Online scherpe Bestuurdersaansprakelijkheid premie 2021

Bestuurdersaansprakelijkheid premie

Voor het risico van bestuurdersaansprakelijkheid premie betalen is een nuttige manier om ene risico elders neer te leggen. Maar weegt de premie ook op tegen de voordelen? Hieronder gaan we daar uitgebreid op in. Voor kleine tot middelgrote stichtingen en verenigingen, BV’s en NV’s is het voor bestuurder goed te realiseren om hun privé vermogen te beschermen tegen claims. Bij bestuurdersaansprakelijkheid gaat het vooral om de hoge juridische kosten die gepaard gaan met een aansprakelijkheidsstelling. Vaak worden bestuurders tot wanhoop gedreven door vasthouden juristen van de tegenpartij die terecht of onterecht geld vordert.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen

 1. Startende stichtingen en verenigingen. Die kunnen volstaan met een eenvoudige maar complete starter verzekering.
 2. Reguliere stichtingen en verenigingen. Daar bestaat de online goedkope basis verzekering voor.
 3. BV’s en NV’s zijn altijd iets lastiger. De maatwerkofferte aanvraag kan gebruikt worden voor deze offerte aanvraag.
 4. Vereniging van Eigenaars (VvE’s). Hier onze VVE verzekeringspakket. Inclusief bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering VVE.

Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen is online eenvoudig. Wilt u even persoonlijk overleg over dit gevoelig onderwerp. Bel mij op 020-6200825 Gerrit-Jan Doorneweerd. Ik beloof u dat het een verrassend gesprek wordt.

Welke grote lijnen en kleine details spelen er?

De Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. 12 minuten. Link en download. Het helpt u bij Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen.

Faillissement van een organisatie aanvragen.

De schuldeisers of uw eigen organisatie wordt het faillissement aangevraagd. Dat kan vrij eenvoudig zelf via een online formulier. Al snel krijgt u een uitnodiging om bij de rechtbank te verschijnen. Daar wordt het faillissement uitgesproken. Vrijwel direct meldt zich een curator. praktisch is die dan plaatsvervangend eigenaar geworden van de stichting, vereniging of BV/NV. U draagt alles aan hem over. de curator is de baas geworden.

De curator

Vanaf dat moment zal de curator controleren of er sprake is van een mogelijke bestuurlijke aansprakelijkheid. Die bestuurlijke aansprakelijkheid is soms direct vast te stellen. Maar vaak is het een langdurig juridisch traject in een voor velen onbekende wereld. Een deskundige begeleiding is verstandig. De verzekeraar geeft daarvoor de mogelijkheden en vergoedingen. Bij de informatiepagina’s bij Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen modules (zie hierboven) vindt u meer informatie.

Positie ex-bestuurders

Ex-bestuurders zijn meeverzekerd. De zogenaamde uitloop kan direct bij aanvang mee verzekerd worden. De opslag 50% opslag is op het oog een stevige opslag maar achteraf meeverzekeren van deze uitloop op een bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering dan wordt die opslag al snel 125% van de premie. De verzekeraar schat immers dan in dat de kans op bestuurdersaansprakelijkheid veel groter is geworden. Denk dan bijvoorbeeld aan een faillissement waarbij u als bestuurder direct door de curator als ex-bestuurder wordt aangemerkt.

Inkoop uitloop

Er is een mogelijkheid om vooraf uitloopdekking in te kopen als de verzekering wordt beëindigd als gevolg van een fusie, overname, faillissement of bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Door dit al direct bij aanvang van de verzekering in te kopen voorkomt men dat u in alle hectiek van een faillissement, fusie of opheffing van de rechtspersoon vergeet om op tijd een uitloopdekking te kopen en dus dat de (ex) bestuurders zelf moeten opdraaien voor de tekorten.

Is Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering nuttig?

Als een bestuurder van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk wordt gesteld dan is met deze polis verzekerd voor alle kosten van verweer. Zelfs bij onterechte claims. Als er een uiteindelijke schadevergoeding betaald gaat worden dan wordt die schadevergoeding ook vergoed door de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Alle bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten zijn ook meeverzekerd. Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen is een eenvoudige manier om te zien dat de premie vergeleken met oplossing van een mogelijk probleem een gezonde verhouding is.

