Bouwpolis 7 preventietips en diefstalpreventie 2020

Een bouwpolis is een verzekering waar veel elementen verzekerd op kunnen zijn. Denk aan aansprakelijkheid, brand, constructie, montage of ongelukken, diefstal, criminaliteit, rechtsbijstand, gereedschappen, etc. U kunt direct de belangrijkste premie online aflezen.

Aannemer premieberekening

Schade prioriteit Bouwpolis

Bouwpolis

Een bouwpolis is verstandig maar diefstalpreventie en brandrisico zou een hoge prioriteit moeten hebben. Op een bouwplaats zijn diefstal en vandalisme een constant probleem om rekening mee te houden. Diefstal of vandalisme zorgt niet alleen voor een kostenpost door het directe verlies. Ook de gevolgschade kan flink oplopen. Door de stagnatie gaan kostbare uren verloren en die kosten kunnen niet worden doorberekend. Daarnaast kan doordat er niet op tijd wordt geleverd een boetebeding in werking treden. Dit verhoogt de gevolgschade kosten nog verder. Natuurlijk is het dus verstandig een bouwpolis te hebben voor diefstal maar goede preventie is belangrijker. Rekenpagina.

[Lees meer…] overBouwpolis 7 preventietips en diefstalpreventie 2020

CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen. Tips en premies 2020

Uw eigen woning (laten) bouwen of verbouwen is een ingewikkeld bouwproject, de CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen verzekering kan zekerheid geven. CAR betekent Constructie All Risk. Daarbij kan er wel eens iets misgaan. Regen en storm beschadigen bijvoorbeeld uw woning in aanbouw. Of dieven stelen bouwmaterialen. De opstalverzekering vergoedt geen schade die ontstaat tijdens bouwen of verbouwen. De CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen doet dat wel. Dat geldt voor schade aan uw eigen woning en voor schade die het werk aan uw woning veroorzaakt bij anderen. Oftewel het bouwproject is verzekerd maar ook de aansprakelijkheid.

Bouw eigen woning - CAR premie berekening

Voor wie is CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen?

CAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen

De CAR Eigen Woning bouwen of verbouwen verzekering is voor particuliere huiseigenaren die hun woning laten (ver)bouwen. U bent een particuliere huiseigenaar als uw woning van u is en niet van een (verhuur)bedrijf. Geeft u dus een opdracht aan een aannemer of bouwbedrijf dan zal dit bouwbedrijf zorgen dat er een CAR verzekering is.

Schadevoorbeelden

Het pand is bijna klaar en de stukadoor is geweest. U zet de blower aan de muren sneller droog te krijgen maar dan gaat er iets mis en uw bouwproject brandt af. De opstalverzekering zal niet uitkeren maar deze CAR verzekering zorgt voor de schadeuitkering waarmee u weer opnieuw kunt beginnen (sorry…). Denk niet alleen aan brand. Ook aansprakelijkheid voor letselschade die u veroorzaakt (een hamer valt naar beneden en verwond iemand.) kan een financieel heftige schadeclaim veroorzaken. 

[Lees meer…] overCAR Eigen Woning Bouwen of Verbouwen. Tips en premies 2020

Bouwverzekering 7 handige tips en online premies 2020

bouwverzekering

Een goede bouwverzekering is belangrijk voor alle bouwbedrijven. Ernstige ongelukken zijn op de bouwplaats geen uitzondering. In Groningen was het jaar weer helaas ernstig mis met de dood van een 21-jarige bouwvakker. Vallen en verwondingen door machines en materieel komen veel voor. Gezondheidsrisico’s spelen een rol, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zware fysieke belasting. Uiteraard wilt u deze risico’s als werkgever zoveel mogelijk beperken.  Dat kan met een bouwverzekeringen (premies opvragen) maar voorkomen is beter.

Tips bouwverzekering

 1. Zorg voor een goede coördinatie en toezicht van de veiligheidsmaatregelen als er met meer partijen op een bouwplaats wordt samengewerkt; voor grotere projecten moet er een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) zijn. Kijk ook naar de eisen op de polis van de bouwverzekering.
 2. Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); zie hiervoor www.rie.nl.
 3. Stel een (aparte) specifieke RI&E op voor de verschillende bouwlocaties en maak daarbij een taakrisicoanalyse (TRA) voor risicovolle werkzaamheden.
[Lees meer…] overBouwverzekering 7 handige tips en online premies 2020

CAR verzekering bouw 2020 – vergelijken en premies

Een CAR verzekering bouw. Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval? Of er wordt iets gestolen, kapot gemaakt of is er een stevige storm dan kan de schade worden verhaald op de CAR verzekering bouw. Aannemers en bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw hebben deze CAR verzekering bouw vaak naast de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Voordelen CAR verzekering bouw

De schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering wordt verzekerd. Er wordt dus heel weinig risico gelopen op een forse verliespost door “van buiten komende ellende

 1. Het werk is vaak in ieder geval tot € 50.000,- verzekerd. Maar ook hogere bedragen zijn goed en tegen redelijke premies verzekerbaar.
 2. Bestaande eigendommen opdrachtgever ook voor € 50.000,-.
 3. Hulpmateriaal verzekerd voor € 10.000,-.
 4. Persoonlijke eigendommen directie/personeel € 2.500,-.
 5. En soms ook transport van goederen. Soms is dat verzekerd op de polis van de bestelauto of vrachtwagen.
 6. De verzekeraar betaalt de reparatiekosten maar ook de kosten om de materialen weer aan te kopen. Ook betalen ze de kosten om de schade precies vast te stellen en die uitgaven om directe schade te beperken.

