Archief van "Aansprakelijkheid"

AVB – BAV – BCA – BTA …….uhh?

Het bovenste rijtje gaat over de afkortingen die wij gebruiken voor 4 soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. De afkortingen zijn AVB – BAV – BCA – BTA

AVB – BAV – BCA – BTABAV = Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

AVB = Aansprakelijkheidsverzekering Bedrijven

BCA = Bestuurders- en Commissarissen aansprakelijkheidsverzekering

BTA = Bestuurders en toezichthouders van verenigingen en stichtingen aansprakelijkheidsverzekering.

Audio

Voor de liefhebbers hebben we ook informatie over deze AVB – BAV – BCA – BTA in een podcast ingesproken.

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 9 minuten. Link en download

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekert een schade die u of uw medewerkers veroorzaken bij anderen. De aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven, ook wel afgekort tot AVB, vergoedt zowel de schade aan personen als de schade aan spullen. Denk aan een bedrijfsongeval, een schadeclaim die voortvloeit uit een bedrijfsfout of soms zelfs een schade door een gebrekkig product.

Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is niet verplicht. Toch is het vaak verstandig een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten voor uw onderneming. Met een aansprakelijkheidsverzekering bent u namelijk verzekerd voor de schade waarvoor uw bedrijf aansprakelijk wordt gesteld. De aansprakelijkheidsverzekering verzekert materiële schade maar ook  letselschade die door u of uw werknemers wordt veroorzaakt. Het is daarom belangrijk om  uit te zoeken welke risico’s uw bedrijf en uw medewerkers lopen. Deze risico’s kunnen namelijk per sector sterk  verschillen. Juist om de bedrijfscontinuïteit te waarborgen is dit de eerste no-brainer aansprakelijkheidsverzekering om te verzekeren tegen schade waarvoor u, uw bedrijf of uw medewerkers aansprakelijk gesteld kunnen worden.

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering. 10 minuten. Link en download. Een beroepsfout speelt vaak bij adviserende beroepen. Het gaat hierbij om een verkeerd advies of een andere vergissing die – vaak – leidt tot financiële schade voor uw klant. Voor wie deze BAV bijvoorbeeld van toepassing zijn?

 1. Accountants
 2. Adviseurs
 3. Ingenieurs
 4. Bemiddelaars
 5. Interim-managers
 6. Makelaars
 7. Architecten
 8. Assurantietussenpersonen
 9. Advocaten
 10. Belastingadviseurs
 11. Marketingadviesbureaus
 12. Automatiseerders

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 12 minuten. Link en download. Voor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid premie betalen is een nuttige manier om ene risico elders neer te leggen. Maar weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen, BV’s en NV’s is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Vaak worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Verschil BAV en AVB

(meer…)

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid bestuurders schadevoorbeelden

Het aantal claims voor aansprakelijkheid bestuurders neemt elk jaar toe. Met onderstaande schadevoorbeelden en premies kunt u zich een beeld vormen van dit bestuurders- en commissarissen aansprakelijkheid risico.

Tip

aansprakelijkheid bestuurdersBij bestuurlijke aansprakelijkheid draait het niet alleen om onbehoorlijk bestuur (zie lijstje onder dit artikel) maar ook in hoeverre het handelen of nalaten ook substantieel heeft bijgedragen aan het faillissement. Neem vanaf aanvang dus altijd een specialist in de hand als u bestuurlijk aansprakelijk wordt gesteld. Een curator heeft vaak andere belangen dan uw belang als oud-bestuurder. Het zijn vaak heftige tijden waar een bestuurder mee geconfronteerd wordt bij een faillissement maar realiseer u dat de curator niet degene is waar u uw hart bij kunt uitstorten want dat kan u duur komen te staan. 

Schadevoorbeelden

(meer…)

Aansprakelijkheid

Verzekering advocaat 2018 premie € 675,- per advocaat

Een verzekering advocaat hoeft niet veel te kosten. De premie en voorwaarden vergelijking hebben wij al gedaan. Prima condities en een solide verzekeraar. Uiteraard wordt voldaan aan de NOvA eisen (Voda)

Verzekeraars en premie verzekering advocaat

 1. Het berekenen premie advocaat aansprakelijkheid levert per jaar een premie vanaf € 675,- bedragen. Premie direct online voor advocaten
 2. Belangrijke verzekeraars voor dit risico zijn Allianz, Aegon, AIG, HDI-Global, Chubb, Centraal Beheer, Goudse, Markel.

