Bar verzekeringen online premie 2021

Bar verzekeringen zorgen ervoor dat, er zonder al te grote risico’s, een horeca onderneming kan worden gerund. Niet alleen zijn er risico’s rondom aansprakelijkheid en inventaris, etc. De premie daarvoor zijn eenvoudig te verkrijgen:

Premie Bar verzekeringen

Horeca verzekeringspakket premie berekenen

Arbeidsvoorwaarden

Bar verzekeringen

Ook de personele risico’s zijn groot. Die zijn er vanwege wettelijke eisen en kunnen vooral voor bar-eigenaren een groot rsico betekenen.  Vaak wordt er gewerkt met oproepkrachten of mensen in parttime en vast dienstverband. Ook dan is het goed om na te denken over de risico’s. Hieronder een aantal tips.

Extra tijdelijke werknemers, uitzendkrachten, vakantiewerkers of familieleden?

Tijdelijke medewerkers, stagiaires en familieleden werken voor u en onder uw verantwoording. Best handig als ook zij meeverzekerd zijn op verschillende verzekeringen. Denk aan verzuimverzekering, ongevallenpolissen of arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De financiële gevolgen voor elke onderneming zijn groot. Natuurlijk de loondoorbetalingsverplichting maar ook vervanging en verhoging van toekomstige premies.

Ziekteverzuim protocollen. Extra werknemers zorgen voor veel voorzieningen zoals de juiste ziekteverzuim protocollen. U kunt bij ons een gratis concept verzuim protocol aanvragen. Een emailtje met “verzuimprotocol” is voldoende.

Verkeersongevallen

Uw barmedewerkers kunnen tijdens hun werkzaamheden een ongeval krijgen in het verkeer. Denk aan een ritje naar de groothandel of het afleveren van hapjes bij een klant. Of schade die zij oplopen in het verkeer op de fiets of als voetganger. U bent dan verplicht alle schade te vergoeden, van de ziekenhuis- en revalidatiekosten tot de aanvulling op hun arbeidsongeschiktheidsuitkering. Technisch praten we dan over verkeersschade. Daar zijn al veel processen over gevoerd. Meestal draait de werkgever voor de schade op. Het Arena arrest. Daar kunnen Bar verzekeringen dus een helpende hand bij geven.

Twitter

Bedrijfsongevallen Bar verzekeringen

Het werken in de horeca is gevaarlijk. Een doorgesneden pees door een gebroken glas, is slechts één van de vele risico’s die dagelijk op de loer liggen. Gewoon struikelen, elektrocutie door kapotte bedrading, of betrokken worden in een ruzie. Het zijn talloze voorbeelden van bedrijfsongevallen-risico’s. Natuurlijk is het gevolg menselijk leed maar ook financiële gevolgen zoals loondoorbetalingsverplichting en de werkgeversaansprakelijkheid.

Audio ziekteverzuim Bar verzekeringen

Luister eerst eens naar dit audio boodschap over verzuimverzekering met tips en veel antwoorden op vragen.

Ziekteverzuim personeel loondoorbetalingsverplichting

Er is een loondoorbetalingsverplichting voor elke bar onderneming van een bar werknemer die ziek wordt. Dat risico kan voor veel ondernemers een enorme schadelast betekenen. Informatie UWV. Denk aan een vaste barmedewerker die ziek wordt en ook het tweede jaar ziek blijft. Een loondoorbetaling van 70% (of hoger) het eerste jaar en een loondoorbetaling het tweede jaar van 70% komt dan volledig voor rekening van de ondernemer. De oplossing kan worden gevonden in verzuim bar verzekeringen. Wees erop attent dat ziekteverzuim oproepkrachten een behoorlijk ingewikkelde materie is waar ook rekening mee moet worden gehouden. Ziekteverzuim oproepkrachten informatie.

Premie en berekeningen

Video