Welke nadelen CAR verzekering bouw

 1. Als u aantoonbaar erg onzorgvuldig bent. Denk maar eens aan het niet afdekken van een bouwwerk terwijl het hard gaat regenen en er een flinke waterschade ontstaat.
 2. Of omdat u bij het leggen van de dakpannen u niet houdt aan de voorschriften.
 3. Ook als u gewoon uw werk niet goed doet, zal de verzekeraar een schadeclaim niet gemakkelijk accepteren. Een muur verkeerd metselen is gewoon een ondernemersrisico en zal niet vaak tot een uitkering leiden.
 4. Brand en ontploffing worden ook kritisch bekeken omdat die vaak verzekerd kunnen worden op andere verzekeringen.
[Lees meer…] overCAR verzekering bouw 2020 – vergelijken en premies

CAR verzekering bouwbedrijf – Direct online 2020 premie berekenen

Een CAR verzekering bouw (Construction Allrisk verzekering). Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval? Of er wordt iets gestolen, kapot gemaakt of is er een stevige storm dan kan de schade worden verhaald op de Construction Allrisk verzekering. Aannemers en bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw hebben deze CAR verzekering vaak naast de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Aannemer premieberekening

Verschil bedrijfsaansprakelijkheid en CAR verzekering bouw

CAR verzekering

Een bedrijfsaansprakelijkheid verzekert de schade aan spullen van een ander en/of letselschade. Het is dus een schade claim die een ander aan u geeft omdat uw zaken van een ander beschadigd heeft of letsel aan een ander heeft toegebracht.

Terwijl een CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering) de schade aan het eigen bouwwerk/project verzekert. Als dus vlak voor de oplevering van een huis aanbouw door een storm die aanbouw verwoest wordt, dan keert de Construction Allrisk verzekering een bedrag uit.

Voordelen CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering)

De schade tijdens een bouwproject vóór de oplevering wordt verzekerd. Er wordt dus heel weinig risico gelopen op een forse verliespost door “van buiten komende ellende

 1. Het werk is vaak in ieder geval tot € 50.000,- verzekerd maar meestal tot € 1.250.000,-. Maar ook hogere bedragen zijn goed en tegen redelijke premies verzekerbaar.
 2. Bestaande eigendommen opdrachtgever ook voor € 50.000,-.
 3. Hulpmateriaal zoals steigermaterialen, een bouwkeet en gereedschappen verzekerd voor € 10.000,-.
 4. Persoonlijke eigendommen directie/personeel € 2.500,-.
 5. En soms ook transport van goederen. Kijk eerst of dat is verzekerd op de polis van de bestelauto of vrachtwagen.
 6. De verzekeraar betaalt de reparatiekosten maar ook de kosten om de materialen weer aan te kopen. Ook betalen ze de kosten om de schade precies vast te stellen en die uitgaven om directe schade te beperken.

Welke nadelen CAR verzekering (Construction Allrisk verzekering)

 1. Als u aantoonbaar erg onzorgvuldig bent, keren ze niet uit. Denk maar eens aan het niet afdekken van een bouwwerk terwijl het hard gaat regenen en er een flinke waterschade ontstaat.
 2. Of omdat u bij het leggen van de dakbedekking u niet houdt aan de voorschriften.
 3. Ook als u gewoon uw werk niet goed doet, zal de verzekeraar een schadeclaim niet gemakkelijk accepteren. Een muur verkeerd metselen is gewoon een ondernemersrisico en zal niet vaak tot een uitkering leiden.

Lenen van zaken “op zicht”

U heeft vast wel eens gehuurde of geleende apparatuur; een compressor of technische apparatuur. Het is vaak onduidelijk wie verantwoordelijk is om dit te verzekeren. Met de juiste verzekering kunnen deze zaken “opzicht” ook gedekt zijn. Twijfelt u, vraag het de leverancier even om niet achteraf nog discussie te krijgen. Als er schade ontstaat aan die zaken onder opzicht, dan is er géén dekking onder de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Het lenen van zaken van een ander wordt wel het quasi-eigenaarsrisico genoemd. U gebruikt namelijk deze hetzelfde alsof u het zelf in eigendom had. Verzekeraars verzekeren dit opzicht risico dus niet standaard.

Wie zijn er verzekerd op CAR verzekering bouw

Uzelf natuurlijk als verzekeringnemer; de opdrachtgevers; de gebruiker of de eigenaar; onderaannemers en natuurlijk de hoofdaannemer en mensen die voor hen werken; maar ook bijvoorbeeld de constructeurs en de architect de eigen adviseurs. Toch zijn er ook bij deze verzekering altijd juridische valkuilen dus laat u goed voorlichten. Kijk dus altijd goed naar de verzekeringsvoorwaarden.

De vergelijking CAR verzekering bouw

Wij beoordelen een verzekering en de verzekeraars op de volgende punten:

 1.  Premie
 2.  Eigen risico bedrag
 3.  Poliskosten
 4.  Schadeafhandeling
 5.  Branche kennis en voorwaarden
 6.  Avond en weekend service

De uitkomst van onze maandelijkse vergelijkingen van verzekeringen resulteert in een voorstel voor een verzekering die met onze kennis en ervaring de beste prijs / kwaliteit verhouding geeft. Wij houden daarbij ook rekening met gewogen verschillen tussen de wettelijke aansprakelijkheidsdekking en de All Risk Casco verzekering inclusief alle extra modules. Heeft u tips of andere inzichten; wij stellen uw mening dan op prijs. Wij zullen bij volgende vergelijkingen die informatie verwerken in onze vergelijkende opgave.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze inkomsten

Onze inkomsten bedragen een vast percentage van 15-25% van de premie zonder assurantiebelasting afhankelijk van het type verzekering. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Premie informatie CAR verzekering bouw

De premie voor een CAR verzekering bouw is vaak afhankelijk van verschillende factoren, zoals het verzekerd bedrag, uw jaaromzet of het soort bedrijf dat u heeft. Heeft u een schadegeval dat onder meerdere verzekeringen valt; het eigen risico telt maar één keer per schadegeval. 

Pakketkorting. Als u meerdere verzekeringen combineert krijgt u een aantrekkelijke pakketkorting. Deze korting kan oplopen tot 12%. Zie onze aannemer bouw verzekering.

Bedrijfsaansprakelijkheid audio

Schade

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Een specialist CAR verzekering

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele CAR verzekering

Premie CAR verzekering bouw

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening Installatiebedrijf premieberekening CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Bouwverzekering aannemer Direct afsluiten 2020 premies

bouwverzekering aannemer

De belangrijkste 2 verzekeringen bij een bouwverzekering aannemer zijn bedrijfsaansprakelijkheid en CAR. Een wettelijke aansprakelijkheid via een bouwverzekering aannemer verzekerd schade aan zaken of letselschade. Zo zal bij een brand de verzekeringsmaatschappij wel gewoon uitbetalen aan de gedupeerden maar zal zij daarna de aannemer aansprakelijk stellen op de bouwverzekering.

Aannemer premieberekening

Schade voorbeelden bouwverzekering aannemer bedrijfsaansprakelijkheid

 1. U vernielt in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade. De financiële schade is groot maar een bouwverzekering aannemer zorgt voor deze bedrijfsaansprakelijkheid dekking. De zaakschade wordt dus vergoed op deze aannemer bedrijfsaansprakelijkheid verzekering.
 2. U laat een bouwdroger aan staan. Er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim. (regres)
 3. Een medewerker rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. De bedrijfsaansprakelijkheid keert dan de letselschade uit.
[Lees meer…] overBouwverzekering aannemer Direct afsluiten 2020 premies

Construction All Risk verzekering

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening Installatiebedrijf premieberekening CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Wat is een Construction All Risk verzekering?

De Construction All Risk verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting Construction All Risk verzekering is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks.Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. Dit is een soortgelijke verzekering als de Construction All Risk verzekering maar dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke. De dekking van deze polis is vergelijkbaar met die van de Construction All Risk verzekering. De Construction All Risk verzekering is een ‘projectverzekering’. Dit betekent dat de dekking die de verzekering biedt betrekking heeft op de realisering van een bouwproject maar daar dan ook strikt tot beperkt blijft. De Construction All Risk verzekering kan per project afgesloten worden of een doorlopend karakter hebben.

Doel van de Construction All Risk verzekering

De Construction All Risk verzekering strekt ertoe om de partijen die bij de totstandkoming van een bouwwerk betrokken zijn, te beschermen tegen de financiële gevolgen van materiële schade en/of verlies of vernietiging die tijdens de totstandbrenging van een bouwwerk kan optreden. Indien de bij de bouw betrokken partijen geen verzekering zouden afsluiten, dan lopen ze het risico dat een optredende schade voor eigen rekening komt. Desalniettemin roept de naam ‘Constructie All Risks-verzekering’ het vermoeden op dat deze verzekering alle risico’s met betrekking tot de totstandbrenging van een bouwwerk dekt en de bij de bouw betrokkenen in alle denkbare gevallen beschermd zijn tegen de financiële gevolgen van een optredende schade. Dit is niet juist. Net als iedere andere verzekering, kent een Construction All Risk verzekering immers ook uitsluitingen. Een Construction All Risk verzekering wentelt dus niet alle risico’s van partijen af.Bovendien dekt een CAR-verzekering alleen ‘onvoorzienbare’ schade. Een stringente uitspraak omtrent de vraag wanneer een opgetreden schade wel of niet ‘voorzienbaar’ is, is echter moeilijk te geven. De verzekeringspraktijk beoordeelt van geval tot geval in hoeverre een optredende schade al dan niet voorzienbaar was.

Uitsluitingen

Posten die binnen een Construction All Risk verzekering doorgaans niet voor vergoeding in aanmerking komen zijn:

· met name genoemde standaard uitsluitingen in de polis (oorlog, molest e.d.)

 · bedrijfsschade van de verzekerde partijen

· schade aan of verlies van het werk of enig deel daarvan, dat voor de   oplevering anders dan ten behoeve van de bouw in gebruik wordt genomen, voor zover deze schade het directe gevolg is van zodanig gebruik.

· gebreken in materialen, ontwerp of uitvoering van de werkzaamheden. Indien evenwel zulke gebreken resulteren in verlies en/of materiële beschadiging dan zal deze uitsluiting niet van toepassing zijn.
Verzekeraars zullen de kosten van verbetering en/of de meerkosten van verandering in ontwerp of toepassing van materialen van een andere soort of kwaliteit dan de beschadigde materialen evenwel niet vergoeden;

· schade die noodzakelijkerwijs wordt toegebracht, respectievelijk onafwendbaar uit de werkzaamheden voortvloeit, tenzij deze schade dient tot herstel van een gedekte schade; · verlies door verdwijning of vermissing indien de verdwijning of vermissing eerst door middel van een normale inventarisatie wordt geconstateerd.

· Ter zake van de hierboven genoemde bedrijfsschade kan men twee soorten bedrijfsschaden onderscheiden die wél verzekerbaar zijn, te weten:

 · de bedrijfsschade van de opdrachtgever door schade aan zijn bestaande eigendommen (door schade aan een bestaande fabriek ten gevolge van werkzaamheden aan de nieuwe, lijdt de opdrachtgever bedrijfsschade);
· de bedrijfsschade door te late oplevering ten gevolge van een onder de rubriek ‘het werk’ van de Construction All Risk verzekering gedekte schade. Bedrijfsschade wordt niet standaard meeverzekerd. Vandaar dat binnen de STABUsystematiek hier geen aparte rubriek voor is opgenomen.

Duur van de verzekering

De CAR-verzekering is een verzekering tegen materiële schade die optreedt tijdens de uitvoeringsfase van een bouwwerk. Dit betekent dat de Construction All Risk verzekering in principe een verzekerde termijn kent die loopt vanaf de aanvang van het werk tot en met de dag waarop het werk als opgeleverd wordt beschouwd. Vanaf dat moment dient de eigenaar van het gebouwde er in principe zorg voor te dragen dat dit voldoende verzekerd is.In het projectbestek kan echter voorgeschreven worden dat in aansluiting op de oplevering een onderhoudstermijn intreedt. Gedurende de onderhoudstermijn zal de aannemer gebreken die zich aan het gebouwde voordoen herstellen. Ook gedurende deze termijn zal het werk moeten zijn verzekerd tegen brand en andere gevaren.De dekking op basis van de Construction All Risk verzekering is in verband met de aard van de onderhoudstermijn echter beperkt.

Polisrubrieken

Binnen een Construction All Risk verzekering kunnen een aantal rubrieken (secties) onderscheiden worden.

 • · de verzekering van het werk of de werken;
 • · de verzekering van aansprakelijkheid;
 • · de verzekering van bestaande eigendommen van de opdrachtgever;
 • · de verzekering van persoonlijke eigendommen van de verzekerden en van personeel van de verzekerden;
 • · de verzekering van keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel;
 • · de verzekering van transport van bouwstoffen.

De verzekering van het werk

Onder ‘het werk’ kunnen we verstaan ‘de te bouwen objecten, in aanbouw en/of gereed, alsmede alle materialen die voor de bouw bestemd zijn zodra zij zich op het bouwterrein bevinden’. Ook kunnen hieronder alle tijdelijke of permanente hulpwerken zoals steigers en bekistingen worden thuisgebracht.De beschrijving van ‘het werk’ is dus plaatsgebonden en houdt in die zin dus een beperking in.

