Met een beleggingsprofiel DGA test stelt u uw persoonlijke risicoprofiel vast. Uw risicoprofiel geeft aan welke beleggingsmogelijkheid het beste bij u past. Op basis van uw persoonlijke risicoprofiel kijkt de verzekeraar/belegger jaarlijks of dit past bij het risico dat u daadwerkelijk over uw beleggingen loopt. Zo kunnen zij u waarschuwen als het risico dat u over uw beleggingen loopt niet past bij uw persoonlijke risicoprofiel.


punten


Wij zijn in staat om online de premies en voorwaarden van veel verzekeringsmaatschappijen op een transparante en deskundige wijze aan te bieden. Vaak kunnen wij u zelfs een voorlopige verzekeringsdekking geven. De definitieve acceptatie zal altijd worden gegeven door de verzekeringsmaatschappij, met het afgeven van verzekeringspolis of via een email/brief. Alles wordt helder uitgelegd in onze disclaimer. Onze eigen leveringsvoorwaarden waaronder wij werken, kunt u hier downloaden.

Totaalscore Risicoprofiel

0 – 80 punten

Uw Beleggingsprofiel DGA is defensief. U wilt zo min mogelijk risico lopen op een lager pensioenkapitaal. Daarmee accepteert u dat u minder kans hebt op een hoger pensioenkapitaal bij goede beleggingsresultaten. Kortom: u kiest ervoor om uw risico’s te verkleinen. De Defensieve Lifecycle past in dit geval het beste bij u.

81 – 135 punten

Uw Beleggingsprofiel DGA is neutraal. U wilt een goede kans behouden op een hoger pensioenkapitaal bij goede beleggingsresultaten. Daarnaast wilt u niet al te veel risico lopen op een tegenvallend pensioenkapitaal bij minder goede koersontwikkelingen. U kiest voor de mix tussen rendement en risico voor uw pensioenopbouw. De Neutrale Lifecycle past in dit geval het beste bij u. Meer informatie

136 – 175 punten

Uw Beleggingsprofiel DGA is offensief. U wilt een zo hoog mogelijk pensioenkapitaal behalen en bent bereid hiervoor meer risico te nemen. U vertrouwt op een goede toekomstige koersontwikkeling en accepteert een tegenvallend pensioenkapitaal bij minder gunstige beleggingsresultaten. De Offensieve Lifecycle past in dit geval het beste bij u.


Allianz Lifecycle voorbeelden en premies

Premieberekeningen