8 veranderingen voor werknemer in nabestaandenpensioen

Het nabestaandenpensioen zal een paar ingrijpende veranderingen doormaken voor de werknemer met het nieuwe WTP pensioenakkoord. Deze veranderingen zijn bedoeld om het systeem minder ingewikkeld te maken en het risico voor de nabestaanden te verkleinen. Belangrijk hierbij is dat het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer voortaan een vast percentage van het laatst verdiende salaris zal zijn, ongeacht hoe lang iemand in dienst is geweest.

Werknemers met dezelfde functie en hetzelfde salaris hebben daarom recht op een gelijkwaardig WTP nabestaandenpensioen. Daarnaast zal het pensioen alleen nog maar op risicobasis worden verzekerd, wat betekent dat de dekking stopt zodra het dienstverband eindigt, behalve in enkele specifieke situaties:

Deze veranderingen zijn bedoeld om de complexiteit te verminderen en duidelijkheid te verschaffen over wat nabestaanden kunnen verwachten, zelfs als een werknemer van baan verandert. Bent u werkgever, bekijk dan op deze pagina onze tips.

1. Minder risico, minder complex

In de huidige situatie lopen nabestaanden het risico dat het inkomen sterk afneemt als de werknemer overlijdt. Om dat risico vóór de pensioendatum te verkleinen en om het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer minder complex te maken, zijn er verschillende veranderingen voorgesteld. De belangrijkste verandering is misschien wel de hoogte van het nabestaandenpensioen voor de werknemer. Dat wordt straks een standaard een vast percentage van het laatst verdiende salaris. Dit is veel duidelijker dan in het huidige stelsel waar de hoogte afhankelijk is van de diensttijd en het een percentage is van de pensioengrondslag. Het partnerpensioen mag in de nieuwe regeling maximaal 50% van het salaris zijn. Het wezenpensioen mag maximaal 20% van het salaris bedragen. Voor het wezenpensioen geldt een vaste eindleeftijd van 25 jaar.

2. Dienstjaren geen invloed op hoogte van WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer

Ook essentieel is de wijziging omtrent de afhankelijkheid van dienstjaren. In het nieuwe pensioenstelsel is de hoogte van het WTP nabestaandenpensioen diensttijdonafhankelijk. Hoe lang je in dienst bent bij een werkgever heeft geen invloed meer op de hoogte van het WTP nabestaandenpensioen. Werknemers met hetzelfde salaris in dezelfde regeling bij een werkgever hebben een even hoog nabestaandenpensioen voor de werknemer. 

3. Risicobasis in plaats van opbouwbasis

De manier waarop het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer wordt gedekt, verandert ook. Tot nu toe had je als werkgever de keuze uit opbouwbasis en risicobasis. In het nieuwe pensioenstelsel is het nabestaandenpensioen alleen nog maar op risicobasis. Dat betekent dat het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer alleen is verzekerd zolang er sprake is van een dienstverband. Na uitdiensttreding is er geen dekking meer behoudens een aantal uitzonderingen.

4. Geen dienstverband, tóch (tijdelijk) verzekerd 

In het nieuwe pensioenstelsel wordt het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer verzekerd op risicobasis. Hierdoor kan het gebeuren dat de nabestaanden onvoldoende verzekerd zijn als de verzekerde op het moment van overlijden niet meer in dienst en ook nog niet met pensioen is. Om dat risico een beetje in te damen, is een aantal extra verplichtingen opgenomen in de wet: 

  • Een uitloopperiode van drie maanden; na beëindiging van een dienstverband loopt de dekking van het partnerpensioen standaard nog drie maanden door. Zodat de werknemer in die tijd een nieuwe baan kan vinden en de risico’s dan weer gedekt zijn via die nieuwe werkgever. Deze uitloopperiode is maximaal drie maanden en vervalt als het nieuwe dienstverband eerder begint. 
  • Een uitloopperiode tijdens de WW-periode (werkloosheidsuitkering) voor de dekking van het partnerpensioen als de werknemer direct na het dienstverband in de WW komt.
  • Mogelijkheid van het voortzetten van het partnerpensioen door de werknemer zelf. Dit kan bijvoorbeeld als hij of zij een sabbatical neemt of als zzp’er verder gaat. Die dekking gaat dan wel ten koste van het opgebouwde pensioenkapitaal.

5. Duidelijkheid over de definitie ‘partner’ bij WTP nabestaandenpensioen werknemer

Het partnerpensioen gaat straks gelden voor alle partners waarbij er een vaste definitie is van het begrip ‘partner’. Dit is de echtgenoot of echtgenote, de geregistreerde partner of de meerderjarige persoon waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Aan die laatste zijn nog wel diverse voorwaarden verbonden.

6. Standaardisatie in het wezenpensioen

Het wezenpensioen, onderdeel van het WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer, verandert ook. De standaard wordt dat het wezenpensioen wordt uitgekeerd tot de leeftijd van 25 jaar. De hoogte van het wezenpensioen is maximaal 20% van het salaris, tenzij er sprake is van ‘dubbele wezen’ waarbij beide ouders niet meer in leven zijn. In dat geval is het wezenpensioen maximaal 40% van het salaris. In verhouding tot de hoogte van het partnerpensioen betekenen die percentages een verdubbeling van het wezenpensioen ten opzichte van de huidige situatie.

7. Al opgebouwd WTP nabestaandenpensioen voor de werknemer

Het WTP nabestaandenpensioen dat nu al is opgebouwd, blijft ook na de wijziging van de pensioenregeling in stand. Werknemers die al een flink partnerpensioen hebben opgebouwd en die vlak voor de pensioendatum zitten, laten hun partner bij overlijden voor de pensioendatum, mogelijk een ruim partnerpensioen na.

8. Nog wel Anw-pensioen mogelijk

Doordat het WTP nabestaandenpensioen straks een percentage van het salaris is, is het duidelijk wat de hoogte van het pensioen zal zijn. Dit maakt de pensioenberekening meteen een stuk minder ingewikkeld. Ook kan het alleen nog maar op risicobasis worden verzekerd. Een aanvullend Anw-pensioen (tijdelijk partnerpensioen tot de AOW-datum van de partner) blijft mogelijk in het nieuwe stelsel en kan nog steeds onderdeel uitmaken van de totale pensioenregeling.

Nabestaandepensioen WTP voor werknemer & werkgever
Bedrijfspensioen - berekening Eigen pensioen bijdrage 2024 berekenen DGA pensioen - berekening Premie Arbeidsongeschiktheid collectief offerte Arbeidsongeschiktheid ZZP of DGA offerte Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen