Aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf – premies 2022

Algemeen aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf

Een WA (Wettelijke bedrijfsAansprakelijkheid) aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf afsluiten is relatief eenvoudig. Die polis zorgt dat als u aansprakelijk wordt gesteld dat er een uitkering komt. Dat is plezierig maar eerst komt goede preventie. Dat zou de eerste stap moeten zijn voor elk klusbedrijf. En dan vooral extra aandacht voor brand en brandgevaar op de klusplek. Veroorzaakt u namelijk brand op uw werkplek dan kunt u aansprakelijk worden gesteld voor de schade. Juist de aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf zorgt dan voor een uitkering. Gezien het groot aantal branden geven we daarom eigenlijk liever aan de verzekering de betiteling wa brandverzekering klusbedrijf. Het CvAE schrijft er een nuttig artikel over.

Klusbedrijf pakketverzekering - premie

Voordelen

Dagelijks opzegbaar
Ook avond en weekend service
Snel een polis en verzekeringsdekking
Hoge pakketkortingen bij meerdere verzekeringen

Welke andere schades zijn er?

Bij een aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf worden er een tweetal zaken verzekerd. Zaakschade (bijvoorbeeld door er een brand wordt veroorzaakt) of letselschade. Tijdens het werk valt een gereedschap op iemands zijn hoofd (waardoor deze een tijdje niet meer kan werken.). Het lijken schadegevallen die weinig voorkomen maar de variatie aan bedrijfsschadegevallen is groot.

In het algemeen is eerst goed om te kijken welke maatregelen een klusbedrijf zelf kan nemen om dit risico te beperken.

Soort schades

U vernielt in een flat in een waterleiding en alle verdiepingen krijgen waterschade. De financiële schade is groot maar een aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf zorgt voor deze aansprakelijkheidsdekking. De zaakschade wordt dus vergoed op deze aannemer verzekering.

U laat een bouwdroger aan staan. er breekt brand uit en het pand er naast brand ook af. Die verzekeraar meldt zich bij u met de schadeclaim. (regres)

Een medewerker rijdt naar een klant toe. Onderweg rijdt u met uw fiets een voetganger aan en deze krijgt een dwarslaesie. Het is slechts één van de vele risico’s die u dagelijks loopt. De aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf keert dan de letselschade uit.

Maar stel, uw medewerker veroorzaakt per ongeluk een brand bij één van uw klanten. Dan lopen de kosten al gauw hoog op. 

Verlaging kosten

Natuurlijk levert dat niet direct een financiële premieverlaging op maar wel een scherpe daling van de kosten die het gevolg zijn van een brand. Immers niet alle kosten zullen kunnen worden verzekerd. Het is daarom bij een aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf altijd goed om te kijken naar de mogelijkheden, goede preventie uit te voeren. Veel klussen op een bouwplaats brengen brandrisico’s met zich mee. Toch is het niet altijd alleen tijdens werktijd dat de grootste kans op brand ontstaat; vooral tijdens de lunchpauze en na werktijd komen de meeste branden voor.

Audio aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf

Preventietips aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf

  1. Er zijn vaak eenvoudige alternatieven aanwezig om werkzaamheden die brandgevaarlijk  zijn, te vervangen door niet-brandgevaarlijke klussen. Denk bijvoorbeeld aan de dakbedekking die op veel verschillende manieren kan worden aangebracht. Dakdekken met vuur of warmte is een grote bron van veel heftige branden.
  2. Maak duidelijke afspraken wie er brandgevaarlijke werkzaamheden verricht en wanneer als u als klusbedrijf samenwerkt met anderen. Ook ingehuurde ZZP-ers vallen onder uw verantwoordelijkheid. Controle op onverantwoorde activiteiten is belangrijk zodat de met meerdere ogen naar een risico kan worden gekeken. De grote brand rondom de Moerdijk ramp laat dit in een prachtige analyse door zien. Hieronder staat een videofilm die laat zien hoe door ondeskundig handelen tot een enorme schade (en aansprakelijkheid) kan leiden. Daar blijkt ook dat het blussen met water niet de allerbeste beslissing is bij beginnende branden.
  3. Zorg ervoor dat brandbaar materiaal in de omgeving van de werkplek wordt verwijderd of brandwerend wordt afgedekt. kwajongens die een container in de fik steken die op de werkplek staat, is schering en inslag.
  4. Werkt u in een huis, let dan ook op het gedrag van de bewoners; zij zijn zich beroepsmatig niet altijd bewust van de risico’s. Er is natuurlijk wel verzekeringsdekking op de aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf.
  5. Zorg ervoor dat er geschikte blusapparatuur voorhanden is. Gewoon een brandblusser bij de hand is al erg effectief.
  6. Zorg ervoor dat u de belangrijke telefoonnummers bij de hand heeft om calamiteiten te melden en hulpdiensten in te schakelen.

Uitsluitingen bij dakwerkzaamheden.

Bij dakwerkzaamheden wordt er een groot verschil gemaakt tussen dakdekken met vuur/warmte of koud dakdekken. over brandveilig werken hebben we een uitgebreid brandveilig werken artikel geschreven. Veel preventietips en wettelijke aanwijzingen. Behoorlijk technisch maar voor een professioneel klusbedrijf interessant gezien de regelmaat waarbij ook dakwerkzaamheden binnen ene klusbedrijf aan de orde komt. vraag ook altijd even naar de exacte omschrijving welke werkzaamheden wel/niet verzekerd zijn op een aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf.

Voordelen aansprakelijkheidsverzekering klusbedrijf

Dagelijks opzegbaar
Ook avond en weekend service
Snel een polis en verzekeringsdekking
Hoge pakketkortingen bij meerdere verzekeringen

Premie bouwverzekeringen

Aannemer pakketverzekering - premie Klusbedrijf pakketverzekering - premie Installatiebedrijf verzekering - premie CAR Constructie All Risk maatwerk Gebouwen verzekering - premie Adviseurswijziging bestaande verzekering Overzicht alle bedrijven verzekeringen

Video