Deze aanvullende verzekering voor de bestuurder werkmaterieel geeft recht op vergoeding van de schade die de bestuurder werkmaterieel lijdt als gevolge van een gedekte gebeurtenis.

Schade bestuurder werkmaterieel

Onder schade voor de bestuurder werkmaterieel wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.

Verzekerde gebeurtenissen

Als gedekte gebeurtenis bij schade door een bestuurder werkmaterieel gelden:

  1. Verkeersongevallen. Een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of overrijding waarbij het verzekerde werkmaterieel en de bestuurder werkmaterieel is betrokken.
  2. Andere ongevallen. Enig ander ongeval dat de verzekerde als bestuurder (ook: bij het in-/uitstappen) van het verzekerde werkmaterieel treft, voor zover dat ongeval is te beschouwen als een plotseling onverwacht van buiten komend, op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel doet ontstaan.

Hoogte uitkering

Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding voor de bestuurder werkmaterieel en de exact uit te keren bedragen de voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij. Het exact verzekerde kapitaal staat vermeld op de polis en/of offerte.

Ongevallenverzekering

Een ongevallenverzekering kent meestal een vast uit te keren bedragen aan de bestuurder, inzittende of nabestaanden bij een ongeval of arbeidsongeschiktheid. Bij een schadeverzekering volgt een uitkering die gerelateerd is aan de werkelijke schade. Een ongevallen-inzittendenverzekering is een zogeheten sommenverzekering en keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. De hoogte van de uitkering is niet gerelateerd aan de werkelijke schade of kosten. De vraag wie schuld had aan het ongeval doet niet ter zake. Deze verzekering moet apart worden afgesloten.

Schadeverzekering bestuurder

Een schadeverzekering Inzittenden is een schadeverzekering die de werkelijk geleden schade van bestuurder en passagiers als gevolg van een ongeluk vergoedt. Naast medische kosten worden ook zaken als huishoudelijke hulp, vervoer van de plek van het ongeval en schade aan bijvoorbeeld kleding vergoed. Ook smartengeld en uitvaartkosten worden door deze verzekering gedekt. De hoogte van de uitkering is gerelateerd aan de werkelijke schade en kosten maar beperkt tot het verzekerd bedrag. Verder wordt schade ook vergoed wanneer (nog) niet duidelijk is wie verantwoordelijk is of zelfs wanneer niet alle betrokkenen bekend zijn. Mere informatie over de verschillen vindt u hier.

Zie ook onze informatiepagina werkmaterieel

Offertes & Premies

Bedrijfsaansprakelijkheid - premie aanvraag Gebouwen verzekering - premie Bedrijfsrechtsbijstand verzekering - premie Werkmaterieel overig - aanvragen Professionele bedrijven checklist Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen Tractorverzekering - premie Graafmachine verzekering - premie Laadschop - shovel verzekering - premie Bulldozer verzekering - premie Hoogwerker verzekering - premie Hijskraan verzekering - premie aanvraag Heftruck verzekering - premie Verreiker verzekering - premie