Onderstaand tref u werkmaterieel polis informatie de de belangrijkste aanbieders gebruiken bij hun verzekeringen. Afhankelijk per verzekeraar kunnen er verschillen zijn. Onderstaande voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de voorwaarden van ASR Nederland.

 • Contractduur. 1 jaar daarna maandelijks opzegbaar
 • Diefstal Beveiligingssysteem. Afhankelijk per machine en verzekeraar
 • Nieuwwaarde regeling. 3 jaar
 • Eigen risico (beperkt) casco. € 250,- (Hogere waarde (€ 50.000,-) object, dan € 500,-)
 • Premiekorting pakket. tot 10%
 • Premie. exclusief 21% assurantiebelasting
 • Maandbetaling. automatische incasso
 • Minimumpremie casco per object: € 50,-
 • WA-premie is inclusief dekking voor schade aan eigen zaken.
 • Opgave cataloguswaarde en dagwaarde waardes excl. BTW

Soorten polis – verzekering

Wettelijke aansprakelijkheid WA verzekering. Schade aan anderen en hun spullen op de openbare weg en tijdens het werk. De werkmaterieelverzekering standaard WA-dekking voor werktuigen en aangekoppelde aanhangwagens. De Wettelijke aansprakelijkheidsdekking biedt ook dekking voor het werkrisico. Het werkrisico dekt materiële- of letselschade die tijdens werkzaamheden met een werktuig aan een ander wordt toegebracht.

Brand – Diefstal verzekering. Schade aan de werkmaterielen door brand, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting en blikseminslag, ook door een eigen gebrek. Ook is verzekerd diefstal, vermissing en verduistering. U bent verzekerd voor schade door (poging tot) diefstal, vermissing, verduistering, inbraak of joyrijden. Met diefstal bedoelen zij: het stelen door anderen, of het kwijtraken door verduistering of oplichting. Met joyrijden bedoelen zij: in landmateriaal rijden zonder toestemming van de eigenaar of houder, en zonder de bedoeling het landmateriaal te houden.

Casco verzekering. Zie ook Brand-Diefstal verzekeringsdekking. Botsen, stoten, slippen, omslaan, te water of van de weg raken, ook door eigen gebrek. U bent verzekerd voor schade door een aanrijding, een botsing, in het water raken, omslaan, slippen of van de weg raken. Ook als de schade is ontstaan door een eigen gebrek van het landmateriaal. verder zijn er verzekeringsdekking voor banden, bevriezing, natuurgeweld, rellen, ruitschadekosten, storm en overige oorzaken van buitenaf.

Verzekerde bedragen

 • Verzekerd bedrag WA voor schade aan personen € 6.100.000,-.
 • Verzekerd bedrag WA voor schade aan zaken € 2.500.000,-.
 • Verzekerd bedrag schade aan eigen zaken € 500.000,-.
 • Verzekerd bedrag bij (brand-diefstal) casco is de dagwaarde.

Pakketpremies werkmaterieel polis

2 verzekeringen = 2% pakketkorting
3 verzekeringen = 3% pakketkorting
4 verzekeringen = 4% pakketkorting
5 verzekeringen = 5% pakketkorting
6 verzekeringen = 6% pakketkorting
7 verzekeringen = 7% pakketkorting
8 verzekeringen = 8% pakketkorting
9 verzekeringen = 9% pakketkorting
Vanaf 10 verzekeringen = 10% pakketkorting

Verzekerde sommen Werkmaterieel polis

 • Verzekerde som Wettelijke aansprakelijkheid WA voor schade aan personen € 6.100.000,-
 • Verzekerde som WA voor schade aan zaken € 2.500.000,-
 • Verzekerde som schade aan eigen zaken € 500.000,– indien meeverzekerd
 • De Wet wettelijke aansprakelijkheid

Lading Werkmaterieel polis

Er is ook de mogelijkheid om bij electrocars, pallettrucks, reachtrucks, stapelaars en vorkheftrucks schade aan eigen lading en -last tijdens transport met het verzekerde object mee te verzekeren. Hiervoor geldt een maximum verzekerd bedrag per gebeurtenis van € 10.000 en een eigen risico van € 250 per gebeurtenis. De premie bedraagt 25% van de WA premie met een minimum van € 25 en een maximum van € 87,50.

Aanvullende Werkmaterieel polis informatie

Werkmaterieel polis

Werkmaterieel polis informatie documenten en voorwaarden

Audio werkmaterieel

Uitsluitingen Werkmaterieel polis

Zeker zo interessant is Werkmaterieel informatie bekijken van de uitsluitingen in de verzekeringsvoorwaarden. Hieronder een aantal voorbeelden van mogelijke uitsluitingen voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte. Vrijwel elke verzekeraar hanteert deze uitsluitingen.

 1. Opzet of roekeloosheid. Uitgesloten op een Werkmaterieel polis is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf.
 2. Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud het werkmaterieel goed. Verplicht jaarlijks onderhoud is niet altijd verplicht.
 3. Normale slijtage is uitgesloten bij een verzekering. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten bij normale slijtage.
 4. Drank en drugs gebruik maar ook het gebruik van het werkmaterieel voor andere doeleinden (stunten, racen, etc.) kan ook tot verlies van een schade-uitkering leiden.

Poliskosten en winstopslag verzekeraar

Elke verzekeraar hanteert een kosten en winstopslag op een Werkmaterieel polis. Die poliskosten en de premie kunnen jaarlijks verschillen en hangen af van het aantal landelijke schadeclaims en prognose van de verwachte claims en bijkomende kosten. Uw eigen schadeclaim heeft geen gevolgen voor de hoogte van uw persoonlijke vervolgpremie. De als werkmaterieel informatie genoemde premie is altijd inclusief alle kosten. Wij vergelijken alleen gerenommeerde verzekeraars met een goede trackrecord en een stabiel premie en voorwaarden niveau.

Onze provisie-inkomsten

Onze inkomsten over een Werkmaterieel polis bedragen een vast percentage van 15% van de premie zonder assurantiebelasting. Dit percentage is marktconform en is bestemd voor de werkzaamheden zoals aanvraag, beheer, controle en schadeafhandeling. De genoemde premie is altijd inclusief deze provisieopslag. Wij zijn onafhankelijk van verzekeraars en hebben geen omzetverplichtingen of specifieke provisieafspraken.

Schade Werkmaterieel informatie

Is er een zaakschade bij een ander, letselschade of een casco schade, en is die schade verzekerd, dan zorgen wij dat de verzekeringsmaatschappij snel uitbetaald. Vaak betekent schade ook dat er niet mee gewerkt kan worden. Vervangend vervoer en snelle reparatie is dus van groot belang. Daarom zijn wij ook ‘s avonds en in het weekend goed bereikbaar.

Online schadeaangifte formulier bedrijven

Premies online

Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - premie Laadschop - shovel verzekering - premie Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsstilstand verzekering – premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen