Rechtsbijstand werkmaterieel

De verzekerde van rechtsbijstand werkmaterieel heeft aanspraak op rechtsbijstand in een geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:

  1. deelname aan het wegverkeer met het werkmaterieel;
  2. het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het werkmaterieel.
Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Omschrijving

Onder werkmaterieel wordt mede begrepen de aan het werkmaterieel gekoppelde aanhanger.

Bovendien moet de gevraagde rechtsbijstand betrekking hebben op:

  1. het verhalen van schade aan personen en/of schade aan zaken;
  2. strafzaken;
  3. geschillen uit sleep- of reparatie-overeenkomst.

Hoogte uitkering rechtsbijstand werkmaterieel

Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding rechtsbijstand en de exact uit te keren vergoedingen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Zie ook onze informatiepagina werkmaterieel

Offertes & Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Werkmaterieel overig - aanvragen Professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - premie Laadschop - shovel verzekering - premie Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie