Rechtsbijstand werkmaterieel

De verzekerde van rechtsbijstand werkmaterieel heeft aanspraak op rechtsbijstand in een geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:

  1. deelname aan het wegverkeer met het werkmaterieel;
  2. het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het werkmaterieel.

Omschrijving

Onder werkmaterieel wordt mede begrepen de aan het werkmaterieel gekoppelde aanhanger.

Bovendien moet de gevraagde rechtsbijstand betrekking hebben op:

  1. het verhalen van schade aan personen en/of schade aan zaken;
  2. strafzaken;
  3. geschillen uit sleep- of reparatie-overeenkomst.

Hoogte uitkering rechtsbijstand werkmaterieel

Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding rechtsbijstand en de exact uit te keren vergoedingen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Zie ook onze informatiepagina werkmaterieel

Offertes & Premies

Bulldozer premieberekening
Graafmachine premieberekening
Hoogwerker premieberekening
Hijskraan premie opvragen online
Heftruck premieberekening
Laadschop - shovel premieberekening
Tractorverzekering premieberekening
Verreiker premieberekening
Werkmaterieel overig online aanvragen
Werknemersschade verzekering
Overzicht alle bedrijven verzekeringen