor 2018. Attentiepunten met kosten & tips

In 2018 zal de discussie over kenteken tractor plicht worden opgelost. Dat zal voor de sector zeer ingrijpend zijn. Hieronder een uitgebreid artikel over alle aspecten die dit met zich mee zal brengen. Dit jaar zullen we dit artikel steeds blijven aanvullen met nieuwe informatie over het registreren van tractoren. Het voeren van een kenteken zal tevens een paar neven effecten geven zoals betere controle door de politie en het aanscherpen van de verzekeringsplicht.

Aantal tractoren en andere werkvoertuigen

De kenteken tractor plicht geldt alleen voor (land)bouwvoertuigen die op de openbare weg rijden. De verwachting is dat ongeveer 270.000 trekkers, 130.000 MMBS motorrijtuigen, 10.000 voertuigen in de bedrijfsvoorraad, 20.000 voertuigen met een GV-kenteken (Grensverkeer) en 150.000 aanhangwagens, een kenteken moeten voeren. Niet alleen landbouwvoertuigen krijgen een kenteken, ook alle grondverzetmachines die op de openbare weg rijden.

Snelheid

De tractoren – trekkers snelheid is nu maximaal 25 km/u. Dat zal door deze nieuwe wet omhoog gaan naar 40 km/u. Met de registratie van het kenteken en een goed registratiesysteem is het de politie immers dan ook duidelijk of een Landbouw- of bosbouwtrekker aan de regels voldoet. Het verhoogt de verkeersveiligheid en de controlemogelijkheden voor de politie. Kenteken tractor plicht is een waardevol instrument om het aantal ongelukken te beperken.

APK-plicht tractoren

APK-plicht tractoren volgt uit de brief van Schultz van Haegen van 1 juni 2017. Er zal vanaf mei 2018 een periodieke technische controle komen van de LBT’s. (Landbouw- of bosbouwtrekker). Alle LBT’s met een maximum-constructiesnelheid van meer dan 40 km/u vanaf 20 mei 2018 zullen dus een APK-plicht krijgen. Door de verwerping van het oorspronkelijke wetsvoorstel voor een kentekenplicht voor snelle LBT’s was er geen wettelijke basis voor de APK-plicht tractoren voor deze voertuigen. En dat schept nu flinke problemen omdat “Europa” die APK-plicht wel eist. En dus moest het Ministerie ingrijpen. Snelle trekkers krijgen dus een APK-plicht en een kenteken tractor plicht. (meer…)

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekering stichting 2018 – zinvol?

U bent gevraagd als lid van het bestuur van een vereniging of stichting. Zinvol vanwege veel redenen. Maar de aansprakelijkheidsverzekering stichting is dan een belangrijk onderwerp. Hieronder gaan wij kort in op de aansprakelijkheid die ontstaat, indien u inderdaad tot het bestuur van een vereniging of stichting toetreedt.

Aansprakelijkheidsverzekering stichting zinnig?

Aansprakelijkheidsverzekering stichtingIn Nederland zijn er ruim 250.000 verenigingen en stichtingen. Denk bijvoorbeeld aan de vele sportverenigingen, verenigingen en stichtingen op het gebied van cultuur. Maar ook aan de verenigingen van eigenaren die samen in een pand een appartementengebouw bezitten. De meeste verenigingen en stichtingen kunnen alleen bestaan omdat mensen bereid zijn als vrijwilliger zitting te nemen in het bestuur. Veel van deze verenigingen en stichtingen voegen iets positiefs toe aan de samenleving. Het lidmaatschap van een vereniging of stichting brengt echter wel bepaalde verplichtingen met zich mee. Het niet nakomen van deze verplichtingen kan ertoe leiden dat u persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld.

Of onnodig?

Het traject om iemand ook daadwerkelijk bestuurlijk aansprakelijk te stellen is een lang traject waar juristen van beide zijde zich goed kunnen verweren. Vaak zijn er meerdere bestuurders, zijn de financiële aansprakelijkheidsrisico’s soms beperkt en zitten de statuten goed in elkaar. Met een 4-ogen principe, een zorgvuldige besluitvormingsproces en deskundige bestuurders zijn de persoonlijke aansprakelijkheidsrisico’s te beperken. Het is heel moeilijk is om aan te tonen dat een bestuurder zijn taken niet behoorlijk heeft verricht. De bewijslast ligt bij de benadeelde en de lat voor aansprakelijkheid ligt hoog om dit aan te tonen. De benadeelde heeft in de meeste gevallen al forse schade geleden en wordt met hoge (proces)kosten en een slepende procedure geconfronteerd.

