Bestuurdersaansprakelijkheid vereniging en stichtingen 2019 Starters verzekering

Wordt een bestuurder van een startende Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan is met deze verzekering verzekerd de kosten van verweer. Ook bij onterechte claims. Als er een uiteindelijke schadevergoeding moet worden betaald dan wordt deze ook vergoed. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten.  Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering stichtingen en verenigingen voor Startende organisaties premie is hieronder direct te berekenen. Onze keuze van verzekeringsmaatschappij voor dit risico is Markel


Premieberekening online

Jaarpremie: €

Aanvraagformulier bestuurdersverzekering

Organisatie


Slotvragen

Verzenden

1. Na invoercontrole ontvangt u een bevestiging.

2. Na acceptatie door verzekeraar ontvangt u de polis.

3. Er is daarna nog 14 dagen extra bedenktijd.