De verzekering van aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid regelt de geldelijke gevolgen van de aansprakelijkheid van de verzekerden tegenover derden en tegenover elkaar. In principe geldt ook hier alleen dekking bij schade door materiële beschadiging. Vermogensschade (van derden) wordt dus alleen gedekt als deze een gevolgschade is van een materiële beschadiging.Om te bewerkstelligen dat de verzekerden ten opzichte van elkaar verzekerd zijn tegen aansprakelijkheid dient in de polis bepaald te zijn dat de verzekerden en hun werknemers, ondergeschikten en personen voor wie de verzekerden aansprakelijk zijn, onderling en ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd. Bepaling 01.03.10- 01 (CAR-verzekering door de aannemer) beschikt hiertoe over een keuzetekst waarin het bovenstaande wordt bedongen. In het algemeen kan gesteld worden dat wanneer een goede (aparte) algemene aansprakelijkheidsverzekering aanwezig is, waarbinnen met name alle bij de bouw betrokken partijen zijn meeverzekerd, op een Construction All Risk verzekering dan meestal niet de sectie aansprakelijkheid hoeft te worden meegedekt.Een afweging van de belangen “dubbele dekking” en “dubbele premiebetaling” kan soms echter nuttig zijn. Vooral als de opdrachtgever de Construction All Risk verzekering afsluit, is het meedekken van de sectie aansprakelijkheid voor hem gewenst. Het omgekeerde gaat echter niet op. Wordt de sectie aansprakelijkheid meegedekt op de CAR-verzekering, dan kan de (algemene) aansprakelijkheidsverzekering niet opgezegd worden omdat de Construction All Risk verzekering – ook met betrekking tot de sectie aansprakelijkheid – tijd- en bouwplaatsgebonden is. Dit impliceert onder meer dat een sectie aansprakelijkheid op een Construction All Risk verzekering geen dekking geeft voor buiten de bouwplaats (op kantoor bijvoorbeeld) aan derden toegebrachte schade, terwijl er op de CAR-polis uiteraard ook geen productaansprakelijkheid is, daar de Construction All Risk verzekering in principe eindigt bij oplevering.

De verzekering van bestaande eigendommen van de opdrachtgever

Bestaande eigendommen van de opdrachtgever zijn niet verzekerd onder de rubriek ‘het werk’ omdat met ‘het werk’ het te bouwen object wordt bedoeld. Ze vallen ook niet zonder meer onder de rubriek ‘aansprakelijkheid’. In de rubriek ‘aansprakelijkheid’ is een uitsluiting opgenomen ten aanzien van de goederen die verzekerde ter bewerking of in bewaring en/of beheer onder zich heeft (opzichtclausule). Bovendien kan het voorkomen dat de opdrachtgever de schade veroorzaakt heeft.Hij kan zichzelf immers niet als eigenaar van de goederen aansprakelijk stellen. Wil men echter het risico van materiële schade aan bestaande eigendommen, welke is veroorzaakt door omstandigheden die met de bouw verband houden verzekeren, dan geschiedt dit onder de rubriek ‘schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever’. Gecontroleerd moet worden of deze sectie is uitgebreid met dekking van schade aan andere eigendommen welke deel uitmaken van het werk en andere eigendommen waarvoor een opdrachtgever aansprakelijk is (uiteraard voor zover niet reeds in de rubriek ‘het werk’ meegedekt).Dit is vooral van belang bij aanbouw, renovatie en verbouw, maar ook indien meer aannemers op een project werkzaam zijn en de desbetreffende werken niet gelijktijdig worden opgeleverd. Door het expliciet meedekken van eigendommen die verzekerde onder zijn opzicht of in bewerking heeft, wordt voorzien in de ‘leemte’ die ontstaat door de opzichtclausule in de aansprakelijkheidsverzekering.

De verzekering van persoonlijke eigendommen van verzekerden en van personeel van verzekerden

Desgewenst kunnen binnen de Construction All Risk verzekering de persoonlijke eigendommen (exclusief geld en geldswaardige papieren) van hen die bij de uitvoering van het bouwwerk betrokken zijn verzekerd worden. Persoonlijke eigendommen maken geen deel uit van het ‘werk’ als zodanig.

De verzekering van keten, loodsen, gereedschappen en hulpmaterieel

Schade aan het hulpmaterieel, keten, loodsen, klein materieel en gereedschap kan veelal apart worden meeverzekerd. Uitgesloten is altijd schade aan varend en drijvend materieel, draglines, kranen, bulldozers en andere mechanisch voortbewogen transportmiddelen/werktuigen. Hier dient zo nodig een aparte cascoverzekering voor afgesloten te worden. Wel kunnen bouwliften onder deze sectie worden verzekerd.

De verzekering van transport van bouwstoffen

Indien men zaken die nog niet in het werk gebracht zijn en die zich nog buiten de bouwlocatie bevinden wenst te verzekeren dan dient dit specifiek beschreven te worden voor de periode dat deze zaken zich buiten het bouwterrein bevinden.Gecontroleerd moet worden of deze (opslag)risico’s, alsmede het transport van het voor de bouw bestemde materiaal naar het werk voldoende op transport- of andere specifieke polissen is meeverzekerd. Zo niet dan dient hiervoor binnen de Construction All Risk verzekering een voorziening getroffen te worden.

