Brandweer

De Shell directie heeft dit weekend ongetwijfeld een fles champagne open getrokken. Zie ook mijn log over de Shell staking van afgelopen week. Ze hebben zoals verwacht een klinkende overwinning gescoord. Pensioenleeftijd gewoon op 65 jaar en een werknemersbijdrage van 2%. Echt moeilijk waren de onderhandelingen vast niet geweest voor de directie. Ze voerden immers gewoon de Wet uit.
65 jaar is de nieuwe standaard pensioenleeftijd met gewoon een eigen bijdrage van de werknemers. Ze hebben hun werknemers wel de gebruikelijke loonsverhoging gegeven. Die medewerkers mogen dat in een levensloopregeling stoppen voor later of gelijk opsnoepen als salaris. Ik kan wel raden wat ze gaan doen.

Brandweerlieden zijn bang dat hun FLO wordt afgepakt. (FLO betekent functioneel leeftijdsontslag.) Die FLO geeft hen de mogelijkheid om op 55 jaar te stoppen met werken.
Die brandweerlieden hebben niet het stakingsmiddel gebruikt maar zich ziek gemeld. Er zijn natuurlijk direct artsen op afgestuurd en toen waren ze ineens niet meer ziek. Snel gingen de meeste weer aan het werk want als je salaris dreigt gekort te worden, dan wijken de principes snel.

Al met al lijkt het erop dat de nieuwe werkelijkheid nog niet is doorgedrongen tot deze groepen werknemers. Eerder dan 65 jaar met pensioen zal nog maar voor weinige meer zijn weggelegd. Het “Zwitser Leven Gevoel” zal moeten wijken voor “arbeid adelt”. Wen er maar aan.

Boze benzine-boeren en heetgebakerde brandweerlieden. Het wordt een ontvlambare winter.

Shell

Er is een pensioenprobleem tussen de Shell en hun medewerkers. Waar maken de Shell mensen ruzie over?

Shell wil minder pensioenpremie betalen en een pensioenleeftijd van 65 jaar.
De Shellmensen hebben een eindloonregeling tot 60 jaar zonder een eigen premiebijdrage.
En die Shell-mensen willen alles zo houden “want Shell verdient geld genoeg”.

In een weblog van Shell medewerkers en de weblog van de Nam zijn stevige uitspraken te vinden over het pensioenconflict met hun werkgever. Want de vakbonden en hun getrouwen pakken flink uit , weblogs, petjes, T-shirts met pakkende teksten, boze onderhandelaars en een politieke partij (SP) die hun aktie steunen.

In het NRC van gisteren stond een foto van een man met spandoek:
Witte boorden criminelen stelen 5 jaar van je leven.

Een heerlijke opruiende tekst.
– De witte boorden koppelen aan crimineel gedrag.
– De ouderwetse tegenstelling tussen de mannen van stavast en pennenlikkers.
– De eerlijke mannen tegen de stelende ambtenaren.

En dan een traan aan het eind…5 jaar van je leven…….
Na een zwaar werkzaam leven van die Shell medewerker, wordt nu ook zijn laatste restje hoop op een rustige oude dag, hem afgenomen. Terwijl hij zich zo verheugd had op die uitjes vanaf zijn 60-ste met de bus van oud Shell-werknemers naar Winterberg.

Voeten

Uit een onderzoek van The Boston Consulting Group blijkt dat slechts een klein deel van de werknemers in levensloop mogelijkheden ziet om te sparen voor verlof.
De Geus zei nog niet zo lang geleden dat mensen de regeling vooral zullen gebruiken voor het maken van een lange reis. Jammer, de Geus, weer fout ingeschat.

Als tweede is in beeld de behoefte om de belastingdruk te verminderen.
Lukt het niet met lijfrente, dan doen we het toch gewoon met levensloop……

Vooral echter ziet men de mogelijkheid levensloop te gebruiken als middel om toch eerder met (pre)pensioen te kunnen gaan.
Zie hier het gevolg van het Museumpleinakkoord. De manifestatie van 55-plus vakbondsmensen waar zij hun rechten over de rug van de jonge generatie liepen veilig te stellen.

Het blijft vreemd te zien dat eerder stoppen met werken als een groot ideaal wordt gezien.
De reden kan liggen in de Schepping.

Ons lichaam is niet voorbestemd om te werken.
We zouden immers van onze Schepper veel grotere voeten hebben gekregen.

Ons lichaam is wel weer uitstekend geschikt om op onze rug te liggen.

