WA verzekering tractor 2020. Lage instap premies.

Er is de wa verzekering tractor (wettelijke aansprakelijkheid). Goed verzekerd zijn, is natuurlijk belangrijk en verplicht maar een verzekering alleen kopen op basis van de hoogte van de premie is best gevaarlijk. De premie is vaak niet het grootste probleem. Die vallen best mee; kijk maar.

Tractorverzekering premieberekening

Werk- en verkeersrisico wa verzekering tractor

wa verzekering tractor

Laten we eens kijken hoe die gevoelige aansprakelijkheid bij wa verzekering tractor is geregeld. Weliswaar is er een wettelijke plicht om een wa verzekering tractor te hebben, toch is er nog veel onduidelijk. Allereerst is het goed de aansprakelijkheid bij het gebruik van tractoren te analyseren. Er is een werkrisico en een verkeersrisico. Het werkrisico kan net zo goed tot schade leiden als het verkeersrisico. Bij een schade is het vooral verstandig de verschillen te zien in de verzekeringsdekking. De verzekeringsmaatschappij maakt geen verschil tussen beide risico’s maar een eigenaar moet wel zelf goede afspraken maken met de bestuurder van de tractor om het risico te beperken.

Beperken risico gebruik tractor

De eigenaar zal ook zich moeten realiseren dat een aantal handelingen met een tractor niet binnen een verzekering zijn gedekt. de tractor bijvoorbeeld gebruiken voor een wedstrijdje of een carnavalsoptocht levert al snel een verzekeringsprobleem op. Denk ook eens aan alcohol- of druggebruik door de bestuurder. Het zijn allemaal handelingen die de verzekeringsmaatschappij kan doen besluiten geen uitkering te doen als er schade is.  Lees hier over de uitsluitingen tractorverzekering. Later gaan we nog eens in welke voorzorgsmaatregelen een eigenaar kan nemen om de schade te beperken of uit te sluiten. Het begint vaak al aan het “gewoon” voldoen aan alle wettelijke eisen rondom het gebruik in het verkeer van een tractor. Lees ook eens ons artikel over kentekenplicht tractor.

4 elementen bij wa verzekering tractor

  1. Schade met of door de tractor veroorzaakt. De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid van de verzekerden (meestal de eigenaar van de tractor) voor schade aan
    1. personen (letselschade). Dit is de belangrijkste oorzaak dat de verzekerde bedragen op de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering zo hoog zijn; soms wel tot € 6.000.000,-. Een levenslang letsel veroorzaken bij een tractor ongeval en er ook wettelijk aansprakelijk voor zijn, betekent een grote claim die de eigenaar van de tractor tegemoet kan zien.
    2. zaakschade – inclusief de gevolgschade – die de tractor veroorzaakt. Ook deze valt onder wa verzekering tractor.
  2. Schade door de (bijvoorbeeld afvallende) lading. De verzekering dekt de wettelijke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door zaken die zich bevinden op, of afgevallen zijn van de tractor of de aanhanger. Die aanhanger is een onderdeel van de tractor en dus ook meeverzekerd op de wa verzekering tractor. (voorbeeld uit Stentor)
  3. Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen. De wa verzekering tractor is dus voornamelijk bestemd voor het verkeersrisico en soms voor het werkrisico. Denk bijvoorbeeld in het laatste geval dat u achteruit rijdt op uw eigen terrein en de auto van een bezoeker beschadigd.
  4. Aansprakelijkheid tractor bestuurder. De verzekering dekt de aansprakelijkheid aan de bestuurder van de tractor.

Beperkte casco verzekering

Natuurlijk is er ook nog de (beperkt) casco schadeverzekering om uitgebreid te bespreken maar daar gaan we in een latere fase naar kijken. De gevoelige aansprakelijkheid de wa verzekering tractor is zo belangrijk dat een duidelijke uitleg belangrijk is. Eerst zal door iedereen goed gekeken moeten worden om op het werk het risico te beperken. Niet omdat de verzekeringsmaatschappij dat zo graag wil maar omdat schade altijd veel extra kosten met zich meebrengt. (tijdverlies en werkverzuim). De wa verzekering tractor is een vangnet; zorg altijd eerst zelf voor een veilige en risicoarme werkomgeving.

Audio de wa verzekering tractor

In 11 minuten wordt hieronder nog in een heldere audio boodschap een toelichting gegeven over de aspecten van het gebruik en verzekeren van werkmaterieel zoals de tractor. Het zijn 11 minuten die zeker de moeite van het beluisteren waard zijn.

De werkmaterieelverzekering. 11 minuten. Link en download

Premie online berekening

Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie