Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren 2021

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren is tegen redelijke voorwaarden doe te realiseren. De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep. Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt het Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren een belangrijke stap.

Verplicht verzekeren

Een belangrijke beroepsvereniging is de NOAB. NOAB is dé brancheorganisatie voor administratiekantoren en belastingadviseurs die zich richten op het MKB. Bij NOAB zijn ongeveer 1000 kantoren aangesloten. NOAB zet zich op verschillende manieren in om de belangen van haar leden binnen en buiten de sector te behartigen.

NOAB stelt een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering verplicht met een minimum verzekerd bedrag van € 500.000 per aanspraak en € 1.000.000 per jaar. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden.

Beroepsaansprakelijkheid administratiekantoor [Lees meer…] overBeroepsaansprakelijkheid administratiekantoren verzekeren 2021

IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering premie 2021

Directe premie offertes voor een IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering professionals. De beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid voor IT ondernemingen vind u op deze speciale IT pagina.

Kies jaaromzet (ex btw):

Maandpremie €

Jaarpremie €

excl. 21% assurantiebelasting en eenmalig € 12,10 poliskosten.Privacy aansprakelijkheid
Cyber aansprakelijkheid
Data inbreuk
Bedrijfsschade
Hacker schade
Cyber afpersing
Verlies van geld op rekening


Bedrijfsinformatie

Slotvragen


Voorbehoud. Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen dienstenvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.


Risico beperken door IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering?

Cyber verzekering IT professionals

Neem privacy- en gegevensbescherming integraal op in de bedrijfscultuur.

Belast één enkele persoon met de eindverantwoordelijkheid voor beveiliging en gegevensbescherming.

Implementeer een programma voor continue opleiding en bewustmaking van het personeel.

Zorg voor waterdichte contracten met leveranciers en relaties.

Identificeer en classificeer de door de organisatie verzamelde en opgeslagen informatietypen/ soorten.

Beperk het aantal verzamelde en bewaarde persoonsgegevens en vertrouwelijke informatie tot het strikt noodzakelijke minimum.

Evalueer en actualiseer de bestaande veiligheidsmaatregelen, -plannen en -procedures.

Voer continu risicobeoordelingen uit en ga na hoe de vastgestelde risico’s kunnen worden vermeden of beperkt. Paragraaf

 • Administratieve voorzorgsmaatregelen.
 • Fysieke voorzorgsmaatregelen.
 • Technische voorzorgsmaatregelen.

Bereid u voor op incidenten.

Verklein de risico’s met IT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering.

First Party-risico’s

[Lees meer…] overIT-bedrijf Cyber aansprakelijkheid verzekering premie 2021

Cyber aansprakelijkheid bestuurders 2021

Cyber aansprakelijkheid bestuurders zijn grote financiële en imago risico’s voor die bestuurders. Bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken zijn sinds 1 januari 2016 verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

Cyber aansprakelijkheid bestuurders

De datalekken en aansprakelijkheid bestuurders zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. We spreken van datalekken als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. In de beleidsregels worden aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk gemaakt wanneer een organisatie verplicht is datalekken te melden. Samen met een cyber- en aansprakelijkheidsverzekering kunnen de problemen gelukkig goed opgelost worden.

Voorbeeld; Persoonsgegevens 2000 kinderen

[Lees meer…] overCyber aansprakelijkheid bestuurders 2021

Belastingadviseur aansprakelijkheid en verweer polis 2021

Belastingadviseur aansprakelijkheid verzekering. Wij beoordelen een belastingadviseur aansprakelijkheid verzekering en de verzekeraars op punten zoals premie, Eigen risico bedrag, poliskosten, schadeafhandeling, branche kennis en voorwaarden. De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft.

Beroepsaansprakelijkheid belastingconsultant

Verplicht verzekeren Belastingadviseur aansprakelijkheid?

Belastingadviseur aansprakelijkheid

Veel beroepsverenigingen van belastingadviseurs en fiscalisten eisen een goede uitgebreide beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Wij zorgen dat de verzekering voldoet aan de eisen die gesteld worden. Denk aan de volgende verenigingen en federaties:

[Lees meer…] overBelastingadviseur aansprakelijkheid en verweer polis 2021

Bouwverzekering 7 handige tips en online premies 2021

bouwverzekering

Een goede bouwverzekering is belangrijk voor alle bouwbedrijven. Ernstige ongelukken zijn op de bouwplaats geen uitzondering. In Groningen was het jaar weer helaas ernstig mis met de dood van een 21-jarige bouwvakker. Vallen en verwondingen door machines en materieel komen veel voor. Gezondheidsrisico’s spelen een rol, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zware fysieke belasting. Uiteraard wilt u deze risico’s als werkgever zoveel mogelijk beperken.  Dat kan met een bouwverzekeringen (premies opvragen) maar voorkomen is beter.

Tips bouwverzekering

 1. Zorg voor een goede coördinatie en toezicht van de veiligheidsmaatregelen als er met meer partijen op een bouwplaats wordt samengewerkt; voor grotere projecten moet er een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) zijn. Kijk ook naar de eisen op de polis van de bouwverzekering.
 2. Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); zie hiervoor www.rie.nl.
 3. Stel een (aparte) specifieke RI&E op voor de verschillende bouwlocaties en maak daarbij een taakrisicoanalyse (TRA) voor risicovolle werkzaamheden.
[Lees meer…] overBouwverzekering 7 handige tips en online premies 2021

Personeelsschade verzekering tips en premies 2021

Een personeelsschade verzekering is een onmisbare verzekering voor werkgevers. Op een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan weliswaar voor extra dekking voor personeelsschade worden meeverzekerd. Ook kan er gekozen worden voor een zelfstandige personeelsschade verzekering met een complete verzekeringsdekking.

Laten we nog even eerst kijken naar de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Als u aansprakelijk bent voor schade aan zaken of letselschade dan keert de verzekeringsmaatschappij die schade uit.

Werknemersschade verzekering

Niet aansprakelijk?

Maar als u niet aansprakelijk bent? Dan kan een werknemer toch wel degelijk schade hebben. Bijvoorbeeld omdat het eigen schuld is waar u als werkgever niet aansprakelijk voor bent. Die verzekeringsmaatschappij zal dan dus ook niet uitkeren op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Dat doet de verzekeraar wel als de personeelsschade verzekering is meeverzekerd.

Wie zijn verzekerd op de personeelsschade verzekering

[Lees meer…] overPersoneelsschade verzekering tips en premies 2021

Datariskverzekering online premie berekenen in 2021

Deze datariskverzekering dekt eigen kosten als gevolg van inbraak op systemen of data:

1
datariskverzekering
. Systeeminbraak

 • kosten van forensisch onderzoek.
 • kosten van communicatie met klanten, toezichthouders, justitie, creditmaatschappijen en andere belanghebbenden.
 • kosten voor extra klantenondersteuning, bijvoorbeeld via een call centre.
 • kosten van crisismanagement, reputatieherstel en pr-campagnes.
Cyber en DataRisk - Direct premie berekenen

2. Privacy

Deze dekking dekt gevolgen van gestolen privacygevoelige gegevens:

 • kosten van onderzoek door bijvoorbeeld justitie of creditcardmaatschappijen.
 • claims van individuele personen.
 • boetes opgelegd door toezichthouders, of andere verplichte vergoedingen.

3. Digitale aansprakelijkheid

Deze datariskverzekering dekt

[Lees meer…] overDatariskverzekering online premie berekenen in 2021

WA verzekering tractor 2021. Lage instap premies.

Er is de WA verzekering tractor (wettelijke aansprakelijkheid). Goed verzekerd zijn, is natuurlijk belangrijk en verplicht maar een verzekering alleen kopen op basis van de hoogte van de premie is best gevaarlijk. De premie is vaak niet het grootste probleem. Die vallen best mee; kijk maar.

Tractorverzekering premie berekenen

Werk- en verkeersrisico wa verzekering tractor

wa verzekering tractor

Laten we eens kijken hoe die gevoelige aansprakelijkheid bij wa verzekering tractor is geregeld. Weliswaar is er een wettelijke plicht om een wa verzekering tractor te hebben, toch is er nog veel onduidelijk. Allereerst is het goed de aansprakelijkheid bij het gebruik van tractoren te analyseren. Er is een werkrisico en een verkeersrisico. Het werkrisico kan net zo goed tot schade leiden als het verkeersrisico. Bij een schade is het vooral verstandig de verschillen te zien in de verzekeringsdekking. De verzekeringsmaatschappij maakt geen verschil tussen beide risico’s maar een eigenaar moet wel zelf goede afspraken maken met de bestuurder van de tractor om het risico te beperken.

Beperken risico gebruik tractor

[Lees meer…] overWA verzekering tractor 2021. Lage instap premies.

Verenigingen bestuurdersaansprakelijkheid premies 2021

Wordt een bestuurder van een Stichting of vereniging (privé) aansprakelijk gesteld dan zijn met deze verzekering de bestuurders verzekerd voor de kosten van verweer. Ook bij onterechte claims. Als er een schadevergoeding moet worden betaald dan wordt deze ook vergoed. Alle (ex) bestuurder, commissarissen, vrijwilligers met bestuurstaken, medebeleidsbepalers, rechtsopvolgers en echtgenoten.  De Verenigingen bestuurdersaansprakelijkheid verzekering  premie is hieronder direct te berekenen. Onze keuze van verzekeringsmaatschappij voor dit risico is Markel.

Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging

Schadevoorbeelden Verenigingen bestuurdersaansprakelijkheid

Een van de bestuursleden van een VVE heeft een aannemer een opdracht gegeven tot het vernieuwen van de afvoerbuizen van de waterleiding. Er is echter onvoldoende geld in de kas waardoor de VVE haar contract niet kan nakomen. De aannemer lijdt hierdoor aanzienlijke schade. De aannemer gaat de bestuursleden in hun privé-vermogen aanspreken.

In de VVE-vergadering wordt besloten dat de dakbedekking volledig wordt vervangen. Een bestuurder geeft opdracht aan de plaatselijke dakdekker. Er wordt een flinke geldsom als aanbetaling overgemaakt. Kort daarna gaat de dakdekker failliet en is de VVE haar aanbetaling kwijt. Het bestuur had vooraf geen onderzoek gedaan naar de financiële positie van het dakdekkersbedrijf. De vereniging gaat de bestuursleden persoonlijk aansprakelijk stellen voor deze financiële schade.

[Lees meer…] overVerenigingen bestuurdersaansprakelijkheid premies 2021

Arbeidsovereenkomst opstellen kost € 600,-. Juridisch foutloos.

Arbeidsovereenkomsten zijn vaak een ondergeschoven kindje. Wie wil er immers aan denken dat het ooit nog mis kan gaan met die ideale nieuwe werknemer? Helaas komen dan echter alle juridische zaken tevoorschijn zoals arbeidsovereenkomsten. Diezelfde werknemer blijkt plots een goede jurist in de hand te hebben genomen. Een niet-actuele arbeidsovereenkomst kan dan weleens duur uitpakken. Een arbeidsovereenkomst opstellen is dus van groot belang.

Arbeidsovereenkomst opstellen

arbeidsovereenkomst opstellen

U kunt heel eenvoudig een arbeidsovereenkomst opstellen. Het kost in de meeste gevallen rond de € 600,-.  (Alleen controleren kost € 400,-.). U laat dat doen door een rechtsbijstandsverzekeraar. De arbeidsovereenkomst klopt dan juridisch en alle afspraken worden correct vastgelegd. Wij kunnen daarnaast zorgen dat alle informatie over verzuim, pensioen en andere arbeidsvoorwaarden goed worden verwoord.

(U hoeft geen rechtsbijstandsverzekering te kopen of er eentje te hebben. Het is een dienstverlening die los staat van het wel/niet hebben van een polis.)

Waarom een professionele arbeidsovereenkomst opstellen

[Lees meer…] overArbeidsovereenkomst opstellen kost € 600,-. Juridisch foutloos.