Overlijden met een gouden randje

Overlijden doen we niet voor ons plezier. Is uw tijd gekomen dan is het handig om voor uw heengaan toch nog even nauwkeurig naar de levensverzekeringen te (laten) kijken. Er zitten soms verborgen financiële schatten in die de nabestaanden een groot plezier doen.

Levensverzekeringen kennen soms de mogelijkheid om het kapitaal zonder medische waarborgen te verhogen. Meestal kan dat maar een keer in de drie jaar met een vast percentage. Zonder medische waarborgen betekent dus zonder keuring of gezondheidsverklaring. U moet alleen in leven zijn. Hoe ernstig ziek u bent doet niet ter zake. Achteraf, na uw overlijden, is dat natuurlijk niet meer te regelen. Heeft u een dergelijke polis dan is een verzoek “bij in leven zijn” aan de verzekeraar vaak voldoende om nog voor uw overlijden het overlijdenskapitaal flink te verhogen. De tijdelijk premieverhoging zullen uw (toekomstige) nabestaanden graag betalen voor die financiële voordeel.

Meer over de erfrechtelijke wettelijk verdeling ziet u hieronder. [Lees meer…] overOverlijden met een gouden randje

Echt scheiden?

Echtscheidingen zijn van alle dag. Er zijn veel elementen die dan, los van de emotie, de revue moeten passeren. Op de maandagochtend willen we de week even goed beginnen met de opsomming van een paar kleine echtscheidingsproblemen.

Kinderen. Bij wie gaan de kinderen wonen? Of kiezen we voor co-ouderschap? Houden we beiden het gezag over de kinderen? Hoe ziet de omgangsregeling eruit? En natuurlijk de hoogte van kinderalimentatie.

De partner. De alimentatie is weliswaar beperkt tot een maximum van 12 jaar maar 12 jaar kan voor beide partijen een eeuwigheid duren. Kan dat anders? Ja.

Pensioen. Het verdelen van pensioen/lijfrente rechten zijn een vak apart. Bij ondernemers is daar sinds kort een extra probleem bij gekomen namelijk dat het te verdelen pensioen in eigen beheer verplicht voor de partner afgestort moet worden bij een verzekeringsmaatschappij. Maar ook het verdelen van de rechten uit gewone pensioenaanspraken levert munitie op voor langjarige discussies.

Woning. De huisverlater wil graag de overwaarde en de waarde van de aflospolissen direct handje contantje ontvangen. Daarmee wordt echter soms de achterblijver opgezadeld met een onevenredig hoge hypotheeklening. En dan gaat alleen nog maar over geld. “Mijn partner is nog gehecht aan een stopcontact…”

Kortom, kom vroegtijdig alleen of samen even langs. Want óf wij hebben gelijk een antwoord op de vragen óf wij kennen iemand die antwoord kan geven.

Een brandende kwestie

De Rijksoverheid heeft een nieuwe website geopend genaamd Allesoverbrandveiligheid. De site staat boordevol informatie over brandveiligheid. Het zijn hoofdzakelijk procedurele aspecten vanaf het ontwerp, de bouw tot aan het gebruik van het gebouw. De website is daarom vooral nuttig voor architecten, gebouweigenaren en beheerders maar ook bewoners, gemeenten en brandweer kunnen er veel informatie vinden.

Wees er bijvoorbeeld op attent dat voor een aantal gebouwen er verplicht een Gebruiksvergunning nodig is. Vooral bij overnachtingen en kinderopvang. Maar ook van veel “gewone” gebouwen moet gebruik worden gemeld. (Gebruiksmelding) Denk maar eens aan kantines, café, loodsen en winkels.

De informatie over de rol van verzekeraars en de adviseurs blijft nog even beperkt op de website. Dat is jammer want informatie over de belangrijke aspecten van opstalverzekeringen zou op een dergelijk site niet misstaan.

Hieronder de gehele lijst van gebruiksvergunnningen en gebruiksmeldingen. [Lees meer…] overEen brandende kwestie

Domme klanten of domme organisaties?

