Alles met een “V”

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


Verbond van Verzekeraars
Verhaalsbijstandverzekering
Verklaring Uiteindelijke belanghebbende VUB
VAR Vermist Auto Register
Vermogensschade
Vervangingswaarde
Vervoerdersaansprakelijkheidsverzekering
Verwervingskosten
Verzekering
Verzekeraar (Verzekeringsmaatschappij)

Verzekeraars, eisen
VIP Verzekeraars Instituut voor Preventie
Verzekerd kapitaal
Verzekerd object
Verzekerde
Verzekerden AVP
Verzekering volgt belang
Verzekeringnemer
Verzekeringnemer rechten/plichten
Verzekeringsadviseur
Verzekeringsgebied
Verzekeringskamer
Verzekeringsverplichting
Verzekeringsvoorwaarden
Verzuimverzekering
Verzuimverzekering wettelijke verplichtingen
Verzwijging
Vonkenvanger clausule
Voorgeschiedenis en mededelingsplicht
Voorlopige dekking
Voorlopige teruggaaf
Vordering derden bij letsel
Vorderingsgerechtigd bij overlijden
VRKI 2017 Verbeterde risicoklassenindeling
Vrijstellingen WAM
Vrijwaringsbewijs
VVE (Bestuurdersaansprakelijkheid)