Verhalen WGA-premie op uw werknemers

WGA_premie_verhalenU bent als werkgever sinds 1 januari 2006 een premie voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeids – geschikten) verschuldigd. Deze premie maakte in 2006 nog onderdeel uit van de basispremie die voor iedere werkgever gelijk was, maar sinds 1 januari 2007 is de premie gedifferentieerd en afhankelijk geworden van het individuele werkgeversrisico.

Inmiddels is de premie gestegen van 0,09% naar gemiddeld 0,58% van het premieloon in 2008. Naarmate de premie stijgt, wordt het belang groter om een deel van de premie te verhalen op uw werknemer. Dat mag tot maximaal 50% van de premie.Overigens kunt u als u eigenrisicodrager voor de WGA-lasten bent en dus geen WGA-premie betaalt, ook maximaal de helft van uw WGA-lasten op uw werknemers verhalen. [Lees meer…] overVerhalen WGA-premie op uw werknemers

Diefstal en diefstalletjes

Het Nederlandse bedrijfsleven loopt jaarlijks circa 350 miljoen euro schade op door ladingdiefstallen. Dit schat het Korps Landelijke Politiediensten. De schatting maakt deel uit van een onderzoek door Bedrijfsverzekeraar Chubb naar ladingdiefstallen. (VVP online)

Consumentenelektronica, voeding en kleding zijn de meest gestolen goederen tijdens transport en ruim de helft daarvan (52 procent) wordt gestolen in het weekend.
Toch zijn er vrij eenvoudige maatregelen te bedenken om het aantal diefstallen terug te dringen.

 1. Het screenen van (toekomstige) medewerkers. Volgens beveiligingsspecialisten vinden veel ladingdiefstallen plaats op basis van ‘inside information’.
 2. Kies zorgvuldig de juiste expeditie- en transportbedrijf uit.
 3. Train de medewerkers en chauffeurs op veiligheidsaspecten.
 4. Maak meer gebruik van “tracking and tracing” systemen.
 5. Laat eens een consultant van TLN of een andere beroepsvereniging kijken naar het beleid.

Maar niet alleen het beroepsvervoer moet echter alert zijn.

Veel mensen leggen hun autosleutels zichtbaar naast de voordeur neer. Dan wordt diefstal van de personenauto wel heel makkelijk. Duurdere auto’s moeten ook nog extra voldoen aan bepaalde beveiligingseisen. Anders heeft u geen diefstaldekking. Denk bijvoorbeeld aan een startonderbreker en/of uitgebreide alarminstallatie.

Meer informatie over autoverzekeringen vindt u hier. Let ook even op onze actie voor een additionele 25% korting op de premie voor een personen autoverzekering tot 31 december 2008.

Zullen we samen zoeken?

Bent u op 65 jaar uw pensioen kwijt? Of denkt u recht te hebben op een nabestaanden pensioen maar weet u niet waar u het zoeken moet? Weet u dus niet meer waar het pensioen van u of uw overleden partner ondergebracht is/was?

Dan is het zoeken geblazen. Even een kort, incompleet maar handig lijstje met vindplaatsen van uw pensioenrechten. Maar denk voor vindplaatsen ook eens aan uw ex-partner of uw oud collega.

Zoek hier de vergeten pensioenen:

Wilt u hulp bij het zoeken? Ons kunt u wel vrij gemakkelijk vinden.

Spaarloop

Rond Kerstmis moet het spaarloon worden vrijgegeven. De FNV-voorzitter Agnes Jongerius vindt dat het kabinet snel met maatregelen moet komen om het consumentenvertrouwen te herstellen. (Bron De Telegraaf)

Wanneer is de spaarloonregeling interessant?
De spaarloonregeling is interessant voor mensen die:

 • Het gespaarde geldbedrag niet willen gebruiken voor verlof of eerder stoppen met werken.
 • Vier jaar lang tot maximaal € 613,- per jaar opzij willen en kunnen zetten.
 • Maximaal gebruik maken van de fiscale mogelijkheden op korte termijn.
 • In een bepaald jaar nog geen gebruik maken van de levensloopregeling.

Wanneer is de levensloopregeling interessant?
Voor mensen die:

 • Eerder willen stoppen met werken of een hoger pensioen willen.
 • Plannen hebben voor een langere verlofperiode, bijvoorbeeld voor het maken van een wereldreis, het doen van vrijwilligerswerk of het volgen van een studie.
 • Kinderen jonger dan 8 jaar (gaan) verzorgen en (dan) ouderschapsverlof willen opnemen.
 • Gemist inkomen willen goed maken tijdens een periode van zorgverlof.
 • Op 1 januari 2006 51 jaar of ouder waren, maar nog geen 56 jaar. Dan mag u zelfs meer sparen dan de maximale 12% per jaar.
 • In een bepaald jaar nog geen gebruik maken van de spaarloonregeling.

Fiscaal aantrekkelijk overlijden

De kosten voor de uitvaart ziijn nog steeds fiscaal aftrekbaar. Ze zijn, net als bijzondere ziektekosten nog fiscaal aftrekbaar voor 2008. Toch mogen we ervan uitgaan dat de fiscale aftrekbaarheid van begrafeniskosten niet lang meer gehandhaafd zal blijven in 2009. Het is daarom verstandig niet te lang te wachten met een beslissing voor de aankoop van een uitvaartverzekering.

Er zijn twee manieren waarop men zich kan indekken voor begrafeniskosten. Met een koopsompolis, waarbij u vooraf het hele beoogde bedrag in een keer stort, of met een uitvaartverzekering opgebouwd uit periodieke premies. De koopsompolis is in het jaar van afsluiten fiscaal aftrekbaar.

Ook verzekeringspremies (vaak geringe halfjaarlijkse bedragen) en de uiteindelijke eventuele bijbehorende meerkosten van de begrafenis zijn overigens als buitengewone uitgaven in verband met overlijden in 2008 nog aftrekbaar. Deze moeten samen met andere buitengewone uitgaven dan wel meer bedragen dan 1,65% van het drempelinkomen. En houdt er ook rekening mee dat slechts de begrafenis/crematiekosten van de echtgenoot of fiscale partner of die van hun kinderen tot 27 jaar zijn als buitengewone uitgaven aftrekbaar

Deze constructie is vanaf 2009 niet meer mogelijk.
Als u de afgelopen vijf jaar een aftrekpost bent vergeten, dan kunt u overigens een hernieuwde belastingaangifte doen, waarbij u de belastinginspecteur moet verzoeken om ambtshalve vermindering. In de regel wordt het verzoek gehonoreerd. Bij een uitvaart, die gemiddeld al snel € 10.000,- tot € 20.0000,- kost, is er dus een substantieel fiscaal voordeel te behalen.

Om maximaal te profiteren van de aftrekbaarheid, kunt u dus het beste in 2008 nog een koopsompolis afsluiten. Wacht dus niet tot 2009 want dan bent u te laat.

Lifehacking en verzekeringen

De weblog van Lifehacking is een vast onderdeel van mijn dagelijkse surfroute. Mischa Corver heeft een (vertaald) artikel geplaatst over de beveiliging in en rond het huis. Het oorspronkelijke engelstalige document van Isecom is hier te downloaden.

Per abuis vergeet hij te vertalen dat het handig is ook de verzekeringen nog even na te kijken of de dekking wel correct is.Maar voor de rest staan er veel, heel veel nuttige ideeën op een rij om rustig op vakantie te kunnen gaan.

Een enkel advies is iets minder serieus maar dat mag de waarde van deze lijst niet bederven zoals advies 53: “Leave a guestbook by the door to encourage thieves to sign-in upon entry along with their address and phone number to receive updates of when you get new valuables.”

Trampolines in de lucht

Het waait stevig vandaag. Dus toch maar even een zomer waarschuwing.

De populaire trampolines in de tuin blijken bij storm voor forse schades te zorgen, maar zijn door de eigenaar zelden te verzekeren. Met de toename van steeds heftiger stormen worden de ongeveer 60.000 trampolines vooral in open gebieden projectielen. Zet dus de trampolines vast aan de grond, want u bent bij schade anders aansprakelijk.

Letselschade no cure, no pay

Letselschade is schade die ontstaat uit lichamelijk en/of psychisch letsel. Deze schade is verhaalbaar op een aansprakelijke partij als het letsel is ontstaan door het doen of nalaten van iemand anders. De veroorzaker van uw letsel kan bijvoorbeeld een verkeersdeelnemer, werkgever of een arts zijn.

Bij letsel kan gebruik worden gemaakt van een rechtsbijstandsverzekering. Soms kan evengoed gekozen worden voor de hulp van letselschade specialisten. Een belangrijk voordeel kan zijn dat zij ook op “No cure, no Pay” werken. Meestal zal dan de fee globaal 15% van de schadevergoeding bedragen. Maar beslis niet te snel. Andere keuzes kunnen zeker de moeite waard zijn te onderzoeken.

Hieronder hebben we een aantal tips neergezet bij letselschade.

Tip 1: Als u klachten heeft, gaat u dan direct naar uw huisarts.
Denk niet te snel ‘het gaat wel weer over’. Dit kan later veel onprettige discussies opleveren. Vooral als het gaat om niet of nauwelijks objectiveerbare klachten: klachten die medisch gezien niet zo duidelijk zijn vast te stellen.

Whiplashsyndroom [Lees meer…] overLetselschade no cure, no pay

Bufferen

bufferberekenaarNibud heeft de zogenoemde BufferBerekenaar ontwikkeld waarop mensen zelf kunnen uitrekenen hoeveel geld ze achter de hand moeten hebben. Eerder onderzoek van het Nibud wees uit dat 90 procent van de Nederlanders graag geld achter de hand heeft.

Het Nibud weet niet hoeveel huishoudens in Nederland de advies-bufferbedragen daadwerkelijk hebben. “De adviesbuffer is ruim genomen, maar het gaat om een bedrag waar naar toe gespaard kan worden. Het is de bedoeling mensen aan te zetten meer te gaan sparen, met een doel”, aldus een woordvoerster.

 • Een echtpaar met twee kinderen, een koopwoning en een gezamenlijk netto inkomen van 2900 euro zou zijn spaarrekening tot zeker 15.100 euro moeten spekken.
 • Een alleenstaande met een huurwoning en een netto maandinkomen van 1800 euro in de maand doet er goed aan zeker 6.300 euro spaargeld achter de hand te hebben.
 • Volgens het Nibud is het voor een alleenstaande met een koopwoning en een netto maandinkomen van 1800 euro in de maand slim 11.100 euro spaargeld achter de hand te hebben.
 • Een alleenstaande ouder met twee kinderen, een koopwoning en een inkomen van 2000 euro moet zorgen voor 12.700 op de rekening.
 • Een echtpaar zonder kinderen met een koopwoning en een gezamenlijk inkomen van 2800 euro 13.200 euro.

Vakantie [Lees meer…] overBufferen