Aansprakelijkheid Aandeelhouders BV 2021 – 5 tips

aansprakelijkheid aandeelhouders

Het aantal collectieve schadeclaims voortkomende uit aansprakelijkheid aandeelhouders stijgt sterk. De aansprakelijkheid aandeelhouders zijn risico’s die veel verder gaan dan zaken die onder het strafrecht vallen. Hoe ontwikkelen deze risico’s zich en wat valt er allemaal onder bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV

Aansprakelijkheid aandeelhouders – bestuurders

Na een crisis worden via de aansprakelijkheid aandeelhouders, veel mensen juridisch vervolgd wegens nalatigheid, fraude en het schenden van fiduciaire verplichtingen. Rechtszaken tegen aandeelhouders worden geregeld in gang gezet na de financiële crisissen. Met welke bedreigingen krijgen de aandeelhouders de komende jaren te maken? En hoe kunnen ze de risico’s beperken?

Collectieve aansprakelijkheid aandeelhouders – bestuurder

Collectieve schadeclaims van en aansprakelijkheid aandeelhouders vormen het grootste deel van de zaken op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid. Zelfs voor gevallen die niet ontvankelijk verklaard worden, kunnen de kosten voor de verdediging oplopen tot vele miljoenen euro’s. Het aantal collectieve schadeclaims door aansprakelijkheid aandeelhouders zal ook de komende jaren steeds verder groeien..

Vijf tips aansprakelijkheid aandeelhouders – bestuurders

  1. Wees alert op wetswijzigingen, maatschappelijke ontwikkelingen en opkomende risico’s. Het volgen van de hoort een gezamenlijke verantwoordelijkheid te zijn tussen de adviseur, verzekeraar en de aandeelhouders.
  2. Laat zien dat uw bedrijf verder gaat dan de wettelijke voorschriften om zich te beschermen tegen gegevens lekken, cybercriminaliteit en andere risico’s. De AVG is een voorbeeld van nieuwe wetgeving dit de aansprakelijkheid van aandeelhouders vergroot.
  3. Stel specifieke personen aan die belast worden met grote risico’s zoals gegevensbescherming, arbeidsrelaties en milieu-invloed.
  4. Vraag om betrouwbaar professioneel advies over integraal risicobeheer. De accountant zal zich slechts concentreren op zijn verantwoordelijkheid van dynamische risico rondom de jaarcijfers. Statische risico’s herbergen echter dezelfde, zo niet grotere financiële belangen. Wees alert op constant veranderende risico’s.
  5. Beoordeel of hoe uw bedrijf omgaat met aansprakelijkheidsrisico’s. Aansprakelijkheid Aandeelhouders; Bestuurdersaansprakelijkheid; milieu; product; werkgeversaansprakelijkheid; etc.
  6. Kijk eens of deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering BV past bij uw bedrijf.

Audio bestuurdersaansprakelijkheid

Juridische kosten

Het hoogste aantal vorderingen richting aansprakelijkheid aandeelhouders wordt ingediend door werknemers. Denk daarbij aan beschuldigingen van slecht werkgeverschap, letsel, dodelijke ongevallen en fraude. De juridische kosten stijgen al snel de pan uit. De aansprakelijkheid aandeelhouders komt om de hoek kijken als ze aansprakelijk worden gesteld als er niet (of onvoldoende) wordt toegezien op de naleving of toepassing van adequate controles en procedures. Ook de Wet Huis heeft tot een hoger aantal rechtszaken richting aandeelhouders geleid.

WBTR de nieuwe 2021 wet

Hoe ziet de bestuurdersaansprakelijkheid eruit na de invoering van de WBTR? De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR) moet er voor zorgen dat bestuur en toezicht van verenigingen en stichtingen verbetert. In de wet zijn er regels opgesteld over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid. Met deze wet wil de overheid voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden. De formele aansprakelijkheid bestuurders speelt daarbij een belangrijke rol. Uitgebreid informatie via onze speciale WBTR informatiepagina.

Bestuurders aandeelhouders vervolgen

Vanuit diverse richtingen worden advocaten aangemoedigd, die onderzoek doen naar wandaden van bedrijven,  zich te richten op de verantwoordelijke personen. Deze mensen ter verantwoording roepen, is van groot belang voor de bescherming van het publiek. De aansprakelijkheid aandeelhouders is dus een gewilde actie.

Er zijn talloze overtredingen die tot rechtsvervolging van een individuele directeur, manager of aandeelhouder kunnen leiden. De verdedigingskosten in dergelijke zaken aanzienlijk gestegen om de verplichtingen te kunnen nakomen.

Aansprakelijkheid Aandeelhouders – bestuurders bij faillissement

aansprakelijkheid aandeelhouders

Zodra de curator bij u langskomt, zal deze het bestuur van de onderneming overnemen. Hij of zij is dan feitelijk de baas in “uw” bedrijf. Wat volgt is een zorgvuldige analyse van de gang van zaken voorafgaande aan het faillissement. Laat u als aandeelhouder vanaf het begin direct goed begeleiden door een deskundige advocaat of een goede BCA-verzekeraar. De wet geeft in ieder geval een vermoeden van aansprakelijkheid indien de jaarrekening de laatste jaren niet tijdig is gedeponeerd en/of de financiële administratie gebrekkig is gevoerd. Maar er zijn nog veel meer redenen om u als aandeelhouder aansprakelijk te stellen.

Bij een aansprakelijkheid is het formeel aansprakelijk zijn overigens niet het enige criterium. Ook moet het faillissement door u(w handelen) zijn veroorzaakt. Vooral dat laatste punt is een lastig punt om voor een curator te bewijzen.