Bij verzekeringen draait het om formulieren. Heel veel formulieren. Vaak papier maar ook vaak digitaal. Zo beheren wij al jaren de website Koopeenpolis en zien dus de bijna oneindige stroom van aanvraagformulieren langs ons heen gaan.

Er zijn hele goede formulieren zoals het 4-vragen formulier. Geen idee wat ze precies vragen maar een “4-vragen” formulier lokt uit om “even” in te vullen.

Het is dus een uitdaging voor elke organisatie om goede simpele (digitale) formulieren te maken. Lenny de Rooy van Tribal Internet Marketing heeft op Frankwatching een verslag gezet over een speciaal congres over de problematiek. Het artikel geeft mooie inzichten zoals:

De klant is koning: maar de koning is vaak dom en meestal lui. En klanten denken op hun beurt vaak dat de organisatie dom en lui is, omdat ze niet kunnen omgaan met afwijkende situaties.

Zelf heb ik, om het invullen van formulieren makkelijk te maken, al mijn persoonlijke gegevens op één (streng beveiligde) plaats staan. BSN-nummer, paspoortgegevens, rijbewijsinformatie, bankrekeningnummers, inlogcodes, en wachtwoorden. Maar ook scans van alle polissen, formulieren en documenten die van belang zijn. Het resultaat is een flinke tijdsbesparing bij het invullen van weer het zoveelste formulier.

Wilt u de verzekeringsmap eens goed geschoond hebben van overbodige formulieren en polisbladen, met daarna een helder overzicht van de dekkingen en risico’s, dan verzorgen we dat graag voor u. Dat hoeft u niet aan te vragen met een formuliertje, gewoon bellen of emailen mag ook.

Aftrekbaarheid advocaatkosten ontslagvergoeding

Een bestuurder wordt ontslagen en krijgt een ontslagvergoeding (Gouden Handdruk). In zijn IB-aangifte trekt de bestuurder de gemaakte advocaatkosten af. De inspecteur weigert deze aftrek. Hij vindt de aftrekbaarheid advocaatkosten ontslagvergoeding niet van toepassing. De Rechtbank oordeelt dat met de invoering van de Wet IB 2001 de beroepskostenaftrek is komen te vervallen.

De bestuurder doet nog wel beroep op het gelijkheidsbeginsel. Wethouders en leden van Gedeputeerde Staten mogen de beroepskosten ook na de inwerkingtreding van de Wet inkomstenbelasting 2001 in aftrek brengen. Dat bleek een gewone vergissing te zijn van de staatssecretaris van Financiën. De bestuurder gaat weliswaar ook nog in beroep bij het hof maar dat blijkt niets te helpen; hij kan de advocaatkosten niet als beroepskosten aftrekken.

Bij de invoering van de Wet inkomstenbelasting 2001 is de beroepskostenaftrek voor werknemers vervallen. Dit heeft tot gevolg dat de kosten van juridische bijstand in ontslagzaken niet meer in aftrek kunnen worden gebracht. Deze kosten mogen echter wel belastingvrij door de werkgever worden vergoed. Gewoon goed onderhandelen dus. De aftrekbaarheid advocaatkosten ontslagvergoeding is weliswaar niet mogelijk maar er zijn ook andere wegen om de kosten te beperken.

Komt u in een ontslagprocedure terecht, neem dan in een vroeg stadium al contact met ons op. De reden ziet u hierboven.

Joepi, we krijgen een misleidende lening.

Vrolijke gezinnen die lachend een nieuwe keuken bestellen of fijn een nieuwe glanzende auto bestellen. Het aangaan van een lening kost echter geld, vaak veel geld.

Het AFM heeft een lijst opgesteld om misleidende reclames goed te kunnen beoordelen.

 • Aangeboden (lage) rente ook rente waarvoor je de lening afsluit?
  Voor welk rentepercentage sluit je je lening af? Is er een verzekering bij?
 • Ondoorzichtige garanties
  Kijk goed naar de garantie die wordt aangeboden: wat is de garantie precies?
 • Onjuist gebruik sparen
  Let goed op of het echt om een spaarproduct gaat.
 • AFM als keurmerk
  Vergunning van de AFM is geen garantie
 • Ondoorzichtige voorwaarden
  Onredelijke voorwaarden
  En bloc clausule
 • Kosteloos?

Bij lees meer zijn alle tips van het AFM te bekijken. Lees ze zeker even door want het afsluiten van een lening is wel “zo eenvoudig geregeld.” Maar niet zo eenvoudig terugbetaald.

[Lees meer…] overJoepi, we krijgen een misleidende lening.

Schoenendoos

Er staat weer een schoenendoos voor me. Een schoenendoos vol verzekeringen en pensioenen. De man zorgde voor de financien maar hij is nu dood. Her en der komen nu de oude premievrije pensioenaanspraken te voorschijn. De bijbehorende nabestaanden pensioenen moeten door ons bij elkaar worden geveegd. De vrouw werkt zelf gelukkig wel maar de hypotheek was op het financiele randje gesloten zonder al te veel overlijdensverzekeringen.

Het berekenen van het nabestaanden pensioen ANW van de overheid was altijd even puzzelen. De uitkering kan immers gekort worden.

Het SVB heeft nu een handige Wizard gemaakt om simpel te bekijken of er recht is op een uitkering. Het eind van het programma ziet u of u prijs heeft.

Wilt u niet afhankelijk zijn van de ANW dan zijn daar overigens voldoende (ook goedkope) oplossingen voor. Hier kunt u op onze site bijvoorbeeld simpel een risicovezekering zelf uitrekenen.

Afkopen met 20% winst

RevisierenteAfkoop van (kleinere) lijfrenteverzekeringen is vanwege de inkomstenbelasting-heffingen de heffing van de revisierente (in beginsel 20%) erg onaantrekkelijk. Dat was jammer voor de polishouder maar ook jammer voor een verzekeraar. Die moeten immers al die jaren zo’n premievrije polis in hun administratie houden.

Na flink overleg is de minister eindelijk overstag gegaan en ingestemd met een praktische benadering van deze verzekeringen. Het wordt toegestaan om deze kleine polissen nu af te kopen, zonder revisierente als de waarde niet meer bedraagt dan 4.000 euro.

Oftewel, heeft u geld tekort en heeft u een kleine premievrije polis. Heb dan nog heel even geduld; ergens dit jaar is die afkoop mogelijk en dat scheelt mooi 20%.

Aftoppen van de kantonrechtersformule

ontslagVoor werknemers met een jaarsalaris van meer dan € 75.000 wordt de hoogte van de ontslagvergoeding bovendien gemaximeerd op één jaarsalaris.

Reden van de wijziging is dat werkgevers de toepassing van de kantonrechtersformule vooral bezwaarlijk vinden uitpakken bij oudere werknemers. De leeftijdsfactor leidt al gauw tot veel dienstjaren en dus hoge ontslagvergoedingen.De vakbonden hebben hun instemming gegeven aan de aftopping, omdat slechts 10% van de werknemers een dergelijk salaris heeft. Zij zijn echter ontevreden over de wijziging van de kantonrechtersformule, temeer er nu al veel onzekerheid bestaat bij werknemers door de financiële crisis.

Werkgevers zullen echter ook na invoering van het wettelijk plafond en de gewijzigde kantonrechtersformule in veel gevallen nog steeds hoge ontslagvergoedingen moeten betalen.Er wordt namelijk maar in een klein percentage van de arbeidsgeschillen geprocedeerd. Het merendeel van de gevallen wordt in onderling overleg opgelost, waarbij partijen de regeling vastleggen in een vaststellingsovereenkomst of beëindigingsovereenkomst. Bij de bepaling van de vergoedingssom fungeert de kantonrechtersformule dan als richtsnoer.

Dit betekent dus dat de werkgever kan profiteren van de nieuwe richtlijnen en onder verwijzing hiernaar een lagere vergoeding kan aanbieden aan de (met name jonge) werknemer ter compensatie van het verlies van diens arbeidsplek. Kortom let op bij het aanbieden van een regeling.

Hieronder een tweetal cijfermatige voorbeelden van de nieuwe regeling. [Lees meer…] overAftoppen van de kantonrechtersformule