Graafmachineverzekering Beperkt casco – 5 voordelen

5 voordelen Graafmachineverzekering met Beperkt Casco

 1. Een geringe extra premie;
 2. Geen waardeverlies graafmachine bij brand, diefstal, storm etc.;
 3. Ook bij oudere graafmachine is de graafmachineverzekering af te sluiten;
 4. Een beperkt eigen risico;
 5. Graafmachine verzekering eenvoudig te stoppen of te wijzigen.
Graafmachine premieberekening

Uitbreiding WA graafmachineverzekering

graafmachineverzekering

De eigenaar van de verzekerde graafmachine is er natuurlijk bij gebaat een goede graafmachineverzekering te hebben met de juiste wettelijke aansprakelijkheid verzekeringsdekking. De voordelen Graafmachineverzekering met Beperkt Casco moeten dan goed bekend zijn. De eigenaar van de graafmachine wil vaak een extra volledige dekking. Maar de waarde van de graafmachine is vaak al flink gedaald en de premie voor een cascoverzekering is dan niet meer aantrekkelijk. Toch kan een brand, diefstal of blikseminslag flinke financiële schade veroorzaken. De extra premie is vaak heel beperkt.

Graafmachineverzekering Brand & Diefstal

Als volgens de graafmachineverzekering sprake is van dekking ‘Beperkt casco’ geeft de verzekering de verzekerde recht op een vergoeding voor beschadiging of verlies (hierna tezamen ook aangeduid als ‘schade’) van het werkmaterieel. (Uitleg over het verschil tussen de eigenaar, bezitter, houder, verzekeringsnemer, verzekerd of bestuurder vindt u hier.) Beperkte casco wordt ook wel eens aangeduid als mini-casco. Dit in tegenstelling van volledig casco waar alle “van buitenkomende onheilen” zijn meeverzekerd. Dus ook eigen fouten. Wilt u de uitsluitingen even lezen; hier vindt u een uitgebreid artikel.

Dekking Beperkt cascodekking

 • brand, explosie, zelfontbranding en blikseminslag;
 • diefstal, verduistering, joy-riding;
  breuk van één of meer ruiten van het werkmaterieel, voor zover de ruitbreuk niet het gevolg is van botsen, slippen, omslaan, van de weg of te water
  geraken;
 • storm, zijnde een windsnelheid van tenminste 14 m per seconde (windkracht 7) waardoor het werkmaterieel – in stilstand – omver waait of voorwerpen
  op/tegen het werkmaterieel terechtkomen;
 • het neerstorten van een luchtvaartuig of onderdelen daarvan alsmede het vallen van voorwerpen uit een luchtvaartuig.

Bijzondere toevoegingen graafmachineverzekering

 1. Schade aan bestuurder verzekering. Loopt de bestuurder letsel op? Toelichting schade bestuurder
 2. Ondergrondse schadeToelichting ondergrondsschade
 3. VerhaalsrechtsbijstandToelichting rechtsbijstand

Preventie

graafmachineverzekering
 • Breng de veiligheids- en gezondheidsrisico’s in kaart met een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E); zie hiervoor .
 • Maak daarbij een taakrisicoanalyse voor risicovolle werkzaamheden.
 • Zorg voor een goede coördinatie en toezicht van de veiligheidsmaatregelen als er met meer partijen wordt samengewerkt.
 • Verstrek alle noodzakelijke persoonlijke beschermingsmiddelen aan uw werknemers en zorg ervoor dat die ook worden gebruikt.
 • Besteed regelmatig aandacht aan arbeidsomstandigheden, bijvoorbeeld tijdens werkoverleg.
 • Stel uw werknemers in de gelegenheid om veiligheidsopleidingen en bedrijfshulpverlening te volgen.
 • Houd rekening met taalbarrières en cultuurverschillen bij inzet van buitenlandse werknemers.

Werkmaterieel, graafmachineverzekering en preventie. Denk echter eerst even zelf aan de Wet van Murphy. “Anything that can go wrong will go wrong” vertaald in het Nederlands:

als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis. …

Audio graafmachineverzekering

Een grondige uitleg of de zaken rondom het verzekeren van het risico bij werkmaterielen kunt u hier beluisteren.

Attentiepunten bij premie vergelijken graafmachineverzekering.