✅ Geaccepteerd door NOvA
✅ Inloop kosteloos meeverzekerd
✅ Dekking waarnemende advocaten
✅ Uitgebreide kring van verzekerden
✅ Reconstructie meeverzekerd € 125.000,-
✅ Zaakschade meeverzekerd € 125.000,-


Beroepsaansprakelijkheid premies advocaat

Schadevoorbeelden advocaat

 1. verzekering advocaatHeeft u er wel eens over nagedacht wat de gevolgen kunnen zijn van het laten verjaren van een vordering?
 2. Of het niet tijdig instellen van een rechtsmiddel?
 3. Stelt u zich eens voor dat u een cliënt onjuist voorlicht over de consequenties van een concurrentiebeding en uw cliënt daardoor schade lijdt.
 4. Of dat u een internationaal contract opstelt en juist de forumkeuze en/of rechtskeuze vergeet.
 5. Heeft u wel eens verzuimd om een cliënt te wijzen op het verbeuren van een dwangsom?
 6. En nog belangrijker: wat zijn de consequenties als u onterecht wordt aangesproken?

Audio

(meer…)

Aansprakelijkheid

AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen vaak niet aanwezig

Veel ingehuurde AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen niet verzekerd

Veel bedrijven zullen werken met ingehuurde zelfstandigen waarbij AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen niet aanwezig zijn. En dus functionarissen die niet of onvoldoende verzekerd blijken te zijn voor de AVG activiteiten.

AVG Functionarissen Gegevensbescherming die als zelfstandigen bij bedrijven de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) uitvoeren, horen een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te kunnen overleggen aan hun opdrachtgever. Die AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen verzekeren schade die ontstaat als er een fout gemaakt is. Dit zijn de zogenaamde beroepspolissen. De verzekeraar betaalt, als de claim terecht is, in dat geval het juridische verweer en het mogelijke schadebedrag. Er zal dan sprake zijn van vermogensschade en juist die schade is verzekerd op de AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen.

Bedrijven en organisatie doen er dus verstandig aan te controleren bij hun Functionarissen Gegevensbescherming of zij wel correct verzekerd zijn met AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen.

Welke bedrijven moeten functionaris gegevensbescherming hebben?

AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen

Voor bedrijven en overheden zijn op grond van artikel 37 van de AVG Functionarissen Gegevensbescherming in drie situaties verplicht. Deze functionarissen zijn verantwoordelijk voor het correct uitvoeren van de wet.

 1. Overheden en publieke organisaties
 2. organisaties die op grote schaal individuen volgen.
 3. organisaties als ze op grote schaal bijzondere persoonsgegevens verwerken

Organisaties moeten de functionaris gegevensbescherming aanmelden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie het Twitter bericht hieronder. Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier functionaris voor de gegevensbescherming (FG).

AVG Functionarissen Gegevensbescherming verzekeringen

Natuurlijk moet die desbetreffende AVG Functionarissen Gegevensbescherming ook een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bezitten als zij werkzaam zijn bij een bedrijf. Veel AVG Functionarissen Gegevensbescherming zullen echter denken dat ze gewoon verzekerd zijn op hun (bestaande) beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dat blijkt niet het geval. Deze specifieke werkzaamheden moeten immers gemeld worden bij de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. De ervaring is dat het verzekeren van deze nieuwe activiteiten voor sommige verzekeraars reden is geen dekking af te geven op de bestaande of nieuwe beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Online premie.

Functionaris Gegevensbescherming premie online (meer…)

Aansprakelijkheid
Reacties uitgeschakeld voor AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering. Is controle nuttig?

AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering. Is controle nuttig?

Moet een AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering worden afgesloten door een functionaris gegevensbescherming zodra hij of zij werkzaam is bij uw bedrijf? En waar moet u als bedrijf op letten bij het bekijken van die AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering?

U wilt als organisatie of bedrijf immers dat uw schadeclaim ook daadwerkelijk betaald wordt als u uw functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid verwijt als deze een fout heeft gemaakt.

AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering

Een functionaris gegevensbescherming die niet bij u in loondienst is, hoort een aansprakelijkheidsverzekering ter kunnen overleggen. De polis verzekert schade die ontstaat en waarbij de claim en het juridische verweer betaald wordt als er een fout gemaakt wordt. Er zal dan sprake zijn van vermogensschade en die schade is verzekerd op een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Niet te verwarren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt die kan worden meeverzekerd. Hieronder de toelichting.

Functionaris Gegevensbescherming premie online

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

AVG functionaris aansprakelijkheid verzekeringEen beroepsaansprakelijkheidsverzekering verzekert vermogensschade die u als bedrijf lijdt. Financiële schade voor kan op vele wijze ontstaan. Dit kunnen interne bedrijfskosten zijn voor het corrigeren van fouten of claims van externe belanghebbenden. De AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering zal een toegewezen claim aan uw bedrijf betalen.

Uitsluitingen

Veel verzekeraar sluiten activiteiten als functionaris gegevensbescherming op de beroepsaansprakelijkheidsverzekering uit. Laat dus als bedrijf de polisclausule goed controleren en eis een verklaring dat deze werkzaamheden zijn meeverzekerd op de polis van uw AVG functionaris aansprakelijkheid verzekering.

Audio

(meer…)

Aansprakelijkheid

Verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid

Een verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid is een polis voor beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid. Deze verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid is noodzakelijk omdat u uw eigen beroepsfouten moet verzekeren. Zeker de nieuwe AVG wet en de bijbehorende risico voor u als FG-er noodzaakt een complete dekking inclusief dit speciale risico. Zie ook Richtlijnen voor functionarissen voor de gegevensbescherming (FG’s) mei 2018

Verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheidWelke aansprakelijkheid?

Bedrijven die verplicht (of onverplicht) een FG-er aanstellen kunnen deze functionaris aansprakelijk stellen als zij financiële vermogensschade als gevolg van fouten die de FG-er maakt. In een incidentele situatie kan er ook zaakschade of letselschade ontstaan.

Schade die ontstaat en waarbij de claim en het juridische verweer verzekert is op deze verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid, is overigens alleen een financiële vermogensschade. Zaakschade of letselschade wordt op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekt die kan worden meeverzekerd.

Functionaris Gegevensbescherming premie online

FG werkzaamheden vaak NIET verzekerd

Veel (bestaande en nieuwe) beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen kennen nog niet de speciale AVG verzekeringsdekking voor de werkzaamheden van een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Die werkzaamheden zijn vaak uitgesloten. De risico zijn voor de meeste verzekeraars lastig in te schatten en dus is er een uitsluiting als er claims uit deze werkzaamheden te voorschijn komen.

Voorbeeld: Nationale-Nederlanden kent geen dekking voor FG-ers activiteiten voor beroepsfouten gemaakt door verzekerde juristen.

Details verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid

De activiteiten kunnen  verzekerd worden als ze worden meeverzekerd in een complete beroepsaansprakelijkheidsverzekering die ook een dekking geeft voor uw andere activiteiten. Al uw (overige) werkzaamheden worden verzekerd op de verzekering functionaris gegevensbescherming aansprakelijkheid. Ook als deze activiteiten het hoofdbestanddeel vormen van uw werk.

Voorbeeld.

U bent als automatiseringsdeskundige gevraagd op te treden als FG-er. Het bedrijf eis een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Uw bestaande automatiseringswerk wordt dan verzekerd voor beroepsfouten inclusief uw AVG opdracht. Het is niet mogelijk alleen uw AVG opdracht op projectbasis te verzekeren.

(meer…)

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid advocaten – een fraai voorbeeld

Bij de aansprakelijkheid advocaten wordt vaak gedacht aan procedurele fouten die gemaakt kunnen worden, zoals

 1. het te laat instellen van hoger beroep of
 2. het nalaten een bepaald verweer te voeren.

Beroepsaansprakelijkheid advocaat 9 aansprekende voorbeelden. Maar ook op andere vlakken kan wel eens wat mis gaan.

Hier een voorbeeld aansprakelijkheid advocaten

Aansprakelijkheid advocatenDe aanleiding in de rechtszaak die ik hier wil bespreken is een echtscheidingsprocedure waarbij een advocaat de vrouw van het echtpaar bijstaat. Tijdens die echtscheidingsprocedure heeft de vrouw beslag laten leggen op de sieraden die op dat moment in een bankkluis liggen. Wanneer de echtscheiding wordt uitgesproken worden de sieraden door de rechtbank aan de vrouw toebedeeld. Case closed zou je denken.

Advocaat maakt een vergissing

Helaas maakt de advocaat een vergissing wanneer zij een poos later aan een gerechtsdeurwaarder de opdracht geeft om de inhoud van de kluis aan de ex-man van de vrouw te geven. Erg vervelend, zeker wanneer blijkt dat de ex-man niet van plan is de sieraden terug te geven. Aansprakelijkheid advocaten komt als snel in zicht. (meer…)

Aansprakelijkheid

AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering 2018

De AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering geven we hieronder helder weer. In de AVG (GDPR europese wetgeving) wordt onder andere benoemd welke eisen er gelden op het gebied van bescherming van persoonsgegevens. Het is regelgeving en geen “activiteit” die u voert. Bij beroepsaansprakelijkheid verzekert u zichzelf niet voor het niet voldoen aan regelgeving maar voor handelen of nalaten in het kader van de beroepsactiviteiten. Een eventueel incident moet gemeld worden op de cyberverzekering waarna u wordt bijgestaan door met de verzekeraar samenwerkende gespecialiseerde bedrijven die u zullen adviseren en begeleiden.

