Archief van "cybercriminaliteit en datarisks"

Voordelen en nadelen Cyberverzekering. Vergelijkingen en tips

Hieronder gaan we uitgebreid op alle aspecten w.o. voordelen en nadelen Cyberverzekering. Een opstelling maken van de voordelen en nadelen Cyberverzekeringen, ook wel cyber-risicoverzekering of dekking voor de aansprakelijkheid is bedoeld om een ​​organisatie of bedrijf te helpen de risico’s te beperken door kosten te compenseren die het gevolg zijn bij herstel na een cyber-gerelateerde beveiligingsbreuk of soortgelijke gebeurtenis.

7,5 miljard dollar schade

de eerste cyberverzekering kwamen uit 2005 , waarbij de totale waarde van de premies naar verwachting 7,5 miljard dollar zal bereiken in 2020. Volgens de accountant PwC koopt ongeveer een derde van de Amerikaanse bedrijven momenteel een soort van Cyberverzekering.

Premie direct online

Voordelen en nadelen Cyberverzekering

De cijfers geven aan dat organisaties een behoefte aan cyberverzekering zien, maar waar hoe gaat het precies om? Cyberverzekering omvat doorgaans uitgaven in verband claims door derden. De volgende gemeenschappelijke kosten met bijbehorende Voordelen en nadelen Cyberverzekering zijn meestal:

Onderzoek

Een forensisch onderzoek is nodig om te bepalen wat er gebeurd is, hoe schade te herstellen en hoe te voorkomen dat er in de toekomst hetzelfde type schending optreedt. Onderzoeken kunnen de diensten van een beveiligingsbedrijf van derden betreffen, evenals de coördinatie met de rechtshandhaving en de FBI.

Bedrijfsverliezen

Een cyberverzekeringsbeleid kan soortgelijke zaken omvatten die onder een fouten- en weglatingsbeleid vallen (fouten als gevolg van nalatigheid en andere redenen), evenals monetaire verliezen die worden veroorzaakt door downtime van het netwerk, bedrijfsonderbrekingen, herstel van gegevensverlies en kosten die betrokken zijn bij Het beheer van een crisis, die kan leiden tot herstel van reputatie schade.

Privacy en kennisgeving

Dit omvat verplichte kennisgevingen van kennisbreuk aan klanten en andere betrokkenen, die door de wet in veel jurisdicties zijn gemachtigd, en kredietbewaking voor klanten wier informatie is of zou kunnen zijn overtreden.

Procedures en afpersing

Dit omvat juridische uitgaven in verband met de vrijgave van vertrouwelijke informatie en intellectuele eigendom, wettelijke regelingen en regelgevende boetes. Dit kan ook de kosten omvatten van cyberafpersing, zoals bij ransomware.

Houd er rekening mee dat de cyberverzekering nog steeds evolueert. Cyberrisico’s veranderen regelmatig en organisaties hebben de neiging om niet de volledige impact van overtredingen te melden om negatieve publiciteit te voorkomen en het vertrouwen van klanten te beschadigen. Zo hebben de verzekeraars ook nu nog onvoldoende gegevens om de financiële gevolgen van aanvallen goed te bepalen en in te schatten. In wezen is het echte risico van cyberaanvallen door door hen nog niet helemaal inzichtelijk.

Controleer de kwaliteit van een Cyberverzekering

Een aantal bekende verzekeringsmaatschappijen bieden cyberverzekeringspolissen. Wij verwachten dat cyberverzekering deel uitmaakt van de productlijn van elke bedrijfsverzekeringspakket. Maar zoals bij elke zakelijke verzekering verschilt de verzekeringsdekking per verzekeraar. Bij het vergelijken van de verzekeringen tussen verzekeraars, kijk dan naar de volgende elementen en dus naar de voordelen en nadelen cyberverzekering.

Onderzoek de voordelen en nadelen Cyberverzekering

 1. Zorgt de verzekeringsmaatschappij voor een of meerdere soorten cyberverzekeringspolissen of is de dekking gewoon een uitbreiding van een bestaand verzekeringen? In de meeste gevallen is een zelfstandig beleid het beste en vollediger.
 2. Hoe hoog zijn de verzekerde bedragen en de dekkingen?
 3. Heeft de verzekering betrekking op een aanval waaraan een organisatie slachtoffer is of alleen gerichte aanvallen tegen die organisatie?
 4. Heeft het verzekering betrekking op niet-kwaadwillige acties die door een medewerker worden genomen?
 5. Betreft de verzekering ook sociale engineering en netwerkaanvallen? Sociale engineering speelt een rol in allerlei aanvallen, waaronder phishing.
 6. Aangezien sommige aanvallen plaatsvinden over een lange periode van tijd, die maanden tot jaren kunnen zijn, omvat de verzekering tijdsbepalingen waarbinnen de dekking van toepassing is zoals voorrisico?

Premie direct online

Waar kijken verzekeringsmaatschappijen naar bij het bepalen van de dekking?

Een verzekeringsmaatschappij wil zien dat een organisatie zijn kwetsbaarheid voor cyberaanvallen heeft vastgesteld (een cyber risicoprofiel). Ze analyseren de beste vervolgacties om zoveel mogelijk te beschermen tegen aanvallen. Oopleiding van werknemers in de vorm van beveiligingsbewustzijn, met name voor phishing en sociale techniek, moet deel uitmaken van een beveiligingsplan. Het is verstandig gebruik te maken van specialisten voor de laatste informatie over nul-dag en gerichte aanvallen.

Aangezien de cyberverzekering steeds meer gestandaardiseerd wordt, kunnen verzekeraars controle van de processen van een organisatie aanvragen als voorwaarde voor de dekking.

Het verzekeringsdossier

Elke organisatie die klantinformatie opslaat en onderhoudt of online betalingsgegevens verzamelt of de cloud gebruikt, zou overwegen om cyberverzekering toe te voegen aan zijn verzekeringspakket. Met de voordelen en nadelen Cyberverzekering kan die keuze goed worden bepaald. Er moet daarbij een verschil worden gemaakt tussen “normale” MKB bedrijven en IT-professionals. Voor die laatste groep hebben we een maatwerkformulier om direct de juiste premies te kunnen laten uitwerken.

Maatwerkofferte

De wereldwijde kosten

Aanvallen nemen steeds verder toe. Kleine bedrijven hebben de neiging om te denken dat ze veilig wegkomen, maar Symantec constateerde dat meer dan 30 procent van de phishing-aanvallen in 2015 tegen organisaties met minder dan 250 werknemers werd gelanceerd. Symantec’s 2016 Internet Security Threat Report gaf aan dat 43 procent van alle aanvallen in 2015 gericht waren op kleine bedrijven.

Op grotere schaal bedroeg het Centrum voor Strategische en Internationale Studies in 2014 de geschatte jaarlijkse kosten voor de wereldeconomie van cybercriminaliteit tussen $ 375 miljard en $ 575 miljard. Hoewel de bronnen verschillen, bedraagt ​​de gemiddelde kosten van een gegevensbreuk voor grote bedrijven ruim 3 miljoen dollar. Elke organisatie moet beslissen of zij die kostenpost kunnen riskeren en of een cyberverzekering nodig is om de kosten te compenseren voor wat wel gebeurt. Een opstelling van de voordelen en nadelen Cyberverzekering zijn dan een goed uitgangspunten voor de beslissing.

Sony kwam in een ongemakkelijke situatie terecht na de 2011 PlayStation hacker breach, met kosten die $ 171 miljoen bedroegen die door cyberverzekering zouden kunnen zijn gecompenseerd.

Professionele risico management

Veel bedrijven zijn relatief overzichtelijk als het gaat om de basis risico’s. Denk aan brand, inbraak en aansprakelijkheid. Sommige ondernemingen hebben een veel intensievere risico analyse nodig om de risico’s inzicht te krijgen en goed onder controle te krijgen. Kijk eens op deze professionele risico management pagina.

Een goede eerste stap is het creëren van een cyber risicoprofiel voor uw bedrijf en het opstellen van een lijst van kosten die u bij een incident wilt hebben gedekt. Voordelen en nadelen cyberverzekering worden dan ook concreet duidelijk voor elk individueel bedrijf afzonderlijk.

