Recall verzekeringen bij productaansprakelijkheid

Recall verzekeringen verzekeren de kosten van een Product recall. Product recall is het uit de markt (schappen) halen van producten die zodanig zijn aangetast dat zij ongeschikt of zelfs gevaarlijk zijn voor gebruik. De gevolgen van een product recall kunnen enorm zijn. De vroegst mij bekende product recall was de nasi van Iglo. Schade in 1980 2,5 miljoen euro. In Amerika is er zelfs een website US Recallnews met alle soorten recalls. Recall verzekeringen zijn voor verschillende productgroepen een interessante wijze om de kosten te kunnen afwentelen op een verzekeringsmaatschappij bij schade.

Recall verzekeringen verschillen

Recall verzekeringen

Er zijn speciale verzekeringen tegen de financiële gevolgen van (opzettelijke) productaantasting.

  1. Basis Recall verzekeringen. De Basis Recall verzekering is bestemd voor producenten/handelaren van eindproducten, met een omzet tot € 75.000.000.
  2. De MMR-verzekering is bestemd voor De MMR-verzekering is bedoeld voor middelgrote ondernemingen met een omzet tot € 75.000.000.
  3. De CPI-verzekeringen zijn de meest uitgebreide Recall verzekeringen. Deze verzekering is – naast de bovengenoemde doelgroep – tevens geschikt voor bedrijven met ‘private labelling’.
  4. Product contaminatie verzekeringen. De Product Contaminatie-verzekering houdt daar rekening mee en vergoedt gederfde winst, gemaakte kosten en de kosten voor ingehuurde experts en crisis/PR-consultants in verband met de recall. Brochure Recall en product contaminatie

Preventie ideeën

  1. Produceert u de producten die u zelf verkoopt? Kijk dan eens nauwkeurig naar uw productieproces. Controleer de grondstoffen of halffabricaten die u gebruikt goed en eindig met regelmatige steekproeven waarbij u de kwaliteit van uw product beoordeelt. Zorg voor controlemomenten die u vastlegt en uitvoert.  De verzekeraar van de Recall verzekeringen zal dit proces zeker beoordelen.
  2. De fabrikant van uw producten is belangrijk. Maak goede afspraken en leg die vast in een contract en voer een kwaliteitscontrole uit voordat de producten naar u worden verzonden. Kunt u de kwaliteitscontrole niet zelf uitvoeren, bijvoorbeeld omdat uw producten helemaal uit China komen? Schakel dan ter plaatse een bedrijf in dat hierin is gespecialiseerd.
  3. Denk aan goede eigen leveringsvoorwaarden of inkoopvoorwaarden. Leg afspraken die u met uw leveranciers maakt vast in heldere contracten waaraan u goede inkoopvoorwaarden verbindt. Leg de zaken rondom de aansprakelijkstelling nadrukkelijk in deze voorwaarden vast. Maakt u eigen inkoopvoorwaarden? Laat die dan juridisch toetsen door een rechtsbijstandverzekeraar.
  4. Kijk niet vreemd op als uw kopers uit verre landen komen. Wees attent bij aanvragen uit de Verenigde Staten en Canada. De schadeclaims zijn daar vaak erg hoog, bedenk daarom goed of u het risico van een aansprakelijkstelling kunt en wilt nemen. Gaat het dan toch mis dan kan met Recall verzekeringen de schade worden beperkt.

Wilt u een indicatie van een premie, dan kunt u ons hier bereiken. Meer informatie over productaansprakelijkheidsverzekering vindt u hier.

Premie online berekenen

Bedrijfsaansprakelijkheid – premie op maat Beroepsaansprakelijkheid alle premies online Bestuurdersaansprakelijk premie berekenen BV Bestuurdersaansprakelijk stichting/vereniging Bestuurdersaansprakelijkheid maatwerk Vervoerdersaansprakelijkheid premie online Overzicht alle bedrijven verzekeringen