Werkmaterieel premie en preventie tips

Werkmaterieel premie verzekering is een noodzakelijk onderdeel om op te nemen in de dagelijkse bedrijfsvoering.

Werkmaterieel premie

Ernstige ongelukken met werkmaterielen zoals een tractor, hoogwerker, verreiker, etc , zijn op de werkvloer geen uitzondering. Een paar weken geleden nog het ernstige ongeluk bij Dalfsen bij een botsing tussen een trein en een hoogwerker. Maar vallen en verwondingen van de gebruikers door machines en werkmaterieel komen het meest voor. Ook spelen gezondheidsrisico’s een rol, zoals blootstelling aan gevaarlijke stoffen en zware fysieke belasting. Uiteraard wilt u deze risico’s als werkgever zoveel mogelijk beperken.

Wettelijke aansprakelijkheid werkmaterieel verzekering

De premie voor de wettelijke aansprakelijkheid op een wa werkmaterieel verzekering wordt vaak bepaald aan de hand van de oorspronkelijke cataloguswaarde. De gedachte hierachter is dat de cataloguswaarde en het vermogen van het werkmaterieel een sterke relatie hebben. Meer motorvermogen betekent vaak zwaarder werkmaterieel die meer schade kan aanrichten. En dus is vraag de verzekeringsmaatschappij meer premie.

Casco dekking

Diezelfde cataloguswaarde wordt gebruikt voor de casco premie van een werkmaterieel verzekering. Let daarbij vooral op de vergoeding van de waarde in de eerste drie jaar. Een goede nieuwwaarde regeling is één van de belangrijkste punten om werkmaterieel verzekering  met elkaar te vergelijken. Als na twee jaar het werkmaterieel total-loss is dan is een nieuwwaarde regeling werkmaterieel verzekering nodig om weer fatsoenlijk werkmaterieel te kopen ter vervanging van het verwoeste werkmaterieel.

Beperkt Casco

Bij de berekening van de Beperkt casco premie wordt de dagwaarde aangehouden. Beperkt casco werkmaterieel verzekering keert, simpel gezegd uit bij brand en diefstal. Later gaan we die uitgebreide extra dekking nog eens extra bekijken want vaak kan een wettelijke aansprakelijkheidsdekking bij een werkmaterieel verzekering met een kleine bijbetaling worden uitgebreid met beperkt casco.

Bijzondere toevoegingen

 1. Schade aan bestuurder verzekering. Loopt de bestuurder letsel op? Toelichting schade bestuurder
 2. Ondergrondse schadeToelichting ondergrondsschade
 3. VerhaalsrechtsbijstandToelichting rechtsbijstand

Audio

Preventie tips werkmaterieel premie

Hieronder de 7 nuttige toevoegingen bij een Werkmaterieel premie verzekering. De aanvullingen op de Werkmaterieel premie verzekering zijn een manier om zonder risico goed verzekert uw werk te (laten) doen.

1. Schadeverzekering bestuurder

Deze aanvullende verzekering geeft recht op vergoeding (€ 1.000.000,00) van de schade veroorzaakt door werkmaterieel die de verzekerde lijdt als gevolge van een gedekte gebeurtenis. Onder schade wordt verstaan: schade ten gevolge van letsel of benadeling van de gezondheid, al dan niet de dood ten gevolge hebbend.
Als gedekte gebeurtenis gelden:

 1. Verkeersongevallen op de werkmaterieel premie verzekering. Een verkeersongeval, zijnde een botsing, aan- of overrijding waarbij het verzekerde werkmaterieel is betrokken.
 2. Andere ongevallen. Enig ander ongeval dat de verzekerde als bestuurder (ook: bij het in-/uitstappen) van het verzekerde werkmaterieel treft, voor zover dat ongeval is te beschouwen als een plotseling onverwacht van buiten komend, op het lichaam van de verzekerde inwerkend geweld dat rechtstreeks een medisch vast te stellen letsel doet ontstaan.

2. Rechtsbijstand werkmaterieel premie verzekering

De verzekerde heeft aanspraak op rechtsbijstand in een geschil waarin hij is betrokken als gevolg van:
– deelname aan het wegverkeer met het werkmaterieel;
– het voorhanden hebben, onderhouden en vervangen van het werkmaterieel.
Bovendien moet de gevraagde rechtsbijstand betrekking hebben op:
– het verhalen van schade aan personen en/of schade aan zaken;
– strafzaken;
– geschillen uit sleep- of reparatie-overeenkomst.
Zie voor de vaststelling van de schadevergoeding en de exact uit te keren vergoedingen zie de werkmaterieel premie verzekering voorwaarden van de verzekeringsmaatschappij.

3. Dekkingsgebied

Vaak is dekkingsgebied Nederland voldoende maar steeds vaker werken ook bedrijven buiten de natuurlijke landsgrenzen. België en Duitsland of verder weg. Controleer de dekking van de verzekeringsvoorwaarden en breidt het dekkingsgebied van het werkmaterieel uit als andere werkgebieden voor kunnen komen. Liever vooraf het dekkingsgebied correct vermelden dan achteraf te ervaren dat de werkmaterieel premie verzekering nog te beperkt was.

4. BTW meeverzekeren

Het kan zijn dat uw bedrijf de BTW niet kan verrekenen. In dat geval is het zinvol de BTW wel mee te verzekeren. Kunt u de BTW wel volledig verrekenen; dan wordt de BTW niet meegenomen in de bepaling van de dagwaarde of de nieuwwaarde.

5. Verhuur bij een werkmaterieel premie verzekering

Incidentele verhuur zonder machinist wordt door de meeste verzekeringsmaatschappij wel geaccepteerd en geven ze “gewone” verzekeringsdekking. Wel kan er een verhoogd eigen risico aanwezig zijn.  Is er geen incidentele verhuur maar structurele verhuur zonder machinist dan is er geen dekking bij de meeste verzekeringsmaatschappijen. Wordt u ingehuurd als machinist dan is er geen sprake van verhuur maar “gewone” bedrijfsuitoefening met het werkmaterieel. Kijk goed de verzekeringsvoorwaarden na zodat er achteraf geen discussie kan ontstaan. Of vraag het ons.

6. Diefstal tracing

Rust uw werkmaterieel uit met het tracking- en tracingsysteem bij diefstal. De Werkmaterieel premie verzekering kan dan een extra premiekorting te krijgen (bij een aantal verzekeringsmaatschappijen). zie ook Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit.

7. Eigen gebrek

Deze toevoeging dekt schade en kosten aan uw werkmaterieel door materiaal-, constructie- of bedieningsfouten. Meestal zal op de Werkmaterieel premie verzekering een maximale termijn staan tot maximaal 5-6 jaar vanaf de aankoop.

Twitter

Werkmaterieel en preventie

 1. Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); zie hiervoor .
 2. Maak daarbij een taakrisicoanalyse voor risicovolle werkzaamheden.
 3. Zorg voor een goede coördinatie en toezicht van de veiligheidsmaatregelen als er met meer partijen wordt samengewerkt.
 4. Verstrek alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen aan uw werknemers en zorg ervoor dat die ook worden gebruikt.
 5. Besteed regelmatig aandacht aan arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg.
 6. Stel uw werknemers in de gelegenheid om veiligheidsopleidingen en bedrijfshulpverlening te volgen.
 7. Houd rekening met taalbarrières en cultuurverschillen bij inzet van buitenlandse werknemers.

Werkmaterieel en preventie. Denk echter eerst even zelf aan de Wet van Murphy. “Anything that can go wrong will go wrong” vertaald in het Nederlands:

als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis. …

Online werkmaterieel premie

Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie

Video schade