Video. Live aanvallen in beeld:

cybercriminaliteit en datarisks, Verzekeringen

7 doorslaggevende nadelen en voordelen Cyberverzekering 2018

Voordelen CyberverzekeringCyberverzekering is de afgelopen tijd in de media vaak mede genoemd als oplossing voor de problemen die zijn ontstaan door de wereldwijde aanvallen met ransomsoftware. Wat zijn echter de voordelen cyberverzekering en de nadelen?

Wat is er verzekerd?

Iedereen begrijpt de enorme kosten die er gemoeid zijn als het noodlot toeslaat. Het is daarom goed eens hier te kijken wat er nu precies verzekerd is op een cyberverzekering. Globaal is het volgende verzekerd op een cyberverzekering.

 1. Systeeminbraak en digitale aansprakelijkheid
 2. Diefstal van privacygevoelige gegevens
 3. Hacking
 4. Afpersing en cyberaanvallen

De voordelen cyberverzekering zijn dus ook afhankelijk van de eigen bedrijfssituatie en werkwijze.

Premie direct online

Wettelijke verplichting

Elk bedrijf heeft een wettelijke verplichting en de maatschappelijke taak om op een veilige manier met die gegevens om te gaan en cyberaanvallen en datalekken tegen te gaan en op te lossen. Sluwe en vindingrijke cybercriminelen weten vaker dan ooit sluiproutes te vinden. Wetgevers, burgers en ondernemers lijken altijd net een stap achter te lopen als het gaat om de bescherming van vertrouwelijke bedrijfsinformatie en/of persoonsgegevens.

Sinds 2011

Cyber en Data Risks verzekering verzekert uw bedrijf onder andere tegen de gevolgen van hacking, systeeminbraak, verlies van data, gegevensdiefstal en cyber-aanvallen. De Cyberverzekering is in Nederland sinds 2011 verkrijgbaar en past zich voortdurend aan, aan de snelle ontwikkelingen van de digitale wereld. Het is een verzekering die al jaren voortbouwt op onze ervaring hier en in het buitenland. Zo kunt u zich bezig houden met uw bedrijf zonder zorgen te hebben over de gevolgen van deze criminaliteit.

Voordelen Cyberverzekering

Het begint echter met het in kaart brengen van de risico’s. Daarna afsluiten en beheren de verzekering en zorgen dat deze past bij het bedrijf.

 1. Bij een incidentmelding zorgen wij voor directe melding bij de verzekeraar. Daar staat een incidententeam uw bedrijf terzijde in geval van een incident
 2. Vaak heeft een goede cyberverzekering een Redsocks Security Scan.
 3. Ook kan er een juridische check van de bewerkingsovereenkomst gedaan door ICT Recht.
 4. Een cyberverzekering dekt de kosten van verweer en van adviseurs die onderzoek doen en assistentie verlenen.
 5. Voordat het cyberincident zich manifesteert kan er al schade ontstaan. Soms worden bedrijven afgeperst, onder dreiging van een DDoS-aanval of bewust lekken van privacygevoelige gegevens. De verzekeraar helpen voor de opvang van die kosten.
 6. Het kan nodig zijn dat een verzekerde extra IT-capaciteit inkoopt uit voorzorg om op deze wijze de DDoS aanval te voorkomen. Hiermee zijn kosten gemoeid, die kunnen worden verzekerd.
 7. Ook de begeleiding en betaling van afpersingsgeld kunnen afgedekt worden met de verzekering.

Nadelen cyberverzekering

 1. De verschillen in verzekeringsdekking verschillen sterk per verzekeraar. Diverse verzekeraars bieden verzekeringsdekking aan die financieel de verzekerde bedragen beperken. De vergelijking kost tijd en vergt een grote deskundigheid in de verzekeringsvoorwaarden.
 2. Er is naast het “kopen” van een polis ook intern een logistiek, juridisch en organisatorisch traject binnen de onderneming nodig om de risico’s tot een minimum te beperken.
 3. De verzekering vervangt niet de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, bestuurdersaansprakelijkheid of beroepsaansprakelijkheid maar is “slechts” aanvullend. Toetsing aan de voorwaarden van deze verzekering is een belangrijke stap om de risico’s goed onder controle te krijgen.
 4. De AVG (GDPR) stellen extra eisen aan de juiste keuze.
 5. Er is altijd een een hoog eigen risico van minimaal € 2.000,- per schade/aanspraak.
 6. Bij Business interruption (bedrijfsschade) is het eigen risico een wachttijd van 10 uur. Dat kan te lang zijn voor sommige ondernemingen.