Het eigen risico

Een Construction All Risk verzekering kent normaliter een eigen risico dat kan variëren per polis of per schade. Voor het midden en kleinbedrijf geldt een aparte polis met een lager eigen risico. Een hoger eigen risico voorkomt de tijdrovende behandeling van kleine schadegevallen en biedt bovendien verzekeraars het voordeel dat de verzekerden zelf belang bij de zaak houden. Overigens kan de verzekeringsnemer doorgaans zelf kiezen voor een hoger of lager eigen risico. Daarnaast is het mogelijk dat de verzekeraar op basis van het schadeverloop een of meer eigen risicobedragen kan aanpassen. Deze aanpassing kan ook betrekking hebben op een of meer schadeoorzaken zoals storm of diefstal. Men dient overigens te letten op de juiste redactie van de clausule voor eigen risico in de polis. Deze moet luiden: ‘€…………. per gebeurtenis of een reeks van gebeurtenissen, voortvloeiende uit één en dezelfde oorzaak’. De paragraaf ‘ Construction All Risk verzekering door de aannemer’ is op bovenstaande wijze geredigeerd. Andere (weinig voorkomende) constructies voor het eigen risico zijn bijvoorbeeld: eigen risico in procenten van het schadebedrag (het verdient aanbeveling hierbij een maximum eigen risico af te spreken). Soms gelden verhoogde eigen risico’s voor bepaalde schadeoorzaken, zoals storm, diefstal etc. Ter zake van het eigen risico is binnen bepaling 01.03.10-01 (Construction All Risk verzekering door de aannemer) bepaald dat indien in de Construction All Risk verzekering een eigen risico is opgenomen, dit eigen risico voor rekening van de partij komt voor wiens risico de schade op grond van de overeenkomst is. De verzekeraar zal immers in geval van een schade die gedekt is binnen de Construction All Risk verzekering de verzekeringspenningen onder aftrek van het eigen risico uitkeren. Partijen zullen aan de hand van de overeenkomst moeten vaststellen wie het bedrag ter grootte van het eigen risico moet bijdragen opdat de opgetreden schade geheel wordt gedekt.

Omzetbelasting (BTW)

De aannemer zal na herstel van niet voor zijn rekening komende schade aan het werk, voor het door de verzekeraars aan opdrachtgever uit te keren bedrag ten name van de opdrachtgever rekeningen moeten indienen, waarover door hem omzetbelasting verschuldigd is. Ingeval deze omzetbelasting niet fiscaal verrekenbaar is, is deze als een deel van de schade aan te merken en dient deze zowel in de uitkering van de verzekeraar als ook in de verzekerde som begrepen te worden.

Het is voorts van groot belang de opdrachtgever er nadrukkelijk en tijdig op te wijzen dat bij ingebruikneming vóór de oplevering, de dekking van in gebruik genomen onderdelen veelal wegvalt of wordt beperkt. Schade die ontstaat door het in gebruik zijn, blijft vrijwel op iedere Construction All Risk verzekering uitgesloten, tenzij tevoren overeengekomen wordt dat een bepaalde proefdraaiperiode – met handhaving van volledige dekking – wordt meeverzekerd.

(Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleent. De specifieke voorwaarden van de verzekeraar zijn leidend.)

 • Deze Construction All Risk verzekering is bestemd voor de volgende doelgroepen.
  aannemer
 • bouw
  bouwbedrijf
  ZZP
  ZZP-er
  aannemer
  dakdekker
  MKB
  schilder
  installateur
  steigerbouwer
  stukadoor
  klusbedrijf
  grondwerker
  elektricien
  architect
  installatiebedrijf
  GWW
  wegbouw
  waterbouw
  grondwerk
  hoveniersbedrijf
  projectontwikkelaar
  burgerlijke bouw
  utiliteitsbouw
  B&U
  woningen
  kantoren
  bouwnijverheid
  industrie
  ingenieurs
  Elektrotechnisch
  MKB
  bedrijf
  onderneming
  verbouwbedrijf
  systeembouw
  reparatie
  prefab
  beton
  onderhoud
  bestrating
  kabelnetwerken
  netwerken
  elektriciteitsleiding
  alarminstallatie
  datanetwerken
  gasleidingen
  waterleidingen
  oliestook
  luchtbehandeling
  klimaatregeling
  airconditioning
  CV
  bouwinstallatie
  verwarming
  leembouw
  gasverwarming
  standbouw
  schilder
  stukadoor
  stucadoor
  vlechterij
  Betonijzervlechtwerk
  Steigerbouw
  aannemer
  bouw
  bouwbedrijf
  ZZP
  ZZP-er
  aannemer
  dakdekker
  MKB
  schilder
  installateur
  steigerbouwer
  stukadoor
  klusbedrijf
  grondwerker
  elektricien
  architect
  installatiebedrijf
  GWW
  wegenbouw
  waterbouw
  grondwerk
  hoveniersbedrijf
  projectontwikkelaar
  burgerlijke bouw
  utiliteitsbouw
  B&U
  woningen
  kantoren
  bouwnijverheid
  industrie
  ingenieurs
  Elektrotechnisch
  MKB
  bedrijf
  onderneming
  verbouwbedrijf
  systeembouw
  reparatie
  prefab
  beton
  onderhoud
  bestrating
  kabelnetwerken
  netwerken
  elektriciteitsleiding
  alarminstallatie
  datanetwerken
  gasleidingen
  waterleidingen
  oliestook
  luchtbehandeling
  klimaatregeling
  airconditioning
  CV
  bouwinstallatie
  verwarming
  leembouw
  gasverwarming
  standbouw
  schilder
  stukadoor
  stucadoor
  vlechterij
  Betonijzervlechtwerk
  Steigerbouw
 • Premieberekening online aannemer
 • Premieberekening online klusbedrijf
 • Maatwerk offerteaanvragen