 1. Het gaat om premie, premie, premie. Toch is daar wel iets op af te dingen. Ga bijvoorbeeld niet in zee met nieuwkomers en prijsvechters. Ergens komt er een moment dat u de prijs er (wel) voor betaald.
 2. Een graafmachineverzekering is alleen nuttig als er ook soepel wordt uitgekeerd. Vraag eens aan uw adviseur hoe zijn/haar ervaringen zijn. Let op; Bij een lage premie van een graafmachineverzekering zijn verzekeringsmaatschappijen vaak kritischer bij een schadeclaim. Populair gezegd; er zijn meer kleine lettertjes.
 3. Verzekeren rechtstreeks bij een verzekeringmaatschappij of een eigen adviseur. Zelf doen kost tijd en dus ook uw geld. Niet iedereen de deskundigheid om verzekeringsmaatschappijen kritisch weerwoord te geven als ze een schadeclaim afwijzen. De premie graafmachineverzekering via een adviseur is daardoor wel altijd iets hoger.
 4. Denk eens over een verzekeringspakket. Hoge pakketkortingen tot 12% bij meerdere zakelijke verzekeringen.
 5. Is er een kosteloze aanvraag, controle en beheer. Worden schade gratis afgehandeld? Wij rekenen geen extra kosten voor onze hulp bij een schade.
 6. Kies altijd grote Nederlandse verzekeraars; daar kunt u de minste problemen verwachten bij een schade.
 7. Geen kenteken graafmachine (nog)? Dan is het verzekeren natuurlijk ook verstandig.
 8. Kies een verzekeringsadviseur die geregistreerd is bij de AFM  en eentje die een beetje plezier heeft in het premie vergelijken van graafmachineverzekeringen.

Andere tips

 1. Gekoppelde aanhangwagen hoort standaard Wettelijke aansprakelijkheid WA meeverzekerd te zijn en onderdeel van de premie vergelijken graafmachineverzekering. Wij zorgen daar voor.
 2. Zijn er verder nog veel extra poliskosten en administratievergoedingen?
 3. Hoe is de schade door lading wel verzekerd op de polis?
 4. Letselschade is altijd een groot financieel risico. Is dat voldoende verzekerd? Letselschade aan andere personen hoort meeverzekerd te zijn tot € 6.100.000.
 5. Hoe is afvallende schade door de lading verzekerd?
 6. Zijn de meest voorkomende beperkt casco schades goed verzekerd? Denk aan
  1. brand,
  2. ontploffing,
  3. diefstal,
  4. vandalisme,
  5. joyriding,
  6. storm en natuurrampen.
 7.  Zijn de meest voorkomende volledig casco schades goed verzekerd? Denk aan
  1. botsen,
  2. stoten,
  3. slippen,
  4. omslaan,
  5. te water of
  6. van de weg raken.

5 uitsluitingen graafmachineverzekering

 1. Opzet / roekeloosheid / merkelijke schuld. Uitgesloten is schade veroorzaakt door opzet, al dan niet bewuste roekeloosheid of al dan niet bewuste schuld van de verzekerde zelf. Een “geintje” met een werkmaterieel kan dus grote financiële gevolgen hebben.
 2. Onvoldoende onderhoud. Uitgesloten is schade die het gevolg is van de verzekerde te verwijten ernstig gebrek aan onderhoud van het werkmaterieel. Oftewel, onderhoud werkmaterieel goed. Er is vaak niet direct officiële jaarlijkse keuringen nodig maar een goed onderhoudsschema is wel van belang.
 3. Luchtbanden werkmaterieel. Uitgesloten is schade aan luchtbanden, tenzij die schade is veroorzaakt door een gebeurtenis die tegelijkertijd ook andere (gedekte) schade aan het werkmaterieel tot gevolg heeft gehad.
 4. Normale slijtage. Uitgesloten op de graafmachineverzekering is schade bestaande uit herstelkosten van (de gevolgen van) normale slijtage.
 5. Schade door te bewerken/verwerken materiaal
  Uitgesloten is schade die tijdens de bewerking/verwerking van materiaal is veroorzaakt doordat er materiaal is ingevoerd waarop het werkmaterieel niet is berekend. Aldus heeft deze uitsluiting ook betrekking op schade door de invoer van te veel materiaal tegelijk en door invoer van verontreinigd of onjuist samengesteld materiaal.

Een specialist is waardevol

U bent meteen tevreden, daar zorgen wij voor. Wij doen dat razendsnel als het snel kan en grondig als dat voor u nuttig is. U kan aangeven dat wij op afstand moeten blijven. Stelt u prijs dat wij direct helpen dan hebben we snel contact; ook als u ’s avonds of in het weekend even rustig wilt overleggen. U kan het persoonlijke verhaal van Gerrit-Jan Doorneweerd hier lezen.

✅ Specialistische kennis en schadehulp
✅ Tijdsbesparing met unieke online formulieren
✅ Betaalbaar, efficiënt en op dagverwerking
✅ Avond en weekend service
✅ Professionele werkmaterieelverzekeringen

Premie online berekenen

Tractorverzekering premieberekening Graafmachine premieberekening Laadschop - shovel premieberekening Bulldozer premieberekening Hoogwerker premieberekening Hijskraan premie opvragen online Heftruck premieberekening Verreiker premieberekening Werkmaterieel particulier online premie

Video