De recessie

De recessie wordt veroorzaakt door de pensioenlasten. Kijk maar (2005).
Dit zijn de pensioenkosten voor een “gewone” verpleegkundige: salaris € 1.800,-.

Verplichte premies zijn:
– AOW-premie
– Spaarfonds
– Pensioen PGGM
Totaal € 587,-

En kan er nog vanaf gaan:
– Levensloop
– Spaarloon
Totaal € 284,-

Er gaat totaal bijna € 1.000,- richting pensioenzaken.
Dan heeft ze ook nog geen lijfrentepremie gespaard.

Ik ben getrouwd met zo’n verpleegster. Een schat hoor, maar je ziet, het schiet financieel niet op.
Ooit dacht ik in mijn wilde dromen van een rijke, blonde vrouw in een cabrio, die thuis op mij wacht.
D’r is niets van mijn dromen uitgekomen.

Met 119 km richting prépensioen

Het was een heerlijke dag gisteren. Tevreden stond ik nog even in de gebruikelijke A1-file om half acht.
Thuis een broodje en de TV aan voor het nieuws.

En toen kwam er een grapje van het Journaal: Het vroegpensioen voor overheidspersoneel was niet meer 62 jaar maar 62 jaar en 2 maanden om de arbeidsparticipatie te verhogen. Maar het was geen grapje.

Niet 62 jaar maar 62 jaar en 2 maanden.

Ja maar; ze krijgen dan geen volledig pensioen.
Ja maar: ze moet er zelf met levensloop voor sparen.
Ja maar; ze krijgen een hoger pensioen als ze op latere leeftijd pensioneren.
Ja maar; het ligt best wel genuanceerder.
Ja maar; dit blijft een aanfluiting als de rest van Nederland volgens deze regering met 65 jaar met pensioen moet.

Ambtenaren die met ambtenaren onderhandelen over hun ambtenarenpensioen.
Tja, dan kun je van alles verwachten.

Ik heb ook een goed voorstel voor de regering.
Laten we de maximum snelheid van 120 km per uur voor iedereen verlagen naar 100 km per uur.
Overheidspersoneel kunnen dan hun goede wil tonen en ook minder hard gaan rijden:
119 km per uur.

Na 65 jaar nog doorwerken

Flauwekul, zal u denken; Dat is alleen weggelegd voor een kleine groep. Praktisch blijkt inderdaad dat voornamelijk universitair opgeleiden ook na 65 jaar nog betaald werken. Het overgrote gedeelte (90%) van 65-jarigen werkt niet meer.

Natuurlijk zijn er slopende beroepen. Natuurlijk zijn er veel fysiek zware beroepen zijn die niet tot op hoge leeftijd vol te houden zijn. Natuurlijk wordt er ook onbetaald werk gedaan en is er niet voor iedereen werk.

Maar het vertruttelen van je leven op je 55-ste met hele dagen golfen, mag van mij op dezelfde lijn worden gezet als roken en met drank op autorijden. Het behoort “Not done” te zijn.

De overheid kan dit gedrag eenvoudig de kop in drukken.
De reclamespot van Postbus 51 zie ik al voor me.

“Lekker eerder stoppen met werken”
Waarna de golfer van dichtbij een wandelend skelet blijkt te zijn.

onderzoeken ZwitserLeven

NIPO/ZwitserLeven hebben een nutteloos onderzoek verricht.
Conclusie van dit onderzoek: Nederlanders gebruiken nooit hun vakantiegeld voor aanvullingen voor het pensioen.

Laat mij nog even een paar onderzoeksresultaten melden (van onderzoeken die de komende jaren plaats zullen vinden).
– Mensen van 45 jaar en ouder willen vaker extra sparen voor hun pensioen dan jongeren.
– Mensen kopen liever een groter huis dan een dikker pensioen.
– 99% van de gesprekken tijdens feestjes gaan niet over pensioen.

Datzelfde onderzoek leert overigens dat 2 op de 5 Nederlander gemiddeld 1400 euro per jaar apart zet voor pensioen. Kijk dat is wel nieuws.
Conclusie van dit onderzoek: Het merendeel van de mensen doet geen donder aan z’n pensioen.
Zo, dat spaart de komende jaren veel onderzoeksgeld.

Nooit meer met pensioen

De gemiddelde pensioenduur in Nederland voor mannen bedraagt slechts 15 jaar. In Frankrijk is dat 20 jaar. Voor vrouwen is dat 19 jaar respectievelijk 25 jaar.

Het afschaffen van de VUT en het prepensioen zal dit verschil alleen maar groter maken. Met het ook nog verder opschuiven van de AOW leeftijd komt er een tijd dat we überhaupt niet meer met pensioen zullen gaan.
Stel je voor; bij McDonalds vraagt een vrouw van 78 jaar: “Zal ik het inpakken of eet u uw hamburger hier op?”

AOW

De fanfare trekt door het land in. De 2,5 miljoenste AOW-ers is feestelijk bij het SVB ontvangen. Een organisatie waar jaarlijks 22 miljard euro’s over alle AOW-ers wordt verdeeld.
In 2038 (hoe oud bent u dan?) zullen dat er bijna 5 miljoen zijn. Dat geld voor de AOW-ers wordt opgebracht door de werkende bevolking.

Wat kost u dat? Ongeveer de hele maandag en de dinsdagochtend. Daar helpt geen weblog tegen.
In 2038? Nee, dat kost het nu, anno mei 2005.

Dus dinsdagmiddag bent u verlost van de kosten van de 65-plussers en u mag daarna tot in de woensdag werken voor de AWBZ en uw pensioenpremie. Dan komt de belasting nog en het brood, uw huis en de rest. Maar dan is het alweer ruim vrijdag. Voor de liefhebbers van globaal de cijfers (aow-premie 18%, aow-rijksbijdrage 5%, awbz 13%, pensioenpremie 15%)

Vorig jaar zei het ministerie van de Geus over mij in een interview: “Doorneweerd maakt de mensen onnodig ongerust over de AOW”. Gaat u dus maar rustig slapen.