Bestuurdersaansprakelijkheid vereniging en stichtingen 2018 Starters verzekering

Wordt een bestuurder van een startende Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan is met deze verzekering verzekerd de kosten van verweer. Ook bij onterechte claims. Als er een uiteindelijke schadevergoeding moet worden betaald dan wordt deze ook vergoed. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten.  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichtingen en verenigingen voor Startende organisaties premie is hieronder direct te berekenen. Onze keuze van verzekeringsmaatschappij voor dit risico is HDI.

Berekening voor vereniging en stichtingen Starters

Berekening voor stichtingen en verenigingen langer dan 1 jaar klik hier.


Jaarpremie: €

Aanvraagformulier bestuurdersverzekering voor stichting & verenigingDoorneweerd Assurantiën bv is partner van HDI en geregistreerd bij AFM nr 12007007