Geen flauw idee

Nederlandse werknemers hebben geen flauw idee welke secundaire arbeidsvoorwaarden voor hen gelden (61 procent). Dit terwijl ze aan dit soort voorwaarden (pensioen, ziektekosten, WAO-hiaat etc.) veel waarde hechten (78 procent). Dit zijn de resultaten uit een onderzoek van Aon Consulting.

Gelukkig heeft de directievoorzitter Reinier Hinse diep nagedacht over de conclusie:
“Is de informatieverstrekking hierover niet goed, dan leidt dat tot ontevreden werknemers,”

Wat denkt hij daar dan aan te gaan doen?
“De informatieverstrekking moet verbeterd worden.”

Wow. Diep, heel diep.

Maar ik leer snel:

Van ons eigen Perscentrum: Bij een onderzoek naar de tijdsbesteding blijkt dat directievoorzitters teveel tijd moeten besteden aan eigen onzinnige onderzoeken.
Het probleem kan worden opgelost door minder tijd besteden aan onzinnige onderzoeken.

MKB-ers

In het blad Fusie en Overname staat te lezen dat van oudere MKB-ers slechts 88% verzekerd is voor overlijden. En dat ze ook heel weinig verzekerd zijn voor arbeidsongeschiktheid. De onderzoekers van Centraal Beheer Achmea, Jonger Advies Corporate Finance en Staalbankiers vinden dat mensen zich meer moeten verzekeren.

Natuurlijk vinden die verzekeringsjongens dat.
Want die verzekeringsjongens willen gewenste antwoorden.
En die verzekeringsjongens hebben dus weer free publicity gekregen.
Maar die verzekeringsjongens lopen al vele jaren achter de feiten aan.

Het feit dat MKB-ers zich slecht verzekerd hebben, heeft alles te maken met het feit dat de verzekeringsbranche hun werk niet goed doen.

Er worden door die verzekeringsjongens zelden persoonlijke gesprekken met MKB-ers gevoerd.
Er is geen lobby werk in Den Haag voor die MKB-ers om hun positie te verbeteren.
En er wordt slechte en gekleurde informatie aan MKB-ers verstrekt in de vorm van makkelijke folders.

Dus verzekeringsjongens van Achmea: Ga aan het werk en schei uit met die onzinnige onderzoeken.
Het zou toch jammer zijn dat jullie, na een slecht pensioenadvies aan een eigen MKB-er, tegen hem moet zeggen; ” Ach, Mea Culpa, we waren even bezig alles eerst te onderzoeken.

De Koningin

Koningin Beatrix op Prinsjesdag:

“Vroeg stoppen met werken wordt niet langer gestimuleerd…”
“……De levensloopregeling biedt werknemers de gelegenheid te sparen voor tussentijdsverlof.”

Geen woord over de verminderde koopkracht en de financiering van de AOW,
Geen woord over het komende generatieconflict.
Geen woord over de vergrijzingproblematiek.
Geen woord over pensioen.

Conclusie? Het probleem wordt doorgeschoven naar de volgende regering.

Koningin Beatrix ontvangt zelf ook AOW. Zij schijnt het schaamrood op haar kaken te hebben gehad toen zij de eerste uitkering ontving. Zij heeft nog even geprobeerd de uitkering tegen te houden, maar regels zijn regels. Ongeacht haar inkomen en vermogen moest ze de uitkering ontvangen. Zij schijnt nu haar AOW-uitkering in een aparte Goede-Doelen Stichting te storten. Een politiek signaal van jewelste.
Oké, de hemel komt er niet van naar beneden maar de koningin had al wel vast een blauwe hoed opgezet.

Dus DAS

Werk wordt gezien als grootste mogelijke conflictbron, zo blijkt uit onderzoek van bureau MWM2, dat in opdracht van DAS Rechtsbijstand is uitgevoerd onder 700 respondenten. Maar liefst 73,4 procent gaf aan op dit terrein het snelst een conflict te verwachten.

U ziet: er zijn veel onzinnige flut-onderzoekjes.

1. Een derde van onze tijd slapen we.
2. Een derde van de tijd doen we allerlei privé zaken met mensen die we kunnen uitkiezen.
3. De rest van de tijd werken we, toch?
We werken met mensen waar we nooit voor gekozen hebben en waar we verplicht tegenover moeten zitten. Een vruchtbare omgeving om ruzie te krijgen.

Het onderzoek zegt ook dat 70,4 procent van de mensen ontslag krijgen een probleem vindt.
Oeps, ontslag krijgen; dit is het moment om bang te worden.
Gelukkig kan de DAS dat oplossen met een rechtsbijstandsverzekering. (Trommelgeroffel)
Ik was er zelf niet opgekomen.