Algemene verordening gegevensbescherming

In 2018 gaat in de Europese Unie de Algemene verordening gegevensbescherming van start. Deze verordening beoogt de rechten van individuen te verbeteren op het gebied van de bescherming van hun persoonlijke gegevens. Gegevensbescherming staat hoger op de agenda van bedrijven dan ooit, ongeacht hun grootte of de sector waarin ze actief zijn. De aansprakelijkheid aandeelhouders zal alleen al door deze weet snel stijgen. Hieronder een uitleg.

Cyberinbraken en aansprakelijkheid aandeelhouders

De invoering van het nieuwe gegevensbeschermingskader van de EU zal evenveel risico’s voor individuele directeuren en managers met zich meebrengt als voor de bedrijven die ze leiden. De plichten van managers en aandeelhouders die belast zijn met gegevensbescherming mogen niet verward worden met die van compliance managers. Ze mogen ook niet aan compliance managers worden overgelaten.

Traditionele cyberinbraken zullen zeker tot bestuurdersaansprakelijkheid leidden voor aandeelhouders. De managers en aandeelhouders worden/zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beveiliging van de IT-infrastructuur. De aansprakelijkheid aandeelhouders raakt dus veel onderdelen van de bedrijfsvoering; ook de IT activiteiten.

Milieu aansprakelijkheid aandeelhouders

Verlies ook bijvoorbeeld milieuaansprakelijkheid niet uit het oog. Milieuactivisten hebben een geducht wapen in handen nu ze bedrijven en hun directie en aandeelhouders voor de rechter kunnen dagen wegens watervervuiling, schade aan het milieu en misbruik van andere natuurlijke hulpbronnen. Bedrijven wordt geadviseerd een milieubeleid te ontwikkelen en toe te passen zodat ze kunnen aantonen dat ze aan de regels voldoen en vrijwillige tests uitvoeren.

Verzekeringsoplossingen

Omdat er telkens weer nieuwe risico’s opduiken, is het belangrijk dat directeuren en managers en aandeelhouders  goed op de hoogte blijven van hun verantwoordelijkheden. En dat hun verzekeringsdekking daarop aansluit. Voor stichtingen en verenigingen hebben we online premies. Voor aansprakelijkheid aandeelhouders kijk naar onze maatwerkoplossing.

Positie ex-bestuurders-aandeelhouders

Ex-bestuurder en ex-aandeelhouders kunnen meeverzekerd worden. De zogenaamde uitloop kan direct bij aanvang meeverzekerd worden. De opslag is op het oog een stevige opslag maar achteraf meeverzekeren van deze uitloop op een bestuurdersaansprakelijkheid stichting verzekering dan wordt die opslag al snel 125% van de premie. De verzekeraar schat immers dan in dat de kans op bestuurdersaansprakelijkheid veel groter is geworden. Denk dan bijvoorbeeld aan een faillissement waarbij u als bestuurder direct door de curator als ex-bestuurder wordt aangemerkt.

Inkoop uitloop

Er is een mogelijkheid om vooraf uitloopdekking in te kopen als de verzekering wordt beëindigd als gevolg van een fusie, overname, faillissement of bij beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. Door dit al direct bij aanvang van de verzekering in te kopen voorkomt men dat u in alle hectiek van een faillissement, fusie of opheffing van de rechtspersoon vergeet om op tijd een uitloopdekking te kopen en dus dat de (ex) bestuurders zelf moeten opdraaien voor de tekorten.

Wij zijn een onafhankelijk financieel advieskantoor.

Het is onze taak om onze relaties zo objectief mogelijk te informeren over welke verzekeringen passen bij hun situatie. Of u nu overweegt bestuurder te worden van een kleine sport- of toneelvereniging of bestuurder van een grote woningbouwvereniging of bestuurder-aandeelhouder bent, regel uw bestuurdersaansprakelijkheid voordat u aangesproken wordt.
Wij zullen u graag uitgebreid informeren over de zaken die geregeld moeten worden, zodat u met een gerust hart de bestuursfunctie op u kunt nemen.

Aandeelhouder – bestuurder BV of NV

Bij BV’s of NV’s drukt de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aandeelhouders financieel veel zwaarder. De voorbeelden waarbij de aansprakelijkheid aandeelhouders – bestuurder tot persoonlijk bankroet leidt zijn legio. In dit juridische artikel worden de elementen nog duidelijk worden uitgelegd.

Onverwachte andere risico’s

  1. De vrijwilligersverzekering. Elke vrijwilliger – stagiaires – ZZP-er kan de organisatie aansprakelijk stellen bij schade en dus de schade vergoed wil krijgen. Ook zijn er ongevallenuitkeringen die bestemd zijn voor bijvoorbeeld uitjes of verkeer. Premie berekening.
  2. De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Heeft een ander schade vervolgens is die schade verzekerd met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Premie berekening.
  3. De rechtsbijstandsverzekering. Juridische hulp bij ruzies want advocatenkosten kunnen hoog oplopen. Premie berekening.
  4. En natuurlijk de Bestuurdersaansprakelijkheid. Deze polis zorgt er voor dat de Bestuurder niet financieel aansprakelijk kan worden gesteld want op dat moment kan hij/zij ook persoonlijk aansprakelijk worden gemaakt. Premie berekening.

Een specialist

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan ook aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Kosteloze premieopgave en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeringen

Premie online berekenen

Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid verzekering VVE Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Bedrijfsaansprakelijkheid - premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video