Toch bestaan er wel voorbeelden van gevallen waarin de bestuurder de stichting schade toebracht en gehouden werd deze te vergoeden. De angel zit in de soms eindeloze kostbare juridische procedures die daar vaak resulteren in een onderlinge schikking.  De prijs van de aansprakelijkheidsverzekering stichting is dan ook een belangrijk punt. Als de premie redelijk is in verhouding tot de “omzet” dan is de afweging gemakkelijker te maken.

Persoonlijk aansprakelijk

De persoonlijke aansprakelijkheid houdt in dat, indien anderen schade leiden als gevolg van het feit dat u als bestuurder niet goed heeft gehandeld, u verplicht kunt worden deze schade te vergoeden. Deze zult u dan zelf moeten betalen vanuit uw eigen spaargeld of vermogen.  Wanneer sprake is van strafbare feiten van de stichting of vereniging zal de bestuurder soms ook strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en tot een boete of gevangenisstraf worden veroordeeld. De Aansprakelijkheidsverzekering stichting zal hiervoor meestal gene dekking bieden. Hieronder een paar voorbeelden om dat te illustreren.

Voorbeelden onbehoorlijk bestuur

(meer…)

Aansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering in 2018

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekeringBestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering afsluiten is eenvoudig. De meeste stichtingen, verenigingen of coöperaties kunnen volstaan met een online goedkope basis verzekering. Maar is het ingewikkelder of voldoet uw stichting niet aan de voorwaarden start dan met een maatwerkofferte aanvraag.

Een zinvolle polis …?

Maar is het een zinvolle verzekering? Weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het echter niet direct om de schadeclaim maar vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Niet zelden worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering (meer…)

Aansprakelijkheid

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten 2018 in 15 vragen

Er zijn weinig advocaten bereid te werken zonder een goede beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten. De financiële risico’s zijn zowel bedrijfsmatig als persoonlijk voor een advocaat simpelweg te groot. Bijna alle handelingen en diensten die voor een advocaat een vermogensrisico kunnen opleveren voor advocaat.

beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

15 Kritische vragen beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten

 1. beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor AdvocatenWelke diensten wilt u verzekeren? Oftewel als advocaat, juridisch adviseur, consultant, mediator, arbiter, curator? De verzekering moet wel precies passen bij de juiste feitelijke werkzaamheden en vakgebieden.
 2. Wordt er rekening gehouden met de organisatiestructuur van uw bedrijf of maatschap? Oftewel worden alle rechtspersonen op de juiste wijze verzekerd op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten.
 3. Hoe gaat u om met toetredende partners en werknemers rondom het inlooprisico bij bestaande dossiers?
 4. Wat kost het verzekeren van het inlooprisico en uitlooprisico voor Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten?
 5. Kunnen curatoren zich ook met een aparte polis verzekeren?
 6. Blijft de dekking van de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten intact bij beëindiging van de verzekering; oftewel hoe gaat het met het na-risico of uitlooprisico?
 7. Is er werelddekking op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten?
 8. Hoe hoog is het eigen risico bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekering en hoe gaan ze om met dit eigen risico?
 9. Hoe worden de overige kosten verrekend zoals kosten voor schaderegeling, verweer en de wettelijke rente?
 10. Kan de verzekeraar ook bijzondere omstandigheden verzekeren op een Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten? Verschillende verzekeraars bieden standaard pakketten aan met lage premies maar waar de “bewegingsruimte” beperkt is.
 11. Zijn de polisvoorwaarden conform de eisen van de Nederlandse Orde van Advocaten? Die verplichtingseisen kunt u vinden op de Orde-regelgeving voor de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten . En is er dienstenvoorwaardenvrijheid? Oftewel is er een vrijheid in de polis tot het gebruik eigen dienstenvoorwaarden.
 12. Zijn uw andere standaard werkzaamheden (Mediator, juridisch advies, curator, arbiter) ook verzekerd? Of zijn er afwijkende bepalingen voor deze diensten.
 13. Zijn ingeschakelde derden ook verzekerd op de polis?
 14. Wat is de looptijd van het verzekeringscontracten?
 15. Is het mogelijk de basis bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten mee te verzekeren? Bedrijfsaansprakelijkheid is schade aan “zaken en letselschade“; een belangrijke aanvullende risicodekking op de standaard “vermogensschade” die verzekerd is op de Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Advocaten.

Verzekeraars en premies

“Oude” advocaten dossiers

Maar ook oude dossiers die zijn overgenomen (of meegenomen) van een oude werkgever of maatschap kunnen een ernstige bron zijn van veel ellende. Dit zogenaamde voorrisico is een aspect om direct bij het aangaan van een verzekering rekening mee te houden.

(meer…)

Aansprakelijkheid