Dusss DAS, verzin eens iets anders om aandacht te krijgen anders begin ik een proefproces met mijn Stichting OOO (Offensief Onzinninge Onderzoeken) vanwege het veroorzaken van ernstige nutteloze mediavervuiling.

Ziektekostenverlaging

Verlaag de ziektekosten! Dat vraagt 80 procent van de Nederlanders aan het kabinet. Ook een algemene BTW-verlaging van 19 naar 16 procent zou met gejuich worden ontvangen. Zo’n 1400 mensen werd gevraagd wat voor zij volgende week op Prinsjesdag willen horen vanuit Den Haag. Ook hoog op het wensenlijstje staat de teruggave van het roemruchte ‘Kwartje van Kok’. Volgens onderzoeker Martijn de Bruin van Q&A Research geeft de uitslag duidelijk aan dat de ziektekosten enorm leven onder de bevolking. Dit was gisteren te lezen in het AD.

Nu begrijp ik het niet meer……..

Nederlanders willen lagere ziektekosten. Dus minder medische ingrepen, minder snel naar de dokter lopen, en goedkopere medicijnen slikken.
Of
Ze zijn bang dat ze volgend jaar heel veel meer ziektekostenpremie moeten gaan betalen.

De volgende vraag zou wel boeiend zijn.
Stel, de premie wordt verlaagd: op welke medische kosten mag dan door u worden bezuinigd? Verpleegtehuizen? Dotterbehandelingen? Kankeronderzoek? Brandwondenbehandeling?

Dit onderzoek dingt dus mee naar de categorie Onzinnige Onderzoeken.
89% van de mensen zullen het hier mee eens zijn. 7% vindt dat ik überhaupt altijd uit mijn nek klets en 4% is in slaap gevallen tijdens mijn uitleg.

Pistolen Bertje

Bert de Vries stelt in zijn nieuwe boek Overmoed en onbehagen dat het volk ten onrechte met het pistool van de vergrijzing op de borst overtuigd wordt om het sociale stelsel steeds verder uit te kleden’.
Bert de Vries(1938) blijkt hiermee nog steeds een politicus van een andere generatie en een andere eeuw te zijn. Conservatief en antirevolutionair tot in de botten.

Hij mocht gisteren bij Buitenhof TV uitleggen dat de kosten van de AOW weliswaar fors stijgen maar dat er waarschijnlijk ook best wel veel extra belastinggeld binnenkomt door extra pensioen. Oftewel: ga maar rustig slapen.
Bert zei in 2003 nog: “Ik ben niet somber over de AOW”. Zou ie daarmee zijn eigen AOW hebben bedoeld?

Het is wel goed om te weten dat Bert de Vries vele jaren een uitstekend betaalde voorzitter van de Sociale Verzekeringsbank was. De organisatie die jaarlijks 23 miljard euro AOW-geld verdeeld. En die zitten niet te wachten op het broodnodige sleutelen aan de AOW.
Deze vroegere werkgever en zijn oude CDA-mannenbroeders zullen dus blij zijn met dit vlugschrift.

Het pistool van de vergrijzing zal uiteindelijk op deze antirevolutionair gericht worden.
En de trekker zal worden overgehaald door de generatie die zijn AOW moet betalen.
Welteruste Bert, ga maar rustig slapen.

Elske ter Veld

De Stichting “Pensioenkijker.nl” onder voorzitterschap van Elske ter Veld heeft een onderzoek laten verrichten. Resultaat van dit onderzoek is dat blijkt dat meer dan de helft van de mensen bij huwelijk of samenwonen niet nadenkt over de pensioensituatie.

Elske noemt dit “een verontrustende situatie”.

Dames en heren, graag wil ik u kennis laten maken met wederom een volstrekt overbodig onderzoek.
Een lange reeks van onderzoeken komen dagelijks op ons af met maar één doel; aandacht van de media. Dat is bij dit peperdure project “Pensioenkijker.nl” ook de doelstelling en dus wordt er een onderzoeksvraag geformuleerd. Die vraag (en de voorspelbare uitkomst) worden in een Perspublicatie gegoten. De financiers van het project kunnen dan weer gelukkig zijn en tevreden de subsidie voor een volgend jaar continueren. Want Elske heeft weer de aandacht gevestigd met deze “veronrustende situatie”.

Het gevolg is wel dat naar mate er meer van dergelijke onzin op ons afkomt, des te minder mensen over pensioen gaan nadenken.

Ik heb zelf ook een eigen onderzoek voor Elske verricht:
100% van de mensen besteden hun vakantiegeld niet aan extra pensioen maar daadwerkelijk aan hun vakantie. “Een verontrustende keuze.”