Minigraver verzekering met 5 boeiend toevoegingen -premies 2021

Minigraver verzekering

Minigraver verzekering zijn verplicht. Want ook (juist)  deze kleine gravers kunnen grote schade veroorzaken.

Niet alleen tijdens het verkeersrisico (want dat risico is relatief beperkt), maar juist het werkrisico. Een minigraver verzekering nader bekijken is dus de moeite waard zodat de verzekering precies past bij de werkzaamheden en elk risico door de verzekeraar kan worden overgenomen. Daarbij zijn er grote premieverschillen en dus is een vergelijking verstandig. Die vergelijking maken wij en zorgen dat er precies de juiste verzekering wordt afgesloten tegen een gunstige prijs.

Graafmachine premie berekenen

Soorten minigraver verzekering.

 1. WA verzekering oftewel Wettelijke aansprakelijkheid minigraver verzekering. met een wettelijke aansprakelijkheidsdekking wordt de schade verzekerd die wordt toegebracht aan anderen. Vooral de letselschade is daarbij een belangrijk aspect. De aanvullingen zijn:
  1. Cascoverzekering beperkt. De minigraver is dan, naast de wettelijke aansprakelijkheid, verzekerd bij brand, verduistering, diefstal en stormschade.
  2. Cascoverzekering volledig. U kunt de graver ook extra verzekeren voor “alle van buitenkomende onheilen”. Zelfs als het door uw eigen schuld gebeurt. Dan is ook vandalisme, onjuiste bediening en overstroming of grondverzakking verzekerd.
  3. Eigen gebrek toevoeging bij Casco. In dat geval bent u met de minigraver verzekering ook gedekt bij schade vanwege constructiefouten, kapot materieel, materiaal-moeheid. Ook als de minigraver niet meer werkt is deze schade verzekerd. De hijskranen mogen dan niet ouder zijn dan zes jaar. De verzekeringsvoorwaarden verschillen per verzekeraar.
  4. Letsel van de bestuurder kan ook meeverzekerd worden op een minigraver verzekering. Dat geen verplichte wettelijke aansprakelijkheid maar wel plezierig om de minigraver bestuurder geldelijk te compenseren als deze schade heeft.
  5. Verzeker ook altijd ondergrondse schade. Wees even goed attent op WION eisen. Lees deze uitleg ook nog even voor een duidelijke uitleg vanuit de verzekeraars.

Audio

Wij hebben een audio toelichting voor alles rondom de wettelijke aansprakelijkheid bij minigraver verzekering. Het gaat over alle werkmaterielen maar ook erg nuttig bij het gebruik van minigravers.

5 uitsluitingen minigraver verzekering

Er zijn altijd risico’s bij het niet correct gebruiken van een minigraver. Die problemen zijn duidelijk te zien minigaver ongevallen. Niet de schade aan de graver zelf is het belangrijkste probleem. Maar juist de gevolgschade in de vorm van letselschade kan een ongekende schadeclaim op de wettelijke aansprakelijkheid minigraver verzekering geven. Elke werkgever zal zich moeten toezien dat een minigraver goed en deskundig wordt gebruikt.

Zeker zo interessant is het bekijken van de uitsluitingen. de meeste van de uitsluitingen zijn wel goed zelf te bedenken. Hieronder een voorbeeld van een lijstje uitsluitingen voor beperkt casco en het volledig casco gedeelte.

 1. Opzet / roekeloosheid / merkelijke schuld
  1. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf.
 2. Onvoldoende onderhoud. 
  1. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud de graafmachine goed.
 3. Luchtbanden graafmachine
  1. Uitgesloten is schade aan luchtbanden, tenzij die schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die tegelijkertijd ook andere (gedekte) schade aan het werkmaterieel tot gevolg heeft gehad.
 4. Normale slijtage als uitsluitingen Graafmachine verzekering
  1. Uitgesloten is schade bestaande uit herstelkosten van (de gevolgen van) normale slijtage.
 5. Schade door te bewerken/verwerken materiaal
  1. Uitgesloten van de minigraver verzekering is schade die tijdens de bewerking/verwerking van materiaal is veroorzaakt doordat er materiaal is ingevoerd waarop het werkmaterieel niet is berekend. Aldus heeft deze uitsluiting ook betrekking op schade door de invoer van te veel materiaal tegelijk en door invoer van verontreinigd of onjuist samengesteld materiaal.

Een specialist is waardevol

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Specialistische kennis en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele werkmaterieelverzekeringen

Premie online

Tractorverzekering premie berekenen Graafmachine premie berekenen Laadschop - shovel premie berekenen Bulldozer premie berekenen Hoogwerker premie berekenen Hijskraan premie opvragen online Heftruck premie berekenen Verreiker premie berekenen Werkmaterieel particulier online premie Adviseurswijziging bestaande verzekering

Video

Casco schade ziet er zo uit.