Niet verzekerd zijn de volgende organisaties

 • Verenigingen, stichtingen of coöperaties die korter dan 1 jaar bestaan. Daar bestaat de starter verzekering voor.
 • Organisaties met negatief eigen vermogen
 • Organisaties die de afgelopen 2 jaar verlies hebben geleden
 • Financiële instellingen en (pensioen)fondsen
 • Stichting administratiekantoren en stichtingen preferente aandelen
 • Betaald Voetbal Organisaties (BVO)
 • Informele verenigingen (= geen statuten in notariële akte opgemaakt)
 • Claimstichting of claimvereniging
 • Als de verzekeringnemer niet statutair gevestigd in Nederland
 • Als verzekeringnemer beursgenoteerd is
 • In het geval dat er deelnemingen en/of activiteiten in de VS en/of Canada zijn

Vraag ons de andere details. Bestuurdersaansprakelijkheid premie berekenen en bij de aanvraagvelden zijn de uitsluitingen direct te ontdekken.

Bestuurders worden steeds vaker aansprakelijk gehouden.

Er is een sterke stijging in het aantal claims voor bestuurdersaansprakelijkheid. Toch komen dergelijke bestuurdersaansprakelijkheden slechts incidenteel in het nieuws. Organisaties houden dit liever buiten de media en vaak worden zaken geschikt. Met onderstaande schadevoorbeelden in de vorm van een beknopte casus kunt u zich een beeld vormen van de risico’s. Op de website rechtspraak.nl zijn de vele uitspraken te vinden.

WBTR geeft strengere eisen voor bestuurders

De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) is bedoeld om bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen te verbeteren. Er zijn regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

De overheid wil met de wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. Helaas blijken zaken als ‘een greep uit de kas’ en ‘vriendjespolitiek’ vaker voor te komen dan velen denken. De wet gaat dat tegen door procedures en verantwoordelijkheden met elkaar te bespreken en vast te leggen. Meer info.

Voorbeeld Stichting Woning

Stichting Woning heeft geen jaarrekeningen opgemaakt. Er treedt een nieuw bestuur aan en die gaat de oude bestuurlijk aansprakelijk stellen. Dit nieuwe bestuur vindt dat het oude bestuur onrechte een forse bedrag van 4 ton heeft ontrokken aan de stichting. De rechtbank is het wel eens met het nieuwe bestuur dat er een ondeuglijke administratie is gevoerd. Het oude bestuur had jaarcijfers wel moeten maken. En het feit dat er geen jaarrekeningen zijn opgemaakt vindt de rechtbank een tekortkoming van de oude bestuurders. De statuten schreven dat wel voor. niet gevolgd.

Voorbeeld kantine sportvereniging

De kantine van een sportvereniging is aan vernieuwing toe. De voorzitter heeft een aannemer opdracht gegeven om een nieuw kantine neer te zetten. Het is een mooie opdracht voor de plaatselijke bouwbedrijf. Maar er is onvoldoende geld in kas.  De sportvereniging kan het contract niet nakomen. De bouwer lijdt een stevig verlies daardoor. De aannemer vindt de voorzitter en de andere bestuursleden bestuurlijk aansprakelijk en spreekt hen in hun privévermogen aan.

Voorbeeld nieuwe clubhuis sportvereniging

De bestuurders van een sportvereniging kopen voor hun vereniging een stuk grond voor de bouw van een nieuw clubhuis. Maar een ‘schoon grond verklaring’ vergeten ze aan te vragen. Plots blijkt de aangekochte grond ernstig vervuild en blijft de vereniging met een grote financiële schade zitten. De vereniging zelf claimt de schade rondom het clubhuis bij de bestuurders.

Voorbeeld Muziekfestival

Een stichting van een muziekfestival heeft zich flink vergist in het aantal bezoekers. Er komt een zwaar tekort in de begroting en de stichting gaat failliet. Een flinke groep crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting aansprakelijk voor de niet betaalde nota’s.

Onverwachte andere risico’s

 1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
 2. De aansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een aansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
 3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
 4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professioneel bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premie berekeningen

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Een boeiend (technisch en inhoudelijk) gesprek over bestuurdersaansprakelijkheid. Veel is ook van toepassing op bestuurders van stichtingen en verenigingen.