Bouwbedrijf aansprakelijkheid. Misschien? Niet? Wel?

bouwbedrijf aansprakelijkheidEr blijft vaak veel onduidelijk over de verschillende soorten bouwbedrijf aansprakelijkheid bij aannemers en klusbedrijven over de verschillen tussen de verschillende aansprakelijkheidsverzekeringen.

1. Wel verzekeren Bedrijfsaansprakelijkheid 

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering verzekerd schade aan zaken en letselschade/

Voorbeeld een loopplank
Stel een loopplank valt naar beneden en een auto raakt beschadigd of iemand krijgt letselschade. Dat bouwbedrijf is dan aansprakelijk en zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt dan voor uitbetaling van zijn schade. Maatwerk offerteaanvraag

Voorbeeld een gat in de gasleiding
Door een misverstand tussen de aannemer en de opdrachtgever over de positie van de ondergrondse leidingen, wordt bij het inslaan van heipalen de gasleiding beschadigd met uiteindelijk een ontploffing tot gevolg. De bouwbedrijf aansprakelijkheid schade aan de omgeving loopt in de miljoenen.

Onderaan artikel nog een aantal andere voorbeelden

CAR Aannemer premie berekenen online

2. Ook verzekeren een Constructie Allrisk

Een CAR verzekering beschermt een bouwbedrijf tijdens de verbouwing tegen schade aan het eigen project. Extra onderdelen zoals bedrijfsaansprakelijkheid, schade aan eigen eigendommen of transport kunnen meeverzekerd worden. Offerteaanvraag.

Voorbeeld een nieuw dak.
Een bouwbedrijf heeft een opdracht om een nieuw dak op een gebouw te plaatsen. Vlak voordat hij dat dak oplevert, blaast een storm het dak eraf. Dan heeft dat bouwbedrijf een financiële strop want hij moet weer opnieuw beginnen om dat dak te gaan maken. Er is geen ander aansprakelijkheid maar hij moet wel opleveren. Zo’n bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering kan een doorlopende dekking geven soms is het verzekeren van eenmalig project voldoende.

Soms afsluiten

Werknemersschade verzekering. De werknemers krijgen een vergoeding voor schade aan hun spullen en als er letselschade is. Natuurlijk moet dat wel tijdens het werk gebeuren of in het verkeer. In dat laatste geval als ze bestuurder of passagier zijn. Het maakt niet uit of dat in het openbaar vervoer is, (bestel)auto of als voetganger. Er is zelfs dekking tijdens bedrijfsuitjes en zakelijke reizen. Bij bouwbedrijf aansprakelijkheid verzekering kan dit meeverzekerd worden. Uitleg

Een milieuaansprakelijkheid. De milieu-aansprakelijkheidsverzekering geeft dekking voor een bouwbedrijf aansprakelijkheid bij milieuschades, waaronder geleidelijk ontstane milieuschades, waarvoor het bedrijf aansprakelijk is. mee te verzekeren op een bouwbedrijf aansprakelijkheid verzekering,

Bestuurdersaansprakelijkheid. De bouwbedrijf aansprakelijkheid kan terecht komen bij de bestuurder. Deze wordt dan aansprakelijk gesteld in het geval van faillissement van het bouwbedrijf. Die aansprakelijkheid is een persoonlijke aansprakelijkheid en levert menig aannemer grote zorgen op als de curator u in privé aansprakelijk stelt voor de schade. Offerteaanvraag

3. Meestal niet afsluiten (door een bouwbedrijf)

Een bouwbedrijf hoeft niet elke verzekering zelf af te sluiten. Sommige risico’s horen thuis bij andere partijen. Zo zal ook een pandeigenaar zelf een aantal verzekeringen moeten afsluiten om de risico’s verzekerd te krijgen.

Voorbeelden:

  1. Bedrijfsaansprakelijkheid pandeigenaar. Stel er een muur omvalt (storm) zonder dat een bouwbedrijf daar iets aan kon doen en er raakt iets of iemand beschadigd; de eigenaar van het pand is dan als opstaleigenaar aansprakelijk en zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt dan voor uitbetaling van de schade. Offerteaanvraag
  2. Opstalverzekering pandeigenaar. Als een gebouw tijdens de bouw afbrandt dan heeft de eigenaar een strop. De aannemer kan daar niets aan doen maar de eigenaar van het pand heeft wel een strop.  Offerteaanvraag

Beperken bouwbedrijf aansprakelijkheid

Letselschade op de bouwplaats heeft voor iedereen grote gevolgen. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering zorgt voor de juiste verzekerde bedragen. Maar naast de verzekerde zaakschade (schade aan spullen van een ander) wordt bouwbedrijf aansprakelijk het sterkste gevoeld bij letselschade. Beperking van deze schade hoort grote prioriteit te krijgen bij elke werkgever. Naast het persoonlijke leed is er omzetverlies, ziekteverzuim, mogelijke arbeidsongeschiktheid, etc.  Laat dus ook de andere verzekeringen goed op elkaar afgestemd zijn.

Alle bedrijven offertes

Voorbeelden letselschade- en preventiemaatregelen

Een bouwbedrijf aansprakelijkheid verzekering is een mooi vangnet maar beperk liever de mogelijke schade. Hier een paar preventietips.

  1. Het beveiligen van het terrein en een zorgvuldige toegangscontrole is raadzaam. Geen vreemden dus op het terrein. Vereniging Europese Beveiligingsbedrijven (VEB) kan goede tips geven over het beveiligen van de bouwplaats. Zowel fysieke beveiliging als elektronisch voorzieningen.
  2. Verzekeraars en adviseurs geven geregeld tips voor schadebeperking binnen een bouwbedrijf aansprakelijkheid. Maak er gebruik van; zij kijken met een andere, neutrale blik naar de dagelijkse gang van zaken.
  3. Let erop dat er altijd regres kan zijn. Een verzekeringsjargon voor het verhalen van de schade op de veroorzaker. Als u dus bij een ander brand veroorzaakt zal die verzekeraar zich snel komen melden met ene stevige schadeclaim. Ook daar is deze bouwbedrijf aansprakelijkheid voor, om de schadeclaim te vergoeden.
  4. Zorg dat de werkplekken schoon zijn en dat er goed zicht is op het gehele terrein.
  5. Er zijn goede containers te huren voor gevaarlijke stoffen. Let op dat ook bij brand de brandschade vaak nog wel te overzien is maar de milieuschade door bluswater vermengd met gevaarlijk stoffen de risico’s sterk kunnen verhogen.

Voorbeelden bouwbedrijf aansprakelijkheid

Bouwlamp (sijpelend water)
Als de laatste werknemer op een bouwproject in een flat naar huis is, blijft een bouwlamp branden en zorgt dat ‘s nachts een deel van de vloerbedekking vlam. Gelukkig gaan de sprinklers van het volautomatische brandveiligheidssysteem vrijwel direct af en worden de vlammen gedoofd. Helaas is er niemand meer in het gebouw aanwezig om de sprinklers weer uit te zetten. Het water uit de sprinklers bereikt uiteindelijk ook de 1e etage.

Blower
Een brand ontstaat als gevolg van het niet goed gerichte blower. Hierdoor is sprake van rook- en roetschade bij het erboven gevestigde en zojuist opgeleverde nieuwe tandtechnisch laboratorium. Naast de materiële schade is sprake van langdurige omzetderving, vanwege tijdelijke sluiting. De Ze stellen het bouwbedrijf aansprakelijk.

Dakdekker (vertraagde brand)
Op het dak van een flatgebouw wordt bedekking gelegd. Een half uur na afronding van de werkzaamheden ontstaat er brand. Omdat na beëindiging van de werkzaamheden niet lang genoeg is gewacht, is de uitslaande brand niet opgemerkt. De totale schade is meer dan € 500.000,-. Heeft de dakdekker een eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering of wordt het bouwbedrijf (terecht of onterecht) aansprakelijk gesteld.

Loodgieter (lekkage)
Een knelkoppeling is niet goed vastgezet, waardoor een paar dagen later lekkage ontstaat en het laminaat licht beschadigd raakt. De schade bedraagt € 1.750,-.

Lasser (een fabriek in de as)
Bij laswerkzaamheden aan een machine in de broodfabriek van de opdrachtgever is de omgeving niet voldoende vrij gemaakt van stof en brandbaar materiaal (karton of houten pallets). Hierdoor ontstaat brand. Gelukkig is de brandweer snel ter plaatse om de omgeving veilig te stellen. De fabriek zelf moet de brandweer echter helaas gecontroleerd laten uitbranden.

Klussenbedrijf (vloerverwarming lek)
Bij het in de vloer vastzetten van de scheidingswanden voor de nieuwe inrichting van een bedrijf wordt door de vloerverwarming geboord. Hierdoor ontstaat lekkage, die niet direct wordt opgemerkt. Deze kan zich verspreiden over het gehele gebouw voordat de lekkage wordt ontdekt. Een aantal daarnaast en eronder gelegen verhuurde bedrijfsruimtes moet worden ontruimd om de lekkage te herstellen met huurderving en bedrijfsschade tot gevolg. Ze stellen het bouwbedrijf aansprakelijk.

CAR Aannemer premie berekenen online

Audio

De Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. 9 minuten. Link en download

Video

 

Twitter

Ook advocaten vinden bouwbedrijf aansprakelijkheid een boeiend materie.

Verzekeringen

Comments are closed.