Rechtsbijstand werkmaterieel

De verzekerde van rechtsbijstand werkmaterieel heeft aanspraak op rechtsbijstand in een geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:

  1. deelname aan het wegverkeer met het werkmaterieel;
  2. het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het werkmaterieel.
Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Omschrijving

Onder werkmaterieel wordt mede begrepen de aan het werkmaterieel gekoppelde aanhanger.

Bovendien moet de gevraagde rechtsbijstand betrekking hebben op:

  1. het verhalen van schade aan personen en/of schade aan zaken;
  2. strafzaken;
  3. geschillen uit sleep- of reparatie-overeenkomst.

Hoogte uitkering rechtsbijstand werkmaterieel

Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding rechtsbijstand en de exact uit te keren vergoedingen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Zie ook onze informatiepagina werkmaterieel

Offertes & Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Gebouwen - online premie Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Werkmaterieel overig online aanvragen Handige professionele bedrijven checklist Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering