Wat is een Allianz Lifecycle?

Allianz Lifecycle

Bij het samenstellen van de Allianz Lifecycle is een gedegen afweging gemaakt tussen rendement en risico. Hierbij is uitgegaan van het principe “rendement wanneer het kan en zekerheid wanneer het moet”. Dit betekent dat in de periode waarin u nog een lange tijd te gaan heeft tot uw pensioendatum de nadruk ligt op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement bij een aanvaardbaar risico. Daarentegen ligt in de periode vlak voor de pensioendatum de nadruk op het afdekken van risico’s en ervoor zorgen dat de te verwachten pensioenuitkering zo stabiel mogelijk is bij schommelingen in de marktrente.

De uitgangspunten bij
Allianz Lifecycle keuzes

  • Het nemen van beleggingsrisico is noodzakelijk om de pensioendoelstelling te halen.
  • Een goede spreiding levert op lange termijn een hoger pensioenresultaat met minder risico.
  • Een geleidelijke afbouw is belangrijk om het risico te beperken.
  • Het veiligstellen van de pensioenuitkering in de laatste jaren voor de pensioendatum is belangrijk. Afdekking van het renterisico in de periode voor de pensioendatum kan het best plaatsvinden door middel van fysieke obligaties (geen derivaten).
  • Volledige garantie pensioen kunnen gevoelig zijn voor het inflatie risico. op de pensioenleeftijd heeft u dan wel een gegarandeerd pensioen maar de waarde is door inflatie aangetast.

Passief beleggen

In het Allianz DGA Pakket wordt, om de kosten zo laag mogelijk te houden, voor u belegd in passieve beleggingsfondsen. In deze passieve Allianz Lifecycle wordt gebruikt gemaakt van beleggingsfondsen van Blackrock en
Lyxor. Deze fondsen zijn geselecteerd na een zorgvuldig selectieproces. Een passief beleggingsfonds volgt de benchmark. Een benchmark is een vastgestelde standaard (bijvoorbeeld de AEX, of de DowJones). Een passief fonds wordt, in tegenstelling tot een actief fonds, niet actief beheerd. Daardoor zijn rendementen vergelijkbaar met die van de benchmark. De fondsbeheerder probeert de benchmark te volgen en niet te verslaan.

Neutraal fonds

In het Allianz DGA Pakket worden, als u geen andere keuze maakt, de premie en poliswaarde belegd in de neutrale Allianz Lifecycle: Allianz Pensioen Beleggen Neutraal. Met een beleggersprofiel kan de juiste keuze worden bepaald.
In onderstaande grafiek kunt u zien dat naarmate de pensioendatum nadert, we minder in aandelen en meer in obligaties beleggen. De aandelen zorgen in het begin van de Allianz Lifecycle voor het rendement. Beleggen in
aandelen is risicovoller, maar levert over het algemeen meer rendement dan obligaties. Als u bijna met pensioen gaat, verkopen we aandelen en kopen we daarvoor meer obligaties aan. Hierdoor neemt het risico af. Wij vangen renteschommelingen vlak voor uw pensioendatum op.
Dat doen we door eerder al extra obligaties in te kopen. Uw pensioen wordt daardoor minder afhankelijk van renteschommelingen.

Allianz Lifecycle neutraal


Allianz Pensioen Beleggen Defensief

Bij het defensieve risicoprofiel bij Allianz Lifecycle neemt u minder risico dan bij de andere profielen. Dat betekent dat u naar verwachting ook minder rendement maakt. U bent wel zekerder van het rendement. Maar alleen is de verwachte opbrengst lager dan bij de andere profielen. In onderstaande
grafiek ziet u dat we het percentage aandelen in uw beleggingsportefeuille steeds verder af bouwen. U heeft gedurende de looptijd steeds minder aandelen. Door meer in obligaties te beleggen beperken we de kans op
waardeverlies. De uitkomst van de profieltest geeft aan of dit risicoprofiel het beste bij u past.

Allianz Pensioen Beleggen Offensief

Bij het offensieve risicoprofiel Allianz Lifecycle is het risico hoger dan bij het defensieve en neutrale profiel. Daartegenover staat een verwacht hoger rendement. Vanaf 20 jaar voor uw pensioendatum verschuift de verhouding aandelen/obligaties naar een steeds lager percentage aandelen en een hoger percentage obligaties. In de onderstaande grafiek ziet u dat we 1 jaar voor de pensioendatum nog voor 33% in aandelen en 67% in obligaties beleggen.

Allianz Lifecycle offfensief

Automatische aanpassing van uw
beleggingsportefeuille

Door ontwikkelingen op de wereldmarkt en fluctuaties in aandelenkoersen passen wij de samenstelling van de portefeuille regelmatig aan. Onze vermogensbeheerders controleren elk jaar of de werkelijke beleggingsmix van een Allianz Lifecycle nog overeenkomt met het beleggingsschema dat van toepassing is. Als het nodig is, passen we de beleggingen automatisch aan. Voor deze aanpassingen worden geen kosten berekend.

Verantwoord beleggen

Allianz houdt zich aan verschillende standaarden en richtlijnen. Zoals de VN-richtlijnen voor verantwoord beleggen (UNPRI) en de Global Compact-principes van de VN. Zij nemen bij de beleggingsbeslissingen niet alleen economische aspecten mee. Ze letten op het milieu, op sociale factoren en op governance (de wijze van besturen). Dit zijn de ESG-aspecten: ‘environmental, social and governance’. Zij houden zich als Allianz Group aan internationale ESG standaards. Basis hiervoor is het Allianz ESG Integration Framework. Daarnaast scoren ze goed in de belangrijkste duurzaamheidsindexen: Dow Jones Sustainability Index (Industry Group Leader), FTSE4Good, CDP’s Carbon Disclosure Leadership Index, oekom research, Sustainalytics en Vigeo. Zo heeft een Allianz Lifecycle meer dan alleen het behalen van een maximaal rendement.

Allianz informatie

Allianz Lifecycle

Allianz biedt flexibele oplossingen voor pensioen en andere inkomensrisico’s via o.a. Allianz Lifecycle. Door het brede assortiment en de ruime keuze in dekkingen kunt u uw pensioen altijd volledig naar eigen wens samenstellen. Uw verzekeringsadviseur is u daarbij graag van dienst. Allianz maakt deel uit van de internationale Allianz Group, een van de grootste financiële dienstverleners ter wereld met ruim vijfentachtig miljoen klanten in meer dan zeventig landen.

Premieberekeningen

DGA pensioen premie berekenen online Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Pensioen collectief premie berekenen Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bedrijfsrechtsbijstand premie berekenen Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen