Met de noppen vooruit.

Het voortbestaan van sportverenigingen wordt bedreigd als zij geconfronteerd worden met schadeclaims. Ook bestuurders van verenigingen kunnen flink in hun portemonnee worden geraakt als zich schadegevallen voor doen.

Veel verenigingen zijn onderverzekerd.

Het risico dringt langzaam door tot bestuurders van sportverenigingen dat de wereld flink aan het veranderen is. De aansprakelijkheidsrisico’s stijgen sterk. Zelfs een gewone aansprakelijkheidsverzekering is vaak nog teveel voor menig vereniging.

  • Een lamp die in kantine naar beneden valt, kan tot zeer grote financiële aansprakelijkheid leiden.
  • Maar ook een corrupte bestuurder die er met de kas vandoor gaat.

Bestuurders kunnen voor deze aansprakelijkheid zelfs met hun privé vermogen aansprakelijk worden gesteld. Maar ook sportverenigingen lopen flinke risico’s. Hier hebben wij zelf al eens geschreven over de risico’s voor Bestuurders van VVE’s. [Lees meer…] overMet de noppen vooruit.

Beroepsaansprakelijkheid Technische beroepen

Maatwerkofferte

De Beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BA) voor technische beroepen zoals Bouwkundig adviesbureaus, Architecten en Raadgevend ingenieurs dekt de gevolgen van fouten die iemand maakt bij de uitoefening van zijn beroep.

Wettelijk zijn er steeds meer mogelijkheden om (vrije)beroepsbeoefenaars aansprakelijk te stellen voor gemaakte fouten. Het aantal claims neemt sterk toe. Dat maakt de BA-verzekering tot een onmisbare verzekering.

Dekking
De BA-verzekering geeft de volgende dekking:

  • Aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever (en meestal ook andere derden) geleden schade, veroorzaakt door nalatigheden, vergissingen, verzuimen, onachtzaamheden en dergelijke van een verzekerde.
  • De kosten die moeten worden gemaakt wanneer de aansprakelijkheid gerechtelijk moet worden betwist. Zoals verweerkosten, kosten in verband met een tuchtrechtprocedure en/of civielrechtelijke procedure.

Maatwerk
De verzekering wordt toegesneden op de beroepsactiviteiten van de verzekerde. De acceptatieprocedure is zeer zorgvuldig. Daarom is het vragenformulier gedetailleerd en is het van belang dat dit zo volledig mogelijk wordt ingevuld.

Bijzonderheden
De verzekeraar hanteert het `claims made’-principe. Alle (gedekte) aanspraken, gemeld binnen de geldigheidsduur van de verzekeringsovereenkomst, vallen binnen de polisdekking. De polis biedt standaard dekking binnen de EU. Als verzekerde ook daarbuiten werkzaam is, kan de polis in de meeste gevallen worden uitgebreid.

Wit, grijs of zwart

De zwarte lijstAls ondernemer kunt u zich op verschillende manieren beschermen tegen mogelijke risico’s. Degelijke contracten en goede algemene voorwaarden zijn daarbij essentieel.

Het Burgerlijk Wetboek bevat over algemene voorwaarden uitgebreide regelgeving. Een belangrijk onderscheid dat het Burgerlijk Wetboek maakt zijn algemene voorwaarden die vallen onder de grijze lijst en onder de zwarte lijst. Engelfriet heeft hier een overzichtelijk verhaal over geschreven . En als toevoeging op het voeren van goede algemene voorwaarden kunt u uw risico’s uiteraard verder beperken met een aansprakelijkheidsverzekering. (bron: Ius Mentis; Arnoud Engelfriet)

Tip: Vergeet niet de voorwaarden ook voorafgaande aan een contract uit te reiken aan een klant. Dus niet achteraf meesturen samen met de factuur.

Geen-medische-fout verzekering

“Verzekeraars van de artsen wijzen claims in veel gevallen af.” wordt hieronder gezegd. Het zou voor veel eindelose claimtrajecten ee uitkomst zijn.
De verzekering bestaat dus nog niet in Nederland.

Het medisch tuchtrecht moet worden herzien.
In de jaarrede van de
Vereniging voor Gezondheidsrecht vandaag, stelt voorzitter Johan Legemaate, bijzonder hoogleraar gezondheidsrecht aan de Vrije Universiteit, dat het mogelijk moet zijn om samenwerkingsverbanden, zoals maatschappen, als geheel aansprakelijk te stellen bij medische fouten.
Als patiënten een klacht indienen bij het tuchtcollege, is de kans klein dat die gegrond wordt verklaard en tot een maatregel leidt.

[Lees meer…] overGeen-medische-fout verzekering

Helicopter

Sinterklaas heeft mijn schoonzoon een speelgoedhelicoptertje (50 euro bij Intertoys) gegeven. Dolle pret tot diep in de nacht. Door de huiskamer, vlak langs mooie vazen en blauwe ogen.
Ben ik eigenlijk daar wel voor verzekerd?

Een klant belde op en had ook een modelvliegtuig gekregen van diezelfde grijsaard uit Spanje.
Was hij wel verzekerd voor de eventuele schade?

Dat bleek nog niet zo makkelijk te zijn.
Is het kinderspeelgoed?
Is het zwaarder dan 20 kilo?
De verzekeraars riepen allemaal iets anders.

Dus een tip van Sinterklaas….even de polis bekijken.

Blokkendozen en Lego zijn wel verzekerd.

CAR-verzekering bouw premie online 2021

car-verzekering

Het betalen van een CAR-verzekering premie voor de bouw bepaalt voor een gedeelte de prijs van de bouw. Als er gedurende de bouw schade ontstaat door een fout of door een ongeval? Of er wordt iets gestolen, kapot gemaakt of is er een stevige storm dan kan de schade worden verhaald op de Construction Allrisk verzekering. Aannemers en bouwbedrijven in de burgerlijke en utiliteitsbouw betalen deze CAR-verzekering premie vaak naast de standaard bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Wat is een CAR-verzekering?

De CAR-verzekering is een verzekering die wordt gesloten op het bouwen, oprichten, construeren en monteren van bouwwerken in de ruimste zin van het woord. De afkorting CAR is ontstaan uit: Construction All Risks of Contractors All Risks. Ook de term Montageverzekering komen we wel eens tegen. De CAR-verzekering premie is dan bedoeld voor technische installaties en dergelijke. De dekking en premie van deze polis is vergelijkbaar met die van de CAR-verzekering premie en dekking. De CAR-verzekering is een ‘projectverzekering‘. Dit betekent dat de dekking die de verzekering biedt betrekking heeft op de realisering van een bouwproject maar daar dan ook strikt tot beperkt blijft. De CAR-verzekering kan per project afgesloten worden of een doorlopend karakter hebben.

Doel van de CAR-verzekering

[Lees meer…] overCAR-verzekering bouw premie online 2021