Aansprakelijkheidsverzekering aannemer premie online 2020

Een aansprakelijkheidsverzekering aannemer is de eerste verzekering waar elk aannemersbedrijf extra aandacht voor zal hebben. Die aansprakelijkheid van een aannemer gaat verder dan alleen een aansprakelijkheidsverzekering maar zal een onderdeel kunnen uitmaken van de gehele logistieke omgeving waar een aannemersbedrijf in werkt. Een aantal onderdelen gaan we hieronder aanstippen maar eerst even een goede uitleg van de verschillende soorten aannemer verzekeringen die er zijn.

Aannemer premieberekening

Soorten aansprakelijkheidsverzekering aannemer

Aansprakelijkheidsverzekering aannemer

Het algemene begrip “aansprakelijkheidsverzekering aannemer ” is te algemeen om goed te kunnen gebruiken. Vandaar dat we die aansprakelijkheidsverzekering aannemer hieronder even splitsen in verschillende aansprakelijkheidsdelen.

1. Aansprakelijkheidsverzekering aannemer

De belangrijkste verzekering die elke aannemer of aannemersbedrijf moet hebben. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt de schade aan zaken en aan personen. Vooral dit laatste risico is belangrijk om te realiseren.

Schade aan spullen van een ander. Een dakpan die op straat terecht komt en een verwonding veroorzaakt, kan financiële gevolgen hebben voor het bedrijf. Een dakpan op een auto levert alleen aansprakelijkheid schade aan zaken op.

Letselschade is veruit de meest kostbare schadeclaim die een bedrijf in de bouw sector kan krijgen. Letselschade is een groot risico dus let vooral eens op preventie-maatregelen. Een aansprakelijkheidsverzekering aannemer is een mooi vangnet maar beperk liever de mogelijke schade.

2. Aansprakelijkheid uit hoofde van opzicht

Een (helaas) onduidelijke aansprakelijkheid die eigenlijk alleen komt vanwege het vakjargon dat gebruikt wordt. Zaken onder opzicht is eigenlijk vrij simpel voor een aannemer. U leent even de compressor met een spijkermachine van uw collega. Als die zaken onder een omvallend muurtje terecht komen, zal de eigenaar de schade vergoed willen krijgen. Hij heeft zijn spullen uitgeleend. De aansprakelijkheidsverzekering aannemer oftewel de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zal deze schade gewoon vergoeden als de zaken “onder opzicht” ook zijn meeverzekerd. Lees meer.

3. Werknemersaansprakelijkheidsverzekering.

Deze verzekering vergoed de schade die een individuele werknemer heeft door een bedrijfsongeval tijdens het werk. Stel, hij haalt zijn kleding open aan een onverwacht schroef. Maar ook bij veel ernstiger bedrijfsongevallen kan de werknemer, de werkgever aansprakelijk stellen. En doet hij/zij het niet zelf dat doet de advocaat of FNV het wel. Op elke aansprakelijkheidsverzekering aannemer zal deze extra dekking meeverzekerd kunnen worden.

 1. Nadelen. Vaak is deze verzekering ook nog apart aanwezig in een verkeersschadeverzekering of ander soort werknemersverzekering. Het kan premie schelen dit even goed uit te zoeken; anders betaalt u die premie zonder dat het nodig is.

4. Constructie All Risk verzekering professionals.

 1. Er is altijd veel discussie bij het verschil tussen een aansprakelijkheidsverzekering aannemer en een Constructie All Risk CAR verzekering voor de aannemer. Het verschil is goed uit te leggen. Bij een gewone bouw bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering wordt “het slachtoffer” vergoed. Bij een Constructie All Risk CAR verzekering wordt “de eigen schade” vergoed. Want als er, voordat er wordt opgeleverd, een storm voor een flinke schade zorgt aan het bouwproject, dan zal die schade zelf betaald moeten worden komen en dus niet kunnen worden verhaald op de aansprakelijkheidsverzekering aannemer.
  • Nadelen. Kleine projecten met weinig investering door u als aannemer kunnen soms gemakkelijk voor eigen risico worden genomen. Wel op tijd de verzekering wijzigen als er plots een financieel groot project op uw weg komt.

Preventie

 1. Het beveiligen van het bouwterrein en een goede toegangscontrole is raadzaam. Vreemden weren, is verstandig om te zorgen dat er geen letselschade kan komen.
 2. Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) geeft goede tips geven over het beveiligen van de bouwplaats. Zowel fysieke beveiliging als allerlei elektronisch voorzieningen.
 3. Verzekeraars en adviseurs geven geregeld tips voor schadebeperking binnen een aansprakelijkheidsverzekering aannemer. Natuurlijk is dat een verzekeraars belang maar maak er gebruik van.
 4. Brandbare pallets en emballage niet opslaan tegen tegen of dichtbij gebouwen; een gewoon brandje is meestal snel geblust maar als het pand mee gaat branden stijgt de schade snel. Er is dan bijna altijd regres. Dat is het verhalen van de schade op de veroorzaker. Als u dus bij een ander brand veroorzaakt zal die verzekeringsmaatschappij zich snel komen melden met een schadeclaim. Ook daar is deze aansprakelijkheidsverzekering aannemer voor om die schadeclaim te vergoeden.
 5. Zorg dat de werkplekken opgeruimd zijn en dat er goed overzicht is op het gehele terrein. Even aan het eind van de werkdag een sluitronde doen met extra aandacht voor de veiligheid, verdient zichzelf snel terug.
 6. Er zijn gemakkelijk brandwerende kasten of containers te huren voor gevaarlijke stoffen. Let op dat ook bij brand de brand-schade vaak nog wel te overzien is maar de milieu-schade door bluswater vermengd met gevaarlijk stoffen de schade sterk kunnen verhogen.

Audio Aansprakelijkheidsverzekering aannemer

Waarom wij?

 • Wij hebben honderden aansprakelijkheidsverzekering aannemer onder ons beheer. Zo’n bouwverzekeringservaring is van groot belang bij de juiste keuze van verzekeraar en produkt.
 • Verzekeraars zoals Nationale-Nederlanden erkennen ons als bouwverzekeringsspecialist.
 • Doorneweerd komt uit een echte bouwfamilie (twee aannemersbedrijven) en er is dus affiniteit met het bouwvak (en risico’s).
 • Bij schades snappen we de urgentie en zijn dus ook ’s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Premie online berekenen

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening Installatiebedrijf premieberekening CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video

Tips veilige en gezonde bouwplaats

hamer en spijkers

Ongelukken komen op de bouwplaats vaak voor. Vallen, verwondingen en gezondheidsrisico’s spelen een grote rol. Los van persoonlijke ellende voor het slachtoffer kost het veel, heel veel geld. Zelfs als het goed verzekerd is. Een werkgever of opdrachtgever kan deze risico’s zoveel mogelijk beperken. Denk aan bedrijfsaansprakelijkheid of aansprakelijkheid voor de werknemersschade.

 • Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s van uw bedrijf in kaart met een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en neem passende maatregelen.
 • Maak voor elk bouwproject een aparte RI&E inclusief een taakrisicoanalyse voor gevaarlijk werk.
 • Meer partijen op de bouwplaats? Coördineer de veiligheidsmaatregelen goed en houd strikt toezicht. Werk bij grotere projecten met een Veiligheids- en gezondheidsplan.
 • Zorg dat uw medewerkers voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen hebben, zoals werkschoenen, veiligheidshelmen, lasbrillen en mondkapjes. Zie erop toe dat ze deze gebruiken.
 • Besteed regelmatig aandacht aan arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg.
 • Stel uw werknemers in de gelegenheid om opleidingen te volgen, zoals VCA, BHV en EHBO.
 • Houd rekening met taalbarrières en cultuurverschillen bij inzet van buitenlandse werknemers. Stel bijvoorbeeld een tweetalige voorman aan.

Eerst preventie dan pas verzekeren. Hou vooral de aansprakelijkheidsverzekeringen en ongevallen aansprakelijkheidsverzekeringen goed in de gaten want die risico zijn voor elk bedrijf cruciaal. Vijf handige formulieren om direct eenvoudig offertes op te vragen.

 1. Premie offerte aanvraag bouw
 2. Premie offerte CAR-verzekering
 3. Premie offerte aanvraag installatiebedrijven
 4. Premie offerte aanvraag bedrijfswagens
 5. Premie offerte aanvraag arbeidsvoorwaarden

Even overleggen kan ook ‘s avonds of in het weekend. Zie contact voor telefoonnummers.

Premie online berekenen

Aannemer premieberekening Klusbedrijf premieberekening Installatiebedrijf premieberekening CAR Constructie All Risk maatwerk Bouw eigen woning - CAR premie berekening Gebouwen en opstallen - premie op maat Overzicht alle bedrijven verzekeringen