De verwerkersovereenkomst en de AVG

AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekeringIn een verwerkersovereenkomst worden de afspraken vastgelegd tussen 2 partijen. Dat is een juridische leveringsovereenkomst. Die verwerkingsovereenkomst is (natuurlijk) niet verzekerd. Wel kan verzekerd zijn de beroepsactivieit of een cyberincident. Of één van beide verzekeringen dekking biedt is altijd afhankelijk van de specifieke omstandigheden van een voorval. Er kan sprake zijn van een schade die het gevolg is van handelen of nalaten in de verzekerde hoedanigheid (beroepsaansprakelijkheid) of schade als gevolg van een cyberincident (cyber). De verwerkingsovereenkomst staat dus os van de AVG verschillen Beroepsaansprakelijkheid en cyberverzekering.

Is er een verwerkersovereenkomsten verzekering

(meer…)

Aansprakelijkheid

Arbeidsovereenkomst opstellen kost ongeveer € 600,-

Arbeidsovereenkomsten zijn vaak een ondergeschoven kindje. Wie wil er immers aan denken dat het ooit nog mis kan gaan met die ideale nieuwe werknemer? Helaas komen dan echter alle juridische zaken tevoorschijn zoals arbeidsovereenkomsten. Diezelfde werknemer blijkt plots een goede jurist in de hand te hebben genomen. Een niet-actuele arbeidsovereenkomst kan dan weleens duur uitpakken. Een arbeidsovereenkomst opstellen is dus van groot belang.

Arbeidsovereenkomst opstellen

arbeidsovereenkomst opstellen

U kunt heel eenvoudig een arbeidsovereenkomst opstellen. Het kost in de meeste gevallen rond de € 600,-.  (Alleen controleren kost € 400,-.). U laat dat doen door een rechtsbijstandsverzekeraar. De arbeidsovereenkomst klopt dan juridisch en alle afspraken worden correct vastgelegd. Wij kunnen daarnaast zorgen dat alle informatie over verzuim, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden goed worden verwoord.

Bedrijfsrechtsbijstand bereken premie online

(U hoeft geen rechtsbijstandsverzekering te kopen of er eentje te hebben. Het is een dienstverlening die los staat van het wel/niet hebben van een polis.)

Waarom een professionele arbeidsovereenkomst

(meer…)

Aansprakelijkheid

Technologie aansprakelijkheid verzekering 2018 voor 9 gevaren

Technologie aansprakelijkheid verzekeringDe technologie aansprakelijkheid verzekering biedt uitgebreide en op maat gemaakte dekkingen voor aanspraken tot vergoeding van personen- en zaakschade van derden, inclusief de daaruit voortvloeiende gevolgschade en alle overige bedrijfsrisico’s. Hieronder een uitgebreide opsomming van de verschillende aansprakelijkheidsclaims die u kunt krijgen.

1. Zaakschade aansprakelijkheid

Schade aan zaken van een ander en onroerend goed. Dit wordt aangeduid als bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid bedrijven. Een bedrijfsaansprakelijkheids­verzekering is niet wettelijk verplicht maar wordt meestal als eerste verzekering gestart. Schade die u veroorzaakt terwijl u aan het werk bent, is namelijk niet verzekerd met uw particuliere aansprakelijkheids­verzekering. Het risico is weliswaar relatief klein maar de schadeclaims kunnen erg hoog oplopen. Denk eens aan een brand die u veroorzaakt. Daar wordt deze polis vaak gezien als een no-brainer voor elk bedrijf.

Technologie aansprakelijkheid premie berekening online

2. Milieuschade aansprakelijkheid

Werkt u met gevaarlijke stoffen en komen die in “het milieu” terecht dan eist de Milieu wet dat u de schade moet opruimen. Gevaarlijke stoffen zijn bijvoorbeeld schoonmaakmiddelen, brandstoffen, bepaalde kunststoffen, asbestdeeltjes en vloeibare chemische middelen kunnen het milieu aantasten. Het opruimen/saneren van het milieu kost veel geld en tijd. Er wordt nog een expliciet verschil gemaakt in schade op het eigen terrein en andermans gebied. Meer info.

Aansprakelijkheid maatwerk

3. Beroepsfouten aansprakelijkheid

Dit zijn veelal vermogensschades. Het is financiële schade die ontstaat door fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Vooral bij juridische en administratieve beroepen zien we deze risico’s. Maar ook veel technische beroepen zoals architecten, ingenieursbureau’s en technologie (advies) bedrijven kan deze schade ontstaan en de daaruit voortvloeiende claims. (meer…)

Aansprakelijkheid