Maatwerk Cyberverzekering IT professionals

Wij kunnen standaard cyberrisico voor MKB-ers op een uitstekende wijze tegen een gunstige premie verzekeren. Hier de online standaard MKB premie. Echter IT professionals verdienen een specifieke maatwerkofferte waar de risico’s grondig worden beoordeeld en er een uitwerking komt waar vooral de systeemrisico goed in kaart zijn gebracht.

Cyberrisico

Specialisten bij Hiscox

In hoeverre kan de dekking een een cyber- en datarisksverzekering de problemen oplossen? De verzekeringsdekking verschilt natuurlijk per verzekeraar. Wij hebben momenteel gekozen voor een specialistische verzekeraar Hiscox. De voordelen Cyberverzekering van hen momenteel uitstekend. De premieberekening is transparant. De voordelen cyberverzekering zijn goed om te blijven realiseren als aanvullende zekerheid rondom uw basis IT security systemen.

Checklisten IT-ondernemingen

IT-Bedrijven, MKB-ers en IT ZZP-ers moedigen wij aan eerst onze checklisten door te lopen en te kijken welke risico’s wel en niet van toepassing zijn. Daarna kunnen ondernemers eenvoudig via onderstaande link voor de veel verzekeringen  direct zelf online premies berekenen.

 1. Checklist bedrijfsrisico’s
 2. Checklist professioneel
 3. Checklist arbeidsvoorwaarden

Premie direct online

Video

cybercriminaliteit en datarisks, Verzekeringen

Datalekken aansprakelijkheid bestuurders en 2018 premies

Datalekken aansprakelijkheid bestuurders zijn grote financiële en imago risico’s voor die bestuurders. Bedrijven en overheden die persoonsgegevens verwerken zijn sinds 1 januari 2016 verplicht ernstige datalekken direct te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalekken aansprakelijkheid bestuurders

De datalekken en aansprakelijkheid bestuurders zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. We spreken van datalekken als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens mogen hebben. In de beleidsregels worden aan de hand van concrete voorbeelden duidelijk gemaakt wanneer een organisatie verplicht is datalekken te melden. Samen met een verzekering kunnen de problemen gelukkig goed opgelost worden.

Cyberverzekering premie online

Voorbeeld I

(meer…)

Aansprakelijkheid, cybercriminaliteit en datarisks

Cyberverzekering met 7 aansprekende schadevoorbeelden

Een cyberverzekering lost niet alles op maar wel veel gevolgen. In toenemende mate zijn we ons immers  bewust van digitale gevaren zoals datadiefstal, cryptoware en DDoS aanvallen.cyberverzekering Het MKB lijkt steeds vaker het slachtoffer te worden: Cybercrime: RAT’ten plaag in het MKB stond er onlangs in een persbericht van het Openbaar Ministerie. Waarbij de woordspeling verwijst naar zowel het aantal als het type aanvallen (Remote Access Trojan). De risico’s beginnen ook steeds meer top of mind te worden bij ondernemers, maar hoe breng je de risico’s in kaart bij je relaties? Wij zijn meer dan gewoon geïnteresseerd in het verzekeren van de risico’s met cyberverzekeringen, datalekpolissen en de bestuurlijke aansprakelijkheidsrisico’s. Deze cyberverzekering van Hiscox kan opwegen tegen de grote financiële risico’s.

Ontstaan schade

Een boze medewerker? Een cyberincident? Een virus? Een DDos aanval? De redenen zijn weinig interessant; de onderneming heeft er veel last van en levert op, soms onverwachte plaatsen, grote financiële schade op. Hieronder een 7 tal plaatsen waar de schade zich kan voordoen. Juist die schade zijn verzekerd op een goede Cyberverzekering.

Cyber-verzekering
(meer…)

cybercriminaliteit en datarisks